Nye registreringer

 • Mistilliten i diskusjon -- om scenenekt på universitetsplattformer 

  Pirela, Teresa (Bachelor thesis, 2022)
  Scenenekt er et omdiskutert tema i dagens debatt om ytringsfrihet. Scenenekt er å nekte individer å presentere sine synspunkt på spesifikke offentlige arenaer. Det er også en måte å unngå at sårbare grupper utsettes for ...
 • Skyteknologi og Den Kognitive Prosessen 

  Sara Andrea Markusson Heitmann (Bachelor thesis, 2022)
  Vi kan i de siste tiårene se hvordan de moderne teknologiene, og da blant annet cloud-tech, har blitt integrert dypere og dypere inn i våre liv. Denne teknologien sies å skille seg fra tidligere former for kognitiv teknologi, ...
 • Sartre, Merleau-Ponty and Arendt on Meaning and Justification 

  Venanzi, Filippo (Bachelor thesis, 2022)
  Ifølge Sartre finnes det en grunnleggende kløft mellom bevissthet og væren. Dette gjør det umulig for ham å finne en berettigelse for meningen bevissthet gir til sin eksistens. Grunnen til denne umuligheten kommer til å ...
 • The Fall being human and the knowledge of good and evil 

  Indjov, Ivo (Bachelor thesis, 2022)
  I dette essayet argumenterer jeg for at mennesker (Adam og Eva) før og etter syndefallet var forskjellige av natur. Dette antyder en annen respons og tolkning av den bibelske historien og dens konsekvenser. Jeg forsøker å ...
 • Egenhetens grenser: Samtidens autentisitet 

  Bille, Mons Maximilian (Bachelor thesis, 2022)
  Denne tekstens hensikt er å se nærmere på autentisitetsbegrepet i forbindelse med eksistensfilosofien, og hvordan dette kan anvendes i vår samtid. Jeg vil gå nærmere inn på den historiske sammenhengen og utviklingen av ...
 • Rasjonalisering av islamofobi: en diskursanalyse av Resett 

  Gevelt, Andreas Lapinskas (Master thesis, 2022)
  Denne avhandlingen baserer seg hovedsakelig på en kvalitativ studie av kommentarfeltene på nettsiden resett.no, med basis i metoden kritisk diskursanalyse. Målet med denne studien er å undersøke hvordan islamofobiske ...
 • Death Café, Bauman and striving for human connection in ‘liquid times’ 

  Koksvik, Gitte; Richards, Naomi (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The death-positive movement, the latest enactment of the death awareness movement, posits that contemporary societies are suffering under a ‘death taboo’ and that people should talk more about death. In this article, we ...
 • For fellesskapets beste: Moralske forpliktelser, innblanding og etiske dilemmaer på feltarbeid 

  Simonsen, Jan Ketil; Koksvik, Gitte (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Det er enkelte forhold som kan tyde på at personrettigheter og datasikkerhet koloniserer vår tenkning om forskningsetikk og skyver således til side en bredere tilnærming til de etiske dimensjonene ved den sosialantropologiske ...
 • European Training Manual for Transferable Skills in SET Disciplines. Training the mindSET – Improving and Internationalizing Skills Trainings for Doctoral Candidates 

  Lietzmann, Anja; Kiehne, Björn; Burhoff, Daniela Kleine; Steinmann, Sinje; Aliverti, Andrea; Beffani, Armando; Biscari, Paolo; Buganza, Tommaso; Carson, Siri Granum; Gladysz, Bartlomiej; Glodzinski, Eryk; Gustafsson, Hana; Jarzebowska, Elzbieta; Jaskanis, Adrianna; Kalis, Peer-Olaf; Kratzer, Jan; Lenschow, Harald; Lohmann, Renate; Lyng, Reidar; Malicka, Edyta; Marszalec, Janusz; Medbø, Eirik Gjelsvik; Nikol, Petra; Perner, Susanne; Schiaffonati, Viola; Schulz, Alexandra; Szymborski, Mateusz; Welker, Bertram; Widding, Øystein; Vigtil, Astrid (Research report, 2021)
 • Seeing Double: divisions of eidê and division of labor in Plato's Republic 

  Larsen, Kristian (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  In a crucial passage in the Republic (454a1-8) found within a discussion of women’s role in the ideal polis, division of eidē is identified as necessary for dialectic. A careful consideration of the way division is described ...
 • CSR in the Norwegian context 

  Carson, Siri Granum; Nilsen, Heidi Rapp (Chapter, 2021)
  In this chapter, we sketch the rise of explicit CSR in the Norwegian context by focusing on the extractive industries’ entry into a global market and the resulting legitimacy challenges arising from this transition. Explicit ...
 • Rule-following, reference, and conceptual engineering 

  Nyquist, Mons Andreas (Doctoral theses at NTNU;2022:6, Doctoral thesis, 2022)
  Sammendrag Hva er det som gir ordene i språket deres betydning? Har det å gjøre med våre indre bevissthetstilstander eller er betydning eksternt bestemt av det sosiale eller fysiske miljøet vi befinner oss i? Mye nyere ...
 • Patent rights on vital goods: An ethical inquiry into patents in biotechnology 

  Andreassen, Tom (Doctoral theses at NTNU;2022:39, Doctoral thesis, 2022)
  Summary The thesis discusses an ongoing debate following the introduction of the Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPS), which is part of the foundation of The World Trade Organization. Contested ...
 • Entheogenic Spirituality 

  Johnstad, Petter Grahl (Doctoral theses at NTNU;2022:5, Doctoral thesis, 2022)
  Avhandlingen presenterer og diskuterer ulike studier i det jeg har kalt enteogen spiritualitet. Slik disse studiene har forstått saken, handler enteogen spiritualitet om bruk av rusmidler som LSD, psilocybin, DMT, MDMA og ...
 • Counting (on) being. On Jacob Klein's return to platonic dialectic. 

  Larsen, Kristian (Chapter, 2021)
  In this chapter, Kristian Larsen tackles Jacob Klein’s philosophical reinterpretation of Platonic dialectic and his diagnosis of modernity as a second Platonic “cave,” alienating us from ourselves and the world. Larsen ...
 • Introduction 

  Larsen, Kristian; Gilbert, Pål Rykkja (Chapter, 2021)
 • An apology for conflicts between metaphysics and science in naturalized metaphysics 

  Jaksland, Rasmus (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  According to naturalized metaphysics, metaphysics should be informed by our current best science and not rely on a priori reasoning. Consequently, naturalized metaphysics tends to dismiss metaphysicians’ attempts to quarrel ...
 • Predictors of belief in conspiracy theory: The role of individual differences in schizotypal traits, paranormal beliefs, social dominance orientation, right wing authoritarianism and conspiracy mentality 

  Dyrendal, Asbjørn; Kennair, Leif Edward Ottesen; Bendixen, Mons (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Many different predictors for belief in conspiracy theories have been empirically validated in different studies. The current study considers the relative contribution of individual differences in dimensions of schizotypal ...
 • Ought the level of sedation to be reduced during deep palliative sedation? A clinical and ethical analysis 

  Fredheim, Olav Magnus; Materstvedt, Lars Johan; Skulberg, Ingeborg M; Magelssen, Morten (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Background Deep palliative sedation (DPS) is applied as a response to refractory suffering at the end of life when symptoms cannot be relieved in an awake state. DPS entails a dilemma of whether to provide uninterrupted ...
 • An Ethical Approach to Sustainability Research: Contributions to Methods and Strategies 

  Bouman, Rita Tatiana Vasconcellos Lopes d’Oliveira (Doctoral theses at NTNU;2021:136, Doctoral thesis, 2021)
  Summary This thesis aims at disclosing and mitigating some of the most common moral tensions in different discourses, methods, strategies, and actions in sustainable development. The thesis starts with the issue of ...

Vis flere