Recent Submissions

 • The Aluminium Industry - Environment, Technology and Production 

  Bergsdal, Håvard; Strømman, Anders H.; Hertwich, Edgar G. (Reports from Industrial Ecology Programme (IndEcol), 1501-6153; 2004:8, Research report, 2004)
  Aluminium resources are abundant and will cover the world demand for several hundred years. Production of primary aluminium is increasing worldwide, and the same holds for secondary aluminium, at an even higher rate. ...
 • Integration of Environmental Aspects and Ethics in the Undergraduate Engineering Curriculum at University of Trondheim 

  Hermansen, John; Brattebø, Helge (Journal article; Peer reviewed, 1993)
  An upgraded and enlarged block of core subjects within social sciences including environmental education as a part of the undergraduate part of the “Sivilingeniør” (MSc. ) programme at NTH, is under implementation . This ...
 • Eco-efficiency gjennom systemisk miljøstyring 

  Johansen, Lars Brede (Reports from Industrial Ecology Programme (IndEcol), 1501-6153; 2000:4, Research report, 2000)
  Hensikten med denne rapporten er å undersøke hvordan miljøinformasjon i form av indikatorer kan brukes ved systematisk miljøstyring av kommuner. Målet er kontinuerlig forbedring av kommunenes miljøeffektivitet (ecoefficiency) ...
 • Systems performance analysis of Oslo’s water and wastewater system 

  Venkatesh, G (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2011:50, Doctoral thesis, 2011)
  Introduction: An advanced urban water and wastewater network – from the source of raw water to the sink for the treated effluent wastewater – is, to say the least, a complex one. The interdependencies and interrelationships ...
 • Agent-Based Modeling and Simulation of Clean Heating System Adoption in Norway 

  Sopha, Bertha Maya (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2011:31, Doctoral thesis, 2011)
  A sound climate policy encouraging clean energy investment is important to mitigate global warming. Previous research has demonstrated that consumer choice indeed plays an important role in adoption of sustainable technologies. ...
 • Pollution Embodied in Norwegian Consumption 

  Peters, Glen; Briceno, Tania; Hertwich, Edgar (Working Papers from Industrial Ecology Programmme (IndEcol), 1504-3681; 2004:6, Research report, 2004)
  A promising way to reduce environmental impacts of consumer expenditure is through the encouragement of more sustainable consumption patterns. This requires a consistent and accurate framework to identify the most sustainable ...
 • Production Factors and Pollution Embodied in Trade: Theoretical Development 

  Peters, Glen; Hertwich, Edgar (Working Papers from Industrial Ecology Programmme (IndEcol), 1504-3681; 2004:5, Research report, 2004)
  Many studies have calculated the pollution resulting from consumption activities. A common assumption in many of these studies is that imports are produced using domestic technology. Studies of economic factors embodied ...
 • En sammenstilling av kunnskapsstatus (state-of-the-art) innen feltet industriell økologi 

  Brattebø, Helge; Larssæther, Stig; Røine, Kjetil (Reports from Industrial Ecology Programme (IndEcol), 1501-6153; 1999:5, Research report, 1999)
  Industriell økologi har siden 1996 vært et prioritert nytt felt ved NTNU, støttet opp av en tilsvarende satsing innen Bærekraftig produksjon i Sintef. I 1998 er også Industriell økologi initiert som satsingsområde i ...
 • Den bærekraftige bilen - finnes den?: El-bilen PIVCO CityBee i et industriøkologisk perspektiv 

  Buen, Jørund; Nes, Karl C.; Furholt, Vidar; Ulleberg, Karine (Reports from Industrial Ecology Programme (IndEcol), 1501-6153; 1999:2, Research report, 1999)
  I denne oppgaven har vi innehatt rollen som produsenter i et tenkt aktørnettverk rundt el-bilen, også bestående av myndigheter, frivillige organisasjoner og kraftprodusenter. Vi har definert vår ...
 • Resultatundersøkelsen 2005 for Stiftelsen Miljøfyrtårn 

  Karlsen, John Amund (Reports from Industrial Ecology Programme (IndEcol), 1501-6153; 2006:3, Research report, 2006)
  Miljøfyrtårn er en frivillig sertifisertingsordning for små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Per 31.12.2005 hadde 842 virksomheter gyldige sertifikater. Av disse leverte 494 virksomheter miljørapport ...
 • An update of the Human Toxicity Potential with special consideration of conventional air pollutants 

  Hertwich, Edgar G.; Mateles, Sarah F.; Pease, William S.; McKone, Thomas E (Working Papers from Industrial Ecology Programmme (IndEcol), 1504-3681; 2006:1, Research report, 2006)
  We present updated values for the Human Toxicity Potential (HTP) of 349 pollutants. The HTP is a characterization method used to weight emissions, such as those listed in life-cycle inventories and toxic release inventories. ...
 • Kommunikasjon i tverrfaglig forskningssamarbeid: Kan kunnskapsverktøy hjelpe? 

  Hermundsgård, Margit (Reports from Industrial Ecology Programme (IndEcol), 1501-6153; 2004:6, Research report, 2006)
  Denne rapporten tar utgangspunkt i to utfordringer knyttet til begreper og kommunikasjon i tverrfaglig forskningssamarbeid som jeg har kommet fram til gjennom intervjuer og deltakelser i P2005-case: 1) å finne forskbare ...
 • Grand Objective lost in the Waste Bin?: Local Agenda 21 and solid waste reduction in the Norwegian municipality of Trondheim 

  Opoku, Hilde Nøsen (Reports from Industrial Ecology Programme (IndEcol), 1501-6153; 1999:3, Research report, 1999)
  A case study of the combined implementation process for Local Agenda 21 and a new Waste management plan in order to reduce the solid waste production in the Norwegian municipality of Trondheim.
 • Ny lavtemperatur tørketeknikk som konserveringsmetode for biobankmaterialer 

  Sjøvold, Jannicke (Master thesis, 2006)
  Formålet med masteroppgaven var å studere lavtemperatur tørketeknikk ved atmosfæres trykk som en alternativ måte å bevare vevsmaterialer på, mot frysing som er mest utbredt i biobanker i dag. Rottelever ble benyttet som ...
 • Materialstrømsanalyse av plastemballasje fra husholninger - en komparativ studie av gjenvinningssystemer i Norge og Sverige 

  Elstad, Odd Marius (Master thesis, 2005)
  The European Union has made directive 94/62/EC regarding collection, recycling and energy recovery of plastic packaging. Both Norway and Sweden have to comply with those directives, and they have made their own national ...
 • The cycle of plastic waste: An analysis on the informal plastic recovery system in Addis Ababa, Ethiopia 

  Bjerkli, Camilla Louise (Master thesis, 2005)
  This study deals with the informal plastic recovery system in Addis Ababa. The purpose of this thesis is to explore the organization and the actors involved in the system. Further, the thesis attempts to estimate the size ...
 • Hydro i Quatar - Læring og CSR-arbeid 

  Hamnaberg, Håvard (Master thesis, 2005)
  Denne oppgåva tek føre seg koplinga mellom Corporate Social Responsibility (CSR) og organisasjonsmessig læring. CSR er ei kjelde til usikkerheit hos leiarar, og leverer uvande problemstillingar for ein ingeniørorganisasjon. ...
 • Energy efficiency in non-residential buildings: Motivation, barriers and strategies 

  Børke, Ragnhild (Master thesis, 2006)
  In the thesis, causes of the energy efficiency gap, i.e. that seemingly attractive investments in energy efficiency are systematically passed over are explored, and policy instruments and business strategies that can be ...
 • Grønn innovasjon - perspektiver, metoder og utfordringer: En litteraturstudie 

  Arnekleiv, Erlend Sletten; Larssæther, Stig (Working Papers from Industrial Ecology Programmme (IndEcol), 1504-3681; 2004:1, Research report, 2004)
  I denne rapporten gir vi en redegjørelse for begrepet grønn innovasjon, samtidig som vi peker på momenter som anses som viktige for å kunne gjennomføre grønn innovasjon i praksis. Vi argumenterer for at grønn innovasjon ...
 • Hybrid Life Cycle Assessment of Large Scale Hydrogen Production Facilities 

  Strømman, Anders Hammer; Hertwich, Edgar (Working Papers from Industrial Ecology Programmme (IndEcol), 1504-3681; 2004:3, Research report, 2004)
  An environmental assessment of three designs for a large-scale hydrogen production facility is performed using a Hybrid Life Cycle Assesment approach. The operational adaption of the hybrid framework for this case is shown ...

View more