Recent Submissions

 • Adults in the Room. En nåtidig gresk tragedie utspilt på det store lerretet. 

  Engeness, Silje Ingleiv (Master thesis, 2021)
  I denne oppgaven har jeg anvendt teaterteorier og undersøkt hvordan filmregissør Costa-Gavras iscenesetter filmen Adults in the Room (2019) med grep vi kjenner fra gresk drama i antikken - nærmere bestemt den greske ...
 • Theatre and Democracy: Building Democracy in Post-war and Post-democratic Contexts 

  Janse Van Vuuren, Petro; Rasmussen, Bjørn K.; Khala, Ayanda (Book, 2021)
  Theatre and Democracy: Building Democracy in Post-war and Post-democratic Contexts is the outcome of a longstanding collaboration between two centers of applied theatre education and research in South-Africa and Norway, ...
 • Kunst og media som filmatiske markører av romanse: Intermedial kurtise i Portrait of a Lady on Fire og Call Me by Your Name 

  Finvold, Emil Aleksander (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven vil se på hvordan flørten, kurtisen og romansen blir portrettert i de romantiske filmene Portrait of a Lady on Fire (Sciamma, 2019) og Call Me by Your Name (Guadagnino, 2017). Filmene skiller seg fra klassiske ...
 • Demokratisk ledelse i autobiografisk, gruppebasert teater. Regissørens refleksjoner over 100 ting jeg må gjøre før jeg blir 25. 

  Johansen, Ragni Camilla Myhre. (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven tar for seg regissørens refleksjoner rundt demokratisk ledelse i autobiografisk, gruppbasert teater, med utgangspunkt i det kunstneriske prosjekte 100 ting jeg må gjøre før jeg blir 25. Oppgaven starter med ...
 • Drama as democratic and inclusive practice 

  Storsve, Kristine; Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K. (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  This article examines how two devising theater projects with 43 seventh grade pupils respond to values in adaptive education: inclusion, appreciation, variation, experience, relevance, context, and participation. We focus ...
 • MUSIKALEN - Scenekunstens kiosklitteratur? En kartlegging av musikalens landskap 

  Rohde, Åsmund Lockert (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven tar utgangspunkt i en påstand om at musikalen er scenekunstens kiosklitteratur. Er musikalen kun underholdning eller er det en legitim kunstform? Hva er det som får noen til å se på musikalen som kiosklitteratur? ...
 • Retorikk i nyhetsbildet: En kvalitativ innholdsanalyse av norske mediers representasjon av vindkraftutbygging 

  Vatn, Alfred (Bachelor thesis, 2021)
  Tema for denne oppgaven er norske mediers bruk av bilder i sin representasjon av vindkraftutbygging. Oppgaven undersøker hvilke retoriske grep som kommer til uttrykk i disse representasjonene, og ser på hvordan forholdet ...
 • Det trygge rommet 

  Malonæs, Martine Solberg (Bachelor thesis, 2021)
  Denne bacheloroppgaven handler om det trygge rommet. Jeg har brukt min erfaring fra faget DRA2002 prosjekteater for ungdom. Videre har jeg brukt teori fra dramaterapi for å analysere egen praksis fra et nytt teoretisk ...
 • Kinematografi og fotball 

  Sigurd Sleipnes (Bachelor thesis, 2021)
  Bacheloroppgaven gjør en analyse av hvordan kamera, lys og farge brukes for å fortelle en effektiv historie. Filmen som blir analysert er Goal! The Dream Begins.
 • Skuespillerens kunstneriske integritet og identitet i egenskapt teater 

  Elvestad, Morten (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven tar for seg et praksisbasert forskningsprosjekt basert på mitt arbeid med forestillingen Hvis ikke du, hvem? (2020). Oppgaven setter søkelys på skuespillerens kunstneriske integritet og identitet i en ...
 • TikToks "for you"-algoritme - en kvalitativ analyse 

  Arntsen, Pia (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven undersøker gjennom en kvalitativ tekstanalyse hvilken makt videodelingsplattformen TikTok har i å synliggjøre innhold og forme den personlige videostrømmen. Målet med oppgaven er å få et innblikk og en større ...
 • En innholdsanalyse av Euphoria 

  Arjan Aziz Vinje (Bachelor thesis, 2021)
  I denne oppgaven har jeg gjort en innholdsanalyse av tre epsisoder fra tv-serien Euphoria. Jeg har presentert nødvendig teori, og implementert denne i analysedelen av oppgaven. Euphoria tok opp mange tunge temaer, som rus, ...
 • Dataspill og vold 

  Lund, Håkon (Bachelor thesis, 2021)
  Sammendrag Forfatter: Håkon Lund, Medievitenskap – 2021 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), avdeling Trondheim Oppgavetittel: Dataspill og vold Problemstilling: Hvilken diskurs finner vi om dataspill ...
 • McLuhan: Affordansene er budskapet 

  Hurum, Jin Kristian (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven analyserer effekten Facebook har på mediebrukerne og samfunnet. Rammeverket for analysen er McLuhan’s tetrad-modell og innebærer at alle medier forsterker, erstatter, bruker og reverserer. Empirien i oppgaven ...
 • Gen Z: Identitetsdannelser og online fellesskap på TikTok 

  Marstein, Elise Schermacher (Bachelor thesis, 2021)
  Ungdomsårene anses å være de mest kritiske for menneskets identitetsdannelse, og man søker bekreftelse på sin identitet i sosiale grupper. Brukere på sosiale medier etablerer online fellesskap gjennom identitetsmarkering ...
 • Lovecraft – Ein filmskapar sitt verste mareritt? 

  Heimsæter, Joar Vonheim (Bachelor thesis, 2021)
  Oppgåva tek for seg adapsjon av H.P. Lovecraft sin kortroman The Color out of Space (1927). adapsjonen i fokus er The Color out of Space (Richard Stanley, 2019). Eit forsøk på å definere den spesielle atmosfæren i Lovecrafian ...
 • Sosiale prosesser i mediefenomen 

  Berg Farstad, Synne (Bachelor thesis, 2021)
  Denne teoretiske drøftingsoppgaven undersøker hvor langt barn og unge er villige til å gå for å bli en del av et sosialt. Konkret skal jeg se på mediefenomenet Borrowing som hadde sin opprinnelse i appen TikTok, og hvordan ...
 • Subjektivitet og klipping i Blind 

  Hofstad, Sigve (Bachelor thesis, 2021)
 • Twitterpresidenten 

  Vårin Amalie Myhre Sjurseth (Bachelor thesis, 2021)
  Temaet for denne oppgaven er Twitter sin rolle i Donald Trump sin spredning av falske nyheter. Oppgaven undersøker hvordan falske nyheter kan knyttes opp mot begreper som filterboble, ekkokammer og gruppepolarisering med ...
 • Å fange tidsånd: En neoformalistisk analyse av Cold War 

  Philip Rojahn (Bachelor thesis, 2021)
  Bacheloroppgaven tar for seg en neoformalistisk analyse av Cold War. Den vil i hovedsak vektlegge verkene til Kristin Thompson og David Bordwell, samtidig som den trekker inn referanser til relevant teori og kritikk. Gjennom ...

View more