Recent Submissions

 • In-plane structural order of domain engineered La0.7Sr0.3MnO3 thin films 

  Boschker, Jos Emiel; Monsen, Åsmund Fløystad; Nord, Magnus Kristofer; Mathieu, Roland; Grepstad, Jostein; Holmestad, Randi; Wahlström, Erik; Tybell, Thomas (Journal article, 2013)
  We present a detailed structural study of tensile-strained La0.7Sr0.3MnO3 thin films. We use the substrate miscut to control the number of rhombohedral variants in the films and study the in-plane order and structural ...
 • Effect of polar (111)-oriented SrTiO3 on initial perovskite growth 

  Hallsteinsen, Ingrid; Nord, Magnus Kristofer; Bolstad, Torstein; Vullum, Per Erik; Boschker, Jos Emiel; Longo, Paulo; Takahashi, Ryota; Holmestad, Randi; Lippmaa, Mikk; Tybell, Per Thomas Martin (Journal article, 2016)
  In crystalline thin film growth a prerequisite is substrate surfaces with a stable and uniform structure and chemical composition. Various substrate treatments were used to obtain atomically smooth, step-and-terrace ...
 • ASIC Implementation of a 16-Bit Asynchronous ALU for Ultrasound Application 

  Tawhid, Sanjida Orin (Master thesis, 2021)
  In this thesis, An Application-Specific Integrated Circuit(ASIC) implementation of a 16-bit low-power Arithmetic Logic Unit(ALU) for Ultrasound CPU is proposed. The proposed ALU design can perform Addition and Multiplication ...
 • Local magnetic field device forartificial spin ice 

  Rougseth, Svein Kristian (Master thesis, 2021)
  En kunstig spinn-is er en er et system som består av en sampling koblede dipolmagneter. Individuelt har magnetene en helt vanlig oppførsel, men kollektivt utøver de en rekke komplekse og interessante oppførsler. I det ...
 • Close Control of an AutonomousDrone for Physical ModuleReplacement on Mobile Platforms 

  Théo Degeorges (Master thesis, 2021)
  Fully autonomous drones are getting more and more reliable and arewilling to be used in an increasing amount of fields. The InternationalAerial Robotic Competition claims that repairing moving platformsin an autonomous way ...
 • An Energy Efficient Level Shifter Capable of Logic Conversion From Sub-15 mV to 1.2 V 

  Låte, Even; Ytterdal, Trond; Aunet, Snorre (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  We propose architectural advances in low voltage, energy efficient, level shifters. A write assist circuit is introduced,to support up-conversion of deep subthreshold inputs. We also present an approach to reduce the leakage ...
 • Benefiting From State Dependencies in Asymmetric SRAM Cells Through Conditional Word-Flipping 

  Låte, Even; Ytterdal, Trond; Aunet, Snorre (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  This brief presents an approach that dynamically exploits content dependencies in asymmetric memory cells. By using a capacitive, logic-value majority circuit and an extra column of memory cells, words are conditionally ...
 • Smart Antennas for Interference Suppression 

  Langan, Torstein Mellingen (Master thesis, 2021)
  En smart antenne bestående av et rektangulært antenna array og en adaptiv stråleformer har blitt designet, og dens interferensundertykkende egenskaper har blitt undersøkt. En trådløs sakte utviskende bredbånskanal med ...
 • In-situ analysis of room modes and absorption coefficients at low frequencies 

  Berg, Henrik Kristoffer Ringereide (Master thesis, 2021)
  In-situ målinger av en veggs akustiske egenskaper ved lave frekvenser er et relativt uutforsket emne. I denne oppgaven har to målemetoder blitt utforsket og testet. Posisjonene til mikrofon og høyttaler er brukt til å ...
 • Deep Learning for Deformation Analysis in Echocardiography 

  Seljelv, Sigvard Johansen (Master thesis, 2021)
  Hjartesjukdom er ei av dei leiande dødsårsakene i verda. Tidleg deteksjon av risikofaktorar er avgjerande for effektiv og nøyaktig behandling. I dag blir undersøkingar av pasientar oftast utført ved hjelp av hjarte-ultralyd, ...
 • A method for measuring temporal properties of uplink interference in satellite communication 

  Stian Kristoffer Endresen (Master thesis, 2021)
  Ved kommunikasjon med småsatellitter i UHF-båndet er høyt pakketap et problem grunnet sterk interferens. For å designe et kommunikasjonssystem egnet for satellittkommunikasjon er det derfor nødvendig å ha målinger av ...
 • Deep Learning Based Ultrasound Volume Registration for Interventional Applications 

  Røise, Kristoffer (Master thesis, 2020)
  Med den nylige utviklingen av ny teknologi kan minimalt invasive intervensjoner utføres med like gode utfall sammenlignet med konvensjonell åpen hjertekirurgi. Den økende aksepten for perkutane kateterbaserte intervensjoner ...
 • Area and Severity Estimation of Psoriasis 

  Myklebust, Adrian Isak (Master thesis, 2020)
  Psoriasis er en verdensomspennende sykdom som fører til utslett på ulike deler av kroppen. Den varierer i alvorlighetsgrad fra mild til alvorlig, og har negativ påvirkning på de berørte menneskenes livskvalitet. Årsaken ...
 • Low-resource speech recognition - Exploring methods of improving performance 

  Moum, August Høyen; Winnerdal, Skjalg (Master thesis, 2020)
  Å lage et nøyaktig talegjenkjenningssystem som generaliserer tilstrekkelig er ingen lett oppgave. Begrensede mengder med transkribert taledata kompliserer dette ytterligere, ettersom systemene krever store mengder treningsdata ...
 • Low-resource speech recognition - Exploring methods of improving performance 

  Moum, August Høyen; Winnerdal, Skjalg (Master thesis, 2020)
  Å lage et nøyaktig talegjenkjenningssystem som generaliserer tilstrekkelig er ingen lett oppgave. Begrensede mengder med transkribert taledata kompliserer dette ytterligere, ettersom systemene krever store mengder treningsdata ...
 • Design and implementation of BLE and LTE-M/NB-IoT antennas for a medical IoT gateway. 

  Bolme, Gunnar (Master thesis, 2020)
  I dette prosjektet ble det designet antenner for en Internet-of-Things (IoT) gateway som kobler kroppsnære sensorer til skyen. Antennene har blitt designet for Bluetooth Low Energy (BLE) kommunikasjon med sensorene og ...
 • Etterklangstid for midlere og høye frekvenser og dens effekt på taleoppfattelse i klasserom 

  Gjelstad, Gard Hokland (Master thesis, 2020)
  I Norge er alle klasserom prosjektert etter kriterier gitt i den norske standarden NS 8175, som krever etterklangstid kortere enn 0,5 s i alle oktavbånd. Det har blitt stilt spørsmål om kriteriene er representative for ...
 • Ultraviolet Optoelectronic Devices Based on GaN/AlGaN Nanowires Grown on Graphene Substrates 

  Toftevaag, Håvard Hem (Master thesis, 2020)
  Dioder av gruppe III-nitrid halvledermateriale har utstrakte anvendelser innen den synlige delen av det elektromagnetiske spekteret. Feltet som omhandler bruken av ultrafiolette optoelektroniske komponenter er mindre modent, ...
 • Robust Distance Estimation of Remotely-Operating Underwater Drones for Monitoring Applications 

  Waleed Azam (Master thesis, 2020)
  Denne oppgaven introduserer bruken av maskinlæring-algoritmer, mer presist «deep learning», for å lage en algoritme som på en robust måte estimerer distansen til «Remotely Operating Vehicles (ROV)». Dette er i forhold til ...
 • VCSEL for an Interferometric Glucose Sensor 

  Skjellerud, Håvard (Master thesis, 2020)
  Overordnet, var målet med denne oppgaven å evaluere muligheten for å anvende den vertikal-kavitet overflate-emitterende laseren (VCSEL) som lyskilde for GlucoSet sitt sensorsystem med den hensikt å redusere kostnad og ...

View more