Now showing items 731-750 of 1018

  • A ‘quota silo' or positive equality reach? The equality impact of gender quotas on corporate boards in Norway 

   Seierstad, Cathrine; Healy, Geraldine; Le Bruyn, Eskil Sønju; Fjellvær, Hilde (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   10 years after its implementation, we explore the equality reach of the 40% Norwegian gender quota regulation for boards of public limited companies (PLCs) using a multi‐strategy approach (administrative data and interviews ...
  • Race and Employment: The Historical Case of Head Coaches in College Basketball 

   Nesseler, Cornel Maria; Gomez-Gonzalez, Carlos; Dietl, Helmut; del Corral, Julio (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This study analyzes how the number of Black coaches in college basketball has evolved since 1947. The analysis puts a focus on the time period after 1973 when regulatory requirements changed and a new Division was established. ...
  • Rapportering om klimarisiko i norske oppdrettsselskap 

   Nyvoll, Marius Femundshytten; Engelkor, Elin Myhre (Master thesis, 2021)
   De siste årene har det blitt viet stadig større oppmerksomhet mot klimarisiko av både myndigheter, næringsliv og forskermiljø. Klimarisiko blir i økende grad inkludert i finansmarkedets risikovurderinger av selskap, noe ...
  • Reforms in Management Control and the Concept of Hybridization: The Diversity in Changes of Functions and Systems 

   Pettersen, Inger Johanne (Chapter, 2018)
   The chapter analyses how the concept of hybridization is used to develop an understanding of how management control reforms are designed, implemented, used and redesigned. Two longitudinal studies in reforming Norwegian ...
  • Regnskapets gråsone - en oppgave som omhandler næringslivets forhold til earnings management 

   Lorentsen, Linn Benjaminsen; Røsholdt, Martin Strøm; Ahmadi, Freshta; Lundsvoll, Ola (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven omhandler begrepet earnings management. Det er nødvendig å vite at dette begrepet er et svært vidt begrep og forstås kan ulikt. Hensikten med oppgaven er få bedre innsikt i hvordan begrepet forstås i ...
  • Regnskaps- og strategisk analyse av Eiendomsmegler Krogsveen AS 

   Krishnasamymudali, Delaksikan; Torjussen, Eirik; Martinussen, Thomas Åsli; Aamo, Aleksander (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne avhandlingen er å finne ut hvordan lønnsomhetsutviklingen til Krogsveen AS har vært i perioden 2013-2017, og om det kan ses i sammenheng med boligmarkedsutviklingen i samme periode. Dette skal vi analysere ...
  • Regnskapsanalyse av Barmuda med fokus på lønnsomhet 

   Henden, Sofia; Magnussen, Didrik Singsaas; Føll, Alexander Lindgaard; Mysen, Stina Johanne; Thornton, Elisabeth Marie (Bachelor thesis, 2020)
   I denne semesteroppgaven har vi gjennomført en regnskapsanalyse med fokus på lønnsomhet av Barmuda, en restaurant lokalisert på Solsiden, sentralt i Trondheim. I første del av semesteroppgaven gir vi en introduksjon av ...
  • Regnskapsanalyse av Cutters AS med fokus på lønnsomhet 

   Haugland, Simen; Øyen, Kristian; Albrigtsen, Aurora (Bachelor thesis, 2021)
   Cutters AS startet som et konsept med utgangspunkt i å gjøre hårklippen enklere. Gründer Kristian Solheim og Andreas Karmøy gikk sammen i 2015 for å realisere dette konseptet. Formålet var enkelt; å kun tilby drop-in timer ...
  • Regnskapsanalyse av IKEA AS 

   Løberg, Silje; Myrvang, Tommy (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har vi gjennomført en regnskapsanalyse med hovedfokus på lønnsomhet av IKEA AS i perioden 2016 til 2018. Analysen ser på den økonomiske utviklingen i perioden ved å bruke ulike nøkkeltall innenfor lønnsomhet, ...
  • Regnskapsanalyse av Norges Toppidrettsgymnas Lillehammer 

   Gynnild, Guro; Kjønniksen, Hedvig Huseby; Persson, Karianne Eggen (Bachelor thesis, 2021)
   Vi har i denne oppgaven gjennomført en regnskapsanalyse av den private toppidrettsskolen NTG Lillehammer i perioden 2015 til 2019. Vi har sett på den økonomiske utviklingen ved hjelp av nøkkeltall for lønnsomhet, soliditet, ...
  • Regnskapsanalyse av Sandmoen Bed & Breakfast AS 

   Forfod, Sander Skjetne; Flønes, Daniel; Dragsnes, Fredrik (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven har vi gjennomført en regnskapsanalyse og strategisk analyse av overnattingsvirksomheten Sandmoen Bed & Breakfast AS. Formålet med denne oppgaven er å se på hvordan den økonomiske utviklingen til bedriften ...
  • Regnskapsanalyse av Teltspesialisten AS 2014-2016 

   Mattson, Kristine Hage (Bachelor thesis, 2019)
   Teltspesialisten AS er et gründerfirma startet opp i Trondheim i 2005. De startet opp i det små, med utleie av partytelt og annet utstyr til arrangement, primært i Trondheimsområdet. Teltspesialisten AS har hatt en ...
  • Regnskapsanalyse av TINE SA med fokus på lønnsomhet 

   Mjelva, Emilie Bålsrud; Hallan, Julie Monge; Ertsvik, Lise Lotte Jensine; Foldnes, Sofie Bryner; Nomme, Pernille Schartum (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven har vi foretatt en regnskapsanalyse av Norges ledende meieribedrift TINE SA. Vi starter med å gi en introduksjon av bedriften, valg av problemstilling, presentere relevant teori og drøfter metoden vi har ...
  • Regnskapsanalyse av Tise 

   Begby, Caroline; Eeg, Silje Hansen (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven har vi gjennomført en regnskapsanalyse for å belyse utviklingen i lønnsomheten til Tise fra oppstarten i 2016 til 2019. For å få en dypere forståelse av årsakene bak denne utviklingen har vi benyttet oss ...
  • Regnskapsanalyse av Vang Auto AS 

   Berget, Patrick; Mykland, Andreas; Prebensen, Ola; Østlyngen, Ole Morten; Solli, Kristoffer Korsfur (Bachelor thesis, 2021)
   I vår semesteroppgave har vi analysert den økonomiske utviklingen til Vang Auto AS. Formålet med dette har vært å se hvordan den økonomiske situasjonen er og har vært for bedriften. Basert på problemstillingen «hvordan har ...
  • Regnskapsanalyse med fokus på lønnsomhet 

   Weider, Kristine; Angell, Martine (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har vi gjennomført en regnskapsanalyse med fokus på lønnsomhet for SuperHero Burger på Nova fra 2016 til 2018. For å bedre forstå den positive lønnsomhetsutviklingen har vi også gjennomført en strategisk ...
  • Regnskapsanalyse med fokus på lønnsomhet 

   Dybendal, Stine Emilie Stabell (Bachelor thesis, 2019)
   Gullsmed Karlgård AS er en bedrift som driver med produksjon av gull- og sølvvarer og samtidig tar på seg oppdrag som reparasjoner og lignende av kunders egne ting. I denne oppgaven har jeg tatt for meg utviklingen av ...
  • Regnskapsanalyse med fokus på lønnsomhet 

   Gangås, Gunnveig (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag I denne oppgaven har jeg gjennomført en regnskapsanalyse av Trønderskog AS fra 2016 til 2019. Oppgaven starter med en kort presentasjon av Trønderskog som skogsentreprenør og markedet som de befinner seg i, der ...
  • Regnskapsanalyse med fokus på lønnsomhet for Rema 1000 AS 

   Reitan, Ingrid; Følstad, Ingvild; Storrø, Julie; Hollingen, Marie (Bachelor thesis, 2019)
   Vi har i denne semesteroppgaven gjennomført en regnskapsanalyse med fokus på lønnsomhet i Rema 1000. Rema 1000 AS driver virksomhet både i Norge og i Danmark og eies av Reitangruppen. De rendyrker sin visjon med franchising ...
  • Regnskapsanalyse med fokus på lønnsomhet i norsk dagligvarebransje 

   Løseth, Bjørn Jørgen Westad; Løseth, Jakob Westad (Bachelor thesis, 2020)
   Vi har i denne oppgaven tatt for oss utviklingen i lønnsomhet til Rema 1000 Norge og to av deres butikker i Trondheim, samt deres konkurrent Kiwi region Midt-Norge. Vi har sett på regnskapet og nøkkeltallene for å se ...