Nye registreringer

 • Next-Generation Cryo-Electric Hydrogen-Powered Aviation: A Disruptive Superconducting Propulsion System Cooled by Onboard Cryogenic Fuels 

  Nøland, Jonas Kristiansen; Mellerud, Runar; Hartmann, Christian Magnus (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  The idea of hydrogen (H2)- powered airplanes has recently attracted a revitalized push in the aviation sector to combat carbon dioxide (CO2) emissions. However, to also reduce, or even eliminate, non-CO2 emissions and con- ...
 • Study on the Variable Frequency Transformer's Operation and Frequency Range 

  Nasrollahi, Kooshiar (Master thesis, 2022)
  Inherently variable power generation from renewable energy sources (RES), such as wind turbines and solar panels, is challenging for energy shifting. Merging separated power grids into a super grid with various RES besides ...
 • Predictions on solar power plant generation with machine learning techniques (PRESAV) 

  Hadi, Mohamed; Jacob, Stefan Quvald (Bachelor thesis, 2022)
  Energiproduksjon har en betydelig innvirkning på menneskers liv, og forskere har forsøkt å predikere været for å forbedre kraftstabiliteten, redusere energitap og øke økonomisk gevinster. Med tanke på dagens klimautfor- dringer ...
 • Elbåt og ladeinfrastruktur til transport av gjester til Kvenvær - Skårøya 

  Røvik, Mads; Tønnessen, Sarah Liamo; Økvik, Emilie (Bachelor thesis, 2022)
  Etter hvert som verdens energiforbruk øker, blir behovet for bærekraftig energi for å takle utfordringene rundt global oppvarming stadig viktigere. Elektrifisering av teknologi er et av de beste verktøyene for å minske ...
 • Optimal coordination of renewable sources and storage in energy-constrained power systems 

  Aaslid, Per (Doctoral theses at NTNU;2022:188, Doctoral thesis, 2022)
  Integrating high levels of variable renewable energy sources (VRESs) in power systems imperils the security of supply. Energy storage systems (ESSs) contribute both to cost reduction through increased and improved utilization ...
 • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser 

  Lüthe, Henrik Moen; Klævold, Kari Sværen; Botn, Mathias Oliver; Edvardsen, Øyvind Andreas (Bachelor thesis, 2022)
  Bygge- og anleggsbransjen står for store nasjonale klimagassutslipp. Norge har forpliktet seg utover parisavtalen til å redusere utslippene med 50-55%, sammenlignet med nivåene i 1990. For å nå disse målene må utslippene ...
 • A Robust Circuit and Controller ParametersIdentification Method of Grid-Connected VoltageSource Converters Using Vector Fitting Algorithm 

  Zhou, Weihua; Torres Olguin, Raymundo E.; Göthner, Fredrik T. B. W.; Beerten, Jef; Zadeh, Mehdi; Wang, Yanbo; Chen, Zhe (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  This article presents a vector fitting (VF) algorithmbased robust circuit and controller parameters identification method for grid-connected voltage source converters (VSCs). The dq-domain impedance frequency responses ...
 • Forenklet elektrisk brems for vannkraftverk ved åpen statormetodikk 

  Aamodt, Henrik Smestad; Borchgrevink, Sondre Eide; Hustoft, Hallvard (Bachelor thesis, 2022)
  I 2021 publiserte Statnett en nasjonal veileder (NVF), denne stiller krav om synkrone produksjonsenheters funksjonalitet samt hvordan kravene kan oppfylles. Flere eldre vannkraftverk har ingen bremsesystemer installert og ...
 • Assessment and development of microgrid with monitoring platform for educational purposes 

  Hovlid, Ole Marcus; Roca García, David; Nordahl, Johan Olav; Svee, Per Ansgar; Marqués Carrasco, Pablo (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven ble skrevet i samarbeid med Skjetlein VGS. Tittelen på oppgaven var ”Styringssystem og energimanagment (vind/sol/vann)”. Skjetlein har mikro hydro, sol, og vind energi fasiliteter. De ønsket å kombinere ...
 • Eksisterende ladestruktur og utvidelsemuligheter i et elbilladeanlegg 

  Grindstrand, Elias; Opdahl, Simon; Øksnes, Håkon (Bachelor thesis, 2022)
  Sammendrag: Denne oppgaven tar for seg et eksisterende elbilladeanlegg i et borettslag. Det blir sett nærmere på hvordan et slikt anlegget er bygd opp, hvordan anlegget blir brukt i dag og hvordan en utvidelse av anlegget ...
 • Spenningsregulering av synkrongenerator i vannkraftverk tilkoblet distribusjonsnett 

  Aglen, Espen; Andresen, Martin Tiller; Hauso, Torgeir Grønningsæter; Lenningsvik, Henning (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven omhandler vannkraftverk og vurderer tiltak for å opprettholde funksjonskravet knyttet til produksjonsanlegget. Bakgrunnen for oppgaven er børsteløse produksjonsanlegg som ikke klarer å holde ...
 • Elektrifisering av landbruket II 

  Skåren, Andreas; Holte, Brage; Nideng, Magnus (Bachelor thesis, 2022)
  Hensikten med denne rapporten har vært å fremstille løsninger for å utnytte elektrisiteten fra et biogassanlegg på en gård utenfor Molde. Underveis har vi vektlagt hva som er praktisk gjennomførbart, økonomiske forhold og ...
 • Forsinket utkobling av feltbryter for synkrongenerator i vannkraftverk 

  Duvsethe, Martin; Steen, Sondre Aleksander; Snerthammer, Vegard Hestnes; Stormli, Sondre Hansen (Bachelor thesis, 2022)
  Ved normal stans av synkrongeneratoren blir først effektbryteren koblet ut, og med sikker utmelding fra effektbryter legger feltbryteren ut. På denne måten blir synkrongeneratoren raskere avmagnetisert, grunnet vekselretting. ...
 • Undersøkelse av generatorløsning for vertikalakslet vindturbin 

  Becker, Lukas Sebastian; Johansen, Jonas André; Framvik, Chris-Andre (Bachelor thesis, 2022)
  Bacheloroppgaven omhandler videreutviklingen av konseptet for en vertikalakslet vindturbin med navnet Vindorku, som består av tre roterende skovler og som er utviklet av Wind El Norway AS. Hovedformålet med oppgaven er å ...
 • Fjernstyring og logging av data i et autonomt strømforsyningsanlegg 

  Østvold, Gard Bjørnar; Leite, Oskar; Andreassen, William Aas (Bachelor thesis, 2022)
  Prosjektet dreier seg om et autonomt strømforsyningsanlegg, også kjent som APS, autonomous power supply. Dette er anlegg som kan plasseres hvor som helst og som kan levere strøm på steder hvor det ikke er mulig å være ...
 • Optimalisering av nettkonfigurasjon i Hamar 

  Abbas, Badr Aldeen Osman Mohammed (Bachelor thesis, 2022)
  Oppgavens tittel: Optimalisering av nettkonfigurasjon i Hamar Dato: 18.05.2022 Antall sider: [64] Antall ordet [11,345] Bacheloroppgave x Navn: Badr Aldeen Osman Mohammed Abbas Veileder: Ian Norheim Eventuelle eksterne ...
 • Konsekvensutredning ved en økning av private elbilladere - Kapasitetsvurdering av fordelingstransformatorer og tilpasninger i det elektriske anlegget i private boliger 

  Andersen, Anne Sofie; Brenden, Tuva (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet med dette prosjektet var å utføre en konsekvensutredning for Etna Nett sitt område som følge av en økning av elbilladere i boliger. Det økte effektbehovet knyttet til elbilladere er basert på prognoser for fremtidig ...
 • Bærekraftige energiløsninger for leirskolen på Skårøya 

  Wold, Øystein; Fagerbakke, Eirik; Fosse, Sindre (Bachelor thesis, 2022)
  Denne rapporten omhandler løsninger for mer bærekraftig drift av Hitra leirskole på Skårøya. Løsningene utarbeides og vurderes ved bruk av simulasjoner av solcelle- og vindturbinanlegg og økonomiske analyser av mulige ...
 • Tiltak for økt forsyningssikkerhet rundt Osensjøen 

  Henriksen, Eirik Selfors; Lian, Eirik Vestengen; Al-Sayed, Yosif Anwar (Bachelor thesis, 2022)
  Samfunnets fremtidige strømforbruk stiller krav til bedre forsyningsikkerhet. Oppgaven ser på muligheten til økt forsyningssikkerhet for distribusjonsnettet rundt Osensjøen. Dette på bakgrunn av avbruddsproblemer i nettet ...
 • Electrochemical Energy Storage for an HVDC transmission system connected to an offshore wind farm 

  Grov, Sveinung (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet med denne oppgaven, skrevet for Equinor, er å gjennomgå og vurdere løsninger for elektrokjemisk energilagring for et HVDC transmisjonssystem tilkoblet en offshore havvindpark. Både med hensyn på å velge teknologi ...

Vis flere