Now showing items 692-702 of 702

  • Weekday time in bed and obesity risk in adolescence 

   Danielsen, Yngvild Sørebø; Pallesen, Ståle; Sivertsen, Børge; Stormark, Kjell Morten; Hysing, Mari (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Introduction: Sleep curtailment is associated with obesity in children, but few studies have investigated this relationship in a longitudinal sample of adolescents. The aim of the present study was to examine the longitudinal ...
  • Weekly and daily variations in patient-staff incidents in psychiatric acute wards 

   Morken, Gunnar; Linaker, Olav Morten; Langsrud, K (Journal article; Peer reviewed, 1999)
  • What is known about the LGBTQ perspective in child welfare services? A scoping review protocol 

   Kaasbøll, Jannike; Paulsen, Veronika (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Introduction In previous studies, it is estimated that sexual minorities (eg, lesbian, gay, bisexual, transgender and questioning (LGBTQ) individuals) are overrepresented in the child welfare system. However, the numbers ...
  • What lies beneath trait-anxiety? Testing the Self-regulatory Executive Function Model of Vulnerability 

   Nordahl, Henrik; Hjemdal, Odin; Hagen, Roger; Nordahl, Hans Morten; Wells, Adrian (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Vulnerability to psychological disorder can be assessed with constructs such as trait anxiety and neuroticism which among others are transdiagnostic risk factors. However, trait-anxiety and related concepts have been ...
  • White Matter Matters: Unraveling Violence in Psychosis and Psychopathy 

   Tesli, Natalia; Rokicki, Jaroslav; Maximov, Ivan; Bell, Christina; Hjell, Gabriela; Gurholt, Tiril Pedersen; Fischer-Vieler, Thomas; Bang, Nina; Tesli, Martin Steen; Westlye, Lars Tjelta; Andreassen, Ole; Melle, Ingrid; Agartz, Ingrid; Rasmussen, Kirsten; Johansen, Ragnhild; Friestad, Christine; Haukvik, Unn Kristin Hansen (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Individuals with psychotic disorders have an increased risk of committing acts of violence. Neurobiological support for the extent to which violence in psychosis is driven by psychotic symptoms and/or antisocial traits ...
  • Working life trajectories with hearing impairment 

   Elisabeth Vigrestad, Svinndal; Jensen, Chris; Rise, Marit By (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose: The aim was to identify and explore factors, which facilitate or hinder work participation for people with hearing impairment. Materials and methods: In-depth interviews with 21 hearing impaired individuals of ...
  • Yngre personers opplevelse av å diagnostiseres med demens 

   Skaaheim, Aurora Haukedal (Bachelor thesis, 2021)
   Sykdommer som medfører demens har lenge vært knyttet til alderdom og eldre mennesker. Det har vært lite oppmerksomhet rettet mot demens blant yngre personer, og forsknings- og kunnskapsgrunnlaget er derfor mangelfullt. ...
  • Youth at risk: Childhood adversity, psychopathology, and quality of life among adolescents in residential youth care 

   Greger, Hanne Klæboe (Doctoral theses at NTNU;2017:147, Doctoral thesis, 2017)
   Ungdom i risiko: Overgrepserfaringer, psykopatologi og livskvalitet blant ungdom i barnevernsinstitusjoner: Overgrep og omsorgssvikt i barndommen er assosiert med en rekke fysiske og psykiske helseplager senere i ...
  • Å medvirke når barnevernet undersøker. Delrapport 5. Barnevernets undersøkelsesarbeid fra bekymring til beslutning. 

   Havnen, Karen J Skaale; Christiansen, Øivin; Ljones, Eirinn Hesvik; Lauritzen, Camilla; Paulsen, Veronika; Jarlby, Frederikke; Vis, Svein Arild (Research report, 2020)
   Dette er den femte delrapporten fra prosjektet «Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning». Denne delrapporten dreier seg om barn og foreldres medvirkning i barnevernets undersøkelsesarbeid. ...
  • Å være søsken til barn med utviklingshemming 

   Pedersen, Christine Emilie Grøtterød (Bachelor thesis, 2021)
   Tittel: Å være søsken til barn med utviklingshemming Bakgrunn: Majoriteten av forskning om søsken som pårørende kommer fra mødre sin erfaring og ikke direkte fra søsken. Det har i senere tid blitt mer fokus på søsken som ...
  • Åndelighet og åndelig omsorg i psykisk helsetjeneste 

   Aarsland, Ellen Marie (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilken forståelse og oppfatning har helsepersonell av åndelighet og åndelig omsorg for sine voksne pasienter som uttrykker et åndelig behov, i den psykiske helsetjenesten? Hensikt: Hensikten med studien ...