Recent Submissions

 • Motivasjon i danseundervisning 

  Endal Husevåg, Solveig Marie (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgåva er skriven tilknytt masterutdanninga Master of Arts in Dance Studies ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Formålet med studien har vore å undersøke korleis dansepedagogar kan motivere ...
 • Motivasjon og danseundervisning 

  Ålskog, Cecilie Sleppen (Master thesis, 2021)
  Bakgrunnen for å skrive denne oppgaven er min pedagogisk interesse for undervisning i dans. Jeg har undervist dans siden 2008 og vært lærer for danseelever i videregående skole siden 2019. Observasjoner og forskning har ...
 • Akustisk slagtøj og musikteknologi – et udøvende musikprojekt 

  Madsen, Kresten (Master thesis, 2021)
  Dette projekt udforsker en udøvende tilgang til akustiske trommer og slagtøj, i brug sammen med musikteknologiske værktøjer. Målet er, med udgangspunkt i improvisation og kompositoriske værktøjer, at søge at udvide lyd og ...
 • Fra persepsjon til adaptasjon. 

  Roesen, Gøril (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven utforsker kroppen og dens sansemotoriske i dans. Den fokuserer på kroppens forhold til dans via minner. Hvordan kan dans påvirke hukommelsen? Hvordan kan hukommelsen bygge bro mellom den bevisste og ubevisste ...
 • Musikksentrerte sekvensar i Joker (2019) og Once Upon a Time in the West (1968) 

  Svensen, Alexander (Master thesis, 2021)
  I film skjer til tider eit fenomen kor talen er tilsidesett og musikk blir dominerande i lydsporet over tid. Dette kan ha ein effekt på filmen, noko eg undersøker nærare i denne masteroppgåva. Sekvensar frå Joker (2019) ...
 • Martin Andreas Udbye (1820-1889) og hans opera, Fredkulla (1858). Noregs første opera sett i kontekst av politiske og kulturelle hendingar på 1800-talet i Noreg. 

  Rønning, Solveig (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgåva handlar om komponisten Martin Andreas Udbye (1820-1889) og hans opera Fredkulla (1858), som er den aller første norske operaen. Sidan både Udbye og Fredkulla er ukjend for mange, vil eg gjennom oppgåva ...
 • Kor på skeiva 

  Sletten, Snorre Mortveit (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven vil undersøke student- og akademiske kor i Tromsø i et kjønns- og queer perspektiv. Gjennom feltarbeid vil den forsøke å avdekke hvordan kjønn blir utøvd i korene, hvordan forskjellene mellom kjønnene ...
 • Theory Controller: A Silent IMS 

  Jaccard, Thibault (Master thesis, 2021)
  Denne artikkelen utforsker musikkteori sanntids kontrollerbarhet gjennom utformingen av et interaktivt musikalsk grensesnitt. Mer presist, lar instrumentet som er beskrevet her brukeren velge hvilken som helst standard ...
 • May you stream in interesting times: Streamed music during the Pandemic Era 

  Dahl, Eirik. (Master thesis, 2021)
  Den 12. Mars, 2020 implementerte den norske regjeringen de strengeste restriksjonene som har blitt gjort i fredstid. Skoler og barnehager ble stengt og alle treningssenter og sportsaktiviteter opphørte. Dette gjaldt også ...
 • Higher Education as Context for Music Pedagogy Research 

  Angelo, Elin; Knigge, Jens; Sæther, Morten; Waagen, Wenche (Chapter, 2021)
 • Telling Stories Through Dance: An investigation of movement and storytelling in musical theatre dance 

  Berg-Rolness, Elin (Master thesis, 2020)
  Sammendrag Denne masteroppgaven drøfter hvordan dans har blitt brukt i musikkteater som et element til å formidle historien på. Hovedfokuset til oppgaven er å utforske hvordan utvalgte musikalartister fra det 21 århundret ...
 • Harmoniske teknikker i "Part I - Opening" - En fyllestgjørende analyse av førstesatsen i «The Sweet Time Suite» fra Kenny Wheelers Music for Large & Small Ensembles 

  Vinje, Jon Martin (Bachelor thesis, 2020)
  I denne oppgaven undersøker jeg «Part I – Opening» for å avdekke harmoniske teknikker anvendt i stykket. Jeg har baserer oppgaven på analyse av stykket samtidig som jeg trukker linjer til annen relevant musikk. Først har ...
 • Arbeidsmetodens påvirkning på narrativ filmlyd og musikk 

  Benjaminsen, Audun (Bachelor thesis, 2021)
  Til min bacheloroppgave har jeg arbeidet med ulike innfallsvinkler for hvordan lyd og musikk kan påvirke historiefortellingen til en film. Jeg har jobbet med to forskjellige versjoner av en scene fra kortfilmen «Fallet» ...
 • A Musical Exploration of Trailer Music 

  Bjørsvik, Eivind. (Bachelor thesis, 2021)
  During this project I have sought to explore the techniques and methods used in orchestral and hybrid trailer music. With this in mind, I have created three different pieces which are the core of this creative project. The ...
 • How to produce modern electronic music 

  Mathiesen, Vetle (Bachelor thesis, 2021)
  Hvordan går man frem for å produsere moderne elektronisk dansemusikk? Blir en spesifikk formel og metode brukt for å skape populære danse-låter, eller varierer det alltid fra sang til sang? Gjennom litteratur og analyse ...
 • Rockheims tilbud for eldre: Allsangkafé og Husker du? -Et alternativ for å ivareta en sårbar gruppe gjennom økt livskvalitet 

  Møllerhagen, John Henrik (Master thesis, 2020)
  Sammendrag Denne masteroppgaven er en studie av Rockheims arrangementer for eldre, Allsangkafé og Husker du?, hvor målet har vært å undersøke hvorvidt disse arrangementene gjennom musikken, kan bidra til å fremme livskvalitet ...
 • Dialogue between `Aesthetic Body` and `Alternative Space` 

  Teti, Carola (Master thesis, 2020)
  Målet i mitt siste arbeid er å undersøke forholdet mellom `body` og` alternativ spaces` in Contemporary idé av det estetiske i dans-teater. Jeg tar sikte på å beskrive de `performing bodies` på den måten å bygge bevegelse ...
 • Kritikk av El Sistema 

  Vatsvåg, John Ådne. (Bachelor thesis, 2021)
  El Sistema er en organisasjon i Venezuela, grunnlagt av José Antonio Abreu, med et mål om å redde fattige barn og unge ut av fattigdom gjennom musisk utdannelse og praksis. Organisasjonen er anerkjent av mange på nasjonalt ...
 • Rus og mental helse i det norske rockemiljøet 

  Rodahl, Jostein (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven skal ta for seg rus og mental helse innen norsk rockemiljø. Jeg skal ta for meg spørsmål som hvor stort rusmiljøet hos rockemusikere i Norge egentlig er, er deprimerte musikere mer sannsynlig å starte med ...
 • En feiring av det å lytte: vinylens rolle i relasjonen mellom artist og lytter 

  Tellefsen, Eira Sanner (Bachelor thesis, 2021)
  Denne teksten tar for seg hvordan det å lytte til vinylplater kan påvirke relasjonen mellom artist og lytter. Gjennom å se på hvorfor og hvordan vinylen igjen har tatt plass som et populært musikkformat, tar teksten for ...

View more