• Bachelor oppgave i sykepleie om terapautisk allianse til dobbelt diagnose pasienter 

   Kristin Sedal Moe; Hege Skaugerud (Bachelor thesis, 2021)
   Kort beskrivelse av bacheloroppgaven: Problemstilling: Hvordan kan sykepleier skape en god terapeutisk relasjon til pasienter med sosial angst og alkoholproblemer? Teoretisk perspektiv: Det sykepleiefaglige perspektivet ...
  • Bachelor sykepleie 

   Kløve, Sara; Andersen, Kjærvik Idunn; Karlsen, Sina Marie (Bachelor thesis, 2019)
   Introduksjon: Pårørende er viktig for den terminale pasienten og de pårørende ønsker ofte å være der for pasienten den siste fasen av livet. Denne bacheloroppgaven tar for seg pårørende og opplevelsene de hadde i denne ...
  • Back to Basics: Overdiagnosis Is About Unwarranted Diagnosis 

   Hofmann, Bjørn Morten (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Epidemiologic studies of overdiagnosis are challenged by unclear definitions and the absence of unified measures. This spurs great controversies. Etymologically, overdiagnosis means too much diagnosis and stems from the ...
  • Bariatric surgery for obese children and adolescents: a review of the moral challenges 

   Hofmann, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Background Bariatric surgery for children and adolescents is becoming widespread. However, the evidence is still scarce and of poor quality, and many of the patients are too young to consent. This poses a series of moral ...
  • Barn har vondt. Hvordan kan smertevurdering av barn forbedres ved bruk av helseteknologi? 

   Rubin, Hanne Rifka; Skaar, Mathilde Lande (Bachelor thesis, 2019)
   Introduksjon: Smertevurdering av barn er en viktig, men vanskelig sykepleieoppgave. Barn innlagt på sykehus blir i for liten grad vurdert for smerter, og smertevurdering gjøres ikke godt nok. Som konsekvens vil barn oppleve ...
  • Barn i flyktningleier er ofte underernærte. Hvilke utfordringer gir det for sykepleiere som arbeider i slike leiere? 

   Mvita-Mande, Pascal (Bachelor thesis, 2009)
   Underernæring er underliggende årsak til over halvparten av dødsfall blant barn under fem år. I flyktningleier er underernæringen hos barn under fem år et reelt helseproblem. Sykepleiere har sin del av ansvar for å redusere ...
  • Barn med alkoholavhengige foreldre 

   Høibakken, Anders; Ericson, Camilla M. (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: I 2011 var anslaget for barn som hadde foreldre med alkoholproblemer på 90 000 i Norge, ca. 1 av 10 barn (Torvik og Rognmo, 2011). Det finnes i tillegg lite informasjon om tegn og symptomer sykepleiere kan ...
  • Barn med kronisk smerte: hvordan kan barn med juvenil idiopatisk artritt hjelpes til å mestre livet med kroniske smerter, med fokus på informasjon og veiledning 

   Svalestad, Charlotte; Lunden, Mari Beate; Kaas, Lene (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Bakgrunn JIA er den vanligste reumatiske sykdommen blant barn, og har en betydelig innvirkning på deres hverdag og liv. Vi mener det er for lite fokus på barn som pasient i vår sykepleierutdanning, og vi ønsker ...
  • Barn og diabetes type 2: hvordan kan sykepleier veilede foreldre til å mestre omsorgen for sitt barn med diabetes type 2? 

   Nystuen, Kirsti Helene; Bekkevold, Jeanette Skar (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Diabetes type 2 er en kronisk sykdom som rammer flest voksne, men de siste tiårene har man sett en økning av sykdommen også blant barn og ungdom. Diabetes type 2 er hovedsakelig en livsstilssykdom og ca 80 % av de ...
  • Barn og sorg: hvordan gi støtte til barn når mor eller far skal dø? 

   Bakke, Nils Helge; Gaaserud, Monica; Nerstad, Mirjam (Student paper, others, 2011)
   Problemstillingen ble valgt ut fra et ønske om å skrive en oppgave som vi kan ha nytte av i arbeidet som palliative sykepleiere. Vi bestemte oss tidlig for å ta utgangspunktet i barn som pårørende. Dette er et tema vi ikke ...
  • Barn som pårørende 

   Løkken, Hege Veronica; Løkken, Martine Paulsen; Melgårdshagen, Katrine Solhaug (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Omkring 200 000 pasienter i spesialisthelsetjenesten har barn under 18 år. 3500 nye barn blir årlig pårørende til pasienter med kreft. Helsepersonelloven fra 1999 ble oppdatert i 2010. Det ble lovpålagt at ...
  • Barn som pårørende 

   Løvåsen, Heidi Marianne; Melbye, Hilde Lien; Larsen, Eva Margrete Tuft (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Sykepleiers ivaretakelse av barns behov er nedskrevet i lovverket. Tidligere forskning har vist at implementeringen av de nye endringene i lovverket fra 2010, ikke fungerer slik som ønsket. Bakgrunnen for denne ...
  • Barn som pårørende til alkoholavhengige foreldre 

   Tanum, Iselin Louise; Øihusom, Ingvild; Aasen, Hilde Finnstun (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Bakgrunnen tar for seg relevant teori, tidligere forskning, relevante sykepleieteoretikere, studiets hensikt og problemstilling. Hensikt: Dette litteraturstudiet vil undersøke hvordan barn som pårørende blir ...
  • Barn som pårørende til psykisk syke foreldre 

   Bhardwaj, Aman; Ali, Farhiyo Hussein; Lewandowska, Kamila Anna (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Barn av foreldre som har psykiske lidelser, har høyere risiko for å oppleve ulike utfordringer knyttet til foreldrenes psykiske sykdom enn andre barn. Ifølge Folkehelseinstituttet er det 410000 barn som har ...
  • Barn som pårørende. «Hva sier barn om sitt informasjonsbehov når en av foreldrene har en uhelbredelig kreftsykdom?» 

   Singh, Navneet Randhawa; Austheim, Linda Eik (Student paper, others, 2017)
   Bakgrunn: Hvert år opplever nesten 3500 barn og unge at en av foreldrene får kreft. I følge spesialrådgiver Randi Værholm, forsker ved Kreftforeningen, trenger barn informasjon. Lovendringene fra 01.01.2010 skal bidra til ...
  • Barn som pårørende: hvordan kan sykepleier legge til rette for mestring hos mindreårige barn som pårørende til kreftsyk forelder i palliativ fase? 

   Luseter, Eli Katrine; Resset, Marianne; Byre, Solfrid Hildegard; Bjøkne, Sissel Th. (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Introduksjon: Forskning viser at barn som pårørende er utsatt for høyt psykososialt stress og at nivået på stress øker med kreftens alvorlighetsgrad. Hensikt: Hensikten med oppgaven var å innhente kunnskaper om ...
  • Barn som pårørende: hvordan kan sykepleiere ivareta søsken til kreftsyke barn? 

   Stangvik, Helene Eng; Austgarden, Laila (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Bakgrunn: Lite informasjon og inkludering kan ha stor innvirkning på søsken til barn med kreft. Hensikt: Hensikten med dette litteraturstudie er å finne ut hvordan sykepleiere kan ivareta søsken til kreftsyke ...
  • Barns opplevelse av konvensjonell røntgen og tiltak for optimalisering 

   Afrikan, Mahtab; Furuseth, Ida; Robertsen, Karoline (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan opplever pediatriske pasienter konvensjonelle røntgenundersøkelser og hvilke tiltak kan iverksettes for å gjøre deres opplevelse optimal? Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å forske på barns ...
  • Barrierer for enteral ernæring til intensivpasienten 

   Enge, Vilde Ranes; Holm, Hilde (Master thesis, 2019)
   Introduksjon: Underernæring er et omfattende problem på intensivavdelinger. Dette har mange negative konsekvenser for pasienten, og liggetiden på intensivavdeling forlenges. Enteral ernæring er førstevalget, men forskning ...
  • Barrierer for god skjermingspraksis 

   Bogsveen, Anniken Langgård; Lorentzen, Øystein (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Skjerming er et tvangstiltak som benyttes hyppig i psykiatriske døgnposter. Det fattes vedtak om skjerming i henhold til Psykisk helsevernlov. Pasientene opplever skjerming som et svært inngripende tiltak overfor ...