Recent Submissions

 • Filmlyd - en utløser av kama muta 

  Backsæther, Maria Gullikstad (Bachelor thesis, 2021)
  Denne bacheloroppgaven undersøker hvordan filmlyd, især musikk, kan frembringe fysiologiske reaksjoner hos seerne. Den nylig definerte følelsen kama muta utredes og blir satt i sammenheng med film og filmlyd. Det gjennomføres ...
 • Deepfake en trussel eller mulighet? 

  Daniel Smedsvik (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven tar for seg deepfake
 • Henrik Ibsen i Japan - Nora Helmer i soloppgangens land 

  Jakob Selbæk Pedersen (Bachelor thesis, 2021)
  Forfatter: Jakob Selbæk Pedersen Tittel: Henrik Ibsen i Japan - Nora Helmer i Soloppgangens land Teori: Oppgaven tar teoretisk for seg teaterhistorie om både Henrik Ibsen i Norge og Japan, samt også intervju med Anne ...
 • Hanse Cultural Geography and Communal Identity in Late-Medieval City Views of Lübeck 

  Tillery, Laura (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  This article examines painted and printed city views of Lübeck, Germany, from ca. 1465 to 1540 as a lens to examine the corporate body of Hanse merchants and towns in the Baltic late-medieval urban environment. Previous ...
 • Filmens figurer: En figural tilnærming til film og filmanalyse 

  Larsen, Endre Eidsaa (Doktoravhandlingar ved NTNU;2021:371, Doctoral thesis, 2021)
  Figures of Cinema: A Figural Approach to Film and Film Analysis Can films create new ways of seeing? The prevailing discourse on film often centres on storytelling. What if we take as our point of departure that films ...
 • Hvordan kan dokumentarfilm være med å skape en dialog? Filmen Gazas tårer- et kvalitativt studium 

  Ajameah, Rawad. (Master thesis, 2021)
  Hensikten med dette studiet er å undersøke hvordan dokumentarfilm kan være med å skape en dialog. I oppgaven har jeg utført en kvalitativ undersøkelse og brukt to verktøy: Først analyserte en norsk dokumentarfilm heter ...
 • Watch Out! Theatre Is Anywhere – Redistributing the Ethics of Arts Education and Applied Theatre 

  Knudsen, Kristian Nødtvedt; Rasmussen, Bjørn (Chapter, 2021)
  The intention with this study is to examine and develop the discourse of arts in education and applied drama/theatre in relation to democracy, in particular the concept of “post-democracy” (Crouch, 2004, 2016; Mouffe, 2009; ...
 • Adults in the Room. En nåtidig gresk tragedie utspilt på det store lerretet. 

  Engeness, Silje Ingleiv (Master thesis, 2021)
  I denne oppgaven har jeg anvendt teaterteorier og undersøkt hvordan filmregissør Costa-Gavras iscenesetter filmen Adults in the Room (2019) med grep vi kjenner fra gresk drama i antikken - nærmere bestemt den greske ...
 • Theatre and Democracy: Building Democracy in Post-war and Post-democratic Contexts 

  Janse Van Vuuren, Petro; Rasmussen, Bjørn K.; Khala, Ayanda (Book, 2021)
  Theatre and Democracy: Building Democracy in Post-war and Post-democratic Contexts is the outcome of a longstanding collaboration between two centers of applied theatre education and research in South-Africa and Norway, ...
 • Kunst og media som filmatiske markører av romanse: Intermedial kurtise i Portrait of a Lady on Fire og Call Me by Your Name 

  Finvold, Emil Aleksander (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven vil se på hvordan flørten, kurtisen og romansen blir portrettert i de romantiske filmene Portrait of a Lady on Fire (Sciamma, 2019) og Call Me by Your Name (Guadagnino, 2017). Filmene skiller seg fra klassiske ...
 • Demokratisk ledelse i autobiografisk, gruppebasert teater. Regissørens refleksjoner over 100 ting jeg må gjøre før jeg blir 25. 

  Johansen, Ragni Camilla Myhre. (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven tar for seg regissørens refleksjoner rundt demokratisk ledelse i autobiografisk, gruppbasert teater, med utgangspunkt i det kunstneriske prosjekte 100 ting jeg må gjøre før jeg blir 25. Oppgaven starter med ...
 • Drama as democratic and inclusive practice 

  Storsve, Kristine; Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K. (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  This article examines how two devising theater projects with 43 seventh grade pupils respond to values in adaptive education: inclusion, appreciation, variation, experience, relevance, context, and participation. We focus ...
 • MUSIKALEN - Scenekunstens kiosklitteratur? En kartlegging av musikalens landskap 

  Rohde, Åsmund Lockert (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven tar utgangspunkt i en påstand om at musikalen er scenekunstens kiosklitteratur. Er musikalen kun underholdning eller er det en legitim kunstform? Hva er det som får noen til å se på musikalen som kiosklitteratur? ...
 • Retorikk i nyhetsbildet: En kvalitativ innholdsanalyse av norske mediers representasjon av vindkraftutbygging 

  Vatn, Alfred (Bachelor thesis, 2021)
  Tema for denne oppgaven er norske mediers bruk av bilder i sin representasjon av vindkraftutbygging. Oppgaven undersøker hvilke retoriske grep som kommer til uttrykk i disse representasjonene, og ser på hvordan forholdet ...
 • Det trygge rommet 

  Malonæs, Martine Solberg (Bachelor thesis, 2021)
  Denne bacheloroppgaven handler om det trygge rommet. Jeg har brukt min erfaring fra faget DRA2002 prosjekteater for ungdom. Videre har jeg brukt teori fra dramaterapi for å analysere egen praksis fra et nytt teoretisk ...
 • Kinematografi og fotball 

  Sigurd Sleipnes (Bachelor thesis, 2021)
  Bacheloroppgaven gjør en analyse av hvordan kamera, lys og farge brukes for å fortelle en effektiv historie. Filmen som blir analysert er Goal! The Dream Begins.
 • Skuespillerens kunstneriske integritet og identitet i egenskapt teater 

  Elvestad, Morten (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven tar for seg et praksisbasert forskningsprosjekt basert på mitt arbeid med forestillingen Hvis ikke du, hvem? (2020). Oppgaven setter søkelys på skuespillerens kunstneriske integritet og identitet i en ...
 • TikToks "for you"-algoritme - en kvalitativ analyse 

  Arntsen, Pia (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven undersøker gjennom en kvalitativ tekstanalyse hvilken makt videodelingsplattformen TikTok har i å synliggjøre innhold og forme den personlige videostrømmen. Målet med oppgaven er å få et innblikk og en større ...
 • En innholdsanalyse av Euphoria 

  Arjan Aziz Vinje (Bachelor thesis, 2021)
  I denne oppgaven har jeg gjort en innholdsanalyse av tre epsisoder fra tv-serien Euphoria. Jeg har presentert nødvendig teori, og implementert denne i analysedelen av oppgaven. Euphoria tok opp mange tunge temaer, som rus, ...
 • Dataspill og vold 

  Lund, Håkon (Bachelor thesis, 2021)
  Sammendrag Forfatter: Håkon Lund, Medievitenskap – 2021 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), avdeling Trondheim Oppgavetittel: Dataspill og vold Problemstilling: Hvilken diskurs finner vi om dataspill ...

View more