Now showing items 56-75 of 1068

  • B2B-influencer marketing 

   Tostrup, Marte; Ødegård, Guro Lovise Rennan (Master thesis, 2021)
   Studien omhandler fenomenet "influencer marketing", og hvordan dette oversettes til det industrielle markedet. Hensikten er å finne ut om det er mulig å lykkes med en influencer marketing strategi på bedriftsmarkedet, og ...
  • Balansering av styringssystemer i festivaler 

   Halsen, Vilde; Johannessen, Elise Tangen (Master thesis, 2021)
   I denne masteroppgaven har vi undersøkt hvordan festivaler balanserer styringssystemer som en del av økonomistyringen. Det norske kulturlivet har gjennomgått en «festivalisering», der begrepet inkluderer stadig flere ...
  • Bank systemic risk exposure and office market interconnectedness 

   Füss, Roland August; Ruf, Daniel (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   We empirically examine how systemic risk in the banking sector leads to correlated risk in office markets of global financial centers. In so doing, we compute an aggregated measure of systemic risk in financial centers as ...
  • Banking Regulations on Credit Risk and Credit Value Adjustment 

   Sæther, Bjørnar Blækkan; Joachimsen, Stian (Master thesis, 2019)
   I denne oppgaven ser vi på Credit Value Adjustment (CVA) beregninger for rentebytteavtaler sammen med endringene som er gjort gjennom Basel reguleringer fra Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Vi gjennomgår ...
  • Barndom på anbud? 

   Stampe, Mari Alstad . (Master thesis, 2020)
   Spesialpedagogisk tilbud til barn med særskilte behov er en lovfestet rettighet. Tilbudet har som formål å sikre at alle under opplæringspliktig alder får individuelt tilpasset og maksimalt utbytte av læringstilbudet. Denne ...
  • Bedriftskultur som strategi : refleksjoner rundt bedriftskulturens rolle i en konsulentbedrift 

   Sagabraaten, Kristine Onsgaard (Master thesis, 2016-09-26)
   Temaet for oppgaven er et bedriftskulturelt fokus som alternativ strategitilnærming, og jeg utforsket dette temaet ved å undersøke forhold ved konsulentbedriften Bouvet. Med bakgrunn i temaet og casebedriften utarbeidet ...
  • Bedriftsrelasjoner i endring: En kvalitativ studie av koronapandemiens påvirkning på bedriftsrelasjoner 

   Aasgård, Jonas Hasselø; Kirketeig, Roger (Master thesis, 2021)
   Koronaviruset som ble oppdaget i Wuhan i Kina desember 2019 utviklet seg til å bli en global pandemi. Koronapandemien har hatt stor påvirkning på verdenssamfunnet og dermed også bedrifter. Bedriftsrelasjoner blir beskrevet ...
  • Benytter norske kommuner earnings management for å komme seg ut av Register for betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)? 

   Haugen, Malvin; Langørgen, Espen (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven undersøker om et signal som indikerer svak finansiell prestasjon kan påvirke graden av earnings management aktivitet i kommunesektoren. I likhet med tidligere forskning så bruker vi skjønnsmessige ...
  • Bestillerkompetanse i offentlig sektor: et case-studie av bestilleravdelingen i Trondheim kommune 

   Solli, Eivind Oldertrøen (Master thesis, 2017)
   Offentlig sektor har i løpet av de senere tiårene vært utsatt for ulike typer reformer som har bidratt til å legge føringer for hvordan den er organisert og styrt. Fra å tidligere ha utført mange av oppgavene tilknyttet ...
  • Bidding behaviour in the housing market under different market regimes 

   Olaussen, Jon Olaf; Oust, Are; Sønstebø, Ole Jakob (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The aim of this paper is to investigate whether different market regimes affect bidding behavior in housing auctions. Taking advantage of special circumstances in the Norwegian housing market in 2015 and 2016, we conduct ...
  • Bilingvalitet på digitale kommunikasjonsplattformer: en funksjonell tilnærming 

   Hætta, Klemet Mathis Klemetsen (Master thesis, 2017)
   Når teknologi ble innført ved mange arbeidsplasser medførte dette utfordringer for det samiske samfunnet. I starten eksisterte det i teknologien ikke noe støtte for de samiske tegnene, og dette resulterte i at samisk ...
  • Bitcoin - En aktivaboble? 

   Stokke, Eirik; Otre, Tarje Størksen (Master thesis, 2014-05-22)
   I denne utredningen ønsker vi å belyse det økonomisk innovative fenomenet bitcoin. Målet med oppgaven er å få klarhet i hva bitcoin er, og med grunnlag i dette undersøke om det er en boble. I første del av utredningen ...
  • Bitcoin, ravare eller valuta? 

   Lund, Øyvind Harald Nordang (Master thesis, 2017)
   Bitcoin is a 100% digital asset, only backed by the trust of the users. The crypto-currency was created as an entirely decentralized currency with no regulatory body to adjust the bitcoin market. This study argues that ...
  • Blockchain i forsyningskjeder for norsk fisk - En kvalitativ studie av hvordan blockchain gir sporingsfordeler 

   Woldseth, Markus; Kvernelv, Regine Berg (Master thesis, 2021)
   Denne avhandlingen utforsker hvordan blockchain kan gi sporingsfordeler i forsyningskjeder for norsk fisk. Teknologien representerer en ny tilnærming til forsyningsledelse, og har muligheten til å skape kontinuerlig sporing ...
  • Blockchain-based Finance: How Asset Tokenization can transform the Financial Industry 

   Gjelstad-Ditlevsen, Philip Emil; Mydske, Mathias; Skånlund, Albert Holten (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven utforsker anvendelsen av blokkjedeteknologi i finans med utgangspunkt i tokenisering av eiendeler. Den første delen av oppgaven gir en oversikt over fundamentale konsepter, som blokkjede, tokenisering av ...
  • Bolig i en investeringsportefølje 

   Yayan, Adem (Master thesis, 2020)
   Hensikten med denne oppgaven er å analysere om bolig bør være med i en investeringsportefølje ved å bruke den målbaserte tilnærmingen til porteføljeoptimalisering med aktivaklassene aksjer og obligasjoner. Her vil bolig ...
  • Bolig i en investeringsportefølje - En analyse av perioden mellom 1970-2018 

   Yayan, Adem (Master thesis, 2020)
   Sammendrag: Hensikten med denne oppgaven er å analysere om bolig bør være med i en investeringsportefølje ved å bruke den målbaserte tilnærmingen til porteføljeoptimalisering med aktivaklassene aksjer og obligasjoner. Her ...
  • Boligmarkedet i Norge - «Kan den sterke prisveksten rettferdiggjøres av fundamentale faktorer, eller er det en boble i det norske boligmarkedet?» 

   Gele, Mohamed; Haddeland, Preben (Master thesis, 2018)
   De siste årene har boligmarkedet i Norge vært preget av høy boligprisvekst hvor boligprisene i 2017 var på sitt høyeste noensinne. Generelt viser historiske boligbobler en dramatisk økning i boligprisene etterfulgt av et ...
  • Boligprisens påvirkning på nyetableringer 

   Bø, Ingrid Vikan; Romstad, Ingrid Melhus (Master thesis, 2021)
   Små og mellomstore bedrifter utgjør en viktig del av økonomien i Norge. I løpet av livet vil 90% av nordmenn bo i en selveid bolig og dette kan være en kilde til kapital for gründere. Det vil derfor være verdifullt å ...
  • Bortfall av revisjonsplikt og utsatte bransjer 

   Fallan, Even; Antonsen, Stein; Fallan, Lars; Olsen, Tor-Eirik (Chapter, 2017)
   Formålet med studien var å avdekke om selskaper i bransjer som Økokrim og Skatteetaten har erfart er mer tilbøyelig til å unndra skatter og avgifter (utsatte bransjer), benytter muligheten til å velge bort revisjon i større ...