Now showing items 106-124 of 124

  • The mechanism (Phe362Tyr mutation) behind resistance in Lepeophtheirus salmonis pre-dates organophosphate use in salmon farming 

   Kaur, Kiranpreet; Besnier, Francois; Glover, Kevin; Nilsen, Frank; Aspehaug, Vidar Teis; Fjørtoft, Helene Børretzen; Horsberg, Tor Einar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The salmon louse is an ectoparasitic copepod of salmonids in the marine environment, and represents a global challenge to salmon aquaculture. A major issue is the reliance of the industry on a limited number of chemicals ...
  • The Phe362Tyr mutation conveying resistance to organophosphates occurs in high frequencies in salmon lice collected from wild salmon and trout 

   Fjørtoft, Helene Børretzen; Besnier, Francois; Stene, Anne; Nilsen, Frank; Bjørn, Pål Arne; Tveten, Ann-Kristin; Finstad, Bengt; Aspehaug, Vidar; Glover, Kevin (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The parasitic salmon louse, and its resistance to chemical delousing agents, represents one of the largest challenges to the salmon aquaculture industry. We genotyped lice sampled from wild salmon and sea trout throughout ...
  • Transfusjon utenfor sykehuset 

   Tran, Anne Thuyet Bang; Rove, Camilla Kjennbakken; Khalaf, Hanan Abdulridha (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven tar for seg følgende problemstilling; Hvordan blir transfusjon av blodkomponenter utført utenfor sykehuset ved primærhelsetjenesten? Hensikten med denne oppgaven var å finne ut hvordan det er mulig med ...
  • Trygg mat med HACCP-basert internkontroll 

   Tomren, Randi Natalie (Bachelor thesis, 2020)
   1.0 Sammendrag Arbeidet med denne bacheloroppgaven har vært svært spennende. I starten av semesteret hadde jeg begrenset kunnskap om både internkontroll og HACCP, men gjennom disse månedene med undersøking og skriving, har ...
  • Undersøkelse av hemolyse interferens på folat, kalium og ASAT 

   Trinh, Thomas Uy; Kimani, Geoffrey Mwangi; Mogstad, Jon Terje Kuløy (Bachelor thesis, 2019)
   Innledning: Problemstilling: Hvor hemolysert kan en blodprøve være for å kunne gi nøyaktige svar ved serumprøver i folat, kalium og ASAT ved Ålesunds Cobas moduler? Hensikten med dette forsøket er å måle hemolyse-indeks ...
  • Undersøkelse av laks- og sjøørretbestandene i Stordalselva på Sunnmøre 

   Baardsen, Ingvild. Pedersen, Haakon Arthur. Sørvik, Hanne Elise Gjelsten. (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven handler om bestandsutvikling av laks og sjøørret i ei lokal elv på Sunnmøre. Oppgaven har hovedfokus på elvefasen til fisken. Det ble utført 5 kvalitative intervju, der det ble sett på historien til elva og ...
  • Unge voksne og fiskekonsum 

   Eik, Charlotte (Bachelor thesis, 2019)
   I det siste har det vært mye omtalt at sjømatkonsumet i Norge er lavere enn ønskelig, særlig blant den yngre befolkningen. Formålet med oppgaven er å se nærmere på fiskekonsumet hos unge voksne i aldersgruppen 18-40 år i ...
  • Use of Spectroscopic Techniques for a Rapid and Non-Destructive Monitoring of Thermal Treatments and Storage Time of Sous-Vide Cooked Cod Fillets 

   Hassoun, Abdo; Cropotova, Janna; Rustad, Turid; Heia, Karsten; Lindberg, Stein-Kato; Nilsen, Heidi (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In this work, the potential of spectroscopic techniques was studied to investigate heat-induced changes occurring during the application of thermal treatments on cod (Gadus morhua L.) fillets. Vacuum-packed samples were ...
  • Using Material Flow Analysis (MFA) to generate the evidence on plastic waste management from commercial fishing gears in Norway. 

   Deshpande, Paritosh; Philis, Gaspard; Brattebø, Helge; Fet, Annik Magerholm (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Plastic debris is an ever-growing concern adversely affecting the coastal and marine ecosystem. Among marine plastic waste, a particularly troublesome waste fraction is Abandoned, Lost or Discarded Fishing Gears (ALDFG) ...
  • Utprøving av Sysmex XN-2000 til kvalitetskontroll av plasma 

   Vegsundrabb, Helene; Tunheim, Elisabeth Bjørlykke (Bachelor thesis, 2015)
   Denne oppgaven tar for seg følgende problemstilling: Utprøving av Sysmex XN-2000 til kvalitetskontroll av plasma produsert av blodbanken ved Ålesund sjukehus. Hvor godt samsvarer resultatene fra Sysmex XN-2000 med de ...
  • Utsett av fiskemodell for observasjon av lusebeiting i stor merd 

   Hege Løken; Kristin Opdahl Nielsen; Sandra F. Widding (Bachelor thesis, 2019)
   Rensefisk har i norsk lakseoppdrett blitt en viktig ressurs for å holde lusenivåene lave. I denne oppgaven vil det i hovedsak bli fokusert på rognkjeks, fordi dette er den arten som fungerer best ved lave temperaturer som ...
  • Utvikling av konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje for økt lønnsomhet i selfangstnæringen 

   Grimsmo, Leif; Toldnes, Bendik; Wolff, Robert; Carvajal, Ana Karina (Research report, 2013)
   Det er beskrevet et konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje som ikke krever oppvarming,er kompakt og potensielt vil kunne gi svært høy kvalitet på råoljen. Det er også gitt en lønnsomhetsbetraktning av konseptet. ...
  • Utvikling av patologisk påvisningsmetode av Neoparamoeba perurans og Paranucleospora theridion i gjellevev fra Salmo salar og Paranucleospora theridion i Lepeophtheirus salmonis 

   Olsen, Magne Hauge; Soto, Aimèe Kathrina Isaksson; Venås, Leonardo Areas (Bachelor thesis, 2015)
   Målet med denne oppgaven var å utarbeide en patologisk undersøkelsesmetode for påvisning av AGD (forårsaket av Neoparamoeba perurans i gjellevevet til Salmo salar) og Paranucleospora theridion i både gjellevev og i lakselus ...
  • Variance in relative gene expression RT-qPCR analysis of Atlantic salmon - before, during and after delousing 

   Fodnes, Jan Ola; Kvaal, Gina (Bachelor thesis, 2020)
   Ekspresjonen av stressrelaterte gen i laks (Salmo salar) er av stor interesse når det kommer til velferdsstudier hos oppdrettsfisk. Det å ha en bedre forståelse for stressrespons på et genetisk nivå, kan hjelpe til med å ...
  • Velferd hos rensefisk - operative velferdsindikatorer (OVI) - RENSVEL 

   Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid (Nofima rapportserie;, Research report, 2019)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle og levere robuste og kunnskapsbaserte operative velferdsindikatorer som kan brukes for å sikre god velferd hos rensefiskartene berggylt og rognkjeks. Prosjektet har også hatt ...
  • Velferd hos rensefisk – operative velferdsindikatorer (OVI) - RENSVEL 

   Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid (Nofima rapportserie;, Research report, 2019)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle og levere robuste og kunnskapsbaserte operative velferdsindikatorer som kan brukes for å sikre god velferd hos rensefiskartene berggylt og rognkjeks. Prosjektet har også hatt ...
  • Velferd hos rensefisk – operative velferdsindikatorer (OVI) – RENSVEL. Revidert utgave av rapport 12/2019 

   Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid (Nofima rapportserie;, Research report, 2020)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle og levere robuste og kunnskapsbaserte operative velferdsindikatorer som kan brukes for å sikre god velferd hos rensefiskartene berggylt og rognkjeks. Prosjektet har også hatt ...
  • Videobasert kompendium for laboratoriekurs i immunhematologi og transfusjonsmedisin til bruk ved Bioingeniørutdanning ved NTNU Ålesund 

   Sande, Paulina; Gjerde, Frank Moe; Sandvik, Torgeir Rauø (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven er verken kvalitativ eller noen studie. Oppgaven har som formål å gi et hjelpemiddel til studenter ved bioingeniørutdanningen ved NTNU Ålesund, mer spesifikt et hjelpemiddel til laboratorieøvelse i fagene ...
  • α-Amylase og kortisol som biomarkører for stress 

   Bergstrøm, Tiril Sofie Bjørkbom; Zapffe, Hallvard; Reitan-Hagen, Robert Kristian (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikten med denne oppgaven er å finne ut om α-amylase er en biomarkør som kan måle stress i spytt, og om hvordan den korrelerer med stresshormonet kortisol. Kortisol og α-amylase er begge indikatorer på stress, og finnes ...