Now showing items 676-695 of 702

  • Valgdeltagelse blant personer med utviklingshemming 

   Eriksson, Therese (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Valgdeltagelse blant personer med utviklingshemming Problemstilling: Hvilke faktorer påvirker mulighetene for politisk deltagelse hos mennesker med utviklingshemming? Nøkkelord: utviklingshemming, valgdeltagelse, ...
  • Valgdeltakelse blant personer med utviklingshemming 

   Bjørnstad, Hanne Fredrikke (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven er resultatet av studier av internasjonal litteratur som omtaler valgdeltakelse blant personer med psykisk utviklingshemming. I de respektive kapitlene vil leseren finne mer utdypende informasjon om ...
  • Validation of the exercise and eating disorder questionnaire in males with and without eating disorders 

   Danielsen, Marit; Bjørnelv, Sigrid; Bratberg, Grete Helen; Rø, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Objective The need to consider gender when studying exercise in eating disorder (ED) has been underscored. The study aimed to test the psychometric properties and factor structure of the exercise and eating disorder (EED) ...
  • Validation of the Strengths and Difficulties Self-Report in Norwegian Sign Language 

   Aanondsen, Chris Margaret; Jozefiak, Thomas; Heiling, Kerstin; Rimehaug, Tormod (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The majority of studies on mental health in deaf and hard-of-hearing children report a higher level of mental health problems. Inconsistencies in reports of prevalence of mental health problems have been found to be related ...
  • Validity of reactive attachment disorder and disinhibited social engagement disorder in adolescence 

   Seim, Astrid Røsland; Jozefiak, Thomas; Wichstrøm, Lars; Kayed, Nanna Sønnichsen (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Although reactive attachment disorder (RAD) and disinhibited social engagement disorder (DSED) are acknowledged as valid disorders in young children, controversy remains regarding their validity in adolescence. An unresolved ...
  • Variability of activity patterns across mood disorders and time of day 

   Krane-Gartiser, Karoline; Vaaler, Arne; Fasmer, Ole Bernt; Sørensen, Kjetil; Morken, Gunnar; Scott, Janine Linda (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: Few actigraphy studies in mood disorders have simultaneously included unipolar (UP) and bipolar (BD) depression or BD mixed states as a separate subgroup from mania. This study compared objectively measured ...
  • Vernepleiefaglig kompetanse og atferdsproblemer i skolen 

   Livoll, Trude (Bachelor thesis, 2020)
   SAMMENDRAG Introduksjon: Atferdsproblemer hos barn i skolen er et utbredt og vanlig problem. Det kan utvikle seg til større og alvorligere problemer om lærerne ikke tar tak i situasjonen. Barn med atferdsproblemer forstyrrer ...
  • Vernepleiere i kommunikasjon med innvandrere. 

   Gebreslasie, Zebib (Bachelor thesis, 2020)
   SAMMENDRAG Tittel: Vernepleiere i kommunikasjon med innvandrere. Problemstilling: Hvordan kan en vernepleier fremme kommunikasjon i møte med innvandrere i forbindelse med helsetjenester Hensikt: Hensikten med denne ...
  • Vernepleieren og elever med ADHD i skolen 

   Moan, Lea (Bachelor thesis, 2020)
   Stikkord/nøkkelord: Elever, ADHD, vernepleier, livskvalitet. Introduksjon: Rundt 3-5% av barn og unge under 18 år har ADHD. Ungdom med diagnosen dropper oftere ut av skolen. På grunn av symptomene ADHD gir, fører det ofte ...
  • Vernepleierens bidra i den personlig recoveryprosessen hos mennesker med ROP-lidelser 

   Hovden, Helene. (Bachelor thesis, 2021)
   Mennesker med ROP-lidelser har en samtidig psykisk lidelse og ruslidelse, som for mange kan føre til betydelige funksjonsnedsettelser. Dette kan påvirke flere personlige og sosiale livsområder. De kan ha blitt utsatt for ...
  • Vernepleierens rolle i arbeid med elever som viser atferdsvansker 

   Rotvold, Maria (Bachelor thesis, 2019)
   På bakgrunn av anvendt litteratur i denne studien, vil jeg si at en vernepleier kan fungere som et ledd mellom elev, foreldre og lærer i arbeid med elever som viser atferdsvansker. Gjennom et godt tilrettelagt samarbeid ...
  • Vernepleierens rolle i tverrprofesjonelt samarbeid 

   Dyrkorn, Amalie Jacobsen (Bachelor thesis, 2021)
   Tverrprofesjonelt samarbeid er en viktig del av vernepleierfaglig kompetanse. En vernepleier har både helse- og sosialfaglig kompetanse, som gir ulike perspektiver i møte med bistandsyting, som er gode egenskaper innen ...
  • Vernepleierens verktøy i norske skoler 

   Hemma, Ragnhild (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Hensikt: Hensikten med studiet er å gi vernepleieren kunnskap om hvordan man kan bistå skolene med forebygging av atferdsproblemer hos barn og unge. Metode: Metoden som blir brukt er litteraturstudie. Resultat: ...
  • Vernepleierrollen i overvektsproblematikk for ungdom med utviklingshemming, lett og moderat grad. 

   Rye, Torgeir (Bachelor thesis, 2019)
   Introduksjon: I henhold til kartlegginger er det en urovekkende utvikling av overvekt og fedme generelt blant mennesker både her i Norge og internasjonalt. Dette er en utvikling som har skjedd gradvis i løpet av de siste ...
  • "Vi møtes på tvers og ser hva vi kan få til sammen" - Ansattes erfaringer fra et tverrfaglig forum i psykisk helsearbeid 

   Elstad, Toril Anne; Antonsen, Stig; Tillerli, Helge; Storli, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen er basert på en kvalitativ studie av ansattes erfaringer med å delta i et faglig forum som skal bidra til god samhandling på tvers av ulike tjenester innen psykisk helsearbeid. Tre fokusgruppeintervju ble ...
  • Voldelige kriminelle handlinger og Autisme 

   Sigerset, Marte (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Tittel: Voldelige kriminelle handlinger og Autisme Nøkkelord: autisme, autisme spekter forstyrrelse, voldelig lovbrudd, strafferettssystemet, kriminalitet, asberger syndrom, risikofaktorer Introduksjon/bakgrunn: ...
  • Weekday time in bed and obesity risk in adolescence 

   Danielsen, Yngvild Sørebø; Pallesen, Ståle; Sivertsen, Børge; Stormark, Kjell Morten; Hysing, Mari (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Introduction: Sleep curtailment is associated with obesity in children, but few studies have investigated this relationship in a longitudinal sample of adolescents. The aim of the present study was to examine the longitudinal ...
  • Weekly and daily variations in patient-staff incidents in psychiatric acute wards 

   Morken, Gunnar; Linaker, Olav Morten; Langsrud, K (Journal article; Peer reviewed, 1999)
  • What is known about the LGBTQ perspective in child welfare services? A scoping review protocol 

   Kaasbøll, Jannike; Paulsen, Veronika (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Introduction In previous studies, it is estimated that sexual minorities (eg, lesbian, gay, bisexual, transgender and questioning (LGBTQ) individuals) are overrepresented in the child welfare system. However, the numbers ...
  • What lies beneath trait-anxiety? Testing the Self-regulatory Executive Function Model of Vulnerability 

   Nordahl, Henrik; Hjemdal, Odin; Hagen, Roger; Nordahl, Hans Morten; Wells, Adrian (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Vulnerability to psychological disorder can be assessed with constructs such as trait anxiety and neuroticism which among others are transdiagnostic risk factors. However, trait-anxiety and related concepts have been ...