Recent Submissions

 • Decomposing demographic contributions to the effective population size with moose as a case study 

  Lee, Aline Magdalena; Myhre, Ane Marlene; Markussen, Stine Svalheim; Engen, Steinar; Solberg, Erling Johan; Haanes, Hallvard; Røed, Knut; Herfindal, Ivar; Heim, Morten; Sæther, Bernt-Erik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Levels of random genetic drift are influenced by demographic factors, such as mating system, sex ratio and age structure. The effective population size (N e) is a useful measure for quantifying genetic drift. Evaluating ...
 • Energy-Preserving Integrators Applied to Nonholonomic Systems 

  Celledoni, Elena; Farre Puiggali, Marta; Høiseth, Eirik Hoel; Martin de Diego, David (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  We introduce energy-preserving integrators for nonholonomic mechanical systems. We will see that the nonholonomic dynamics is completely determined by a triple ({{\mathcal {D}}}^*, \varPi , \mathcal {H}), where {{\mathcal ...
 • Predicting bending moments with machine learning 

  Celledoni, Elena; Gustad, Halvor Snersrud; Kopylov, Nikita; Sundklakk, Henrik Sperre (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  We investigate the possibility of predicting the bending moment of slender structures based on a limited number of deflection measurements. These predictions can help to estimate the wear and tear of the structures. We ...
 • Circulating microRNAs as predictive biomarkers of myocardial infarction: Evidence from the HUNT study. 

  Velle-Forbord, Torbjørn; Eidlaug, Maria; Debik, Julia Barbara; Sæther, Julie Caroline; Follestad, Turid; Nauman, Javaid; Gigante, Bruna; Røsjø, Helge; Omland, Torbjørn; Langaas, Mette; Bye, Anja (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Background and aims Several risk prediction models for coronary heart disease (CHD) are available today, however, they only explain a modest proportion of the incidence. Circulating microRNAs (miRs) have recently been ...
 • Shuffle group laws: applications in free probability 

  Ebrahimi-Fard, Kurusch; Patras, Frederic (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Commutative shuffle products are known to be intimately related to universal formulas for products, exponentials and logarithms in group theory as well as in the theory of free Lie algebras, such as, for instance, the ...
 • Signatures in Shape analysis: An efficient approach to motion identification 

  Celledoni, Elena; Lystad, Pål Erik; Tapia, Nikolas (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Signatures provide a succinct description of certain features of paths in a reparametrization invariant way. We propose a method for classifying shapes based on signatures, and compare it to current approaches based on the ...
 • The Faá di Bruno Hopf algebra for multivariable feedback recursions in the center problem for higher order Abel equations 

  Ebrahimi-Fard, Kurusch; Gray, W. Steven (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Poincaré’s center problem asks for conditions under which a planar polynomial system of ordinary differential equations has a center. It is well understood that the Abel equation naturally describes the problem in a ...
 • Algebraic structures and stochastic differential equations driven by Levy processes 

  Curry, Charles Henry Alexander; Ebrahimi-Fard, Kurusch; Malham, Simon J. A.; Wiese, Anke (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  We construct an efficient integrator for stochastic differential systems driven by Lévy processes. An efficient integrator is a strong approximation that is more accurate than the corresponding stochastic Taylor approximation, ...
 • Novel statistical variance and dependency models in quantitative genetics: Enabled by recent inference methods 

  Selle, Maria Lie (Doctoral theses at NTNU;2020:217, Doctoral thesis, 2020)
 • Autoregressive Normalising Flows for Density Estimation and Variational Inference: A proper introduction and a novel flow 

  Hultén, Edvard (Master thesis, 2020)
  I denne oppgaven presenterer vi en klasse med modeller kalt "normalising flows". Dette er en klasse med modeller som drar nytte av fleksibiliteten og de beregningsmessige fordelene som tilbys av det moderne dyp lærings-paradigmet, ...
 • Innovativ utdanning i matematikk 

  Rønning, Frode (Peer reviewed; Journal article, 2015)
  This paper describes a project at NTNU where the aim is to modernize education in the basic mathematics subjects in order to increase students’ learning outcomes. Based on surveys and interviews, the paper reports on ...
 • A continuous interpolation between conservative and dissipative solutions for the two-component Camassa-Holm system 

  Grunert, Katrin; Holden, Helge; Raynaud, Xavier (Peer reviewed; Journal article, 2015)
  We introduce a novel solution concept, denotedα-dissipative solutions, that provides a continuousinterpolation between conservative and dissipative solutions of the Cauchy problem for the two-component Camassa–Holm system ...
 • Kombinert summativ og formativ vurdering i matematikk 

  Rolstad, Knut Bjørkli; Arnesen, Ketil (Peer reviewed; Journal article, 2015)
  Artikkelen framlegger resultater fra et undervisningsopplegg i matematikk for 1. års ingeniørstudenter ved HiST høsten 2013, hvor korte, digitale flervalgstester inngikk som en del av den summative vurderingen i matematikkfaget. ...
 • Spatio-temporal Gaussian processes and excursion sets for adaptive environmental sensing using underwater robotics 

  Foss, Karine Hagesæther (Master thesis, 2019)
  Utviklingen av undervannsrobotikk gjør det mulig å utforske havet på nye måter, og denne teknologien kan nå brukes i miljøovervåking. I denne oppgaven er undervannsovervåking anvendt på konsentrasjon av forurensing fra en ...
 • Map matching using hidden Markov models 

  Klåpbakken, Øyvind (Master thesis, 2020)
  Kartmatching refererer til prosessen der en sekvens med posisjonsmålinger brukes til å estimere en sammenhengende rute på et veinettverk. Posisjonsmålinger som brukes til kartmatching er typisk innhentet ved hjelp av en ...
 • An Application of Statistical Learning in Direct Marketing Response Modelling 

  Håkon Meyer (Master thesis, 2019)
  Direkte markedsføring gir selskap en direkte form for kommunikasjon med deres kunder. For a ̊ oppna ̊ den ønskede responsen, er det viktig a ̊ velge en passende ma ̊lgruppe, der- for er responsmodellering en viktig komponent ...
 • Multivariate Quadratic Cryptosystems 

  Milne, Simon Alexander (Master thesis, 2019)
  Vi beskriver egenskapene til multivariate ligningssystemer, og både egenskapene til Grøbnerbaser, og hvordan man beregner dem. Videre beskriver vi to multivariate kvadratiske kryptosystemer, kryptosystemet Matsumoto-Imai ...
 • Topologisk dataanalyse på konvolusjonelle nevrale nettverk 

  Larsen, Tor Erik (Master thesis, 2020)
  I denne oppgaven presenteres et forsøk på å gjenskape den såkalte primærsirkelen av pikselmatriser i vektorrommet av vekter i et konvolusjonelt nevralt nettverk (CNN) trent på et bildedatasett, ved hjelp av åpen kildekode ...
 • Diffie-Hellman based key exchange 

  Karina Maria Vallejos (Master thesis, 2019)
  Vi presenterer formaliserte sikkerhetsbevis av flere nøkkelutvekslingsprotokoller som kombinerer ulike definisjonelle tilnærminger og resultater for å definere sikkerhet og andre analytiske fordeler for nøkkelutveksling. ...
 • Et TDS-inspirert eksperiment innenfor sannsynlighetsregning 

  Giske, Audun Grøtta (Master thesis, 2019)
  Denne oppgaven er et resultat av en studie hvor jeg har designet og implementert en didaktisk situasjon knyttet til sannsynlighetsregning. Designet og utviklingen er basert på Strømskag (2017b) sin modell for instruksjonsdesign ...

View more