Recent Submissions

 • Modelling Optimal Battery Utilization for Fully Electric Ferry Operation: A Flakk-Rørvik Case Study 

  Korf, Werner Gerhard Eilke; Michaelsen, Lars Røsås (Bachelor thesis, 2024)
  Denne studien utforsker den tekniske muligheten for å optimalisere bruken av litiumbatterier for å elektrifisere fergeforbindelsen mellom Flakk og Rørvik fullt ut. Målet var å modellere den nåværende hybridfergen og deres ...
 • Electrification of Ferries Utilizing Battery Technology 

  Brovold, Sjur Andersson; Rath, Carl Fredrik Haug; Karlsen, Felix Aanensen; Stephensen, Thomas Frostad (Bachelor thesis, 2024)
  Hovedbidraget til denne avhandlingen er å evaluere flytbatteriteknologier for bruk i elektrifisering av ferjer. Norge har som mål at alle ferjer skal være nullutslippsfartøy for å redusere klimagassutslipp i transportsektoren, ...
 • Comparing trends of crop and pasture in future land-use scenarios for climate change mitigation 

  Malbranque, Maxime Denis; Hu, Xiangping; Cherubini, Francesco (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  Revegetation of former agricultural land is a key option for climate change mitigation and nature conservation. Expansion and abandonment of agricultural land is typically influenced by trends in diets and agricultural ...
 • Etablering av småskala vannkraft 

  Aspenes, Maria Therese; Hellesø, Elin Nathalie Ittelin; Olsen, Frida Marie Brænden (Bachelor thesis, 2024)
  Denne bacheloroppgaven har som hensikt å vurdere etableringen av et småskala vannkraftverk i Tverråa, en elv i Tylldalen. Problemstillingen går ut på hvordan etablering og drift av småskala vannkraftverk påvirker miljømessige ...
 • Mulighetsanalyse for hydrogendrevne brenselceller som energiløsning ved NTNU Gløshaugen 

  Holst-Olsen, Andreas; Røstad, Erlen Sigurdsen (Bachelor thesis, 2024)
  Bacheloroppgaven undersøker muligheten for å integrere hydrogendrevne brenselceller for å dekke det fastsatte elektrisitetsbehovet og effekttoppene i strømnettet ved NTNU Gløshaugen. Oppgaven inkluderer teoretiske og ...
 • Lithium-ion Batteries: Predicting Capacity Loss and Electrode Degradation Using Neural Networks 

  Odinsen, Eirik (Master thesis, 2024)
  Forståelsen av den elektrokjemiske tilstanden til et litium-ione batteri (LiB) er viktig for dets sikre og effektive bruk. Denne innsikten i batteriets tilstand kan skaffes ved hjelp av karakteriseringstester. Resultatene ...
 • Dispersive Wave Focusing on a Shear Current: Part 2—Nonlinear Effects 

  Zheng, Zibo; Li, Yan; Ellingsen, Simen Ådnøy (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  Continuing our recent work [Ellingsen et al., Water Waves (2024)] we investigate the influence of vertically sheared currents on the surface elevation as well as the kinematics of dispersively focusing wave groups up to ...
 • Energisystemer i smarte byer – Potensialet for utslippsreduksjon fra smartteknologier i Europa 

  Bakkom, Ola; Johnsen, Andreas; Ragner, Rune Saito (Bachelor thesis, 2024)
  For å takle klimakrisen kan smartbyer bidra til å redusere utslipp og energiforbruk. Denne studien har som mål å undersøke påvirkningen smartbyteknologier har på slike reduksjoner. Det blir også undersøkt hvor aktuelle ...
 • Ny 22 kV sjøkabel over Sortlandssundet 

  Blix, Malin Iversen; Norli, Eline Frøysa; Pedersen, Jon Emil (Bachelor thesis, 2024)
  Med et økende effektbehov i samfunnet er en effektiv og forutsigbar leveranse av elektrisitet viktigere enn noen gang. Eksisterende nettstasjon på Sortland er allerede på 75% av maks kapasitet, og har dermed et behov for ...
 • Nullutslippssystemer tilknyttet maritime fartøy innenfor oppdrettsnæringen 

  Haugum, Samuel Andreas Brøndbo; Lindgaard, Christian Min Flatøy; Martinsen, Marius; Ørstavik, Aksel Engebråten (Bachelor thesis, 2024)
  Sammendrag Denne rapporten vurderer egnetheten til forskjellige karbonreduserende energisystemer i maritim industri ved hjelp av simulering. Det er først skrevet en innledning med formål om å presentere motivasjonen bak, ...
 • Lithium-ion Batteries: The Promising Battery Technologies for Energy Storage and Transport 

  Babiker, Amin Mohamed; Høyvik, Tina; Reknes, Maja Farestveit; Vollan, Magnus (Bachelor thesis, 2024)
  Denne bacheloroppgaven har to formål. Det første er å identifisere den optimale batterikjemien for energilagrings- og transportapplikasjoner. Det andre er å vurdere muligheten for å implementere solid- og semi-solid ...
 • Benytte historiske data til å forbedre det termiske energilagringssystemet til ZEB-laboratoriet 

  Johannessen, August; Madebo, Jonas Mugås (Bachelor thesis, 2024)
  Denne bacheloroppgaven har beregnet på forskjellige muligheter med bruk av et fase endrende materialet som energilagringssystem i ZEB-laboratoriet på Gløshaugen. Bygningen er et prosjekt i nullutslipp mellom SINTEF og NTNU. ...
 • Sammenligning av ulike energilagringsteknologier for bruk på Gløshaugen 

  Blindheim, August Danielsen; Zettervall, Isak Dahl; Aamodt, Leon Alexander (Bachelor thesis, 2024)
  Verden vil trenge mer og mer energi i tiden som kommer. Kombinert med en klimakrise som krever omstilling til fornybare energikilder som er vanskelig å regulere, er det behov for smarte energiløsninger. Å bruke et ESS til ...
 • Using statistical models to depict the response of multi-timescale drought to forest cover change across climate zones 

  Li, Yan; Huang, Bo; Rust, Henning W. (Journal article; Peer reviewed, 2024)
  The interaction between forest and climate exhibits regional differences due to a variety of biophysical mechanisms. Observational and modeling studies have investigated the impacts of forested and non-forested areas on a ...
 • Investigations of Copper Contamination in Lithium-Ion Batteries Using Non-intrusive Analytical Methods 

  Lillebo, Birk F.; Hansen, Lars Fredrik H.; Hatlo, Markus (Bachelor thesis, 2024)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg oppdagelse av kontaminasjon i litiumionbatterier under de første syklusene. Hovedmålet med oppgaven er å finne ut om analysemetoder som differensiell spenningsanalyse (DVA) eller inkrementell ...
 • Energioptimalisering i kjøpesentre gjennom reduksjon av negative energikonsekvenser fra store glassflater 

  Bjander, Sidsel Fredlund; Slåttelia, Sandra Rønquist; Vilvang, Veronica (Bachelor thesis, 2024)
  Bygninger står for over en tredjedel av energiforbruket i Norge, og dette energiforbruket er ansett som økende. Innlemmelsen av EU-kommisjonens storsatsning mot å bli et lavutslippssamfunn gjennom energieffektivisering, ...
 • Energieffektivisering av boligbygg 

  Damm, Erle; Wiik, Sanne (Bachelor thesis, 2024)
  Økt energiforbruk og elektrifisering gjør at fokuset på energieffektivisering og fornybar energiforsyning er stort. Med dagens kraftsituasjon, hvor det ser ut til at kraftforbruket skal fortsette å øke, er det satt mål hva ...
 • Comparative Weibull Analysis for Estimating Wind Farm AEP with PyWake 

  Bergem, Ole-Herman; Runde, Håkon; Storsveen, Preben Trana (Bachelor thesis, 2024)
  Havvind sektoren er i vekst og det er derfor behov for pålitelige analytiske modeller for å kunne gevinstrealisere energiproduksjon. Denne rapporten vil bruke Python-modulen PyWake til å simulere og vurdere den årlige ...
 • Analysis of Counter Rotating Vertical Turbines Using Blade Element Momentum Theory 

  Fygle, Kristine; Haagensen, Amalie; Mullaliu, Ardit; Skarsem, Håkon Levi (Bachelor thesis, 2024)
  Denne avhandlingen utforsker og analyserer de aerodynamiske kreftene og effektiviteten til en kontraroerende vertikal turbin (CRVT) ved bruk av blade element momentum teori (BEMT). Den ble utført av studenter ved Norges ...
 • Wildfire fuel characteristics 

  Rosnes, Magne (Student paper, others, 2023)
  In recent years, frequency and intensity of wildfires have been increasing in Norway and Nordic countries, with small fires growing into potential megafires. The main goal of this project was to test representative ...

View more