Recent Submissions

 • Utstillingsopplevelsen hinsides det målbare 

  Maliks, Mikael (Bachelor thesis, 2020)
  Målingshandlingen har de siste århundrene hatt stor betydning for kunnskapsproduksjonen i vestlige samfunn, og på flere måter rettferdiggjort institusjoner slik som museet. Hvordan er kvantifiseringen viktig for ...
 • Mellom femininitet og maskulinitet – en analyse av filmen Wonder Woman 

  Johansen-Halsaunet, Rikke (Bachelor thesis, 2020)
  Denne bacheloroppgaven er en karakteranalyse av protagonisten i filmen Wonder Woman fra 2017. Oppgaven undersøker om den kvinnelige superhelten Diana Prince framstår som en sterk og tøff karakter. Gjennom bruk av feministisk ...
 • Kan drama og teater øke engasjementet i videregående opplæring? 

  Aagård, Inga Dahle (Bachelor thesis, 2020)
  Denne bacheloroppgaven setter søkelys på drama- og teaterarbeid i den videregående opplæring, og sier noe om hva faget kan bidra med for å øke engasjementet til elevene. Kan drama og teater implementeres som en del av ...
 • Beckett i de tusen hjem 

  Bekken, Ola Lauritz Vollan (Bachelor thesis, 2020)
  Om tre oppsetninger av Samuel Becketts 'Mens vi venter på Godot', 'Sluttspill' og 'Deilige Dager' i NRKs Fjernsynsteatret på 1960- og 70-tallet.
 • Hvordan «impuls» kan gjøre en skuespiller emosjonelt tilgjengelig. 

  Mathias Robertstad (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling: Hvordan «impuls» kan gjøre en skuespiller emosjonelt tilgjengelig. I denne oppgaven jobbet jeg med å prøve å analysere impulsfaget som brukes som en del av skuespillerarbeidet på NSKI-høyskole. Og hvordan ...
 • Hva er instukrørens rolle i et egenskapt teater? 

  De Giorgi, Jack Seppola (Bachelor thesis, 2020)
  Instruktøren er den overordnende lederen for de fleste teaterproduksjoner og oppsett. Denne rollen har et stort ansvar som medfølger at de må ha godt fokus og orden på diverse handlinger. Et egenskapt teater er en sjanger ...
 • Radikalt teater i Norge: En analyse av Tramteaterets møte med nyliberalismen 

  Engeskaug, Mia Helene 'Ted' (Bachelor thesis, 2020)
  Etter tre år med studier i kritisk tenkning i England var jeg veldig bevisst på nyliberalismens 40-årige hendelsesforløp og katastrofale påvirkning på det britiske samfunnet, og verden generelt. Men da jeg kom tilbake til ...
 • Den greske teatermasken - Hvordan ble teatermasken brukt i antikkens Hellas? 

  Rosvold, Eirin Lian (Bachelor thesis, 2020)
  Sammendrag: Denne oppgaven omhandler teatermasker fra antikkens Hellas. Hovedsakelig er fokuset satt på hvordan teatermaskene i antikkens hellas blir brukt og hvorfor. Selv om maskene har vært i hovedfokus så spiller ...
 • Et samspill med stor verdi 

  Johnsen, Sunniva (Bachelor thesis, 2020)
  Fra tidlig alder har jeg alltid vært interessert i kunstens mange former, hvordan vi utformer, og hvordan vi erfarer kunsten. Det ligger et interessant knutepunkt mellom barn og voksne i møtet med kunsten. Barn ser opp til ...
 • Hvilken rolle hadde Trøndelag Teater under andre verdenskrig, og hva kan dette fortelle oss om teateret som plattform og arena for politisk motstand. 

  Mikkelsen, Eva Marie Haugen. (Bachelor thesis, 2020)
  Oppgaven tar for seg teater som plattform og arena for politisk motstand, med utgangspunkt i Trøndelag Teater og Henry Gleditsch sin rolle under andre verdenskrig. Temaet er aktualisert ved å bruke Ways of Seeing, oppsatt ...
 • Teater Manu - et unikt teater - med tegnspråk som scenespråk 

  Leirvik, Eirin Josefine (Bachelor thesis, 2020)
  Tegnspråkteater er en teaterform som ikke alle har hørt om, derfor har jeg i denne oppgaven valgt å fokusere på tegnspråkteatret Teater Manu. I denne bacheloroppgaven har jeg undersøkt hvordan Teater Manu bruker tegnspråk ...
 • Spelregissøren - meir enn ein kunstnar 

  Hegland, Ingveig Bustad (Bachelor thesis, 2020)
  Spel er ein sjanger som er godt utbreidd i teater-Noreg. Eit spel kjenneteiknast ved at det ofte har ei lokalhistorisk handling, er utandørs og har mange frivillige aktørar både på og rundt scena. For at ein regissør skal ...
 • Dramaterapi som kommunikasjonslære 

  Grønnli, Astrid (Bachelor thesis, 2020)
  Oppgaven handler om hva dramaterapi er og hvordan det kan brukes som forebyggende middel for ungdommer utenfor sosial standard. I tillegg går jeg inn i hva det vil si å bruke dramaterapi som hjelp til bedre kommunikasjon ...
 • Teaterets nye klær 

  Solvang, Emilie Hauan (Bachelor thesis, 2020)
  I denne oppgaven drøfter jeg bruken av ytringsfrihet og sensur i det norske teateret. Mange er forledet til å tro at fullstendig ytringsfrihet er en selvfølge i det norske teateret, når den i realiteten oftest utsettes for ...
 • Hvilken betydning har lek og improvisasjon i drama og teater? 

  Alterhaug, Christopher (Bachelor thesis, 2020)
  Formålet med denne oppgaven er å belyse hvordan og i hvilken grad lek og improvisasjon kan ha en viktig betydning i drama og teaterarbeid. For å svare på problemstillingen har jeg prøvd å finne relevant litteratur. Jeg har ...
 • Forumteater som verktøy 

  Henriksen, Nora Bjørvig. (Bachelor thesis, 2020)
  I denne oppgaven skriver jeg om forumteater og LHBT+-gruppen. Oppgaven tar for seg problemstillingen «På hvilken måte kan man bruke forumteater til å forhindre diskriminering av mennesker med en annen legning?». Igjennom ...
 • Hvordan fungerer dramaterapi i praksis hos fornærmende med traumer basert på seksuelle overgrep, og kan dette være et alternativ for tradisjonell verbal terapi» 

  Meltzer, Tea Mari (Bachelor thesis, 2020)
  Oppgaven handler om diverse øvelser i dramaterapi og hvordan dramaterapi kan hjelpe yngre mennesker som har opplevd seksuelle overgrep i sitt liv
 • Kina endrer Hollywood 

  Emil Johannes Paasche (Bachelor thesis, 2020)
  En oppgave om forskjellige filmer og Kina sitt forhold til dem.
 • Venstresidens eventyr i blått? Marx, miljøvern, fremmedfrykt og nisser 

  Lindhjem, Regina. (Bachelor thesis, 2020)
 • Wally Pfisters bruk av bevegelig kamera 

  Maurud, Adrian (Bachelor thesis, 2020)

View more