Now showing items 708-727 of 735

  • Verdsettelse av Orkla ASA 

   Bø, Øglend Amalie; Norum, Anne; Biering, Victoria (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er å finne verdien til Orkla ASA per 31.12.18. Oppgaven er skrevet som semesteroppgave til bachelorgraden i Økonomi og Administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen. For å besvare problemstillingen ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Stølan, Ulrik Weidemann (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgavens formål var å verdsette det børsnoterte selskapet SalMar ASA. SalMar er et vellykket norsk selskap innen lakseoppdrett, som er ledende på verdensbasis. Oppgaven har kommet fram til en verdsettelse av selskapet per ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Bjørvik, Erik; Myklebust, Gro Anett; Tuflåt, Runar (Bachelor thesis, 2020)
   Vi har i denne semesteroppgaven gått dypere inn i SalMar ASA, for å foreta en vurdering av deres nåværende verdi. Formålet med denne oppgaven har dermed vært å komme med en verdivurdering av SalMar ASA, samt komme med en ...
  • Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA 

   Blandkjenn, Dag; Friestad, Gaute; Gjerde, Thomas T (Bachelor thesis, 2019)
   I denne semesteroppgaven har vår problemstilling vært å verdsette det børsnoterte norske boligutviklerselskapet Selvaag Bolig ASA. Hensikten her har vært ved hjelp av kunnskaper og ferdigheter vi har tilegnet oss de seneste ...
  • Verdsettelse av Telenor ASA 

   Sandland, Ludvig Hoff; Lindemark, Olav; Glåmen, Torbjørn; Jørgenvåg, Knut Sverre (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med denne semesteroppgaven var å anvende vår kunnskap innenfor finansiell styring til å verdsette Telenor Group som et helhetlig konsern. Vår problemstilling er dermed: “Hva er Telenor ASA verdt per aksje den ...
  • Verdsettelse av Visa 

   Khan, Adil Hussam; Sandnes, Erlend Nilsen; Sandnes, Kristian Nilsen; Vu, Man Dinh (Bachelor thesis, 2020)
   I denne semesteroppgaven har problemstillingen vår vært å verdsette det børsnoterte amerikanske selskapet Visa. Hensikten har vært ved hjelp av ferdigheter vi har tilegnet oss på økonomistudiet, å vurdere hvorvidt aksjen ...
  • Verdsetting av ringvirkninger : et eksempel fra kraftbransjen 

   Kjærland, Frode; Mathisen, Terje; Solvoll, Gisle (Journal article, 2012)
  • Vesentlighetsvurderinger i kommunale selvkosttjenester : en studie i tre kommuner av ulik størrelsesorden 

   Hansen, Stian Belsvik; Vatne, Maria Foldal (Master thesis, 2016-01-13)
   Denne studien ser nærmere på utfordringer knyttet til vesentlighetsvurderinger i forbindelse med kommunale selvkosttjenester. Noe av bakgrunnen for dette er at vesentlighetsprinsippet ikke i stor grad er studert i offentlig ...
  • «Vi skaper historie» - Hva vi sier og hva vi gjør. Etableringen av Trøndelag fylkeskommune 

   Brækken, Anita (Master thesis, 2018)
   Denne masteroppgaven undersøker fylkeskommunen, og analyserer en frivillig strukturreform i lys av det nyinstitusjonelle perspektivet basert på organisasjonsteori og med et implementeringsteoretisk bakteppe. Masteroppgaven ...
  • Virksomheter og skatteunndragelser : en analyse av Skatteetatens kontroller 

   Haugen, Kristin Snuruås; Nygren, Emilie Amdal (Master thesis, 2015-12-21)
   Hvert år gjennomfører Skatteetaten etterkontroll av norske virksomheter for å avdekke eventuelle feil og mangler. Blant de virksomhetene som er blitt etterkontrollert, er vi interessert i å identifisere hva som kjennetegner ...
  • Vurdering av budsjettet som styringsverktøy 

   Aune, Silje; Borgnes, Ingrid Høyland; Opland, Eirin Restad (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Formålet med denne utredningen er å finne ut hvilke erfaringer en bedrift har med budsjettet som styringsverktøy. Budsjettet har de siste årene blitt kritisert blant annet fordi det er lite dynamisk og ...
  • Vurdering av lønnsomheten av et nytt forretningsområde for Kakehuset AS ved hjelp av strategisk analyse, regnskapsanalyse og investeringsanalyse 

   Afshin, Agri; Wiik, Jørgen Røste (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har vi vurdert lønnsomheten av å utvide Kakehuset AS til et nytt forretningsområde. Dette har vi gjort ved å gjennomføre en investeringsanalyse med fokus på nåverdien til prosjektet. I tillegg til ...
  • What Does It Take to Make the Compact City Liveable for Wider Groups? Identifying Key Neighbourhood and Dwelling Features 

   Kotulla, Theresa; Denstadli, Jon Martin; Oust, Are; Beusker, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Compact cities promote sustainability through several mechanisms, and high-density city development has become a key strategy for policy decision makers to accommodate population growth and mitigate human impacts of the ...
  • What Does It Take to Make the Compact City Liveable for Wider Groups? Identifying Key Neighbourhood and Dwelling Features 

   Kotulla, Theresa; Denstadli, Jon Martin; Oust, Are; Beusker, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Compact cities promote sustainability through several mechanisms, and high-density city development has become a key strategy for policy decision makers to accommodate population growth and mitigate human impacts of the ...
  • What is a housing bubble? 

   Oust, Are; Hrafnkelsson, Kjartan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The aim of this paper is to look at the developments in previous housing price cycles to improve our understanding, and to create a descriptive definition, of what a house price bubble is and to lay the groundwork for ...
  • What’s in a name? Measuring access to social activities with a field experiment 

   Nesseler, Cornel Maria; Gomez-Gonzales, Carlos; Dietl, Helmut (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Today’s societies increasingly consist of members who migrated from other countries and regions, and their functioning depends heavily on integrating their diverse members. Interactions with the local population through ...
  • Why are There Different Grading Practices Based on Students’ Choice of Business Major? 

   Opstad, Leiv Trygve (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   There is a considerable amount of focus on the grading systems applied in higher education, as it is an important tool for ranking undergraduate students’ in terms of their academic success. Several studies have suggested ...
  • Wildlife conflicts: Wolves vs. moose 

   Skonhoft, Anders; Solstad, Jan Tore (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   During the last few decades, the grey wolf (Canis lupus) has re-colonised Scandinavia. The current population counts some 430 individuals. With the wolf re-colonisation, several conflicts have arisen. One important conflict ...
  • Working capital management and financial performance: Toward a classificatory framework for different forms of fit in empirical WCM research 

   Lyngstadås, Hakim (Doctoral theses at NTNU;2020:294, Doctoral thesis, 2020)
   Denne avhandlingen ser på hvordan arbeidskapitalstyring kan utvikles og hvordan den påvirker finansielle lønnsomhet. Videre er målet å skape en teoretisk forståelse av empirisk forskning om arbeidskapitalstyring. Dette ...
  • Working capital management: evidence from Norway 

   Lyngstadås, Hakim; Berg, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Purpose – The purpose of this paper is to provide empirical evidence of whether working capital management (WCM) has an effect on the profitability of small- and medium-sized Norwegian firms. Design/methodology/approach – ...