Nye registreringer

 • Silent Speech Communication Using Facial Electromyography 

  Backsæther, Mathias Gullikstad (Master thesis, 2021)
  Språk er uvurderlig for mennesket som art, og tale som kommunikasjonsmiddel muliggjør samarbeid mellom mennesker hver dag. Allikevel finnes det ulike situasjoner der vokalisert tale ikke er et alternativ. Interessen for ...
 • Spatial Bias in Vision-Based Voice Activity Detection 

  Stefanov, Kalin; Adiban, Mohammad; Salvi, Giampiero (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  We develop and evaluate models for automatic vision-based voice activity detection (VAD) in multiparty human-human interactions that are aimed at complementing acoustic VAD methods. We provide evidence that this type of ...
 • Real-Time Object Detection for Control of Towed Marine Seismic Handling Systems 

  Høiberget, Magnus (Master thesis, 2021)
  Igangkjøring og innhenting av det vannbårne utstyret benyttet i marin refleksjonsseismikk er i dag en meget tidkrevende operasjon. Festing og montering av utsyr som sørger for posisjonsstyring av kabler, såkalte streamere, ...
 • Analysis of infrared spectroscopy data using deep learning 

  Furuseth, Christian (Master thesis, 2021)
  Convolutional neural network (CNN) er en ofte brukt deep learning metode for å analysere spektroskopi data. CNN har vist bedre resultater sammenlignet med mer tradisjonelle metoder som partial least squares regression ...
 • Design of an AR Based Framework for Acoustic Simulation 

  Ejdfors, Karl Henrik Olof (Master thesis, 2021)
  Romakustikk er viktig for komfort og en helhetlig opplevelse, men kan være vanskelig å oppnå. Vanlige akustikk-simuleringsprogrammer kan få frem romakustiske egenskaper, men legger ikke til rette for at en klient kan ...
 • In-plane structural order of domain engineered La0.7Sr0.3MnO3 thin films 

  Boschker, Jos Emiel; Monsen, Åsmund Fløystad; Nord, Magnus Kristofer; Mathieu, Roland; Grepstad, Jostein; Holmestad, Randi; Wahlström, Erik; Tybell, Thomas (Journal article, 2013)
  We present a detailed structural study of tensile-strained La0.7Sr0.3MnO3 thin films. We use the substrate miscut to control the number of rhombohedral variants in the films and study the in-plane order and structural ...
 • Effect of polar (111)-oriented SrTiO3 on initial perovskite growth 

  Hallsteinsen, Ingrid; Nord, Magnus Kristofer; Bolstad, Torstein; Vullum, Per Erik; Boschker, Jos Emiel; Longo, Paulo; Takahashi, Ryota; Holmestad, Randi; Lippmaa, Mikk; Tybell, Per Thomas Martin (Journal article, 2016)
  In crystalline thin film growth a prerequisite is substrate surfaces with a stable and uniform structure and chemical composition. Various substrate treatments were used to obtain atomically smooth, step-and-terrace ...
 • ASIC Implementation of a 16-Bit Asynchronous ALU for Ultrasound Application 

  Tawhid, Sanjida Orin (Master thesis, 2021)
  In this thesis, An Application-Specific Integrated Circuit(ASIC) implementation of a 16-bit low-power Arithmetic Logic Unit(ALU) for Ultrasound CPU is proposed. The proposed ALU design can perform Addition and Multiplication ...
 • Local magnetic field device forartificial spin ice 

  Rougseth, Svein Kristian (Master thesis, 2021)
  En kunstig spinn-is er en er et system som består av en sampling koblede dipolmagneter. Individuelt har magnetene en helt vanlig oppførsel, men kollektivt utøver de en rekke komplekse og interessante oppførsler. I det ...
 • Close Control of an AutonomousDrone for Physical ModuleReplacement on Mobile Platforms 

  Théo Degeorges (Master thesis, 2021)
  Fully autonomous drones are getting more and more reliable and arewilling to be used in an increasing amount of fields. The InternationalAerial Robotic Competition claims that repairing moving platformsin an autonomous way ...
 • An Energy Efficient Level Shifter Capable of Logic Conversion From Sub-15 mV to 1.2 V 

  Låte, Even; Ytterdal, Trond; Aunet, Snorre (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  We propose architectural advances in low voltage, energy efficient, level shifters. A write assist circuit is introduced,to support up-conversion of deep subthreshold inputs. We also present an approach to reduce the leakage ...
 • Benefiting From State Dependencies in Asymmetric SRAM Cells Through Conditional Word-Flipping 

  Låte, Even; Ytterdal, Trond; Aunet, Snorre (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  This brief presents an approach that dynamically exploits content dependencies in asymmetric memory cells. By using a capacitive, logic-value majority circuit and an extra column of memory cells, words are conditionally ...
 • Smart Antennas for Interference Suppression 

  Langan, Torstein Mellingen (Master thesis, 2021)
  En smart antenne bestående av et rektangulært antenna array og en adaptiv stråleformer har blitt designet, og dens interferensundertykkende egenskaper har blitt undersøkt. En trådløs sakte utviskende bredbånskanal med ...
 • In-situ analysis of room modes and absorption coefficients at low frequencies 

  Berg, Henrik Kristoffer Ringereide (Master thesis, 2021)
  In-situ målinger av en veggs akustiske egenskaper ved lave frekvenser er et relativt uutforsket emne. I denne oppgaven har to målemetoder blitt utforsket og testet. Posisjonene til mikrofon og høyttaler er brukt til å ...
 • Deep Learning for Deformation Analysis in Echocardiography 

  Seljelv, Sigvard Johansen (Master thesis, 2021)
  Hjartesjukdom er ei av dei leiande dødsårsakene i verda. Tidleg deteksjon av risikofaktorar er avgjerande for effektiv og nøyaktig behandling. I dag blir undersøkingar av pasientar oftast utført ved hjelp av hjarte-ultralyd, ...
 • A method for measuring temporal properties of uplink interference in satellite communication 

  Stian Kristoffer Endresen (Master thesis, 2021)
  Ved kommunikasjon med småsatellitter i UHF-båndet er høyt pakketap et problem grunnet sterk interferens. For å designe et kommunikasjonssystem egnet for satellittkommunikasjon er det derfor nødvendig å ha målinger av ...
 • Area and Severity Estimation of Psoriasis 

  Myklebust, Adrian Isak (Master thesis, 2020)
  Psoriasis er en verdensomspennende sykdom som fører til utslett på ulike deler av kroppen. Den varierer i alvorlighetsgrad fra mild til alvorlig, og har negativ påvirkning på de berørte menneskenes livskvalitet. Årsaken ...
 • Low-resource speech recognition - Exploring methods of improving performance 

  Moum, August Høyen; Winnerdal, Skjalg (Master thesis, 2020)
  Å lage et nøyaktig talegjenkjenningssystem som generaliserer tilstrekkelig er ingen lett oppgave. Begrensede mengder med transkribert taledata kompliserer dette ytterligere, ettersom systemene krever store mengder treningsdata ...
 • Low-resource speech recognition - Exploring methods of improving performance 

  Moum, August Høyen; Winnerdal, Skjalg (Master thesis, 2020)
  Å lage et nøyaktig talegjenkjenningssystem som generaliserer tilstrekkelig er ingen lett oppgave. Begrensede mengder med transkribert taledata kompliserer dette ytterligere, ettersom systemene krever store mengder treningsdata ...
 • Design and implementation of BLE and LTE-M/NB-IoT antennas for a medical IoT gateway. 

  Bolme, Gunnar (Master thesis, 2020)
  I dette prosjektet ble det designet antenner for en Internet-of-Things (IoT) gateway som kobler kroppsnære sensorer til skyen. Antennene har blitt designet for Bluetooth Low Energy (BLE) kommunikasjon med sensorene og ...

Vis flere