Recent Submissions

 • Experimental test of a black-box economic model predictive control for residential space heating 

  Knudsen, Michael; Georges, Laurent; Skeie, Kristian; Petersen, Steffen (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Previous studies have identified significant demand response (DR) potentials in using economic model predictive control (E-MPC) of space heating to exploit the inherent thermal mass in residential buildings for short-term ...
 • Utilising the Potential in Thermally Activated Building Systems (TABS) to Optimise the Positive Energy Block (PEB) at Sluppen 

  Evenstuen, Julie Helen; Pedersen, Pernille Sofie; Thrane, Ida Marie (Bachelor thesis, 2022)
  Bygninger står for 40 % av verdens energibruk, hvorav mesteparten går til romoppvarming og drift av elektrisk utstyr. Å videre utvikle bygninger med mer effektive og miljøvennlige varmesystemer er derfor avgjørende for å ...
 • BESS (LiC) for regulation of wind and solar energy 

  Enes, Eli; Nordskog, Åsmund; Torsvik, Olav (Bachelor thesis, 2022)
  Sammendrag På grunn av den økte implementeringen av fornybare energikilder i nettet, er det et klart behov for en teknologi som kan håndtere de assosierte effekt-svingningene. Beyonder har utviklet en høyeffekt lithium-ione ...
 • Kartlegging av vannforbruk i idrettsbygg 

  Beinset, Kenneth; Mikkelsen, Oliver Langfeldt; Olsen, Morten Bjørk (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven handler om å kartlegge vannforbruk i idrettsbygg. Problemstillingen er todelt og baserer seg på vannlekkasjer i idrettsbygg og overdimensjonering av sanitæranlegg. Vannlekkasjer og unødvendig vannforbruk ...
 • Green Ammonia Production for Maritime Transport 

  Høvik, Martin Henden; Johnsen, Birk Tørudstad; Wurschmidt, Timothy Joshua (Bachelor thesis, 2022)
  På grunn av den verdensomspennende forpliktelsen om å redusere klimagassutslipp har ammoniakk fått oppmerksomhet som et karbonfritt drivstoff til bruk i maritim sektor. Denne oppgaven har som formål å ta for seg ...
 • A Life Cycle Assessment of a waste management system introducing sorting of food waste and a central sorting facility 

  Berntsen, Ina Charlotte (Master thesis, 2022)
  EU krever at alle medlemsland skal sortere matavfall og øke resirkulering til seksti prosent innen 2030. I Norge ønsker Fredrikstad kommune å finne løsninger for å nå disse målene. Denne oppgaven undersøker hva slags ...
 • Er gatevarme et godt alternativ for snøhåndtering i sentrumsområder 

  Moen, Oliver Lillefjell; Mæland, Jonas Tonning (Bachelor thesis, 2022)
  I Norge er det store kostnader knyttet til vintervedlikehold av offentlig areal. Dette være seg alt fra store motorveier, mindre kommunale veier og offentlige arealer i bykjerne. Vi har i denne oppgaven sett på alternativer ...
 • Digital twin for next generation PEM electrolyzer 

  Odinsen, Eirik; Trondsen, Benjamin; Woll, Sivert André (Bachelor thesis, 2022)
  En digital tvilling er en virtuell representasjon som fungerer som den digitale motparten til en fysisk gjenstand eller en prosess. I denne oppgaven presenteres utviklingen av en digital tvilling for en neste generasjons ...
 • Assessment of Noise Production from Airfoils for Wind Turbines 

  Fossum, Åsmund (Bachelor thesis, 2022)
  Vindenergi er en lovende måte å produsere fornybar energi på, og det blir bygget flere nye vindparker nå enn noen gang tidligere. Likevel blir vindparker møtt med lokal motstand mange steder, og et av motstandernes argumenter ...
 • Sustainable Energy Systems for Sounder USV 

  Øyan, Hedda Gunnarsson; Petterson, Sigurd Fluge; Berg, Marius; Brautaset, Knut-Magnus (Bachelor thesis, 2022)
  Verden står ovenfor en utfordring relatert til klimagass utslipp. Flere energikrevende sektorer er nødt til å redusere sitt utslipp. Per i dag, er 900 millioner tonn klimagassutslipp tilknyttet den maritime sektoren, da ...
 • Tool development for LCOE calculation for floating offshore wind 

  Sølvik, Marie; Nergård, Bertine; Ramstad, Marthe Cathrine (Bachelor thesis, 2022)
  Lønnsomhet er viktig for å insentivere utviklingen av fornybar energiprosjekter. Flytende havvind er fortsatt i en begynnende fase, men forventes å gå inn i det grønne markedet med industriell og økonomisk styrke. Utjevnet ...
 • Opportunities and challenges related to a hydrogen-electric fishing vessel 

  Høyem, Christine; Malmei, Hannah; Øvreeide, Anette G. (Bachelor thesis, 2022)
  Norge er et land med et sterkt forhold til kysten og dens ressurser. Fiskeindustrien bidrar til inntekt både for mange nordmenn og Norge som land. De fleste fiskefartøy i Norge har i dag dieselfremdrift. På grunn av global ...
 • LiB Ageing Mechanisms and Energy Storage Replacement/Expansion in Marine Vessels 

  Kidane, Reem Haile; Myklebust, Jørgen; Steinsund, Bjarte (Bachelor thesis, 2022)
  For å motverke klimaendringane, utvikle teknologi og senke kostnadar, så har ei rekkje elektriske ferjer vore sett i drift langs den norske kysten. Litium-ion batteri er teknologien som vert nytta til å lagre energi om ...
 • Test of a Francis turbine with new guide vanes 

  West, Halvor Hølmkjær (Master thesis, 2022)
  Verden har gjennom Parisavtalen i 2015 og senere den oppdaterte Glasgowavtalen i 2021 blitt enig om å fase ut kullkraft. I tillegg til et større forbruk med store variasjoner, er det et behov for å bygge ut fornybare ...
 • Thermal Properties of Semi-solid State Lithium-ion Batteries 

  Dyb, Emil Gjerde; Høgseth, Øyvind Kristoffer; Kigen, Kristian Lossius Skogrand (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet med denne bacheloroppgaven er å undersøke termisk ledningsevne, spesifikk varmekapasitet og varmegenerering i semi-solid state litium-ion batterier (LIB), og sammenligne disse med de termiske egenskapene til ...
 • Cost savings and CO2 emissions reduction potential in the German district heating system with demand response 

  Ju, Yuchen; Lindholm, Joakim; Verbeck, Moritz; Jokisalo, Juha; Kosonen, Risto; Janβen, Philipp; Li, Yantong; Schäfers, Hans; Nord, Natasa (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Demand response (DR) has been an effective technique to maximize the proportion of renewable energies integrated into energy supply systems. This paper investigated the benefits of DR on three building types (apartment ...
 • Do President Trump's tweets affect financial markets? 

  Gjerstad, Peder; Meyn, Peter Filip; Molnar, Peter; Næss, Thomas Dowling (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Frequent tweets of the former president of the United States, Donald Trump, provide a unique opportunity to study how financial markets respond to his statements. To do this, we utilize a precise timestamp of each tweet ...
 • Full-Spectrum High-Resolution Modeling of the Dielectric Function of Water 

  Fiedler, Johannes; Boström, Mathias; Persson, Clas; Brevik, Iver Håkon; Corkery, R.; Buhmann, S. Y.; Parsons, D. F. (Journal article, 2020)
  In view of the vital role of water, exact knowledge of its dielectric function over a large frequency range is important. We report on currently available measurements of the dielectric function of water at room temperature ...
 • Life-cycle assessment to unravel co-benefits and trade-offs of large-scale biochar deployment in Norwegian agriculture 

  Tisserant, Alexandre; Morales, Marjorie; Cavalett, Otávio; O'Toole, Adam; Weldon, Simon Mark; Rasse, Daniel; Cherubini, Francesco (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Limiting temperature rise below 2 °C requires large deployment of Negative Emission Technologies (NET) to capture and store atmospheric CO2. Compared to other types of NETs, biochar has emerged as a mature option to store ...
 • Industrial High Temperature Heat Pump with natural Refrigerants - Performance evaluation and design improvement 

  Trumpf, Hannes (Master thesis, 2022)
  Abstract will be available on 2025-09-01

View more