Recent Submissions

 • Det kollektive instrument - å skape et liveuttrykk i et en-til-en grensesnitt 

  Mats Pedersen Austgulen (Bachelor thesis, 2022)
  I denne bacheloroppgaven har jeg sammen med Reidar Frugård Opdal utarbeidet et liveuttrykk for debutplaten hans «Egentlig» under artistnavnet Frugaard. Jeg har undersøkt hvordan en ved hjelp av musikkteknolgiske hjelpemidler ...
 • Lydforhold på T-banestasjoner 

  Magnussen, Andreas Andreassen (Master thesis, 2022)
  God taletydelighet på T-banestasjoner bidrar til økt sikkerhet og mindre forvirring for de reisende. Mange har opplevd å ikke forstå hva som blir sagt over PA-anleggene, og noen mener enkelte stasjoner har bedre lyd enn ...
 • Ritual and Performance: In Modern-day Capoeira 

  Sankareh, Sarjo (Master thesis, 2022)
  What happens when Capoeira is taken from a social or ritualistic context and put on a stage to serve a different purpose. In this research, I investigate what distinguishes these new contexts from the original context in ...
 • Dance and Subjective Research in Academia: Understanding the Field through Artistic Research 

  Marie Rechsteiner (Master thesis, 2022)
  En masteroppgave som undersøker historiske konsekvenser for kunstnerisk utviklingsarbeid og subjektive forskningsmetoder i dansefeltet. Oppgaven ser på hvordan både historiske, kulturelle og diskursive fordommer kan påvirke ...
 • Unsupervised Classification of Sub-Genres of Electronic Music 

  Choubey, Abhishek (Master thesis, 2022)
  Denne oppgaven er en studie av uovervåket maskinlæringsteknikker for klassifisering og gruppering av undersjangre av elektronisk musikk. Nye undersjangre av elektronisk musikk introduseres ofte og de fleste har lignende ...
 • RoboCapo: A Digitally Controlled Actuated Capo for Enhanced Guitar Playing 

  Bojja, Lindsay Charles (Master thesis, 2022)
  This thesis presents a novel tool, RoboCapo; an augmentation device for the guitar, a digitally controlled actuated capo mechanism that explores the emergence of new complex and meaningful modes of musical interaction. The ...
 • Posers go home! Skateboardkultur og artistene Øystein Greni og Torgny Amdam 

  Herikstad, Andreas (Master thesis, 2022)
  Hva er skateboardmusikk? Dette var spørsmålet min oppgave startet med, men konklusjonen ble ikke et svar på dette spørsmålet. Ved å gjennomføre intervju med Torgny Amdam, se på intervjuer av Øystein Greni og analysere disse ...
 • An education spaces framework to define interactive and collaborative practices over the physical-hybrid-virtual continuum. 

  Støckert, Robin; Zanden, Piet van der; de Caro-Barek, Veruska (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  A new industrial revolution is slowly affecting our social, political, economic, and cultural lives. A fusion of technologies and research is emerging within several fields such as robotics, artificial intelligence, the ...
 • Design og implementasjon av lydeffekter i et futuristisk dataspill 

  Dale, Håkon (Master thesis, 2022)
  Hensikten med mitt masterprosjekt er å skape og implementere lydeffekter i et futuristisk dataspill. Prosjektet er resultatet av et internship hos Riddlebit Software, hvor jeg har gjort lydlig arbeid til spillet Setback. ...
 • Teknisk Lyddesign i Dataspill - Hvordan utvikle et omgivelsesbasert lydsystem for en tredimensjonal spillverden 

  Olsen, Alexander Polanco (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven tar for seg hvordan man kan lage et lydsystem som gjør det enklere å implementere omgivelseslyder i en tredimensjonal dataspillverden. Oppgaven består av en praktisk og en skriftlig del. Oppgavens ...
 • «Re-Remember»: Et kunstnerisk prosjekt - musikkproduksjon, sampling og re-sampling av eget lydmateriale. 

  Mellem, Espen Bjørlo (Master thesis, 2022)
  Jeg har i min masteroppgave gjennomført et praktisk, kunstnerisk prosjekt i form av et musikkalbum. Utgangspunktet har vært å utforske sampling og re-sampling av eget produsert materiale. Dette materialet har bestått av ...
 • Å popularisere mikrotonalitet: Ein kvalitativ studie av eit musikkteoretisk emne i populærmusikk og skjermbaserte medium 

  Bjørneset, Eirik T. (Master thesis, 2022)
  Denne oppgåva tek føre seg korleis mikrotonalitet blir brukt og fremja i ein prosess ein kan kalle popularisering. Vestleg musikk er dominert av stemminga basert på eit tolv-tone liketemperert system, og mikrotonalitet er ...
 • Utvalgte verk 

  Hjertås, Gunhild (Master thesis, 2022)
  Notesamlig av musikkstykker skrevet av Gunhild Hjertaas
 • STORVERSDAGEN Katedral av lys og mørke When the sun... 

  Haldaas, Siv Trine (Master thesis, 2022)
 • Musikalsk innlevelse i World of Warcraft 

  Styve, Sondre Bjerke (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven svarer jeg på spørsmålet om hvorfor og hvordan musikk brukes i World of Warcraft (WoW), et Massive Multiplayer Role-Playing Game, for å identifisere og skape en troverdig spillverden. Jeg trekker også dette ...
 • MUSIKK - ET SPRÅK FOR DE SPRÅKLØSE 

  Tobias Raaum Solbakken (Bachelor thesis, 2022)
  Språk er et av de fundamentale verktøyene vi har for å kommunisere, men det er ikke det eneste. I nyere tid har det blitt vanlig å bruke musikk i terapeutisk sammenheng for individer som mangler språk. I dette arbeidet tar ...
 • Lutt: en oversikt 

  Fiskum, Steingrim (Bachelor thesis, 2022)
  Lutten man kjenner fra den europeiske musikkhistorien kom fra det arabiske strengeinstrumentet Oud. Instrumentet ble kalt «prinsen av instrumenter» eller «Kongen av instrumenter» og var et av de viktigste instrumentene i ...
 • Martin Luther og Protestantisk Kirkemusikk 

  Simonsen, Pia (Bachelor thesis, 2022)
  Denne teksten tar for seg musikken til den protestantiske reformasjonen og hvordan den passer inn i Marin Luthers tanker om en ny gudstjeneste, i tillegg til hvordan den katolske tradisjonen påvirket det kulturelle uttrykket ...
 • Forskjeller mellom L'estro Armonico Op. 3 No. 8 og Organ Concerto in A minor 

  Nielsen, Madeleine (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven tar for seg «L’estro Armonico» Op. 3 No. 8 og «Organ Concerto in A minor» som stykker og hvilke forskjeller det er gjort imellom original stykket og transkripsjonen. Hvilke forenklinger er gjort for å tilpasse ...
 • Ledemotiv i Star Wars-filmane 

  Brakestad, Eirik Myhre (Bachelor thesis, 2022)
  Bacheloroppgåva mi vil ta for seg tre ledemotiv frå John Williams sin musikk i dei seks første Star Wars-filmane. Hovudspørsmåla eg vil gi svar på er: Kva funksjon har ledemotiva i musikken til Star Wars, og kva er det er ...

View more