Now showing items 1201-1204 of 1204

  • Å medvirke når barnevernet undersøker. Delrapport 5. Barnevernets undersøkelsesarbeid fra bekymring til beslutning. 

   Havnen, Karen J Skaale; Christiansen, Øivin; Ljones, Eirinn Hesvik; Lauritzen, Camilla; Paulsen, Veronika; Jarlby, Frederikke; Vis, Svein Arild (Research report, 2020)
   Dette er den femte delrapporten fra prosjektet «Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning». Denne delrapporten dreier seg om barn og foreldres medvirkning i barnevernets undersøkelsesarbeid. ...
  • Å være søsken til barn med utviklingshemming 

   Pedersen, Christine Emilie Grøtterød (Bachelor thesis, 2021)
   Tittel: Å være søsken til barn med utviklingshemming Bakgrunn: Majoriteten av forskning om søsken som pårørende kommer fra mødre sin erfaring og ikke direkte fra søsken. Det har i senere tid blitt mer fokus på søsken som ...
  • Åndelighet og åndelig omsorg i psykisk helsetjeneste 

   Aarsland, Ellen Marie (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilken forståelse og oppfatning har helsepersonell av åndelighet og åndelig omsorg for sine voksne pasienter som uttrykker et åndelig behov, i den psykiske helsetjenesten? Hensikt: Hensikten med studien ...
  • Økt inkludering og deltakelse med jevnaldrende for elever med funksjonshemming i skolen 

   Bakken, Nora (Bachelor thesis, 2023)
   Tittel: Økt inkludering og deltakelse med jevnaldrende for elever med funksjonshemming i skolen. Introduksjon/ bakgrunn: Deltakelse og inkludering er begge viktige faktorer for alle mennesker for å oppnå utvikling på ...