Nye registreringer

 • Influencing fish migration by creating and altering vortices in turbulent flow 

  Urdahl, Simon Margido (Master thesis, 2022)
  Idag er det for mye fisk som havner i inntakene på vannkraftverk, og fiskedødeligheten bør reduseres. FishPath-prosjektet ønsker å veilede fisk som migrer nedstrøms ved hjelp av turbulent strømning. For å få til det, må ...
 • Data pre-processing and optimization techniques for stochastic and deterministic low-order grey-box models of residential buildings 

  Yu, Xingji; Georges, Laurent; Imsland, Lars Struen (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  Grey-box models are data-driven models where the structure is defined by the physics while the parameters are calibrated using data. Low-order grey-box models of the building envelope are typically used for two main ...
 • Data-driven models of solvent oxidative degradation for post combustion CO2 capture process 

  Zheng; Huilan (Master thesis, 2022)
  Many measures have been taken to combat climate change. Amine-based carbon capture technology plays an essential role in the reduction of CO2 emissions. However, one issue of this technology is solvent degradation. There ...
 • Spatial Analysis of Protected Area Effectiveness in Safeguarding Global Biodiversity 

  Anderson, Sedona (Master thesis, 2022)
  Internasjonale avtaler har ansporet til den raske utvidelsen av beskyttede områder i et forsøk på å stoppe og til og med reversere pågående tap av biologisk mangfold. Utryddelser fortsetter imidlertid med kritiske hastigheter, ...
 • The effect of turbulence on oxygen uptake of water 

  Nore, Astri (Master thesis, 2022)
  Påvirkningen av turbulens på oksygenoverføringsraten mellom luft og vann undersøkes eksperimentelt. Dette blir gjort i en stor, resirkulerende vannkanal med et aktivt grid for å kontrollere turbulensen. Fire forskjellige ...
 • Muligheten for bruk av termisk energi i batteriproduksjon 

  Lyngstad, Anna Aurora Berthinussen; Olafsen, Oskar; Lorentsen, Sigrid Trøan (Bachelor thesis, 2022)
  Oppgaven går ut på å se på muligheten til å drifte en batterifabrikk på energi fra et CHP-anlegg som benytter biomasse som brensel. Det er funnet at for å produsere 5 GWh NMC333 batteri trengs det 73,6 GWh/år med energi, ...
 • Solar energy production and storage in an apartment complex in Trondheim 

  Berntsen, Mari Brusletto; Liset, Kristoffer; Teige, Hanna (Bachelor thesis, 2022)
  For å holde global oppvarming i sjakk, må en energiomstilling til. Denne omstillingen er allerede i gang, og den innebærer mange typer tiltak, hvorav et av dem er elektrifisering. Dette skaper nye utfordringer i samfunnet, ...
 • Integration of a Hydrogen Solution for Solving Power-Related Grid Problems 

  Kjørstad, Simen; Lødemel, Morten Elias,; Matthews, Mikael Melstveit (Bachelor thesis, 2022)
  Elektrifisering og økende andel av fornybar energi har tydeliggjort behovet for nye energibærere. Dagens strømnett er designet for et økende behov på noen få prosent årlig. Dagens behov øker mye raskere enn dette. Den raske ...
 • Optimization of Pipe Geometries with Entropy Production Minimization in Viscous Flow 

  Herlyng, Halvor (Master thesis, 2022)
  Hvordan termodynamiske irreversibiliteter i strømningen i ejektorer kan reduseres og hvordan optimalt design av ejektorer skal utføres er enda ikke helt forstått. Ejektorer er utstyr som brukes i forskjellige energiprosesser ...
 • No-mix vanadium redoks flytbatteri 

  Haug, Eirik Osmundsen; Flo, Henrik; Thurmann, Jonas Berg (Bachelor thesis, 2022)
  Hensikten med denne oppgaven er å eksperimentelt verifisere litteraturen som peker på at no-mix vanadium redoks flytbatterier (VRFB), utnytter elektrolytten bedre enn, og har høyere virkningsgrad enn, mer konvensjonelle ...
 • Using Energy Storage Systems to Provide Grid Support for Ferry Charging 

  Holmen, Malene Ananda; Hopland, Ingrid Mølster; Høyland, Ida Waage (Bachelor thesis, 2022)
  Den norske staten har som mål å få en fossilfri kollektivtrafikk innen 2025, dette inkluderer fergeflåten. For mange fergestrekk vil elektrifisering være den beste løsningen. For å kunne gjen- nomføre dette må distribusjonsnettet ...
 • Grønn hydrogenproduksjon i det nedlagte vannkraftverket Nedre Fiskumfoss - en tekno-økonomisk analyse 

  Bergem, Lars Høyem; Eie, Katrine Gylseth; Hagemeister, Frieda (Bachelor thesis, 2022)
  Nedre Fiskumfoss kraftverk skal erstattes av et nytt kraftverk og i den sammenheng har NTE besluttet å undersøke hvorvidt det er mulig å produsere grønn hydrogen ved elektrolyse i det gjenstående bygget som en del av deres ...
 • Ventilering i svømmehall med nytenkende utforming av avtrekk 

  Lindgren, Martin Bregård; Køber, Andreas; Vidvei, Lars Magnus Simonsen (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven blir utfordringene ved å ventilere svømmehaller drøftet. Det blir presentert og diskutert en mulig løsning for å forbedre ventilering, folkehelse og inneklimaet i svømmehaller. Gjennom litteraturstudier, ...
 • Lettvektspotensialet for brenselceller i fly. 

  Dunne, Ronan Njøs; Darwish, Halem Suleiman; Heggland, Tord Vincent (Bachelor thesis, 2022)
  Luftfartssektoren opplever et skifte mot bærekraftig flyreise med en fokus på fremdriftssystemer drevet av fornybar energi. Brenselceller er et område som blir sett på for bruk i kommersielle fly. Solid Oxide brenselceller ...
 • Experimental test of a black-box economic model predictive control for residential space heating 

  Knudsen, Michael; Georges, Laurent; Skeie, Kristian; Petersen, Steffen (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Previous studies have identified significant demand response (DR) potentials in using economic model predictive control (E-MPC) of space heating to exploit the inherent thermal mass in residential buildings for short-term ...
 • Design av et energilagringssystem for et hybrid vind/sol kraftanlegg i Sør-Afrika 

  Hvamstad, Marte Hoff; Ravndal, Ravn Adrian; Vagapova, Yulia (Bachelor thesis, 2022)
  74% av energisektoren i Sør-Afrika består av kull. Sektoren klarer ikke å møte energibehovet til landet. Dette fører til at landet opplever daglige planlagte strømbrudd. Kull er en ikke-fornybar og forurensende energikilde. ...
 • Excess heat from energy intensive industries 

  Aalmen, Simon Holtet; Kjøs, Magnus; Roalkvam, Marie Eide (Bachelor thesis, 2022)
  Som en følge av gunstige markedsforhold, høy andel av fornybar energiproduksjon og politisk stabile forhold ser mange bedrifter på Norge som en attraktiv lokasjon for etablering av grønn industri. Utbygging av industri og ...
 • Flaskehalshåndtering i kraftsystemet med fleksibilitet som virkemiddel 

  Andersen, Markus; Ripegutu, Christoffer Kanck; Skott-Myhre, Live Kristine Bartnes (Bachelor thesis, 2022)
  Det grønne skiftet fører til en økende elektrifisering av samfunnet. Et større forbruk av elektrisitet fører til en økt belastning på nettet. Denne raske utviklingen kombinert med et aldrende nett, som har en for lav ...
 • Utilising the Potential in Thermally Activated Building Systems (TABS) to Optimise the Positive Energy Block (PEB) at Sluppen 

  Evenstuen, Julie Helen; Pedersen, Pernille Sofie; Thrane, Ida Marie (Bachelor thesis, 2022)
  Bygninger står for 40 % av verdens energibruk, hvorav mesteparten går til romoppvarming og drift av elektrisk utstyr. Å videre utvikle bygninger med mer effektive og miljøvennlige varmesystemer er derfor avgjørende for å ...
 • Green Ammonia Production for Maritime Transport 

  Høvik, Martin Henden; Johnsen, Birk Tørudstad; Wurschmidt, Timothy Joshua (Bachelor thesis, 2022)
  På grunn av den verdensomspennende forpliktelsen om å redusere klimagassutslipp har ammoniakk fått oppmerksomhet som et karbonfritt drivstoff til bruk i maritim sektor. Denne oppgaven har som formål å ta for seg ...

Vis flere