Now showing items 632-651 of 705

  • Tjenesteyteres tilnærming til utviklingshemming og seksualitet 

   Vammervold, Eira (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Mennesker med utviklingshemming har de samme grunnleggende rettighetene til seksuell helse som andre. I tillegg har de fleste i denne gruppen interesse for seksualitet og ønsker mer kunnskap om temaet. Likevel ...
  • To die or not to die: a qualitative study of men's suicidality in Norway 

   Knizek, Birthe Loa; Hjelmeland, Heidi Marie (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background Previous research has shown that men who adhere to traditional beliefs about masculinity have increased health risks compared to those who do not. Single marital status, unemployment, retirement, and physical ...
  • "Together on the Way": Occupational Therapy in Mainstream Education - A Narrative Study of Emerging Practice in Switzerland 

   Echsel, Angelika; Price, Lee; Josephsson, Benkt Staffan; Schulze, Christina (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In Switzerland, recent changes in legislation have reformed special needs education; more children with special needs are now integrated into mainstream schools. Health professionals such as occupational therapists are not ...
  • Tourette syndrome in children in Norway 

   Surén, Pål; Bakken, Inger Johanne; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte; Reichborn-Kjennerud, Ted; Stoltenberg, Camilla; Nøstvik, Liv Irene; Weidle, Bernhard (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   BAKGRUNN Tourettes syndrom debuterer i barnealder og kjennetegnes av kroniske motoriske og vokale tics. I andre land er gjennomsnittsprevalensen beregnet til 0,77 % hos barn i alderen 6–15 år. I Norge er diagnosebruk og ...
  • Towards individualized management of bariatric surgery patients 

   Strømmen, Magnus (Doctoral theses at NTNU;2021:108, Doctoral thesis, 2021)
  • Translating big data to better treatment in bipolar disorder - a manifesto for coordinated action 

   Manchia, Mirko; Vieta, Eduard; Smeland, Olav Bjerkehagen; Altimus, Cara; Bechdolf, Andreas; Bellivier, Frank; Bergink, Veerle; Fagiolini, Andrea; Geddes, John R.; Hajek, Tomas; Henry, Chantal; Kupka, Ralph; Lagerberg, Trine Vik; Licht, Rasmus W.; Martinez-Cengotitabengoa, Monica; Morken, Gunnar; Nielsen, René E.; Pinto, Ana Gonzalez; Reif, Andreas; Rietschel, Marcella; Ritter, Philipp; Schulze, Thomas G.; Scott, Janine Linda; Severus, Emanuel; Yildiz, Aysegul; Kessing, Lars Vedel; Bauer, Michael; Goodwin, Guy M.; Andreassen, Ole Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Bipolar disorder (BD) is a major healthcare and socio-economic challenge. Despite its substantial burden on society, the research activity in BD is much smaller than its economic impact appears to demand. There is a consensus ...
  • Traumebevisst omsorg i miljøarbeid med utviklingshemmede 

   Salvesen, Idun Sofie (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Traumebevisst omsorg i miljøarbeid med utviklingshemmede. Stikkord/nøkkelord: Traumebevisst omsorg, utviklingshemming, trygghet, miljøarbeid, traumer. Bakgrunn: Oslo universitetssykehus avslører i et høringsnotat ...
  • Traumebevisst omsorg i møte med barn og ungdom 

   Fosseng, Veronica Kjølstad (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag Tittel: Traumebevisst omsorg i møte med barn og ungdom Introduksjon/Bakgrunn: Temaet omsorg og traumebevisst omsorg er kunnskap som det er relevant at en vernepleier har. Vernepleiere kan blant annet jobbe på ...
  • A treatment strategy for meeting life as it is. Patients' and therapists' experiences of brief therapy in a district psychiatric centre: A qualitative study 

   Markussen, Hilde V.; Aasdahl, Lene; Viksveen, Petter; Hedberg, Berith; Rise, Marit By (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Abstract Background: Young adults increasingly seek help for mental health problems. In 2016, a district psychiatric centre in Norway started a brief treatment program to provide early and effective help for moderate ...
  • Trends in self-reported psychological distress among college and university students from 2010 to 2018 

   Knapstad, Marit; Sivertsen, Børge; Knudsen, Ann Kristin; Smith, Otto Robert Frans; Aarø, Leif Edvard; Lønning, Kari Jussi; Skogen, Jens Christoffer (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background An increase in reported psychological distress, particularly among adolescent girls, is observed across a range of countries. Whether a similar trend exists among students in higher education remains unknown. ...
  • Trygg bolig - en nødvendighet for brukere med ROP - lidelser 

   Sæthre Gullichsen, Monica Cecilie (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon: Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 var en statlig satsing for å styrke og forbedre det kommunale tilbudet til personer med psykiske lidelser. Mange kommuner benyttet de økonomiske midlene fra ...
  • Trygge foreldre- trygge barn. En kvalitativ studie av foreldres erfaringer fra tilvenning av ettåringen i barnehage. 

   Gaustad, Anita (Master thesis, 2019)
   Sammendrag De fleste barn opplever barnehagen som deres første møte med verden utenfor familien. I Norge er det i dag svært vanlig å gå i barnehage, og i 2018 hadde 83,5% av alle 1-2 åringer barnehageplass (Statistisk ...
  • Trygghet i en utfordrende arbeidshverdag 

   Anneli Jacobsen (Master thesis, 2021)
   Sammendrag Bakgrunn Forskning viser miljøpersonalet i barnevernsinstitusjoner er den yrkesgruppen i landet som er mest utsatt for vold og/eller trusler om vold og at et arbeidsmiljø preget av trusler og vold kan gi både ...
  • Tvang - En konflikt mellom regelverk og daglig praksis 

   Borthen, Karoline (Bachelor thesis, 2019)
   Introduksjon Bruken av tvang overfor personer med utviklingshemming er regulert etter Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Denne lovgivningen presiserer hva som defineres som tvang, ulike typer tvangsvedtak og hvilke ...
  • Tvang i psykisk helsevern 

   Hovelsen, Tina Lill (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Norske myndigheter har lenge hatt søkelys på å redusere bruk av tvang i psykisk helsevern, men til tross for dette ligge Norge høyt på statistikken over tvangsbruk internasjonalt. Tvang oppleves i de fleste ...
  • Tvang i rusomsorgen 

   Seipajærvi, Julia Sjøstrand (Bachelor thesis, 2021)
   Tvangsbehandling av personer med ruslidelser er et omstridt og vanskelig fagområde som kommer i konflikt med vernepleierens yrkesutøvelse, menneskerettigheter og helsefaglig etikk. Dette belyser behovet for økt kunnskap ...
  • Tvang og makt i akuttpsykiatrien 

   Linvåg, Mia Ormseth (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Tittel: Tvang og makt i akuttpsykiatri Stikkord/nøkkelord: tvang, makt, akuttpsykiatri, relasjoner, holdninger Bakgrunn: Tvangsmidler og skjerming i psykisk helsevern for voksne i Norge har i perioden 2015-2018 ...
  • Tverrfaglig praksis i samarbeid; vernepleie og sykepleie Trondheim kommune ved VISTAMAR - NTNU 2018 

   Jørgensen, Wanja; Kristiansen, Monica (Research report, 2018)
  • Tverrprofesjonelt samarbeid - hvordan oppleves det egentlig? 

   (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Bakgrunn: Det har etterhvert blitt mer vanlig med ansettelse av andre profesjoner en bare lærere i skolen, med mål om samarbeid for å bedre skolens miljø. Hvordan dette organiseres er stort sett opp til hver ...
  • Twelve months effect of self-referral to inpatient treatment on patient activation, recovery, symptoms and functioning: A randomized controlled study 

   Moljord, Inger Elise Opheim; Lara Cabrera, Mariela Loreto; Salvesen, Øyvind; Rise, Marit By; Bjørgen, Dagfinn; Antonsen, Dag Øivind; Olsø, Turid Møller; Evensen, Gretha Helen; Gudde, Camilla Buch; Linaker, Olav Morten; Steinsbekk, Aslak; Eriksen, Lasse (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Objective To investigate the effect of having a contract for self-referral to inpatient treatment (SRIT) in patients with severe mental disorders. Methods A randomized controlled trial with 53 adult patients; 26 ...