Recent Submissions

 • Performance and Differences in Grading Practices Among Undergraduates at Business Schools 

  Opstad, Leiv (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  If the ranking of students is based on grade scores independent of the selected college or university, it is critical to have an equal national measurement standard. It is a challenge to ensure this if there is a substantial ...
 • Is there a trade-off between financial rewards and other job benefits? Different career pathways for two groups of management students 

  Opstad, Leiv (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The unemployment rate in Norway is low. More than 30 per cent work in the public sector and there is a shortage of labour, especially in the health and education sectors. This article seeks to find out more about why some ...
 • Verdsettelse av Norway Royal Salmon ASA 

  Husby Forseth, Kristian (Bachelor thesis, 2021)
  I denne semesteroppgaven er det gjort en verdsettelse av lakseoppdrettsselskapet Norway Royal Salmon ASA. Formålet har vært å verdsette en aksje pr 01.07.2021. Det er i oppgaven utarbeidet en aksjekurs som sammenlignes med ...
 • Will an implementation of “Joy of Life in Nursing Homes” have positive effect for the work culture? A comparison between two Norwegian municipalities 

  Andre, Beate; Heldal, Frode; Sjøvold, Endre; Haugan, Gørill (Journal article; Peer reviewed, 2021)
 • From relationship orientation to task orientation: On the digitalization of clinical leaders 

  Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  This paper studies how clinical leaders perceive their leadership tasks in the context of virtual interactions. We ask whether distant leadership involves a shift from relationship orientation to more task- and control-oriented ...
 • Can Multiple-Choice Questions Replace Constructed Response Test as an Exam Form in Business Courses? Evidence from a Business School 

  Opstad, Leiv (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The discussion of whether multiple-choice questions can replace the traditional exam with essays and constructed questions in introductory courses has just started in Norway. There is not an easy answer. The findings depend ...
 • The Influence of Income and Currency Changes on Tourist Inflow to Norwegian Campsites: The Case of Swedish and German Visitors 

  Opstad, Leiv; Hammervold, Randi; Idsø, Johannes (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  There are few published articles on the demand for campsites, despite this being an important segment of the tourism industry. The purpose of this study was to gain further understanding of this topic. Using publicly ...
 • The competition for government funding of major sports events: why do some applicants pass the needle’s eye? 

  Lechner, Eva; Solberg, Harry Arne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Major event organisers apply for government financial support. This paper investigates the selection process of events in Norway based on empirical data from 2012 to 2018. In this period, 11 events were granted NOK 476 ...
 • Modelling Stock Returns and Risk Management in the Shipping Industry 

  Mohanty, Sunil K.; Ådland, Roar Os; Westgaard, Sjur; Frydenberg, Stein; Lillienskiold, Hilde; Kristensen, Cecilie (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  We estimate the impact of macroeconomic risk factors on shipping stock returns, using a quantile regression (QR) model. We regress the excess return of a portfolio for the container, dry bulk, chemical/gas, oil tanker, and ...
 • En kvalitativ studie av effektene ved FOS 

  Mykland, Henrik (Master thesis, 2021)
  Sammendrag I 2008 traff finanskrisen verden, Norge og norsk fotball. På dette tidspunktet hadde norske fotballklubber allerede i lang tid prioritert sportslig suksess fremfor økonomisk stabilitet, og da finanskrisen traff ...
 • Interorganisatorisk kunnskapsdeling i klynger 

  Aas, Adrian Falla; Bye, Runar (Master thesis, 2021)
  Utvikling av kunnskap og evnen til å lære er kritiske faktorer for konkurransedyktigheten til bedrifter og regioner. Over de siste tiårene har klynger utviklet seg til å bli et utbredt verktøy for å fasilitere kunnskapsdeling, ...
 • Rapportering om klimarisiko i norske oppdrettsselskap 

  Nyvoll, Marius Femundshytten; Engelkor, Elin Myhre (Master thesis, 2021)
  De siste årene har det blitt viet stadig større oppmerksomhet mot klimarisiko av både myndigheter, næringsliv og forskermiljø. Klimarisiko blir i økende grad inkludert i finansmarkedets risikovurderinger av selskap, noe ...
 • Sikkerhetskultur i fiskebransjen 

  Jacobsen, Lena; Hagen, Lisa Synnøve (Master thesis, 2021)
  Det mest effektive sikkerhetsarbeidet omhandler ikke å håndtere ulykker, men heller å forebygge at situasjonen oppstår i utgangspunktet. Avviksrapportering er et viktig virkemiddel i dette, som bidrar til å lære av feil ...
 • XXL ASA- Strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

  Årthun, Sander; Glorud Sveen, Ludwig (Master thesis, 2021)
  I denne masterutredningen har vi gjennomført en fundamental verdsettelse av XXL ASA. Selskapet har hatt en sterk utvikling siden oppstart, men har de siste årene (med unntak av 2020) levert svakere resultater, til tross ...
 • Teknologi tilpasset alle 

  Gaasø, Torill Henden; Frøystadvåg, Lovise (Master thesis, 2021)
  Formålet med denne studien er å undersøke hvordan kvinner kan lykkes innenfor teknologisk gründerskap, der vi har søkt å finne konkrete elementer som kan bidra til dette. Studiens problemstilling er dermed: «Hvordan kan ...
 • Anti-hvitvaskingsarbeidet i Norge 

  Pettersen, Sandra; Wainio, Cecilie Marie (Master thesis, 2021)
  Banker er noen av aktørene i den private sektoren som arbeider med anti-hvitvasking. Bankene, sammen med andre finansforetak, er betegnet som førstelinjen i arbeidet med forebygging og bekjempelse av hvitvasking i Norge. ...
 • Budsjettbruk under pandemi 

  Frekhaug, Petter Brønstad; Furnes, Peter Øvstebø (Master thesis, 2021)
  Covid-19-pandemien har gitt virksomheter i flere bransjer store utfordringer ettersom smittefare og smittevernstiltak kan føre med seg tilnærmet driftsforbud eller reduserte muligheter til å opprettholde normal drift. Dette ...
 • Nedskrivningsmodellen etter IFRS 9 under Covid-19 

  Olsen, Daniel Bjerck; Sveli, Håkon (Master thesis, 2021)
  Tema i denne studien er nedskrivningsmodellen etter IFRS 9 om finansielle instrumenter, med et fokus på det skjønnsmessige handlingsrommet i 2020 under Covid-19. Bakgrunn for valg av tema er å undersøke hvordan bankene ...
 • Verden eldes - vil de fremtidige kompetansebehovene bli en utfordring? 

  Finnes, Annbjørg (Master thesis, 2021)
  Med et bakteppe om at verden eldes så har formålet med masteroppgaven min vært å avdekke om de fremtidige kompetansebehovene vil bli en utfordring, og om synet på dem har endret seg signifikant de siste 20 årene. Jeg ønsket ...
 • Mål og interessenter 

  Berg, Jonny (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven setter søkelyset på målsettinger, ansvarsforhold og reformer i barnevernet i Norge. Hensikten med studien er å belyse om målsettingene for barneverntjenesten, slik de ble formulert i Forvaltningsreformen i ...

View more