Now showing items 652-671 of 702

  • Ungdommers erfaring med ettervern "Tittel - Undertittel" Hvordan oppleves overgangen til voksenlivet for ungdom med tiltak i barnevernet? 

   Haugland, Signy Alice (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon: Overgangsprosessen fra barn til voksen, vil for de fleste være utfordrende. For ungdommer som har hatt tiltak i barnevernet vil denne overgangen være mer sårbar, og by på andre utfordringer. For å minske disse ...
  • Unge voksne med angst; brukermedvirkning og dagsenter som mestringsarena 

   Norum, Aurora (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne bacheloeroppgaven var å belyse hvordan dagsenter og brukermedvirkning kan bidra til mestring for unge voksne med angst. Metoden er gjennomført med systematisk litteratursøk i databasene Oria, PubMed ...
  • Unidimensionality of the Strengths and Vulnerabilities Scales in the Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START) 

   Whittington, Richard; Pollak, Charlotte; Keski-Valkama, Alice; Brown, Andrew; Haines, Alina; Bak, Jesper; Hvidhjelm, Jacob; Almvik, Roger; Palmstierna, Tom (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START) is a 20-item structured professional judgment instrument for assessing dynamic risk in mental health services. Much of the START research literature examines the ...
  • Uniformens tilbakekomst i psykisk helsevern 

   Kummermo, Tanja B. (Master thesis, 2021)
   Studien har til hensikt å undersøke erfaringer hos helsepersonellet om bruk av uniform i psykisk helsevern i en akutt-psykiatrisk avdeling. Studien er gjennomført med en kvalitativ tilnærming ved bruk av semi-strukturerte ...
  • Unravelling the prospective associations between mixed anxiety-depression and insomnia during the course of cognitive behavioral therapy 

   Thun, Eirunn; Sivertsen, Børge; Knapstad, Marit; Smith, Otto Robert Frans (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Objective Previous studies have suggested that there is a reciprocal relationship between anxiety/depression and insomnia. However, little is known about the prospective relationships between these constructs across the ...
  • Uro hos personer med demens 

   Haugrønning, Frida (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Mellom 80 og 100 000 lever med demens i Norge og forekomsten vil øke med økende antall eldre. Redusert hukommelse og svekket kognitiv funksjon kan føre til at personer med demens får problemer med å uttrykke seg ...
  • Use of mechanical and pharmacological restraint over an eight-year period and its relation to clinical factors 

   Reitan, Solveig Merete Klæbo; Helvik, Anne-Sofie; Iversen, Valentina Cabral (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: Use of restraint and finding the balance between security and ethics is a continuous dilemma in clinical psychiatry. In daily clinic and in planning health-care service, knowledge on the characteristics of ...
  • Utholdenhetstrening i behandling av depresjon 

   Bruem Berg Ole Kristian (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon: Depresjon rammer i dag flere enn 264 millioner mennesker på jorden. I behandling av denne lidelsen, er det flere aktuelle behandlingsformer tilgjengelig. Hvilke effekter kan utholdenhetstrening ha i behandling ...
  • Utholdenhetstrening og depresjon 

   Nygaard, Henrik Arentz (Bachelor thesis, 2019)
   Introduksjon/bakgrunn: World Health Organization (WHO) estimerer at over 300 millioner mennesker lider av depresjon. Det er spådd at depresjon vil bli den mest skadelige lidelsen innen år 2030. 53,9 % av deprimerte verden ...
  • Utviklingshemmedes opplevelse av ansatte i bolig - En litteraturstudie 

   Larsen, Britt Elin (Bachelor thesis, 2019)
   Ansatte som jobber i bolig for mennesker med utviklingshemming har en sentral rolle for at utviklingshemmede skal få et godt liv. For utviklingshemmede kan relasjonen med de ansatte innebære både muligheter og utfordringer ...
  • Utviklingshemming i rettssystemet 

   Kirksæther, Berntsen, Johannes (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å se på hvordan mennesker med utviklingshemming kan ivaretas i rettssystemet. Oppgaven tar utgangspunkt i erfaringer ansatte i rettssystemet har fra sine møter med personer med ...
  • Utviklingshemming og depresjon 

   Lerstad, Elise Leknes (Bachelor thesis, 2019)
   Tittel: Utviklingshemming og depresjon Introduksjon/bakgrunn: Depresjon blant personer med utviklingshemming er tre ganger så vanlig som blant normalbefolkningen. Dette er på grunn av den biologiske og genetiske sårbarheten. ...
  • Utviklingshemming og fritid 

   Iversen, Thea Martine (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven er det utviklingshemming og fritid som står i fokus. Oppgavens formål er å undersøke hva kvalitativ forskning sier om utviklingshemming og fritid. Forskningsspørsmålet i denne bacheloroppgaven er: ...
  • Utviklingshemming og fysisk aktivitet 

   Reinholdtsen, Rikke (Bachelor thesis, 2019)
   Tittel: Utviklingshemming og fysisk aktivitet Bakgrunn: Gjennom fysisk aktivitet kan livskvaliteten til personer med utviklingshemming bedres. Fysisk aktivitet for denne gruppen kan likevel være utfordrende på grunn av ...
  • Utviklingshemming og menstruasjon 

   Jensen, Frida Kamilla (Bachelor thesis, 2020)
   Nøkkelord: menstruasjonshygiene, læringsmetoder, moderat utviklingshemming. Bakgrunn: Menstruasjonshygiene er noe som inngår i læring av ADL (activities of daily living) ferdigheter. I land som Nepal, der utviklingshemming ...
  • Utviklingshemming og psykisk helse 

   Dyrstad, Ida (Bachelor thesis, 2019)
   I min bacheloroppgave har jeg valgt å skrive om utviklingshemming og psykisk helse. Hensikten med studien er å opparbeide meg kunnskap om hva en jobb kan bety for den psykiske helsen til mennesker med utviklingshemming. ...
  • Utviklingshemming og seksualitet 

   Sørhaug, Hanne Marit (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Målet er å vise at det er ulike faktorer som kan bistå vernepleiere i å fremme en sunn seksuell helse hos utviklingshemmede. Hensikt: Hensikten med denne studien er å vise hvordan vernepleieren/tjenesteytere kan ...
  • Utviklingshemming og seksualitet 

   Welde, Aina M. (Bachelor thesis, 2019)
   Tittel: Utviklingshemming og seksualitet. Dato: 27.05.19 Deltakere: Aina Margrethe Welde. Kandidat nummer: 10094 Veileder: Erik Søndenaa Stikkord/nøkkelord: voksne psykisk utviklingshemmede, sosioseksuelle kunnskaper, ...
  • Utviklingshemming og seksualitet - en litteraturstudie 

   Kortnes, Siren (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Seksualitet har blitt et mindre tabubelagt tema i samfunnet. Mennesker med utviklingshemming har akkurat de samme seksuelle behovene som andre. Til tross for dette viser forskning at kunnskapen om seksualitet og ...
  • Utviklingshemming og seksuelle overgrep 

   Julie Fredagsvik (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn Mennesker med utviklingshemming er i større risiko for å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep enn den øvrige befolkning. Dette kan ha sammenheng med at mange med utviklingshemming er i en sårbar situasjon, ...