• Automatic Generation of Metadata for Learning Objects 

   Nosov, Konstantin (Master thesis, 2011)
   With the advent of a large number of educational resources in electronic forms, as well as the pervasiveness of online learning management systems, which uses these resources, a number of problems related to search and ...
  • Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder 

   Bjerkvik, Øyvind (Master thesis, 2004)
   NORSK: Når det sterke lyset fra blitsen på et fotoapparat treffer retina bakerst i øyet, reflekteres noe av lyset. Lyset som reflekteres farges rødt av blodkarene i retina synes på bildet som ofte intense røde flekker ...
  • Autonom ferge designet for å frakte 12 passasjerer trygt over Nidelven 

   Mustvedt, Petter (Master thesis, 2019)
   Autonom teknologi åpner for mange nye muligheter innenfor transportsektoren; den frigjør menneskets sentrale posisjon i styringen av fartøyet, og innfører samtidig nye retningslinjer for hvordan en ny type transportmiddel ...
  • Autonomous ships and the COLREGS: Automation Transparency and Interaction with Manned Ships 

   Porathe, Thomas (Chapter, 2019)
   Maritime Autonomous Surface Ships, MASS, are now on the agenda of the International Maritime Organization. In many countries research on autonomous navigation are conducted. A very important piece in this puzzle are the ...
  • Ave Denim - Håndverk og kvalitet i jeans for kvinner 

   Vedeler, Andrea (Master thesis, 2015)
   Til tross for 3.9 milliarder jeans produsert på verdensbasis årlig, oppleves det som uoppnåelig å finne denimbukser med god passform og kvalitet for mange kvinner. Oppgaven har tatt sikte på å utforske hvorfor, gjennom ...
  • Backload: web application for increased transportation efficiency 

   Horvei, Håkon; Ihle, Aslak; Jacobsen, Mats Åsbu; Seljehaug, Christoffer (Bachelor thesis, 2018)
   Driving with extra available space is a common occurrence in the cargo transportation industry. In Norway, approximately one third of the kilometers driven by transportation trucks are without cargo. By creating a web ...
  • Barne-TV. Produksjon og utvikling av livssynsprogram for barn 

   Leknes, Silja (Bachelor thesis, 2011)
   NORSK: Dette prosjektet har gått ut på å utvikle et pilotprosjekt til en barne-TV produksjon for et kristent TV-produksjonsselskap. Oppdragsgiver, Hope Channel Norge, ønsker å produsere flere programmer for barn. Pilotprosjektet ...
  • Barriers of trust in information sharing networks 

   Raaum, Margrete (Master thesis, 2011)
   The research area in question in this thesis is an analysis of success factors in information sharing trust networks that are designed to combat cyber crime. Information sharing is one of the key elements in successful ...
  • Barriers to User Acceptance of Virtual Reality in the Construction Industry 

   Christensen, Casper Niemann (Master thesis, 2020)
   Denne afhandling undersøgte dele af den norske byggebranche med det formål at identificere potentielle tilengelsesbarrierer over for VR. Dette var et samarbejdsprojekt mellem NTNU og Vixel, hvor forskeren gennemførte en ...
  • Bedre brukeropplevelser hos fastlegen: Å skape gode opplevelser for pasienten under legebesøket, gjennom styrket pasientdeltakelse - et tjenestedesignprosjekt 

   Herdlevær, Åshild Drønen (Master thesis, 2014)
   Dette prosjektet har hatt som mål å finne relevante løsninger til utfordringer rundt pasientdeltakelse i legekonsultasjonen. Prosjektet starter med å kartlegge og skape forståelse rundt det komplekse systemet som utgjør ...
  • Behavioural Design in Online Discussion: - A Theoretical Evaluation of Persuasive Solutions 

   Monsholm, Ida Linn (Master thesis, 2017)
   An attempt at providing an overview and fundamental understanding of the psychological and theoretical aspects to user behaviour in online discussion, as well as discussing ethical boundaries and practicality of persuasive ...
  • Best uten røyk 

   Lyshaugen, Thomas; Sporsheim, Vidar; Reinsby, Mats (Bachelor thesis, 2003)
   Prosjektet er en kampanje mot røyking rettet mot ungdom. Det er ingen arbeidsgiver, så prosjektet er fiktivt. Det skal ikke publiseres på noe vis utover det som er fastlagt fra HiG. Kampanjen består av en webside og en ...
  • Bias in research for design: Considerations for designers when conducting user experience research 

   Purdy, Clara (Master thesis, 2021)
   This study investigates how user experience (UX) practitioners consider bias in their research by reviewing and analyzing published materials in tandem with ethnographic methods. Research bias refers to the ways in which ...
  • Bibliofil – Forslag til utbedring av bibliotekstjenesten Bibliofil 

   Antonsen, Maren Tranget; Gaustad, Solveig Engevold (Bachelor thesis, 2021)
   I dette avsluttende bachelorprosjekt i interaksjonsdesign ved NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet på Gjøvik har prosjektet med problemstillingen «Hvordan kan Bibliofil gjøres enklere å bruke for alle ved ...
  • Bilderedigering i mobilapplikasjon 

   Holm, Peder (Master thesis, 2019)
   I denne oppgaven skulle det lages bilderedigering som et tillegg i Telenor sin allerede eksisterende skylagringsapplikasjon. Denne oppgaven gikk ut på å prosjektere hva dette kunne være. Det ble funnet at den beste ...
  • Billig og effektiv direktesending 

   Ruud, Henrik; Gustafson, Petter (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven bruker vi den lille datamaskinen Raspberry Pi som kjerne i et flerkamera direktesendingssystem. I et tidligere emne utviklet vi systemet, og det er på bakgrunn av disse erfaringene vi har videreutviklet ...
  • Blikk på skjermen: bruk av eyetracking for evaluering av visuelt komplekse TV-programmer 

   Berg, Amund (Master thesis, 2007)
   NORSK: Etter hvert som TV går inn i en ny digital hverdag får produsentene nye verktøy. Det gir muligheter for å produsere langt mer komplekse TV-bilder enn tidligere. Det er lite kunnskap om hvordan seeren påvirkes av ...
  • Borge/computer : CD-rom, Websider, CompanyCard, LOGO 

   Andresen, Hege; Borge, Monica Beate (Bachelor thesis, 2003)
   Vi har laget en webside som kortfattet inneholder informasjon oppdragsgiver vil gjøre lett tilgjengelig for sine kunder. En Cd-rom som inneholder litt mer utfyllende informasjon, og CompanyCard som skal brukes sammen med ...
  • Bringing Reality Back to Virtual Reality - A Collaborative Tool for Multidisciplinary Teams 

   Kohtala, Sampsa Matias Ilmari; Kaland, Thomas Colin Guo; Jacobsen, Live; Aalto, Pasi Olav; Steinert, Martin (Chapter, 2020)
   The use of Virtual Reality (VR) supports larger strategic goals in the industry, including the geographically diverse working markets, large-scale projects and increased collaboration, both locally and globally. At the ...
  • Bruk av droner i forbindelse med skredsøking 

   Heitmann, Henrik; Wikant, Mina (Master thesis, 2021)
   Målet med denne masteroppgaven var å undersøke hvilken rolle en drone kan ha i snøskredoppdrag. Resultatet er et systemdesign som vi formidler ved hjelp av en beskrivelse av helheten, de ulike komponentene, fordeling hos de ...