• 3D-grafikk til programmet Match for TVNorge 

   Frugård, Stein Erik; Nag, Øystein Leiknes; Johansen, Ellen (Bachelor thesis, 2004)
   Prosjektet går i hovedsak ut på å lage et norgeskart i 3D, en vignett, studioplanlegging og grafi sk profi l til programmet Match for TVNorge. Norgeskartet skal klargjøres for oppkobling mot posisjoneringssystemet til Telenor.
  • Color management uten testtrykk 

   Brovold, Øyvind; Skundberg, John Håvard; Voldhaug, Olav (Bachelor thesis, 2004)
   NORSK: Målet for prosjektet er å gi Hjemmet Mortensen Trykkeri AS (HMT) effektiv og korrekt fargestyring uten bruk av egne testtrykk. Likeså ønsker prosjektet å redusere kostnadene knyttet til fargestyring ved HMT og ...
  • Deltakende design ved hjelp av ikke immersiv Virtual Reality i boligtilpasning for funksjonshemmede 

   Elverum, Kent (Master thesis, 2004)
   NORSK: Oppgaven har gått ut på å undersøke den delen av en boligtilpasningsprosess som omhandler deltakende design, det vil si at sluttbrukeren og andre interessenter deltar aktivt i planleggingsprosessen av designet. I ...
  • Densitometriske og planimetriske målinger av rasterstrukturer 

   Wroldsen, Maria Sunde (Master thesis, 2006)
   NORSK: Finnes det en sammenheng mellom rastertoneverdier målt med densitometer (omgjort til rastertoneverdier med Murray-Davies-formelen) og rastertoneverdier målt med dotmeter på avispapir? Dette er utgangspunktet for ...
  • Evaluering av prøvetrykksytemer 

   Otterbech, Rolf; Øksendal, Vidar (Bachelor thesis, 2009)
   NORSK: Leverandørene av prøvetrykksystemer i Norge har mange forskjellige systemer. Dette skaper problemer for de mange grafi ske bedriftene som ikke vet hvilke standarder de skal velge. I Europa er det prøvetrykksystemer ...
  • Farger i avis 

   Fauske, Anne Helene; Askeland, Anita Arvidsdatter; Sørlien, Izabela Anna (Bachelor thesis, 2006)
   NORSK: Prosjektet er utført på oppdrag fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Mens avisene for få år siden i det vesentlige trykte svart/hvitt-bilder, dominerer nå fargene. Avisbedriftene og trykkeriene har derfor ...
  • Firmaprofilering 

   Granheim, Gustav Henrik Ohna; Gulbrandsen, Hege Merete; Solbakken, Ann Hege; Årseth, Ane Sørmo (Bachelor thesis, 2005)
   NORSK: Prosjektet går i hovedsak ut på å utvikle en firmaprofil for Mjøsplast AS. Sluttproduktet er en grafisk designmanual, med retningslinjer for anvendelse av de grafiske elementer og produkter.
  • Grafisk profil for Norsk Ynglingklubb 

   Hansen, Hildegunn Lauve; Skogdalen, Beate Kristin (Bachelor thesis, 2002)
   Hovedprosjektet har hatt følgende problemstilling: Gi Norsk Ynglingklubb en ny grafisk profil. Dette vil innbære ny logo, informasjonsbrosjyre for NYK, forslag til nytt tittelhode og design for medlemsbladet Styrbord ...
  • Markedsføring av friluftsprodukter 

   Korsvold, Eirik Holm; Røneid, Anders Nedland (Bachelor thesis, 2007)
   NORSK: Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra grossistfirmaet HK Trading, som i dag importerer friluftsprodukter fra Nokian Footwear og Trangia til det norske markedet. De har i forbindelse med en planlagt utvidelse ...
  • Markedsutvikling: digitaltrykk 

   Sæther, Jan Olav; Jahr, Trond Haslev (Bachelor thesis, 2007)
   NORSK: Prosjektet har som mål å kartlegge markedsutviklingen til digitaltrykk frem til i dag, og de neste 3-5 årene. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Joker Grafisk som oppdragsgiver siden de nylig har investert ...
  • Organisasjonskulturer i Markedsagentene 

   Hoe, Cecilie; Simonsen, Terese; Petersen, Andreas (Bachelor thesis, 2009)
   NORSK: Denne bacheloroppgaven er gitt av Markedsagentene, et samarbeidsnettverk dannet av Idéhuset Sandbeck, Tag Studio Oslo, Tag Studio Gjøvik, Egge Reklamebyrå, Grønt Gress, M8 Design og Rykte. Oppdragsgiver ønsket en ...
  • Rapportmaler : en veiledning i skriving og utforming av rapporter og FoU-skrifter for studenter og vitenskapelige ansatte ved Høgskolen i Gjøvik 

   Gjærde, Kari Bjerke; Haugen, Laila; Nordström, Christian; Ulversøy, Odd Arne (Bachelor thesis, 2004)
   NORSK: Høgskolen i Gjøvik har inntil nå ikke hatt hensiktsmessige retningslinjer og enhetlige maler for hvordan studentenes hovedprosjektrapporter, såvel som høgskolens egne FoUrapporter, skal utformes. Hovedprosjektet ...
  • Rastermåling i avis 

   Aasen, Eskild; Bovolden, Alv Jørgen; Danielsen, Øyvind (Bachelor thesis, 2002)
   Gruppen har gjennom prosjektet «rastermåling i avis» gjennomført systematiske målinger i tre ulike norske aviser. Målingene er utført med seks ulike apparater som representerer tre ulike måleteknologier, densitometri, ...
  • Redesign av Escola forlag sine skoleordbøker 

   Heggen, Inger Helene (Bachelor thesis, 2007)
   Rapporten består av en litteraturstudie (med begrepsavklaringer og en gjennomgang av ordboktypografiens historie – med hovedvekt på engelsk ordboktypografi), en analyse av ettspråklige ordbøker i dag (både norske og ...
  • Redesign av et vitenskapelig tidsskrift 

   Fasbender, Cecilie; Olsen, Monica (Bachelor thesis, 2002)
   Hvordan utarbeide et design som signaliserer at Norsk medietidsskrift er et veletablert og anerkjent akademisk/vitenskaplig tidsskrift? Designet må forholde seg til internasjonale sjangerkonvensjoner som gjelder denne ...
  • RGB-arbeidsflyt i heatset 

   Dalgaard, Anita; Engen, Kjetil; Storset, Rolf Anders; Syvertsen, Jostein (Bachelor thesis, 2005)
   NORSK: Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Hjemmet Mortensen Trykkeri (HMT). Sammen med standardiseringsprosjektet WebICC har HMT behov for et vurderingsgrunnlag i arbeidet med standardisering og kvalitetssikring ...
  • Standardisering av fargestyring i grafisk produksjon 

   Ulven, Anita Hovind; Jøndal, Kristian Bjarg; Wang, TingTing (Bachelor thesis, 2009)
   NORSK: Prosjektet tar for seg kartleggingen av bruken av standardisering innen arkoffsettrykkerier i Norge. Ved utsendelse av en spørreundersøkelse til 240 arkoffsettrykkerier, fikk vi totalt 48 svar. Analyse av disse ...
  • TeleVisjon : designhåndbok for lokal-TV 

   Devold, Morten; Hàng, Kim Erik (Bachelor thesis, 2004)
   NORSK: Prosjektet innebærer profi lering av lokal-TV-kanalen TVNordvest. Sluttproduktet er en designhåndbok med retningslinjer for grafi sk utformelse. Håndboken dekker både TV-sendinger og trykt materiell, og skal ...
  • Tjenesteinnovasjon 

   Amundsen, Line; Torseter, Runi (Bachelor thesis, 2009)
   Prosjektet ble gjennomført på oppdrag fra 07 Gruppen. Bakgrunnen for prosjektet er at graden av innovasjon i den grafiske bransje er lavere enn i øvrige bransjer. Gruppen har sett på forutsetninger i bedriftens kultur og ...