Now showing items 37-56 of 122

  • Forekomst av antibiokaresistens hos marine bakterier i Borgundfjorden 

   Overå, Caroline; Aalmo, Edel Jørgine Lucassen (Bachelor thesis, 2015)
   Denne studien tar for seg antibiotikapåvirkning og resistensutvikling hos marine bakterier ved sykehus utslipp. Prøver ble tatt fra et område nært renseanlegget og sammenlignet med prøver fra to referanseområder (områder ...
  • Forskjeller mellom SARS-CoV-2 og Influensa A H1N1 

   Awad, Arwa A.; Guled, Naima A.; Hansen, Anniken (Bachelor thesis, 2020)
   Norsk: Vi har skrevet en oppgave som baserer seg på “review”-metoden, som går ut på å lete etter og å gjengi innhold i fra artikler fra et bestemt tema. Temaet vi har tatt for oss er; “hvorfor er situasjonen annerledes ...
  • Fresh and frozen stored fillets of Atlantic mackerel (Scomber scombrus)– effect on oxidation and sensory quality of canned mackerel fillets 

   Aas, Grete Hansen; Barnung, Trygg Normann; Kjerstad, Margareth; Larssen, Wenche Merete Emblem (Chapter, 2016)
   Atlantic mackerel caught off the West Coast of Norway were filleted and frozen in 20 kg blocks at landing. The fillets were canned with tomato sauce when fresh and after 1, 3, 6, 9 and 12 months of frozen storage. The ...
  • Genetisk mangfold i Borrelia burgdorferi sensu lato 

   Tveten, Ann-Kristin (Journal article, 2014)
   Bakgrunn: Borrelia burgdorferi sensu lato er en samlebetegnelse for flere Borrelia- varianter som forårsaker borreliose. Tre av de humanpatogene variantene; Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii og Borrelia ...
  • Growth and performance of blue mussels (Mytilus edulis) exposed to effluents from cod (Gadus morhua) aquaculture in Norway 

   Aas, Grete Hansen; Solevåg, Stein Eric; Stene, Anne (Chapter, 2015)
   Fish farming produces excess particulate matter from uneaten feed, faeces and excretion products. The sustainability of this industry is dependent on minimising impact on the surroundings. Two nine-month growth experiments ...
  • Hemochromatosis and blood donation 

   Røsvik, Anne Synnøve; Braseth, Turid Braseth; Hervig, Tor (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The voluntary, unpaid, altruistic blood donor is a cornerstone of current transfusion medicine. The complexity of medical and ethical issues related to blood donation and hemochromatosis has led to a large number of studies ...
  • Hemochromatosis and blood donation 

   Braseth, Turid Aarhus; Hervig, Tor; Røsvik, Anne Synnøve (Journal article, 2017)
   The voluntary, unpaid, altruistic blood donor is a cornerstone of current transfusion medicine. The complexity of medical and ethical issues related to blood donation and hemochromatosis has led to a large number of studies ...
  • HPV-test som primær screeningmetode ved Nordlandssykehuset 

   Karlsen, Ingrid; Ulriksen, Helena; Mathiassen, Marit (Bachelor thesis, 2019)
   Livmorhalskreft er den fjerde største krefttypen som rammer kvinner på verdensbasis. Over 99 % av alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes Humant papilloma virus (HPV). I Norge får hvert år 300 kvinner påvist livmorhalskreft ...
  • Hvilke faktorer bidrar til SARS-CoV-2 sin spredningsevne? 

   Hauger, Christian Farbrot; Ruud, Herman Sundet; Zaman, Ali (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har det blitt forsøkt å samle informasjon om faktorer som bidrar til SARS-CoV-2 sin spredningsevne. Som metodevalg er litteratursøk med bruk av over 20 vitenskapelige artikler benyttet. SARS-CoV-2 tilhører ...
  • Hvilken metode egner seg best for diagnostisering av COVID 19: RT-qPCR eller indirekte ELISA? 

   Sørli, Cecilie Elisabeth; Martinsen, Karoline S. (Bachelor thesis, 2020)
   Sykdommen COVID 19 som er forårsaket av viruset SARS- CoV-2, ble ved starten av 2020 spredd over hele verden. Ettersom den har og enda påvirker mange land, i tillegg til flere aspekter ved samfunnet, er den blitt betegnet ...
  • Hvordan er sammenligning av CRP verdier mellom Afinion 2 og Pentra 400? 

   Fol, Mohammed Munye (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn til valget av denne oppgaven var at NTNU Ålesund har anskaffet en liten hurtigtest analysemaskin (Afinion 2 fra Abbott) som analyserer bla. CRP. Det ble foreslått å sammenligne CRP verdier mellom den eksisterende ...
  • Hvordan kan en få bedre utnyttelse av restråstoff fra hvitfisksektoren? 

   Dahler, Regine (Bachelor thesis, 2015)
   Formålet med denne oppgaven er å belyse de utfordringene og mulighetene fiskerinæringene står over. Oppgaven spisser seg inn mot hvitfisksektoren og utnyttelse av restråstoff derfra. Kunnskapen som kommer frem i denne ...
  • Hvordan påvirkes barn av virusene SARS-COV-2 og influensavirus A (H1N1)? 

   Muhamed, Najma Ahmeddatter; Mohamed, Aasia Mohamoud (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag: A(H1N1) influensavirus og SARS- COV -2 er zoonotiske viruser. Begge virusene gir luftveissymptomer, og kan lede til akutt respiratoriske syndrom. Virusene ble spredt globalt på en kort periode og ble en pandemi. ...
  • Hvordan vil vaskemetoden til prototypen, «Duz», stille seg mot vanlig håndvask med hensyn på evnen til å redusere bakteriemengde? 

   Leknes, Elise Kalland; Krogh, Bodil Helen (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven er en sammenligning mellom den tradisjonelle metoden for håndvask og en ny innovasjon innen håndvasker, DUZ, som mulig passer bedre til et moderne samfunn, hvor besparelse av vann og utslipp av såpe står ...
  • Hvorfor brukes RT-pPCR påvisning av SARS-CoV-2 framfor en immunrespons påvisning med ELISA? 

   Yar, Lana; Breistein, Marthe Bolstad; Sivertsen, Kamilla Dalheim (Bachelor thesis, 2020)
   I møte med covid-19 pandemien ser vi at bioingeniører har en nøkkelrolle i påvisning av SARS-CoV-2. Vi ble nysgjerrige på om de analysemetodene som blir brukt i dag er gode nok, og ønsket å vite hvorfor immunologiske ...
  • Hvorfor er situasjon annerledes med COVID-19 enn med SARS? 

   Oueslati, Osama; Abdisalam, Yahya; Rasaratnam, Pakeerathan (Bachelor thesis, 2020)
   Per dags dato denne oppgaven ble skrevet på er verden i møte med en ny pandemi forårsaket av det nyoppdagede viruset SARS-CoV-2. Dette er et helt nytt coronavirus som er patogenet til den respiratoriske sykdommen COVID-19. ...
  • Hvorfor tar det tid å fremstille en vaksine mot SARS-CoV-2 på markedet? 

   Torgersen, Silje; Passi, Padiya; Frostrud, Heidi (Bachelor thesis, 2020)
   Den 11. mars 2020 ble utbruddet av Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) erklært som en global pandemi. Viruset spredde seg raskt, og har rammet 213 land, områder og territorier. Det fører til ...
  • I hvilken grad blir prøvesvarene påvirket av å bli analysert rett etter prøvetaking? 

   Haugen, Caroline; Wisth, Nora Thorsen; Johnsen, Monica (Bachelor thesis, 2016)
   Målet med bacheloroppgaven var å finne ut om hematologiprøvene kan analyseres rett etter prøvetaking, i forhold til å vente 15 minutter som gjøres i dag. Det praktiske arbeidet foregikk på kraftavdelingen ved Ålesund ...
  • Identification of Bacteria Infecting Ixodes ricinus Ticks by 16S rDNA Amplification and Denaturing Gradient Gel Electrophoresis 

   Tveten, Ann-Kristin; Sjåstad, Knut Kåre (Journal article, 2011)
   Ticks harbor a complex microbial population, which they acquire while feeding on a variety of mammalians and birds. Zoonotic diseases transferred by ticks are an increasing problem and have become a burden to the community. ...
  • Influence of rate of salinity increase on nitrifying biofilms 

   Navada, Sharada; Vadstein, Olav; Tveten, Ann-Kristin; Verstege, Gerhardus C.; Terjesen, Bendik Fyhn; Mota, Vasco C.; Venkataraman, Vishwesh; Gaumet, Frederic; Mikkelsen, Øyvind; Kamstra, Andries (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   A strategy for rapid increase in salinity with minimal impact on nitrification is important for ammonia removal from saline effluents, especially in recirculating aquaculture systems with high water reuse. To study the ...