Nye registreringer

 • A method for measuring temporal properties of uplink interference in satellite communication 

  Stian Kristoffer Endresen (Master thesis, 2021)
  Ved kommunikasjon med småsatellitter i UHF-båndet er høyt pakketap et problem grunnet sterk interferens. For å designe et kommunikasjonssystem egnet for satellittkommunikasjon er det derfor nødvendig å ha målinger av ...
 • Deep Learning Based Ultrasound Volume Registration for Interventional Applications 

  Røise, Kristoffer (Master thesis, 2020)
  Med den nylige utviklingen av ny teknologi kan minimalt invasive intervensjoner utføres med like gode utfall sammenlignet med konvensjonell åpen hjertekirurgi. Den økende aksepten for perkutane kateterbaserte intervensjoner ...
 • Area and Severity Estimation of Psoriasis 

  Myklebust, Adrian Isak (Master thesis, 2020)
  Psoriasis er en verdensomspennende sykdom som fører til utslett på ulike deler av kroppen. Den varierer i alvorlighetsgrad fra mild til alvorlig, og har negativ påvirkning på de berørte menneskenes livskvalitet. Årsaken ...
 • Low-resource speech recognition - Exploring methods of improving performance 

  Moum, August Høyen; Winnerdal, Skjalg (Master thesis, 2020)
  Å lage et nøyaktig talegjenkjenningssystem som generaliserer tilstrekkelig er ingen lett oppgave. Begrensede mengder med transkribert taledata kompliserer dette ytterligere, ettersom systemene krever store mengder treningsdata ...
 • Low-resource speech recognition - Exploring methods of improving performance 

  Moum, August Høyen; Winnerdal, Skjalg (Master thesis, 2020)
  Å lage et nøyaktig talegjenkjenningssystem som generaliserer tilstrekkelig er ingen lett oppgave. Begrensede mengder med transkribert taledata kompliserer dette ytterligere, ettersom systemene krever store mengder treningsdata ...
 • Design and implementation of BLE and LTE-M/NB-IoT antennas for a medical IoT gateway. 

  Bolme, Gunnar (Master thesis, 2020)
  I dette prosjektet ble det designet antenner for en Internet-of-Things (IoT) gateway som kobler kroppsnære sensorer til skyen. Antennene har blitt designet for Bluetooth Low Energy (BLE) kommunikasjon med sensorene og ...
 • Etterklangstid for midlere og høye frekvenser og dens effekt på taleoppfattelse i klasserom 

  Gjelstad, Gard Hokland (Master thesis, 2020)
  I Norge er alle klasserom prosjektert etter kriterier gitt i den norske standarden NS 8175, som krever etterklangstid kortere enn 0,5 s i alle oktavbånd. Det har blitt stilt spørsmål om kriteriene er representative for ...
 • Ultraviolet Optoelectronic Devices Based on GaN/AlGaN Nanowires Grown on Graphene Substrates 

  Toftevaag, Håvard Hem (Master thesis, 2020)
  Dioder av gruppe III-nitrid halvledermateriale har utstrakte anvendelser innen den synlige delen av det elektromagnetiske spekteret. Feltet som omhandler bruken av ultrafiolette optoelektroniske komponenter er mindre modent, ...
 • Robust Distance Estimation of Remotely-Operating Underwater Drones for Monitoring Applications 

  Waleed Azam (Master thesis, 2020)
  Denne oppgaven introduserer bruken av maskinlæring-algoritmer, mer presist «deep learning», for å lage en algoritme som på en robust måte estimerer distansen til «Remotely Operating Vehicles (ROV)». Dette er i forhold til ...
 • VCSEL for an Interferometric Glucose Sensor 

  Skjellerud, Håvard (Master thesis, 2020)
  Overordnet, var målet med denne oppgaven å evaluere muligheten for å anvende den vertikal-kavitet overflate-emitterende laseren (VCSEL) som lyskilde for GlucoSet sitt sensorsystem med den hensikt å redusere kostnad og ...
 • Enhancement of Noisy Speech Using Deep Learning 

  Turøy, Ida; Mo, Kari Vikøren (Master thesis, 2021)
  Bakgrunnstøy i digitale samtaler er forstyrrende, og det er ønskelig å redusere støy for naturlig kommunikasjon. I samarbeid med Cisco Norge bidrar denne oppgaven til studiet av taleforbedringssystemer basert på dyp læring. ...
 • Reflectance of microwaves and millimetre waves in homogeneous and heterogeneous media with moisture and metal contents 

  Hilde, Oscar (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven tar for seg mikrobølge og millimeterbølge interaksjon med jernpartikler og svamper som inneholder vann. Drude-modellen ble brukt til å beregne brytningsindeksen til jern for bølgelengder opp til 286 ...
 • Upgrading the hardware platform of a sleep monitor 

  Overaae, Nikolai (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven ser på hvordan man kan oppgradere regnekraften til en radarbasert søvnmonitor. Dette gjøres ved å introdusere en abstraksjonsmodell for å finne flaskehalser og ved å bytte ut prosessoren til applikasjonslaget.
 • Droner og sikkerhet 

  (Bachelor thesis, 2021)
  I denne oppgaven har målet vært å finne svakheter i sikkerheten hos to droner, og med den informasjonen få en oversikt over hvilken grad sikkerheten til kommersielle droner ligger på. Dronene som har blitt undersøkt er ...
 • A comparison of specular and diffuse reflections from convex polyhedra 

  Ellingsen, Olav Lid (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven har studert refleksjonene fra endelige glatte og ru spredningsobjekter, som et forsøk på å forstå bedre hvordan denne kombinasjonen kan håndteres. Dette ble gjort gjennom akustiske målinger i et ekkofritt ...
 • Ekstern detektor for farlige gasser 

  Ahmed, Ayub Idris; Kokowski, Aleksander (Bachelor thesis, 2021)
  Oppgaven går ut på å utforske potensialet til realisering aven varslingsenhet innen røyk, propan, butan, temperatur ogfuktighet, med kommunikasjon med mobiltelefon via appliaksjon på IOS og Android. Formålet med oppgaven ...
 • RF-datainnsamler for programmerbar ammunisjon 

  Egge, Sondre Hånes; Myhre, Jørgen Sørebø; Tollefsbøl, Martin; Algarheim, Kjetil Korsmo (Bachelor thesis, 2021)
 • Development of 3D-printer for small scale testing of new metal alloys 

  Martini, Mari; Røang, Nils Christoffer Joys; Vadset, Gjermund Johansen; Øvergård, Alexander (Bachelor thesis, 2021)
  Da det kom til valg av bacheloroppgave, var en av oppgavene vi kunne velge «Utvikling av mini 3D-printer for testing av nye metallegeringer» fra SINTEF. Dette prosjektet baserte seg på å utvikle en mini 3D-printer fra en ...
 • Automatisk kabelvinsj for inspeksjonsdrone 

  Skogan, Eirik Ishol; Jacobsen, Hans Berthil; Langklopp, Markus; Bjørsvik, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
  Scout Drone Inspection sin drone er spesialert for inspeksjon i store tanker. For at flyvetiden ikke skal bli begrenset av en batterikapasitet er dronen strømforsynt ved hjelp av en tynn kabel. For å unngå at strømkabelen ...
 • Patient Adaptive Beamforming in Echocardiography 

  Vrålstad, Anders Emil (Master thesis, 2021)
  Målet for denne avhandlingen er å forbedre kvaliteten på ultralydavbildning i form av økt kontrast og oppløsning. Slik forbedret bildekvalitet vil medføre en mer presis diagnostikk og redusert bruk av tidkrevende, kostbar ...

Vis flere