Nye registreringer

 • Grensesnittet: Nøden & døden i gjennomsnittet 

  Berntsen, Alexander (Master thesis, 2022)
  Idag besørges omgivelsene våre stadig mer mediert gjennom teknologiske artefakters grensesnitt. Resultatet er en verden som fremtrer som teknologisk gjennomsnitt, en reduksjon av værender til deres potensiale. Oppgaven ...
 • Epiktet og livskvalitet Om mulighetene for stoisk ro i krisetid 

  Balac, Ognjen (Master thesis, 2022)
  I denne masteroppgaven undersøker jeg Epiktets teori om godt liv, og hvorvidt denne kan hjelpe oss å håndtere psykiske plager under en krise. Gjennom oppgaven bruker jeg koronapandemien som eksempel på en krise. Restriksjonene ...
 • Fysikk som symbolsk form – Cassirers vitenskapsfilosofi og dens relevans for moderne fysikk 

  Aarnes, Jørgen Røysland (Master thesis, 2022)
  I denne masteroppgaven besvares spørsmålet om hvordan vi kan forstå den moderne fysikkens objektivitet og fysikkens plass i vår helhetlige erkjennelse, ved hjelp av Ernst Cassirers vitenskapsteori og kulturfilosofi. Cassirers ...
 • A philosophical interpretation of the development of neo-Schumpeterian theory and policy 

  Myklebust, Alexander (Doctoral theses at NTNU;2022:132, Doctoral thesis, 2022)
  Norsk sammendrag Denne avhandlinga er ei filosofisk fortolking av eitt sett med omgrep og idear som gjer seg gjelande i nyare tids diskusjonar om innovasjon og i innovasjonspolitikk. Avhandlinga tar utgangspunkt i at ...
 • Naturfilosofi i antropocen - Orientering mot anerkjennelse og ansvar 

  Hverven, Sigurd (Doktoravhandlinger ved NTNU;2022:153, Doctoral thesis, 2022)
  English summary The aim of the dissertation is to develop, articulate and defend an ethical orientation towards nature. Its main claim is that nonhuman organisms and species, and places other than those made by humans, ...
 • Fotball-VM 2022: Hvilket etisk ansvar har FIFA for at arrangørlandet Qatar respekterer menneskerettigheter? 

  Bordal, Tobias Brox (Bachelor thesis, 2022)
  Verdensmesterskapet i fotball arrangeres i 2022 i Qatar. Grunnet mangler på sportslige grunnlag for tildeling, og Qatars problematiske forhold til menneskerettigheter er tildelingen av mesterskapet til Qatar svært ...
 • Kan hytteutbygging være bærekraftig? 

  Mathisen, Anne Stine (Bachelor thesis, 2022)
  Sammendrag Kan en si at hytteutbygging er bærekraftig? Jeg legger da vekt på bokstavene ”ut” i hytteutbygging. Norge har sterk kultur for bruk av hytter, og det har vært en stor økning i antall hytteutbygginger. Vi nærmer ...
 • Mistilliten i diskusjon -- om scenenekt på universitetsplattformer 

  Pirela, Teresa (Bachelor thesis, 2022)
  Scenenekt er et omdiskutert tema i dagens debatt om ytringsfrihet. Scenenekt er å nekte individer å presentere sine synspunkt på spesifikke offentlige arenaer. Det er også en måte å unngå at sårbare grupper utsettes for ...
 • Skyteknologi og Den Kognitive Prosessen 

  Sara Andrea Markusson Heitmann (Bachelor thesis, 2022)
  Vi kan i de siste tiårene se hvordan de moderne teknologiene, og da blant annet cloud-tech, har blitt integrert dypere og dypere inn i våre liv. Denne teknologien sies å skille seg fra tidligere former for kognitiv teknologi, ...
 • Sartre, Merleau-Ponty and Arendt on Meaning and Justification 

  Venanzi, Filippo (Bachelor thesis, 2022)
  Ifølge Sartre finnes det en grunnleggende kløft mellom bevissthet og væren. Dette gjør det umulig for ham å finne en berettigelse for meningen bevissthet gir til sin eksistens. Grunnen til denne umuligheten kommer til å ...
 • The Fall being human and the knowledge of good and evil 

  Indjov, Ivo (Bachelor thesis, 2022)
  I dette essayet argumenterer jeg for at mennesker (Adam og Eva) før og etter syndefallet var forskjellige av natur. Dette antyder en annen respons og tolkning av den bibelske historien og dens konsekvenser. Jeg forsøker å ...
 • Egenhetens grenser: Samtidens autentisitet 

  Bille, Mons Maximilian (Bachelor thesis, 2022)
  Denne tekstens hensikt er å se nærmere på autentisitetsbegrepet i forbindelse med eksistensfilosofien, og hvordan dette kan anvendes i vår samtid. Jeg vil gå nærmere inn på den historiske sammenhengen og utviklingen av ...
 • Rasjonalisering av islamofobi: en diskursanalyse av Resett 

  Gevelt, Andreas Lapinskas (Master thesis, 2022)
  Denne avhandlingen baserer seg hovedsakelig på en kvalitativ studie av kommentarfeltene på nettsiden resett.no, med basis i metoden kritisk diskursanalyse. Målet med denne studien er å undersøke hvordan islamofobiske ...
 • Death Café, Bauman and striving for human connection in ‘liquid times’ 

  Koksvik, Gitte; Richards, Naomi (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The death-positive movement, the latest enactment of the death awareness movement, posits that contemporary societies are suffering under a ‘death taboo’ and that people should talk more about death. In this article, we ...
 • For fellesskapets beste: Moralske forpliktelser, innblanding og etiske dilemmaer på feltarbeid 

  Simonsen, Jan Ketil; Koksvik, Gitte (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Det er enkelte forhold som kan tyde på at personrettigheter og datasikkerhet koloniserer vår tenkning om forskningsetikk og skyver således til side en bredere tilnærming til de etiske dimensjonene ved den sosialantropologiske ...
 • European Training Manual for Transferable Skills in SET Disciplines. Training the mindSET – Improving and Internationalizing Skills Trainings for Doctoral Candidates 

  Lietzmann, Anja; Kiehne, Björn; Burhoff, Daniela Kleine; Steinmann, Sinje; Aliverti, Andrea; Beffani, Armando; Biscari, Paolo; Buganza, Tommaso; Carson, Siri Granum; Gladysz, Bartlomiej; Glodzinski, Eryk; Gustafsson, Hana; Jarzebowska, Elzbieta; Jaskanis, Adrianna; Kalis, Peer-Olaf; Kratzer, Jan; Lenschow, Harald; Lohmann, Renate; Lyng, Reidar; Malicka, Edyta; Marszalec, Janusz; Medbø, Eirik Gjelsvik; Nikol, Petra; Perner, Susanne; Schiaffonati, Viola; Schulz, Alexandra; Szymborski, Mateusz; Welker, Bertram; Widding, Øystein; Vigtil, Astrid (Research report, 2021)
 • Seeing Double: divisions of eidê and division of labor in Plato's Republic 

  Larsen, Kristian (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  In a crucial passage in the Republic (454a1-8) found within a discussion of women’s role in the ideal polis, division of eidē is identified as necessary for dialectic. A careful consideration of the way division is described ...
 • CSR in the Norwegian context 

  Carson, Siri Granum; Nilsen, Heidi Rapp (Chapter, 2021)
  In this chapter, we sketch the rise of explicit CSR in the Norwegian context by focusing on the extractive industries’ entry into a global market and the resulting legitimacy challenges arising from this transition. Explicit ...
 • Rule-following, reference, and conceptual engineering 

  Nyquist, Mons Andreas (Doctoral theses at NTNU;2022:6, Doctoral thesis, 2022)
  Sammendrag Hva er det som gir ordene i språket deres betydning? Har det å gjøre med våre indre bevissthetstilstander eller er betydning eksternt bestemt av det sosiale eller fysiske miljøet vi befinner oss i? Mye nyere ...
 • Patent rights on vital goods: An ethical inquiry into patents in biotechnology 

  Andreassen, Tom (Doctoral theses at NTNU;2022:39, Doctoral thesis, 2022)
  Summary The thesis discusses an ongoing debate following the introduction of the Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPS), which is part of the foundation of The World Trade Organization. Contested ...

Vis flere