Now showing items 547-566 of 985

  • Lønnsomhetsanalyse av Devold Retail AS 

   Arntsen, Elida; Tonstad, Fredric B.; Kjeldsen, Solveig H.; Efskin, Stine S.; Vik, Åsmund N. (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag Vi skriver denne oppgaven som en del av vår bachelorgrad i fagretningen økonomisk styring ved NTNU Handelshøyskolen. Vi har gjennomført en lønnsomhetsanalyse av Devold Retail AS hvor vi har tatt for oss årene ...
  • Lønnsomhetsanalyse av EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS 

   Brønstad Frekhaug, Petter; Øvstebø Furnes, Peter; Røe Åkra, Gisle (Bachelor thesis, 2019)
   Vi har i denne oppgaven tatt for oss utviklingen i lønnsomheten for bedriften EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS i perioden 2014-2017. EiendomsMegler 1 er en norsk kjede av eiendomsmeglere med over 100 kontorer rundt om i ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Fargerike Colibri AS 

   Kaspersen, Aleksander; Totland, Elisabeth Lauareid; Lund, Maja; Swang, Sandra (Bachelor thesis, 2020)
   I vår oppgave har temaet vært en regnskapsanalyse av Colibri Farge og Interiør AS med særlig fokus på lønnsomhet. Vi har regnet på ulike nøkkeltall innenfor fire ulike hovedområder; finansiering, likviditet, soliditet og ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Fosenkraft Elektro AS 

   Lysø, Håkon Stave; Kara, Ozan; Hannevik, Benjamin (Bachelor thesis, 2021)
   I denne semesteroppgaven er formålet vårt å se på lønnsomheten til Fosenkraft Elektro AS. Vi skal da se på årene fra 2015 til 2020, der vi analyserer bedriften for å se om bedriften er lønnsom og om de kan fortsette å være ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Frati AS i perioden 2015-2017 

   Aspelien, Renate; Hauan, Torild; Grande, Marthe (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har vi analysert lønnsomhetsutviklingen til Frati AS, med fokus på en nøkkeltallsanalyse. Tallene som er brukt i vår analyse er hentet fra forvalt.no, og er benyttet til å gjennomføre beregninger av ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Frati Restaurant AS 

   Brandt, Jenni; Fonnum, Anja; Aldal, Ingvild Bull; Valle, Birgit Nilsson; Øverstad, Tina Tørmoen (Bachelor thesis, 2019)
   Temaet for denne oppgaven er lønnsomhetsanalyse. Vi har valgt å gjennomføre en horisontal analyse av lønnsomheten til restauranten Frati AS i perioden 2014-2017, og samtidig peke på mulige årsaker til denne utviklingen. Ved ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Frati Restaurant AS 

   Brandt, Jenni; Fonnum, Anja; Aldal, Ingvild Bull; Valle, Birgit Nilsson; Øverstad, Tina Tørmoen (Bachelor thesis, 2019)
   Temaet for denne oppgaven er lønnsomhetsanalyse. Vi har valgt å gjennomføre en horisontal analyse av lønnsomheten til restauranten Frati AS i perioden 2014-2017, og samtidig peke på mulige årsaker til denne utviklingen. Ved ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Gintel AS 

   Svendsen, Johannes; Borhaug, Hans Kristian; Bergsholm, Aasmund Smylingsaas (Bachelor thesis, 2019)
   Denne studien er en analyse av lønnsomheten til Gintel AS. Formålet med oppgaven er å analysere selskapets lønnsomhet, basert på kvantitative data hentet fra "Proff Forvalt". I oppgaven bruker vi finansielle nøkkeltall til ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Helly Hansen AS 

   Holtan, Pernille Snerten; Nagelsaker, Oskar; Sævdal, Brage (Bachelor thesis, 2021)
   I denne semesteroppgaven har vi gjennomført en lønnsomhetsanalyse av Helly Hansen i perioden 2015-2019, og sett på mulige årsaker til den økonomiske utviklingen. I lønnsomhetsanalysen har vi brukt sentrale nøkkeltall ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Høyer As og Brando As i perioden 2015-2018 

   Ranes, Sven; Robertsen, Martin; Rrustemi, Meriton; Weie, Thomas (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har vi sett på den økonomiske utviklingen til klesbutikken Høyer Trondheim og bedriften BRANDO AS, som består av 12 klesbutikker, i perioden 2015-2018. Vi ønsket også å se på hvorvidt det forelå indikatorer ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Impulse Treningssenter AS 

   Dreier, Ragnar; Eide, Magnhild Berget; Morkemo, Rikke (Bachelor thesis, 2021)
   Vi har i denne oppgaven gjennomført en lønnsomhetsanalyse av Impulse Treningssenter AS for perioden 2015 til 2019. Treningssenterbransjen har hatt en økning de siste årene og har sett vekst i antall kunder. Det vil derfor ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Interoptik Sjøhaug og Sande AS 

   Stefansen, Betina; Sjøli, Markus; Kvarme, Tuva Wille (Bachelor thesis, 2020)
   I denne semesteroppgaven har vi tatt for oss den økonomiske utviklingen, med hovedfokus på lønnsomhet, for Interoptik Sjøhaug og Sande (heretter: Interoptik S&S) i perioden 2014-2018. Interoptik S&S er en del av kjeden ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Kid Interiør AS 

   Fleischer, Emilie Nyhus; Smedås, Hildegunn; Midtbø, Karoline Hoelsether; Gylterud, Kristine; Sortland, Marie (Bachelor thesis, 2019)
   I denne semesteroppgaven har vi gjennomført en regnskapsanalyse av Kid Interiør AS med fokus på lønnsomhet. Vi har gjort et utvalg av nøkkeltall innenfor lønnsomhet, soliditet, finansiering og likviditet som vi har funnet ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Kvarøy Fiskeoppdrett AS 

   Vinje, Vebjørn Walnum; Rabliås, Solveig (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Kvarøy Fiskeoppdrett AS er en av mange aktører i lakseoppdrett bransjen. Bedriften er ikke den største, verken når det kommer til produksjon eller antall ansatte, men skiller seg ut ved å drive med et stort ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Le Bistro 

   Bottolfsen, Christina Balteskard; Toska, Emilie; Helstad, Ingrid Elise Nesset (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag I denne semesteroppgaven har vi gjennomført en lønnsomhetsanalyse av restauranten Le Bistro i perioden 2015-2018, og sett på årsaker til den økonomiske utviklingen. Restaurantbransjen er preget av hard konkurranse, ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Løplabbet Trondheim 

   Wormsen, Anette Sommer; Larsen, Thea Tufte; Fornes, Trude Nonstad (Bachelor thesis, 2020)
   Denne semesteroppgaven er skrevet som en del av en bachelorgrad ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim, med økonomisk styring som hovedprofil. Oppgaven er en lønnsomhetsanalyse av bedriften Løplabbet Trondheim i perioden ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Nabobil.no AS 

   Aalvik, Hermann Røsseng; Berg, Jens Didrik; Ellingsen, Anders Lægland (Bachelor thesis, 2020)
   I denne semesteroppgaven som avslutning på vår bachelor i økonomi og administrasjon har vi gjennomført en lønnsomhetsanalyse av Nabobil.no AS, for perioden 2015-2018. Nabobil.no AS er en nettbasert delingstjeneste for ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Nava Sport Verdal 

   Neergaard, Thomas; Berg, Synne; Haugan, Erlend; Formo, Julie (Bachelor thesis, 2019)
   Hovedfokus for vår oppgave har vært en regnskapsanalyse av Nava Sport Verdal med fokus på lønnsomhet. Vi har regnet på ulike nøkkeltall innenfor områdene finansiering, soliditet, likviditet og lønnsomhet. Tidsrommet vi har ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Nord-Auto AS 

   Östman, Ingela Elina; Fjellgaard, Inger-Lovise Pleym; Helland, Ingunn Margrethe Holden (Bachelor thesis, 2020)
   Vi har undersøkt utviklingen i lønnsomheten til Nord-Auto AS i tidsrommet 2014-2018. Vårt fokus har vært på nøkkeltallsanalyse, og tallene som er brukt i utregningene er hentet fra proff.no. Vi har fokusert på nøkkeltall ...
  • Lønnsomhetsanalyse av NORMILK AS 

   Nikula, Iiris-Lumikki; Kjølstad, Johan; Liberg, Åste Sætre; Rosmo, Andreas; Helmersen, Signe Eva; Haga, Helene Brandanger (Bachelor thesis, 2020)