Nye registreringer

 • Fra cheapfake til deepfake 

  Salvesen, Kylo (Master thesis, 2022)
  I den siste tiden har deepfakes blitt mer og mer vanlig for å lage falske nyheter og falsk kjendis-porno. Siden den første deepfaken ble laget i 2017 har det blitt laget flere tusen deepfake-videoer, som har blitt publisert ...
 • What makes a film adaptation successul? A case study of The Great Gatsby 

  Sletten, Ane Marie (Master thesis, 2022)
  Denne master oppgaven tar The Great Gatsby som en case study for å finne ut om Baz Luhrmanns 2013 adaptasjon var en vellykket adaptasjon. Siden adaptasjoner alltid har vært populært, kommer spørsmålet om hvor vellykkede ...
 • Etiske perspektiver i dokumentarisk teater 

  Fossland, Hedda. (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven reflekterer over etiske hensyn som er sentrale i arbeid med dokumentarisk teater, med utgangpunkt i forestillingen "Verdt mer" fra januar 2022.
 • Operasjon PALETT 

  Vigsø, Sander (Bachelor thesis, 2022)
  En bacheloroppgaver som handler om immersive og interaktiv teater med en case study i egen praksis
 • Røde skolisser. En studie av hvordan teaterets uttrykksformer kan benyttes i stedsspesifikk levendegjøring av historie. 

  Heisholt, Hanne Øysteinsdotter (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven omhandler et praktisk-kunstnerisk forskningsarbeid basert på min forestilling «Røde skolisser – en vandreforestilling om Rjukans arbeidere og deres rettigheter». Forestillingen ble spilt 30. og 31. ...
 • Children as Majestic Statues of Adults -The significance of Iranian child-centered films after the Islamic revolution of 1979. 

  Etwebi, Khaleel (Master thesis, 2022)
  I min masteroppgave diskuterer jeg iranske barnefilmer laget i de første to tiårene etter den islamske revolusjonen i Iran i 1979. I oppgaven argumenterer jeg for at revolusjonen førte til at iranske barnefilmer fikk et ...
 • Prometheus: Mythical motifs in science-fiction 

  Halstensen, Andreas (Master thesis, 2022)
  Denne oppgaven er et historisk sammendrag av hvordan den antikke greske myten om Prometheus fremstår som en tilbakevendende arketype fra antikkens tid til den romantiske epoken, til moderne science-fiction-film. Avhandlingen ...
 • Når forfatteren forlater skrivemaskinen 

  Gunby, Jakob (Bachelor thesis, 2022)
  Når forfatteren forlater skrivemaskinen undersøker på hvilken måte og til hvilken grad norske manusforfattere bidrar til realiseringen av manusene sine etter at det er ferdig skrevet. Teksten undersøker to fiksjonsserier ...
 • Å lage film av eget liv 

  Lien, Lucas Pablo Seoane (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven gjør jeg et forsøk på å finne ut av hvordan Paolo Sorrentino buker egene minner Hand Of God. Jeg bruker diverse auteur teori, og annen faglitteratur Hand of God er basert på Paolo Sorrentinos egen oppvekst, ...
 • Kollektivt auteurskap i Scorsese-filmen 

  Strømholm, Sondre (Bachelor thesis, 2022)
  Hvordan fungerer samarbeidet i Scorsese-filmen? Denne teksten bruker auteurteori for å undersøke auteurskap i filmene regissert av Martin Scorsese og diskuterer Thelma Schoonmakers mulige bidrag til dem. Til tross for deres ...
 • Seriøst komisk - komisk seriøst 

  Bekken, Ola Lauritz Vollan (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven undersøker spor av det såkalte 'absurde teater' i 'Aki World' - Aki Kaurismäkis filmunivers - gjennom en gjennomgang av noen av Aki Kaurismäkis filmer, og konkluderer med at til tross for en mulig påvirkning ...
 • Finding Miyazaki 

  Aamodt, Ola Malkomsen (Bachelor thesis, 2022)
  "Finding Miyazaki", er en bachelor oppgave skrevet av Ola Malkomsen Aamodt innenfor filmvitenskap i 2022. Oppgaven tar for seg filmografien til den Japanske animasjons regissøren Hayao Miyazaki. Skaperen av det anerkjente ...
 • The Eternal Child: Wes Anderson's use of Colour 

  Aagaard, Jonas Høiseth (Bachelor thesis, 2022)
  Wes Anderson is a film director who has proved through 10 feature films to have a unique visual style. Of these stylistic features colour is perhaps one of the most dominant forces of his storytelling, mood and tone. In ...
 • Paul Thomas Anderson - En auteur-analyse 

  Lund, Lars Eivind (Bachelor thesis, 2022)
  I denne teksten undersøker jeg hovedsakelig Paul Thomas Andersons filmer "Punch-Drunk Love" (2002) og "The Master", og sammenligner disse. Formålet med dette er å kartlegge mønstre i Andersons bruk av virkemidler, for å ...
 • What distinguishes auteurism of Agnes Varda? Feminist phenomenology in Varda`s auteur style 

  Arber, Nadine (Bachelor thesis, 2022)
  Dette er en bacheloroppgave om «Auteurisme ifølge Agnès Varda». I denne avhandlingen har en kort forfatterskapsstudie blitt realisert etter de foreslåtte tilnærmingene av Janet Staiger. Mangfoldet i filmenes form og lange ...
 • Visuelle følelser med mise-en-scène 

  Aar, Silva Marita Moen (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven tar for seg hvordan romantisk stemning og følelser etableres ved hjelp av stilelementet mise-en-scène. Med bruk av relevant teori skal jeg analysere hvordan filmene Brokeback Mountain (2005) og God’s Own ...
 • Skrekk og gru 

  Johnsen, Morten. (Bachelor thesis, 2022)
  Skrekkfilm. Noen elsker det, andre hater det. Men hvorfor er det slik? I denne oppgaven ble det gjennomført en kvantitativ analyse. Her ble det sendt ut en spørreundersøkelse, for å få svar på hvorfor kvinner og menn liker ...
 • En drøm om å dele egenkonstruerte drømmer 

  Haugen, Elias Bolme (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven er en kort studie av hva jeg som filmskaper burde ta hensyn til i et forsøk på å nå ut med egenproduserte, surrealistiske filmer. I et forsøk på å finne svar på dette har jeg kikket nærmere på studier av ...
 • Ting var bedre før i tiden. Men var det virkelig det? 

  Wilhelmsen, Ole Henrik Lauritzen (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bachelor oppgaven handler om spesial effekter og CGI. Problemstillingen er: Kan dårlig bruk av effekter, skape en dårlig filmopplevelse? Jeg tar utgangspunkt i noen filmer med forskjellige bruk av ulike effekter og ...
 • Adapting The Medium How Changing A Work Can Impact It's Reception 

  Bjerkeengen, Anders (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven satt jeg ut for å besvare spørsmålet om hvilke endringer en adaptasjon kan ta for seg og hvordan dette forandrer mottakelsen av filmen, med bruk av teorier og utdrag fra Anne Gjeldsvik, Janet Staiger og ...

Vis flere