Recent Submissions

  • Drama as democratic and inclusive practice 

    Storsve, Kristine; Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K. (Journal article; Peer reviewed, 2021)
    This article examines how two devising theater projects with 43 seventh grade pupils respond to values in adaptive education: inclusion, appreciation, variation, experience, relevance, context, and participation. We focus ...
  • MUSIKALEN - Scenekunstens kiosklitteratur? En kartlegging av musikalens landskap 

    Rohde, Åsmund Lockert (Bachelor thesis, 2021)
    Denne oppgaven tar utgangspunkt i en påstand om at musikalen er scenekunstens kiosklitteratur. Er musikalen kun underholdning eller er det en legitim kunstform? Hva er det som får noen til å se på musikalen som kiosklitteratur? ...
  • Retorikk i nyhetsbildet: En kvalitativ innholdsanalyse av norske mediers representasjon av vindkraftutbygging 

    Vatn, Alfred (Bachelor thesis, 2021)
    Tema for denne oppgaven er norske mediers bruk av bilder i sin representasjon av vindkraftutbygging. Oppgaven undersøker hvilke retoriske grep som kommer til uttrykk i disse representasjonene, og ser på hvordan forholdet ...
  • Fremstilling av psykiske lidelser i musikal 

    Bergerud, Marte (Bachelor thesis, 2021)
    Denne oppgaven tar for seg hvordan fremstillingen av psykiske lidelser er i musikal og hvordan musikalen som form er egnet til å fremstille psykiske lidelser. Dette eksemplifiseres ved å se på hvordan bipolar lidelse og ...
  • Det trygge rommet 

    Malonæs, Martine Solberg (Bachelor thesis, 2021)
    Denne bacheloroppgaven handler om det trygge rommet. Jeg har brukt min erfaring fra faget DRA2002 prosjekteater for ungdom. Videre har jeg brukt teori fra dramaterapi for å analysere egen praksis fra et nytt teoretisk ...
  • Kinematografi og fotball 

    Sigurd Sleipnes (Bachelor thesis, 2021)
    Bacheloroppgaven gjør en analyse av hvordan kamera, lys og farge brukes for å fortelle en effektiv historie. Filmen som blir analysert er Goal! The Dream Begins.
  • Skuespillerens kunstneriske integritet og identitet i egenskapt teater 

    Elvestad, Morten (Master thesis, 2021)
    Denne masteroppgaven tar for seg et praksisbasert forskningsprosjekt basert på mitt arbeid med forestillingen Hvis ikke du, hvem? (2020). Oppgaven setter søkelys på skuespillerens kunstneriske integritet og identitet i en ...
  • TikToks "for you"-algoritme - en kvalitativ analyse 

    Arntsen, Pia (Bachelor thesis, 2021)
    Denne oppgaven undersøker gjennom en kvalitativ tekstanalyse hvilken makt videodelingsplattformen TikTok har i å synliggjøre innhold og forme den personlige videostrømmen. Målet med oppgaven er å få et innblikk og en større ...
  • En innholdsanalyse av Euphoria 

    Arjan Aziz Vinje (Bachelor thesis, 2021)
    I denne oppgaven har jeg gjort en innholdsanalyse av tre epsisoder fra tv-serien Euphoria. Jeg har presentert nødvendig teori, og implementert denne i analysedelen av oppgaven. Euphoria tok opp mange tunge temaer, som rus, ...
  • Dataspill og vold 

    Lund, Håkon (Bachelor thesis, 2021)
    Sammendrag Forfatter: Håkon Lund, Medievitenskap – 2021 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), avdeling Trondheim Oppgavetittel: Dataspill og vold Problemstilling: Hvilken diskurs finner vi om dataspill ...
  • McLuhan: Affordansene er budskapet 

    Hurum, Jin Kristian (Bachelor thesis, 2021)
    Denne oppgaven analyserer effekten Facebook har på mediebrukerne og samfunnet. Rammeverket for analysen er McLuhan’s tetrad-modell og innebærer at alle medier forsterker, erstatter, bruker og reverserer. Empirien i oppgaven ...
  • Gen Z: Identitetsdannelser og online fellesskap på TikTok 

    Marstein, Elise Schermacher (Bachelor thesis, 2021)
    Ungdomsårene anses å være de mest kritiske for menneskets identitetsdannelse, og man søker bekreftelse på sin identitet i sosiale grupper. Brukere på sosiale medier etablerer online fellesskap gjennom identitetsmarkering ...
  • Lovecraft – Ein filmskapar sitt verste mareritt? 

    Heimsæter, Joar Vonheim (Bachelor thesis, 2021)
    Oppgåva tek for seg adapsjon av H.P. Lovecraft sin kortroman The Color out of Space (1927). adapsjonen i fokus er The Color out of Space (Richard Stanley, 2019). Eit forsøk på å definere den spesielle atmosfæren i Lovecrafian ...
  • Sosiale prosesser i mediefenomen 

    Berg Farstad, Synne (Bachelor thesis, 2021)
    Denne teoretiske drøftingsoppgaven undersøker hvor langt barn og unge er villige til å gå for å bli en del av et sosialt. Konkret skal jeg se på mediefenomenet Borrowing som hadde sin opprinnelse i appen TikTok, og hvordan ...
  • Subjektivitet og klipping i Blind 

    Hofstad, Sigve (Bachelor thesis, 2021)
  • Twitterpresidenten 

    Vårin Amalie Myhre Sjurseth (Bachelor thesis, 2021)
    Temaet for denne oppgaven er Twitter sin rolle i Donald Trump sin spredning av falske nyheter. Oppgaven undersøker hvordan falske nyheter kan knyttes opp mot begreper som filterboble, ekkokammer og gruppepolarisering med ...
  • Å fange tidsånd: En neoformalistisk analyse av Cold War 

    Philip Rojahn (Bachelor thesis, 2021)
    Bacheloroppgaven tar for seg en neoformalistisk analyse av Cold War. Den vil i hovedsak vektlegge verkene til Kristin Thompson og David Bordwell, samtidig som den trekker inn referanser til relevant teori og kritikk. Gjennom ...
  • Algoritmer og media, en mediumteoretisk analyse 

    Dehli, Edna Anniken Larsen (Bachelor thesis, 2021)
    Sosiale medier har blitt en stor del av hverdagen til de fleste rundt om i verden. Vi bruker generelt mye tid på å skrolle gjennom ulike sosiale medier. TikTok er et relativt nytt medium som har tatt verden med storm.TikTok ...
  • En sammenheng mellom framing og polariseringen i amerikanske medier; i lys av Donald Trumps positive covid-19 test. 

    Haraldsen, Hannah (Bachelor thesis, 2021)
    Denne bacheloroppgaven er en undersøkelse av den polariserte mediedekningen av Donald Trump og tiden etter han ble smittet med covid-19. Jeg undersøker hvordan tre store mediehus i USA – CNN, Fox News og UPI – som står på ...
  • Unge norske jenter og TikTok 

    Meland, Martine Kjeldstad (Bachelor thesis, 2021)
    Denne oppgaven presenterer en kvalitativ studie av unge norske jenters tanker og meninger rundt videodelingstjenesten TikTok. Sosiale medier er en stor del av unges hverdag, og det er derfor viktig å undersøke hvordan ...

View more