Recent Submissions

 • En studie av opportunisme, sponsorat og sportsvasking i norsk idrett 

  Braathen, Matias; Stein, Emma Karolin; Haitham Ali El-Noush, Emil (Bachelor thesis, 2024)
  Gjennom en kvalitativ analyse har vi studert “sammenhengen mellom opportunistisk atferd, sponsorat og sportsvasking i norsk idrett”. For å besvare vårt forskningsspørsmål har vi gått gjennom relevant teori. Vi fant det ...
 • Verdsettelse av Europris ASA 

  Anders Heimsjø; Conran Wentworth; Simen Spets Storhov; Vegard Strandman Lundal (Bachelor thesis, 2024)
  I den strategiske analysen så vi først på de interne faktorene som foreligger hos Europris dette ble gjort gjennom en VRIO analyse. Etter det ble det gjennomgått en ekstern analyse ved bruk av Porters fem krefter og PESTEL. ...
 • Hva er XXL ASA verdt per 31.12.2023? 

  Buset, Maria Isabelle; Hvideberg, Filip Iversby; Langerud, Sivert Bjørnebo (Bachelor thesis, 2024)
  Formålet med bacheloroppgaven er å gjennomføre en verdsettelse på XXL ASA ved å svare på vår problemstilling; Hva er XXL ASA verdt per 31.12.2023? Innledningsvis i besvarelsen er det utarbeidet en selskaps- og bransjeanalyse ...
 • Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA 

  Drechsler, Synne; Hauso, Hedda; Holo, Kaja Willums Thiblin; Krog, Nora (Bachelor thesis, 2024)
  Formålet med oppgaven er å gjennomføre en verdsettelse for å kunne besvare problemstillingen: Hva er Selvaag Bolig ASA verdt per 31.12.2023? Gjennom oppgaven har vi utført en selskaps- og bransjebeskrivelse som har gitt ...
 • Verdsettelse av Elkem ASA 

  Hofstad, Eivind; Romundstad, Sverke; Vattengård, Samuel (Bachelor thesis, 2024)
  I denne bacheloroppgaven er formålet å gjennomføre en fullstendig verdivurdering av Elkem ASA. Ved å analysere interne og eksterne forhold, vil vi danne oss et bilde av Elkems økonomiske- og strategiske posisjon. Vi har ...
 • Verdsettelse av Orkla ASA 

  Fjeldstad, Jakob; Hasselvold, Isak Landfald; Bolstad, Lars Christian (Bachelor thesis, 2024)
  Denne oppgaven forsøker å verdsette Orkla ASA på tidspunktet 31.12.2022. Oppgaven er inndelt i fire deler med tre analyser. De ulike analysene tar for seg følgende; Bransje og selskaps- analyse, regnskapsanalyse og til ...
 • Verdsettelse av Kongsberg Gruppen ASA 

  du Plessis, Noah Langum; Mohaug, Preben Magnus; Baadstø, Nicolai Kleppe; Moen-Johansen, Ulrik; Shahzad, Hamza (Bachelor thesis, 2024)
  Denne bacheloroppgaven gir en detaljert og omfattende analyse av Kongsberg Gruppen ASA med formål å estimere selskapets verdi. Arbeidet baserer seg på en kombinasjon av strategiske og regnskapsmessige analyser, og tar i ...
 • Hva er Frontline plc verdt 31.12.2023? 

  Heierstad, Johannes; Østensen, Andreas Møllerløkken; Jonsbråten, Martin (Bachelor thesis, 2024)
  Vi har i denne bacheloroppgaven besvart problemstillingen “Hva er Frontline plc verdt 31.12.2023?” Problemstillingen er løst i flere momenter. Bacheloroppgaven består av en omfattende strategisk analyse av selskapet og ...
 • Verdsettelse av TOMRA Systems ASA 

  Brinchmann-Hansen, Helene; Egrem, Kristine; Eidset, Maria; Fürst, Ingrid Hermine; Lønn, Emma Hammersmark (Bachelor thesis, 2024)
  Formålet med denne oppgaven er å gjennomføre en verdivurdering av TOMRA Systems ASA ved å svare for følgende problemstilling: «Hva er verdien av TOMRA den 31.12.2023?» Oppgaven er delt inn i tre deler: startegisk analyse, ...
 • Verdsettelse av Olav Thon Eiendomsselskap ASA 

  Hernes, Ingrid; Kobbevik, Maria Kristina; Elvebø, Mathilde Melby; Ulset, Sara Hay; Tjensvoll, Tirill (Bachelor thesis, 2024)
  Denne bacheloroppgaven er en verdsettelse og søker å besvare problemstillingen: «Hva er Olav Thon Eiendomsselskap ASA verdt per 31.12.2023» Det er benyttet ulike analyser til å utforske problemstillingen, herunder en ...
 • Verdsettelse av Mowi ASA 

  Vilvang, Malin; Grøntoft, Nina Marie Weian; Slettvoll, Sigrid Nikoline; Reinertsen, Ulrikke Martine (Bachelor thesis, 2024)
  Formålet med denne oppgaven har vært å besvare problemstillingen «Hva er verdien av Mowi ASA per 31.12.2023?». Sammendraget oppsummerer vår analyse. I den strategiske analysen identifiserer oppgaven selskapets styrker ...
 • Verdsettelse av MPC Container Ships ASA 

  Nerland, Erik; Bondevik, Elias Blix; Andresen, Johannes Borud; Christensen, Thomas Hunstad (Bachelor thesis, 2024)
  Målet med denne oppgaven er å verdsette shippingselskapet MPC Container Ships per 31.12.2023. Verdsettelsen baseres på en fundamental verdsettelse med bakgrunn i deres kontantstrøm og en prognose av denne. I tillegg har ...
 • Analysis and predictions of success and failure factors of startups 

  Maure, Carole Renée Elisabeth; Corlett Amdahl, Ingrid (Bachelor thesis, 2024)
  Landskapet innenfor næringslivet endrer seg stadig, spesielt med oppkomsten av oppstartsselskaper som representerer en betydelig fremgang innen innovasjon. Til tross for deres transformative potensial, står oppstartsselskaper ...
 • En kvalitativ studie om ledelse i en hybrid arbeidshverdag 

  Bjerke, Pernille Skistad; Wold, Erik Magnus (Bachelor thesis, 2024)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvilke ulemper og fordeler som er knyttet til ledelse i en hybrid arbeidshverdag. Med bakgrunn i dette har vi formulert følgende problemstilling: Hva er muligheter og utfordringer ...
 • Kan en prediksjonsmodell i engelsk Premier League generere økonomisk fortjeneste? 

  Ellingsen, Erlend Rake; Lindgren, Marthine Herger (Bachelor thesis, 2024)
  Formålet med denne oppgaven er å lage et verktøy som kan bidra til kontrollert betting. Basert på dette skal oppgaven konkret ta for seg hvordan en logistisk regresjonsmodell kan benyttes til å ta informerte bettingvalg, ...
 • The performance of a Markowitz-based dynamic algorithm compared to the Dow Jones Industrial Average 

  Borhaug, Andreas (Bachelor thesis, 2024)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan en portefølje, som består av aktiva fra Dow Jones Industrial Average, presterer mot indeksen over tid. Indeksen benyttes ofte som et anslag for hvordan større industrivirksomheter ...
 • Digital og grønn omstilling i den maritime industrien 

  Ulstein, Oda; Husebø, Maren; Torgersen, Marie Haverstad (Bachelor thesis, 2024)
  Konseptet bærekraftig utvikling har de siste årene vært i fokus blant politikere, næringslivet og i samfunnet generelt. Temaet har blant annet satt fart på utviklingen av nye bærekraftige løsninger, i tråd med ny teknologi ...
 • Motivasjon under endringsprosesser 

  Aspehaug, Kristina Ciara Forrest; Tangen, Gabriella (Bachelor thesis, 2024)
  Hensikten med denne bacheloroppgaven var å undersøke hvordan ledere kan påvirke motivasjonen til ansatte under endringsprosesser. Vi har tatt utgangspunkt i teori og innhentet kvalitative data rundt temaet. Teoriene baserer ...
 • Chefens roll i ändringsprocessen - En kvalitativ studie av chefers upplevelse av sin roll i ändringsprocessen. 

  Svedberg, Eskil (Bachelor thesis, 2024)
  Temat för denna uppsats är hur ändringsledning bedrivs vid ändringsprocesser i organisationer. Med anledning av det fokus som finns på ändring av existerande struktur, kultur och ledarskap i organisationer, blev jag nyfiken ...
 • Ta post ut av Posten: En ny strategi i en digital hverdag 

  Brun, Helene Martinsen; Bøe, Elise Berle; Folgerø, Maria Yajun (Bachelor thesis, 2024)
  I en tid med stadig teknologiske fremskritt er det avgjørende at virksomheter klarer å imøtekomme det skiftende markedsbehovet. Denne oppgaven belyser digital transformasjonens innvirkninger på virksomheter, med fokus på ...

View more