Now showing items 43-62 of 124

  • Hemochromatosis and blood donation 

   Røsvik, Anne Synnøve; Braseth, Turid Braseth; Hervig, Tor (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The voluntary, unpaid, altruistic blood donor is a cornerstone of current transfusion medicine. The complexity of medical and ethical issues related to blood donation and hemochromatosis has led to a large number of studies ...
  • Hemochromatosis and blood donation 

   Braseth, Turid Aarhus; Hervig, Tor; Røsvik, Anne Synnøve (Journal article, 2017)
   The voluntary, unpaid, altruistic blood donor is a cornerstone of current transfusion medicine. The complexity of medical and ethical issues related to blood donation and hemochromatosis has led to a large number of studies ...
  • HPV-test som primær screeningmetode ved Nordlandssykehuset 

   Karlsen, Ingrid; Ulriksen, Helena; Mathiassen, Marit (Bachelor thesis, 2019)
   Livmorhalskreft er den fjerde største krefttypen som rammer kvinner på verdensbasis. Over 99 % av alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes Humant papilloma virus (HPV). I Norge får hvert år 300 kvinner påvist livmorhalskreft ...
  • Hvilke faktorer bidrar til SARS-CoV-2 sin spredningsevne? 

   Hauger, Christian Farbrot; Ruud, Herman Sundet; Zaman, Ali (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har det blitt forsøkt å samle informasjon om faktorer som bidrar til SARS-CoV-2 sin spredningsevne. Som metodevalg er litteratursøk med bruk av over 20 vitenskapelige artikler benyttet. SARS-CoV-2 tilhører ...
  • Hvilken metode egner seg best for diagnostisering av COVID 19: RT-qPCR eller indirekte ELISA? 

   Sørli, Cecilie Elisabeth; Martinsen, Karoline S. (Bachelor thesis, 2020)
   Sykdommen COVID 19 som er forårsaket av viruset SARS- CoV-2, ble ved starten av 2020 spredd over hele verden. Ettersom den har og enda påvirker mange land, i tillegg til flere aspekter ved samfunnet, er den blitt betegnet ...
  • Hvordan er sammenligning av CRP verdier mellom Afinion 2 og Pentra 400? 

   Fol, Mohammed Munye (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn til valget av denne oppgaven var at NTNU Ålesund har anskaffet en liten hurtigtest analysemaskin (Afinion 2 fra Abbott) som analyserer bla. CRP. Det ble foreslått å sammenligne CRP verdier mellom den eksisterende ...
  • Hvordan kan en få bedre utnyttelse av restråstoff fra hvitfisksektoren? 

   Dahler, Regine (Bachelor thesis, 2015)
   Formålet med denne oppgaven er å belyse de utfordringene og mulighetene fiskerinæringene står over. Oppgaven spisser seg inn mot hvitfisksektoren og utnyttelse av restråstoff derfra. Kunnskapen som kommer frem i denne ...
  • Hvordan påvirkes barn av virusene SARS-COV-2 og influensavirus A (H1N1)? 

   Muhamed, Najma Ahmeddatter; Mohamed, Aasia Mohamoud (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag: A(H1N1) influensavirus og SARS- COV -2 er zoonotiske viruser. Begge virusene gir luftveissymptomer, og kan lede til akutt respiratoriske syndrom. Virusene ble spredt globalt på en kort periode og ble en pandemi. ...
  • Hvordan vil vaskemetoden til prototypen, «Duz», stille seg mot vanlig håndvask med hensyn på evnen til å redusere bakteriemengde? 

   Leknes, Elise Kalland; Krogh, Bodil Helen (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven er en sammenligning mellom den tradisjonelle metoden for håndvask og en ny innovasjon innen håndvasker, DUZ, som mulig passer bedre til et moderne samfunn, hvor besparelse av vann og utslipp av såpe står ...
  • Hvorfor brukes RT-pPCR påvisning av SARS-CoV-2 framfor en immunrespons påvisning med ELISA? 

   Yar, Lana; Breistein, Marthe Bolstad; Sivertsen, Kamilla Dalheim (Bachelor thesis, 2020)
   I møte med covid-19 pandemien ser vi at bioingeniører har en nøkkelrolle i påvisning av SARS-CoV-2. Vi ble nysgjerrige på om de analysemetodene som blir brukt i dag er gode nok, og ønsket å vite hvorfor immunologiske ...
  • Hvorfor er situasjon annerledes med COVID-19 enn med SARS? 

   Oueslati, Osama; Abdisalam, Yahya; Rasaratnam, Pakeerathan (Bachelor thesis, 2020)
   Per dags dato denne oppgaven ble skrevet på er verden i møte med en ny pandemi forårsaket av det nyoppdagede viruset SARS-CoV-2. Dette er et helt nytt coronavirus som er patogenet til den respiratoriske sykdommen COVID-19. ...
  • Hvorfor tar det tid å fremstille en vaksine mot SARS-CoV-2 på markedet? 

   Torgersen, Silje; Passi, Padiya; Frostrud, Heidi (Bachelor thesis, 2020)
   Den 11. mars 2020 ble utbruddet av Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) erklært som en global pandemi. Viruset spredde seg raskt, og har rammet 213 land, områder og territorier. Det fører til ...
  • I hvilken grad blir prøvesvarene påvirket av å bli analysert rett etter prøvetaking? 

   Haugen, Caroline; Wisth, Nora Thorsen; Johnsen, Monica (Bachelor thesis, 2016)
   Målet med bacheloroppgaven var å finne ut om hematologiprøvene kan analyseres rett etter prøvetaking, i forhold til å vente 15 minutter som gjøres i dag. Det praktiske arbeidet foregikk på kraftavdelingen ved Ålesund ...
  • Identification of Bacteria Infecting Ixodes ricinus Ticks by 16S rDNA Amplification and Denaturing Gradient Gel Electrophoresis 

   Tveten, Ann-Kristin; Sjåstad, Knut Kåre (Journal article, 2011)
   Ticks harbor a complex microbial population, which they acquire while feeding on a variety of mammalians and birds. Zoonotic diseases transferred by ticks are an increasing problem and have become a burden to the community. ...
  • Influence of rate of salinity increase on nitrifying biofilms 

   Navada, Sharada; Vadstein, Olav; Tveten, Ann-Kristin; Verstege, Gerhardus C.; Terjesen, Bendik Fyhn; Mota, Vasco C.; Venkataraman, Vishwesh; Gaumet, Frederic; Mikkelsen, Øyvind; Kamstra, Andries (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   A strategy for rapid increase in salinity with minimal impact on nitrification is important for ammonia removal from saline effluents, especially in recirculating aquaculture systems with high water reuse. To study the ...
  • Innkjøring av metode for deteksjon av tilsetningsstoffene Irganox 1076 og BHT i PE plast ved bruk av HPLC 

   Herigstad, Marie Leangen; Olsen, Henriette Sætre; Skjønsby, Marthe; Ørstenvik, Hanne Lillerovde (Bachelor thesis, 2019)
   Plast er en av de mest allsidige materialgruppene som noensinne er produsert, og har stor variasjon i både fysisk utforming og kjemisk funksjon. I dag produseres det store mengder plast som skaper problemer for miljøet, ...
  • Kan laks med kronisk pankreassykdom være smittebærer av Salmonid alfavirus i rød muskulatur? 

   Ingebrigtsen, Daniel (Bachelor thesis, 2016)
   Pankreassykdom (PD) har siden 2003 vært den virussykdommen som har ført til mest problemer i norsk akvakultur, og skyldes viruset Salmonid alfavirus (SAV). Viruset gir skader i flere organer og vev, noe som gir økt dødelighet ...
  • Kan lakselus-nauplier bevege seg mot vannstrøm laget av blåskjell? 

   Kesper, Kersti (Bachelor thesis, 2018)
   Det finnes idag flere metoder for å minske antall lakselus i et oppdrettsanlegg da dette er et stort og kostbart problem innen industrien. Metodene som ofte blir brukt, er både skadelige for økosystemet rundt oppdrettsanlegg ...
  • Kartlegging av påvekst på biolegemer fra RAS-anlegg for laksesmolt. 

   Gitmark, Stian; Olsen, Lars Petter (Bachelor thesis, 2016)
   I denne oppgaven ble det gjennomført undersøkelser av biolegemer i RAS-systemet til fem forskjellige settefiskanlegg i Møre og Romsdal. Problemstillingen som ble undersøkt var: Finnes det mer avansert liv enn bakterier i ...
  • Kortisolnivå i feces hos laks som velferdsindikator i lakseoppdrett. 

   Dmitrieva, Aleksandra Adolfovna (Bachelor thesis, 2016)
   I denne oppgaven undersøkes muligheten om å bruke kortisol som velferdsindikator i lakseoppdrett, samt om det er mulig å bruke ekstrahering av kortisol fra tørr laksefeces. Det ble undersøkt effektivitet av kortisol ...