Recent Submissions

 • Transformation of the Middle East State System: Diplomacy as Persuasion by Strategic Discourse 

  Fjærtoft, Torgeir E. (Doctoral theses at NTNU;2022:4, Doctoral thesis, 2022)
  EU, and Norwegian, foreign policy in a number of important conflicts fails to produce intended effects but seems to have grave unintended consequences and prohibitive collateral costs. Policy infers from a set of assumptions ...
 • Bååstede betyr tilbake - En undersøkelse av begrepene tilbakeføring, eierskap og identitet i prosjektet Bååstede 

  Isaksen, Helene Eide (Bachelor thesis, 2021)
  Jeg skal i denne oppgaven ta for meg tilbakeføringsprosjektet Bååstede, og se på hvordan prosjektet har sett på og brukt ulike konvensjoner og regelverk. Jeg skal se på hvordan det har blitt gjennomført, og hvilken betydning ...
 • Historical demographic processes dominate genetic variation in ancient Atlantic cod mitogenomes 

  Martinez Garcia, Lourdes; Ferrari, Giada; Oosting, Tom; Ballantyne, Rachel; van der Jagt, Inge; Ystgaard, Ingrid; Harland, Jennifer; Nicholson, Rebecca; Hamilton-Dyer, Sheila; Baalsrud, Helle Tessand; Brieuc, Marine Servane Ono; Atmore, Lane; Burns, Finlay; Schmölcke, Ulrich; Jakobsen, Kjetill Sigurd; Jentoft, Sissel; Orton, David; Hufthammer, Anne Karin; Barrett, James; Star, Bastiaan (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Ancient DNA (aDNA) approaches have been successfully used to infer the long-term impacts of climate change, domestication, and human exploitation in a range of terrestrial species. Nonetheless, studies investigating such ...
 • Det oversvømte mesolittiske kulturlandskap i Norge. En registreringsstrategi 

  Karianne Hamre Sandtorv (Bachelor thesis, 2021)
  Det er tilsynelatende ett stort misforhold mellom det fagvurderte potensialet av oversvømte mesolittiske lokaliteter, og antall lokaliteter som er registrert langs norskekysten. Den manglende oversikt over dette kildematerialet, ...
 • Jamstillingsvedtaket og pressa i 1885 

  Weum, Hildegunn (Bachelor thesis, 2021)
  I denne oppgåva ser eg nærmare på korleis avisene dekka språkdebatten i 1885 og i kor stor grad denne dekninga er påverka av partistandpunkt. Eg tar for meg fem aviser og analyserer det de har skrevet om jamstillingsvedtaket, ...
 • European procurement schemes and the European Defence Fund (EDF): how should academic research develop? 

  Fedorchak, Viktoriya (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Because of the recent deterioration of security and stability in the world, disruption of supply chains due to COVID-19, paying attention to national security and defence industries became of supreme importance for the ...
 • Tankesett og førestellingar i Danmark-Noreg kring slavehandelen og slaveriet i perioden 1750-1820 

  Fremmerlid, Gisle Øye (Master thesis, 2021)
  I denne masteroppgåve har eg sett på tankesett og førestellingar om slaveri og slavehandel i Danmark-Noreg før, under og etter den 14. forordning av 1792, altså vedtaket om avskaffinga av slavehandelen i Danmark-Noreg og ...
 • Diamantindustrien i Gullkysten 1919 - 1929 

  Kjær, Erlend (Master thesis, 2021)
  Oppgaven tar for seg utvinningen av diamanter i Gullkysten, på 1920-tallet, med kontekst i bakgrunnen til det internasjonale diamantmarkedet, og historien til Gullkysten som en koloni. Det internasjonale markedet hadde ...
 • Norway and the Age of Populism 

  Svean, Marie (Master thesis, 2021)
  Denne studien undersøker den Norske debatten som gjelder Den europeiske union og EØS-avtalen i møte med Brexit og en tid preget av økende populistiske grupperinger i Europa. Den undersøker hva det er som karakteriserer ...
 • Hydrogen in the maritime 

  Schjølberg, Ingrid; Baumann, Jennifer (Book, 2021)
  Hydrogen in the maritime is a deliverable under IEA TCP Hydrogen and investigates the use of hydrogen as a fuel in shipping.
 • Dampskipsevangeliet - Havn og Kommune som systembyggere av infrastruktur i Narvik 1899-1933 

  Sundsbø, Christian Føre. (Master thesis, 2021)
  Hensikten med denne oppgaven er å se på Narviks tidlige byutvikling fra 1899 til 1933 med større fokus på Havnen og Kommunen. Tidligere historisk forskning om både norsk urbaniseringshistorie og Narviks utvikling har ...
 • Evidence of Viking trade and 'Danelaw' connections? Inset lead weights from Norway and the western Viking World 

  Pettersen, Aina Margrethe Heen (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  This article presents and discusses the use and itineraries of inset lead weights from Norway and the wider Viking world. The weights, which are mostly inset with decorated metalwork, coins and glass are likely to be of ...
 • "Klokkaren og guten om prestefrua": Om kjønn, makt og seksualitet i erotiske folkeeventyr 

  Goksør, Maja Rauan (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven tar for seg temaene kjønn, seksualitet og makt i norske folkeeventyr. Utgangspunktet for analysen er seks eventyr publisert i Erotiske Folkeeventyr, skrevet av Oddbjørg Høgset i 1977. Alle eventyrene ble ...
 • Chinese FDI: A source of power? 

  Dignes, Pernille. (Master thesis, 2021)
  The aim for this thesis was to explore the topic of Chinese FDI. Chinese FDI has become a topic in the EU, and there have been some concern raised by the EU and its member states. The thesis explores if it’s possible for ...
 • The EU response to the European Regression 

  Lorentzen, Theodor Hesselberg (Bachelor thesis, 2021)
  Ting så lyst ut for det liberale demokratiet etter den store EU-tiltredelsen i 2004. Flere av de tidligere Sovjetmedlemmene, som blant annet Polen og Ungarn, undergikk en velstående utvikling. Til tross for dette har ...
 • It is sweet and fitting to die for one's​ country 

  Ryen, Magnus (Bachelor thesis, 2021)
  «Dulce et Decorum est» betyr at å dø for sitt land er passende, noe som var en vanlig tanke i krigføringen fra romertiden. Denne tanken ble utfordret av Wilfred Owen som i sitt dikt «Dulce et Decorum est» kalte det for den ...
 • The U.S Reorientation and European Security 

  Reinholdtsen, Elise (Bachelor thesis, 2021)
  I denne oppgaven tar jeg for meg USA pivot to Asia og hvordan deres nye strategi påvirker Europeisk forsvar og sikkerhetspolitikk. Det er flere faktorer som er med på å vise hvordan dette er et relativt komplekst spørsmål, ...
 • Museumsgjenstander under flytting ved Ringve Musikkmuseum 

  Marte Flaten (Bachelor thesis, 2021)
  Når man tenker på museumsgjenstander forbinder vi de ofte med å være forplantet på et museum over lengre tid. Selv om dette er tilfellet i de fleste situasjoner er det lett å glemme den omfattende prosessen som har ført ...
 • A conscious tactic or a happy coincidence? - The Soviet Show Trials between 1927-1933 and their impact on the Anglo-Soviet relationship in the late 1920s and early 30s. 

  Flø, Inga Often (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven drøfter utviklingen av de ”falske rettsakene” i Sovjetunionen gjennom perioden 1927-1933, og hvordan de påvirket det Anglo-Sovjetiske forholdet. Drøftelsen er sentrert om fem hovedrettsaker innenfor denne ...
 • The preservation of ancient DNA in archaeological fish bone 

  Ferrari, Giada; Cuevas, Angelica; Gondek, Agata; Ballantyne, Rachel; Kersten, Oliver; Palsdottir, Albina Hulda; van der Jagt, Inge; Hufthammer, Anne Karin; Ystgaard, Ingrid; Wickler, Stephen; Bigelow, Gerald F; Harland, Jennifer; Nicholson, Rebecca; Orton, David; Clavel, Benoît; Boessenkool, Sanne; Barrett, James H; Star, Bastiaan (Journal article; Peer reviewed, 2021)

View more