Now showing items 896-915 of 1130

  • SAM-AKS III i hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester - Evalueringsrapport 

   Andfossen, Nina Beate (Rapportserie;2/2020, Report, 2020)
   Evalueringen er basert på erfaringer fra ansatte i kommuner i tidligere Oppland og Hedmark (nå Innlandet) som har deltatt i pilotprosjektet «SAM-AKS III i hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester». Bruk av fokusgruppeintervjuer ...
  • Sammenheng mellom endring i målorientering og aktivitet og deltakelse i eldre år. 

   Åslund, Anne Marit; Rosenvinge, Elisabeth (Master thesis, 2019)
   Sammendrag Bakgrunn: Et av de sentrale spørsmålene i sosialgerontologien er hvorfor eldre er mindre aktive enn yngre, og hvorfor de deltar mindre i sosiale sammenhenger (Daatland & Solem, 2011). Med de demografiske endringene, ...
  • Sammenligning av målrettet biopsi med fusjonering av MR og ultralydveiledning vs. standard systematisk TRUS biopsi ved utredning av prostatacancer. 

   Janthong, Narada; Lindberg, Tonje Fossen; Rønning, Solveig Monsbakken (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvor effektiv er målrettet biopsi med fusjonering av MR og ultralydveiledning i forhold til standard systematisk TRUS biopsi, ved utredning av prostatacancer? Hensikt: Studien har som hensikt å undersøke ...
  • Samvittighetsstress og utbrenthet i hjemmesykepleien. En tverrsnitts-studie. 

   Haukebø, Merete Risholm (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn: Hjemmesykepleie er en døgnkontinuerlig og gratis tjeneste. Den skal være trygg, sikker og preget av kontinuitet. Spesialisthelsetjenesten skriver ut pasienter tidlig og dette kan føre til et økende behov for denne ...
  • Sanseintegrasjon og barn med Autismespekterforstyrrelse 

   Grøterud, Anne; Haugen, Kristin Østad; Helgerud, Hanne Aleksandra Kjærstad (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å se på forskningsspørsmålet: hvordan kan sanseintegrasjon bidra til endring i dagliglivet til barn med autismespekterforstyrrelse (ASF). Det er også sett på hvordan ergoterapeuter ...
  • Sårtilheling av diabetiske fotsår i hjemmesykepleien 

   Bergli, Sandra Jordet; Brenden, Vilde (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: 15-20% av personer med diabetes vil utvikle et diabetisk fotsår. Disse sårene er vanskelige å få til å gro på grunn av negative patologiske prosesser og betegnes derfor som et kronisk sår. For å få et diabetisk ...
  • Schizofreni og økt søvnkvalitet 

   Bjørnerud, Joakim (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Det er i litteratur og rapporter kjent at pasienter med schizofreni har nedsatt søvnkvalitet. Søvnforstyrrelsene blir ikke prioritert i behandlingen av schizofreni, og dette rammer dagliglivet og velværen ved at ...
  • Screening med CT-kolografi for kolorektal kreft 

   Ali, Said Mohammed (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Kan CT-kolografi være med i screeningsprogrammet for kolorektal kreft i Norge? Formål: Hensikten med denne oppgaven er da å funne ut om at CTK er en metode som kan være med i det kommende screeningsprogrammet ...
  • SEKSUALITET - FRA TABU TIL TEMA 

   Fløysand, Helena; Lindsøe, Line Bakken; Midje, Emilie Pedersen (Bachelor thesis, 2020)
   Dato: 30.05.2020 Tittel: "Hvordan kan sykepleiere bidra til at pasienter som har gjennomgått radikal prostatektomi får et godt forhold til sin seksualitet?" Deltakere: Helena Fløysand, Line Bakken Lindsøe, Emilie Pedersen ...
  • Seksualitet - til glede og besvær 

   Børsheim, Anette; Svardal, Jannicke Garen; Kongsvoll, Julie Therese (Bachelor thesis, 2016-09-01)
   Introduksjon: I Norge får i overkant av 15 000 personer hjerneslag hvert år. Ca. 80% av disse overlever, og kan sitte igjen med en hverdag med utfordringer på grunn av endret fysisk og psykisk funksjon. Akutt sykdom kan ...
  • Seksualitet etter kreftbehandling 

   Fallbakken, Synne Joten; Färber, Marie Nicolaysen; Garberg, Mia; Hvidsten, Andrea (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Kreft er en utbredt sykdom, og i 2018 ble i overkant av 34 000 mennesker diagnostisert med en form for kreft i Norge. Flere overlevende etter kreftbehandling fører til at helsepersonell må ha mer kunnskap om ...
  • Seksualitet og demens 

   Smelien, Benedikte K.; Sundby, Dina; Hesthagen, Elise Norøy (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: I Norge har om lag 71 000 mennesker demens, i tillegg finnes det store mørketall. Seksualitet skiller seg fra de andre grunnleggende behovene ved at det er privat, personlig og av sensitiv karakter. Seksualitet ...
  • Seksuell helse blant unge 

   Stranden, Lene; Stensli, Tuva (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Seksuell helse er et sensitivt og privat tema, som det snakkes lite om mellom sykepleier og pasient. De unge trenger informasjon og kunnskap om seksuell helse for å vite hva som er greit å gjøre. De ønsker å ...
  • Seksuell helse hos unge med nedsatt fysisk funksjonsevne 

   Sjødalstrand, Torun (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier snakke om seksuell helse med unge med nedsatt fysisk funksjonsevne? Bakgrunn: Unge med nedsatt fysisk funksjonsevne kan ofte oppleve å ikke bli tatt på alvor i møte med helsevesenet, ...
  • Seksuell helse som meningsfull aktivitet På hvilken måte kan ergoterapeuter bruke sin kompetanse om meningsfull aktivitet til å jobbe med seksuell helse for personer med ulike funksjonsnedsettelser? 

   Storaas, Embla Marie; Lilleseth, Taran Karoline G. (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon: Meningsfull aktivitet er en del av kjernen i ergoterapi og aktivitet gir mening til våre liv. Studier viser at seksualitet er viktig for brukere og at ergoterapeuter anser dette som et område i sin praksis. ...
  • Seksuell helse ved multippel sklerose 

   Staahl, Kine Folden; Swart, Serena Marilene (Bachelor thesis, 2021)
   SAMMENDRAG Tittel: Seksuell helse ved multippel sklerose Hvilken sykepleiefaglig kompetanse kan bidra til å fremme sunn seksuell helse og et seksual vennlig miljø for pasienter med multippel sklerose? Dato : 19/5-21 ...
  • Seksuelt utfordrende atferd hos pasienter med demens. Hva er sykepleiers ansvar og funksjon? 

   Feen, Tiril; Rasmussen, Marie (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Demens er en samlebetegnelse på en rekke progredierende sykdommer som rammer hjernens funksjoner. Det finnes ingen behandling, funksjonsnivået vil gradvis svekkes og til slutt vil pasienten være avhengig av ...
  • The self-management work of food hypersensitivity 

   Jakobsen, Monika Dybdahl; Obstfelder, Aud; Braaten, Tonje; Abelsen, Birgit (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  • Self-Reported Food Hypersensitivity: Prevalence, Characteristics, and Comorbidities in the Norwegian Women and Cancer Study 

   Jakobsen, Monika Dybdahl; Braaten, Tonje; Obstfelder, Aud; Abelsen, Birgit (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Background: This study aims to investigate the prevalence of self-reported food hypersensitivity, (SFH), the characteristics of women with SFH, and whether SFH is associated with multiple health complaints among the ...
  • Selvbestemmelse i hverdagen for sykehjemsbeboere 

   Andersen, Tine (Master thesis, 2019)
   Sammendrag Nøkkelord: hverdagsliv, selvbestemmelse, sykehjem, mestring Bakgrunn Alle mennesker har et grunnleggende behov for kontroll og selvbestemmelse i eget liv, men sykehjemsbeboere befinner seg i en situasjon hvor ...