Recent Submissions

 • Vinterdrift av enveisregulert sykkelveg og sykkelfelt i bygater 

  Eriksen, Johanne Sunde (Master thesis, 2021)
  For å redusere vegtrafikk og klimagassutslipp er det satt et nullvekstmål om at all vekst i byenes persontransport skal bli tatt med kollektivtransport, sykkel og gange, sett hele byområdene under ett. Ulike nasjonale og ...
 • Fuktsikkerhet i kompakte tretak med solceller og smart dampsperre 

  Robstad, Tobias (Master thesis, 2021)
  Et kompakt tretak er interessant av flere årsaker. Konstruksjonen tillater uttørking mot inneluften som kan øke konstruksjonens klimarobusthet. I tillegg gir muligheten til å isolere mellom takbjelkene en reduksjon i både ...
 • Lufttetthet i klemte vindsperreskjøter og effekten av teip 

  Storrø, Ingrid Krokann (Master thesis, 2021)
  Luftlekkasjer i bygninger fører til økt energibehov, et dårligere termisk inneklima og større risiko for fuktskader i konstruksjonen. I tillegg vil isolasjonen i bygningskroppen svekkes ved infiltrasjon av kald uteluft. ...
 • Beregninger av fuktforholdene i yttervegger mot terreng 

  Faukald, Tobias Flø (Master thesis, 2021)
  Hovedårsaken til skader i norske bygninger skyldes fukt og følgeskader av fukt. For yttervegger under terreng vil beregning av fuktsikring være krevende, ettersom det ikke finnes en standardisert metode for å ta hensyn til ...
 • Flaskehalser i vegdeler 

  Lien, Njaal Benjamin (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven er et case-studie med utgangspunkt i påkjøringsrampen fra E6 Omkjøringsvegen til E6 Sluppen i sørgående retning og dens påvirkning på oppstrøms trafikk. Dette er en rampe som kan betegnes som en flaskehals ...
 • MMI i prosjekteringsprosessen 

  Ulrik Hansen (Master thesis, 2021)
  I moderne prosjekteringsprosesser vil en, i større eller mindre grad, måtte forholde seg til Bygnings Informasjons Modellering (BIM). Hvor omfattende bruken av BIM er vil variere, men de fleste aktører vil påvirkes. I en ...
 • Assessment of carbon dioxide emissions during production, construction and use stages of asphalt pavements 

  Barbieri, Diego Maria; Lou, Baowen; Wang, Fusong; Hoff, Inge; Wu, Shaopeng; Li, Jiashuo; Vignisdottir, Hrefna Run; Bohne, Rolf André; Anastasio, Sara; Kristensen, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2021)
 • HMS-kultur i forbindelse med organisasjonsendringer i bygge- og anleggsbransjen 

  Madssen, Julie (Master thesis, 2020)
  Bygge- og anleggsbransjen består av en rekke risikofylte forhold, og faktorer som bruk av tunge kjøretøy og maskiner, arbeid i store høyder og sprengningsarbeid, og utgjør store risikoelementer. Bransjen har lenge vært ...
 • Kapasitetskontroll av Forve bru og sanntidsovervåking 

  Slind, Tor Arne; Thorsen, Kasper Haugaard; Tveter, Tobias (Bachelor thesis, 2021)
  Flere bruer i dag har begrenset levetid eller kapasitet igjen. Sanntidsovervåking og etablering av digital tvilling for bruer kan gi bedre kunnskap om oppgraderinger eller endringer som er nødvendig. En av bruene som ...
 • Utvikling av et klimatilpasset avløpsnett i laveste sone - Eksempelområde Breivika Havn 

  Gjestrum, Katrine; Pettersen, Tiril (Bachelor thesis, 2021)
  Eksempelområdet Breivika Havn ligger i Tromsø kommune, og har utfordringer med sjøvannsinnlekking. Dette er en form for fremmedvann som medfører økt ressursbruk knyttet til rensing, samtidig som det hindrer muligheter til ...
 • Flow Ramping from Hydropower Operation Evaluation of Trends and Mitigation of Peak Supply and Environmental Impacts in Norway 

  Kenawi, Mahmoud (Master thesis, 2020)
  Increased flexibility is vital in hydropower systems to meet future market demands, and work is undertaken to improve hydropower machinery to handle larger ramping rates and more frequent starts and stops. This increased ...
 • 3D CFD Simulation of morphological changes in 180° bend due to different spur dike shapes 

  Gaiti, Gabriele (Master thesis, 2020)
  Denne studien fokuserer på analysen av forskjellige neddykkede former og suksesser i en rektangulær kanal med 180 ° sving og 2% sengshelling for å forhindre skuring og sediment bunnfall. For å oppnå dette målet brukes en ...
 • Exploring temporal map animations in VR 

  Villanger, Hermann (Master thesis, 2020)
  Nylige forbedringer innen Virtual Reality (VR) har økt interessen for og tilgjengeligheten av teknologien. Dette har gitt nye muligheter for å lage interaktive visualiseringer, og har ført til økt forsking på bruken av ...
 • Poreovertrykk på Øvre Nyhavna 

  Aune, Fredrik; Østvang, Iver Grav (Master thesis, 2020)
  Denne oppgaven er knyttet til geotekniske arbeider ved Nyhavna i Trondheim. Det er beskrevet sammenhenger og mulige årsaker til poretrykksutvikling ved stålkjernepeling utført med boring av foringsrør med polymerblandet ...
 • Prosjektering av studentmøtepunkt i et miljøperspektiv 

  Eriksen, Madeleine; Lauvstad, Andrea O. Vik; Dahl, Maja K. (Bachelor thesis, 2021)
  Sammendrag Denne bacheloroppgaven er utarbeidet på vegne av oppdragsgiver Asplan Viak, som et bidrag til forbildeprosjektet for bærekraftige studentboliger på Nardo i Trondheim. Oppgaven tar for seg prosjektering av en ...
 • Numerical Modelling of Hydraulics and Sediment at the Headworks of Kali Gandaki A Hydropower Plant, Nepal 

  Shrestha, Sanjaya Dhonju (Master thesis, 2020)
  The Kali Gandaki A Hydropower Plant (KGA) has been facing issues related to unfavourable flow conditions at intake and settling basins, thereby hindering the efficient settling of the sediments, as realized from the excessive ...
 • Model-based cost estimation for infrastructure projects: a case study 

  Morovvati, Saeid (Master thesis, 2021)
  Digitalisering har ved flere anledninger blitt sammenliknet med den industrielle revolusjonen (Degryse, 2016). Bygg, Anlegg og Eiendom (BAE) er en av de største næringene som er berørt av digitalisering. Digital transformasjon ...
 • Bruk av Totalentreprise i Vegprosjekter 

  Riksheim, Helene (Master thesis, 2020)
  I Norges Nasjonale transportplan for 2018-2029 legger regjeringen til grunn en statlig ramme på over 1000 milliarder kroner. Dette fører til at blant annet store vegprosjekter blir iverksatt og offentlige byggherrer har ...
 • Digitalisering av mindre aktører - hvordan beholde inntekter og kompetanse i en stadig mer digital hverdag? 

  Mortensvik, Jens Huse (Bachelor thesis, 2021)
  I byggenæringen, som i andre næringer og markeder i moderne tid, har det pågått en storstilt modernisering de siste tiår. Store steg har blitt tatt på kort tid – og endringene er så omfattende at de ofte omtales som den ...
 • Rockfill dam breaching experiments with the application of photogrammetry techniques 

  Alkholossi,Ghaith E (Master thesis, 2021)
  Damaging outbursts of flooding triggered by embankment failures must be evaluated as part of the risk management of possible threats in order to prepare emergency action plans. The best testing procedure is to use statistically ...

View more