Recent Submissions

 • Bank systemic risk exposure and office market interconnectedness 

  Füss, Roland August; Ruf, Daniel (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  We empirically examine how systemic risk in the banking sector leads to correlated risk in office markets of global financial centers. In so doing, we compute an aggregated measure of systemic risk in financial centers as ...
 • Toppet bemanning i Trondheim kommune 

  Resell, Jon (Master thesis, 2020)
  Undersøkelsen ser om flere faste ansatte kan redusere behovet for vikarer. Målet er å finne ut om toppet bemanning er en god løsning, hvilke utfordringer det kan løse og hvilke utfordringer det kan by på. Vi skal se på ...
 • Performance Measurement in Strategic Alliances 

  Overholt , Carl Christian; Sevaldsen, Sander Busch (Master thesis, 2020)
  Strategiske allianser er blitt en stadig mer sentral del av organisasjoners forretningsmodell. I en verden hvor organisasjoner i økende grad blir mer spesialisert, og usikkerhet i markedene øker, utgjør strategiske partnerskap ...
 • Bolig i en investeringsportefølje 

  Yayan, Adem (Master thesis, 2020)
  Hensikten med denne oppgaven er å analysere om bolig bør være med i en investeringsportefølje ved å bruke den målbaserte tilnærmingen til porteføljeoptimalisering med aktivaklassene aksjer og obligasjoner. Her vil bolig ...
 • Kvinnelige ledere i offentlig sektor - Hvilke faktorer fremmer eller hemmer kvinner i å bli ledere? 

  Fossum, Tove (Master thesis, 2020)
  Denne oppgaven ser på kvinnelige ledere i offentlig sektor og deres karriereutvikling. Oppgaven søker å studere faktorer som fremmer og hemmer kvinnelige lederkarrierer, både før oppstarten i arbeidslivet og i arbeidslivet. ...
 • Samarbeid i en kommunesammenslåing - fra en liten kommunes perspektiv 

  Jensen, Kristin Saue; Røed, Ragnhild Svendsen (Master thesis, 2020)
  I forbindelse med den norske kommunereformen har flere kommuner frivillig slått seg sammen. Samarbeidet mellom kommunene i forbindelse med kommunesammenslåingen representerer et interorganisatorisk samarbeid og medfører ...
 • Ambidekster atferd - en forutsetning for å håndtere dynamiske omgivelser? - En kvalitativ studie om ambidekstri på individnivå 

  Risnes, Jørgen; Holmen, Ove (Master thesis, 2020)
  SAMMENDRAG Bakgrunn: Inkassobransjen er i dag i stor endring og møter utfordringer knyttet til blant annet økt konkurranse, digitalisering og ny inkassolov. Disse endringene er ventet å endre bransjens rammebetingelser ...
 • Verdsettelse av Mowi ASA 

  Hellan, Mats; Krishnapala, Krishan; Larsen, Henrik André; Sørensen, Sander (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstillingen i denne oppgaven er hva er Mowi verdt per 31.12.2020? I løpet av dette semesteret har vi fått innblikk i hvordan et selskap av så stort omfang driftes, og hvilke muligheter og utfordringer som finnes. Ved ...
 • Lønnsomhetsanalyse av Tomra ASA 

  Talge, Hanne; Hansen, Nora Myrvold; Hjortland, Lisa Isolde Sanne; Nereng, Tuva Viberg (Bachelor thesis, 2021)
  I denne semesteroppgaven har vi utført en lønnsomhetsanalyse av Tomra ASA i perioden 2015-2019. Tomra er et norsk selskap som tilbyr relevante løsninger for å redusere to av de største miljøutfordringene: forsøpling og ...
 • Innovasjonsprosessen i Glamox 

  Nesvold, Sondre; Sørflaten, Sondre (Master thesis, 2020)
  De siste tiårene har kunnskap blitt et grunnleggende konkurransefortrinn for bedrifter over hele verden. Glamox opererer i en bransje som blir påvirket av nye teknologier, hyppige endringer og stor konkurranse. For å ...
 • Bærekraft i ett energiselskap 

  Furuheim, Martine; Pedersen, Margrethe B. (Master thesis, 2020)
  Stadig flere virksomheter skriver om et økt fokus på bærekraft både på sine nettsider og i årsrapportene. For at verden skal nå klimamålene er økt bruk av fornybare energikilder nødvendig. Energibransjen har dermed en ...
 • Hvordan har lønnsomheten utviklet seg i Rosenborg Bakeri AS i perioden 2015-2019, og hva kan denne utviklingen skyldes? 

  Bang-Olsen, Kristian; Bakkeng, Martin; Ullmann Miller, Benjamin; Roy Undall, William; Takle Hagen, Ole Jakob; Degirmenci, Jan Fredrik (Bachelor thesis, 2021)
  I denne oppgaven har vi analysert utviklingen av Rosenborg Bakeri AS’ lønnsomhet i perioden 2015-2019 og hva som har forårsaket denne utviklingen. Det har blitt gjennomført en lønnsomhetsanalyse og en strategisk analyse. ...
 • Lønnsomhetsanalyse av XXL Sport & Villmark AS 

  Bui, Nhu; Heggestad, Maria; Schnell, Thea (Bachelor thesis, 2021)
  I denne oppgaven har vi tatt for oss den økonomiske utviklingen til XXL Sport & Villmark AS, med hovedfokus på lønnsomheten i perioden 2015-2019. XXL Sport & Villmark AS blir heretter omtalt som XXL. For å svare på ...
 • Kvalifikasjonsprinsipp eller transparente søkerlister – Som ild og vann? 

  Davadi, Renée (Master thesis, 2020)
  Denne masteroppgaven søker å belyse hvordan offentlighetslovens krav om offentlig søkerliste affekterer rekrutteringen av toppledere til offentlig sektor. Lovbestemmelsen om offentlige søkerlister er hyppig gjenstand for ...
 • Samfunnsansvar i studentsamskipnaders styringspraksis 

  Koren, Thea; Samuelsen, Hanna Hagvåg (Master thesis, 2020)
  Studentsamskipnader er en særegen organisasjonsform og et relativt nytt fenomen i Norge som oppstod i etterkrigstiden. Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan en studentsamskipnad oversetter samfunnsansvar i ...
 • Avvikshåndtering i ElementPartner AS 

  Midtun, Emil Vee; Unhjem, Vegard Dahle (Master thesis, 2020)
  Denne studien undersøker hvordan avvikshåndtering kan gjøres bedre i en bedrift i byggebransjen, for å sikre at kunnskapen blir gjort tilgjengelig og delt i organisasjonen. For å finne ut av hvordan avvikshåndteringen kan ...
 • Implementeringseffekter av IFRS 9 - en analyse av banker i Skandinavia 

  Sydsæther, Eirik Strand; Larsen, Jørgen G. (Master thesis, 2020)
  IFRS 9 trådte i kraft 1 januar 2018 og introduserer klarere kriterier for klassifikasjon og måling av finansielle instrumenter og forpliktelser, en ny tre-trinns modell for tapsavsetninger og en forenkling av sikringsbokføring. ...
 • Hvordan har ledelsen i A-K Maskiner brukt kommunikasjon som verktøy for å sikre en effektiv endringsprosess? 

  Tingstad, Emilie; Steinnes, Johanna (Bachelor thesis, 2021)
  Temaet for oppgaven er endringsledelse. Tidligere kunne organisasjoner regne med stabile omgivelser, mens i dag er omgivelsene preget av stadig endring. Organisasjoner må derfor kontinuerlig endre seg for å være ...
 • The Impact of Socially Responsible Criteria on Financial Performance 

  Sjøvold, Pauline J.; Sandaas, Einar T. (Master thesis, 2020)
  Denne masteroppgaven undersøker sammenhengen mellom ansvarlige investeringer og finansiell prestasjon. Fra tidligere finnes det flere studier innenfor emnefeltet, men forskerne har ikke funnet en entydig konklusjon. Oppgaven ...
 • Utfordringer med anleggsinvesteringer tilknyttet store sportsarrangementer 

  Engebakken, Jonas; Helgestad Stuan, Håkon (Master thesis, 2020)
  I denne masteravhandlingen undersøker vi ulike utfordringer som kan medføre kostnadsoverskridelser i forbindelse med arrangering av store idrettsarrangementer. Oppmerksomheten rundt temaet har økt de siste årene, både i ...

View more