Now showing items 159-178 of 1168

  • Educational inequalities in late-life depression across Europe. Results from the Generations and Gender Survey 

   Hansen, Thomas; Veenstra, Marijke; Slagsvold, Britt (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This study explores country- and gender-stratified educational differences in depression among older adults from 10 European countries. We examine inequalities in both absolute (prevalence differences) and relative (odds ...
  • Effectiveness of an osteopathic treatment on the autonomic nervous system: a systematic review of the literature 

   Rechberger, Verena; Biberschick, Michael; Porthun, Jan (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Objective The objective of this systematic review was to evaluate the effectiveness of an osteopathic treatment on the autonomic nervous system (ANS). For this purpose, published primary studies were analysed and ...
  • The effects of yoga on student mental health: a randomised controlled trial 

   Elstad, Tiril; Ulleberg, Pål; Klonteig, Sandra; Hisdal, Jonny; Dyrdal, Gunvor Marie; Bjørndal, Arild (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background Universities around the world are facing an epidemic of mental distress among their students. The problem is truly a public health issue, affecting many and with serious consequences. The global burden of ...
  • Effekt av preoperativ foreldreinformasjon når barn skal til ØNH-operasjon 

   Trønnes, Mari Liaklev (Master thesis, 2019)
   Introduksjon: Barn som skal til operasjon og deres foreldre er ofte engstelige og viser tegn til stress. Frykt for anestesien og operasjonen er en av årsakene og henger sammen med mangel på kunnskap om hva som skal skje. ...
  • Effekten av mammografiscreening: faglige uenigheter 

   Bergset, Alexander Derås; Dagestad, Rannveig (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Problemstilling: Redusert brystkreftdødelighet som følge av mammografiscreening av kvinner: Hva er de faglige uenighetene? Hensikt: Belyse de faglige uenighetene omkring effekten av mammografiscreening. Hvordan ...
  • Effektstudie ved bruk av GPS til personer med demens 

   Sørli, Anne Synnøve (Master thesis, 2013)
   NORSK: Den demografiske utviklingen i Norge vil føre til en betydelig økning i antall eldre frem mot år 2050. Samtidig vil det bli en nedgang i antall personer i yrkesaktiv alder. Dette vil gjøre det utfordrende å få tak ...
  • Egenomsorg av diabetes type II: utfordringer ved veiledning 

   Halvorsen, Kristina Myrsveen; Himle, Bente (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Bakgrunn: Primært mål for diabetesbehandlingen er å oppnå glykemisk kontroll for å forebygge alvorlige senkomplikasjoner. Dette avhenger av pasientens grad av egenomsorg. God veiledning er en forutsetning for at ...
  • Egenomsorg hos barn med nyoppdaget type 1 diabetes Mellitus 

   Lien, Kine Holm; Myhre, Martine; Thomlevold, Cathrine (Bachelor thesis, 2016-09-01)
   Innledning Type 1 diabetes mellitus er hyppigst utbredt blant barn (Sagen 2011), og i Norge er det over 300 barn som får diagnosen hvert år (Barn og diabetes 2015). For at barnet skal opprettholde egenomsorg ved nyoppdaget ...
  • Elderly patients with complex health problems in the care trajectory: A qualitative case study 

   Kumlin, Marianne; Berg, Geir Vegard; Kvigne, Kari Johanne; Hellesø, Ragnhild (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background Elderly patients with multiple health problems often experience disease complications and functional failure, resulting in a need for health care across different health care systems during care trajectory. The ...
  • Eldre i sykehjem. Hvordan utøve sykepleie som ivaretar beboerens opplevelse av personlig integritet i hverdagen? 

   Knutsen, Mari; Røsåsen, Line (Bachelor thesis, 2011)
   NORSK: Hovedfokuset i denne studien er ivaretakelsen av personlig integritet hos eldre beboere i sykehjem. Personlig integritet beskrives som anerkjennelse og respekt for den enkelte beboer, dens unike identitet, selvforståelse ...
  • Eldre muslimske pasienter i norske sykehjem 

   Johansen, Jeanett Smeby; Iversen, Line Marie (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Bakgrunn: Religion og åndelige behov er et aspekt ved sykepleien det legges lite vekt på i utøvelsen av sykepleie. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven var å se hva som gjøres av sykepleiere på området, og hva ...
  • Eldre og menneskerettigheter i et helsefremmende perspektiv: livsglede for eldre, en menneskerett? 

   Kristiansen, Geir (Master thesis, 2013)
   NORSK: Livsglede for eldre er en landsomfattende stiftelsen som jobber med forebyggende og helsefremmende arbeid. De baserer sitt teoretiske fundament blant annet på menneskerettighetene. Denne oppgavens hensikt har vært ...
  • Eldre og sosiale medier 

   Molvik, Inger (Master thesis, 2019)
   Hva kjennetegner eldre som bruker sosiale medier? Sammendrag Bakgrunn Bruk av sosiale medier har de siste årene økt kraftig og blitt en del av de fleste menneskers måte å kommunisere på, og regjeringen har som mål at flere ...
  • Elektronisk studentvurdering i praksisstudier. Fremmer det kvalitet og effektivitet? 

   Nordhagen, Siv Sønsteby; Kydland, Anne Grethe R; Solbakken, Fred Morten; Rustad, Ingeborg; Høvik, Martha; Struksnes, Solveig Kr (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Introduksjon: Praksisstudier utgjør fra 30–50 % av læringsaktivitetene i bachelorstudier innen helse- og sosialfagene. Praksisfeltet og utdanningsinstitusjonen har felles ansvar for å samarbeid om tilrettelegging av et ...
  • Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og bruk av tvang 

   Duenger, Nina; Jørgensen, Ida Helene (Bachelor thesis, 2008)
   Oppgaven er et litteraturstudium hvor målet har vært å finne ut hvordan man kan forebygge utagerende atferd som ofte fører til beltelegging og holding. Problemstillingen ble da: ”Hvordan kan vi som sykepleiere forebygge ...
  • En analyse av slettede røntgenbilder: omfang og grunner 

   Jensen, Camilla; Wah, Kenneth Hong Ching; Rosanowsky, Tine Blomberg (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Bakgrunn og formål: Analyse av forkastede bilder kan benyttes som en kvalitetsindikator ved generell røntgen. Etter innføringen av digital teknikk er det publisert få studier om temaet, særlig i Norge. Vi ønsket å ...
  • En balansegang mellom ulike behov: Frivilliges erfaringer med fleksibel avlastning og aktivitet for personer med demens og deres pårørende 

   Skinner, Marianne Sundlisæter; Andfossen, Nina Beate (Rapportserie;1/2019, Research report, 2019-05-16)
   Evalueringen er basert på frivilliges erfaringer gjennom deltakelse i de to prosjektene «Fleksibel avlastning og aktivitet for personer med demens og deres pårørende» og «DELTA-prosjektet» i Gjøvik kommune. Bruk av ...
  • «En har jo noen tanker om hvordan et ungt liv skal se ut, ikke sant?» –En kvalitativ studie om unge brukere av hjemmetjenesten 

   Sveen, Silje; Tingvold, Laila (Senter for omsorgsforskning, rapportserie;4/15, Research report, 2015)
   Prioriteringsdebatten er svært aktuell i norsk helsetjeneste, noe vi kan se både i media (Ruud, 2014) og i offentlige meldinger (Helse- og omsorgsdepartementet, 2014). I den kommunale hjemmetjenesten har det siden 1990-tallet ...
  • En kvalitativ studie av opplevelse av brukermedvirkning 

   Solberg, Leif Tore (Master thesis, 2020)
   En kvalitativ studie av opplevelse av brukermedvirkning. Brukermedvirkning og empowerment er begreper som brukes og anvendes i stor grad innenfor helsefremmende arbeid. Bakgrunn for valg av tema er at begge disse begrepene ...
  • En kvalitativ studie om palestinske ergoterapeuter - i et konflikområde 

   Akerhaugen, Cathrine Hansen; Wølstad-Knudsen, Katrine (Bachelor thesis, 2021)
   Introduksjon: Innen ergoterapi er først og fremst teorier og modeller utviklet av representanter fra en privilegert vestlig minoritet. Den vestlige kulturen vektlegger et perspektiv der selvstendighet, uavhengighet, ...