Now showing items 1-20 of 1035

  • Status for Livssyklusvurderinger og Miljøriktig Produktutvikling i Norge og Norden 

   Hanssen, Ole Jørgen; Støren, Kristin (Research report, 1998)
   Rapporten gir et sammendrag av aktivitetene og erfaringene fra livssyklusvurderinger og miljøriktig produktutvikling i Norge og Norden. En kartlegging blant de viktigste LCAinstitusjonene og industribedriftene dokumenterte ...
  • Ecodesign education and activities at the Norwegian University of Science and Technology 

   Jakobsen, Mette Mo; Boelskifte, Per; Brattebø, Helge; Støren, Sigurd (Chapter, 1998)
  • Sykkelfix. En nettbutikk for Oslo Sportslager as. 

   Andersen, Lars H.; Strømdah, Robert; Svegård, Anders; Valseth, Tor Harald (Bachelor thesis, 2001)
   Vårt hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik har vært å utvikle et nettsted med butikkløsning for Oslo Sportslager. Nettbutikken skulle være enkel å oppdatere uten at man trengte å ha inngående datakunnskap om web eller ...
  • Playstation-portal 

   Amundsen, Kristoffer Emil; Kristiansen, Thorgrim (Bachelor thesis, 2001)
   Prosjektet er utviklet for at spillentusiaster skal kunne kjøpe og selge sine spill og sitt utstyr på Internett. Her finnes også spillomtaler, tips og søkefunksjoner slik at medlemmene kan finne sine favoritter. De kan ...
  • netGIMP 

   Alexander, Kvam; Bjørn, Nyland; Bjørn, Reiten; Øystein, Huse (Bachelor thesis, 2001)
   netGIMP er internett verktøy for manipulasjon av bilder. Selve serverdelen av programmet er utviklet for GNU/ Linux plattformen. Klient delen skal derimot kunne kjøres på alle maskiner uavhengig av hvilke operativsystem ...
  • Digital fotografi og heldigitale originaler 

   Iversen, Bent Are; Krogsrud, Sverre S. (Bachelor thesis, 2001)
   Dette prosjektet har følgende oppgaver: 1. Heve den generelle kunnskapen om digitalfotografi 2. Øke interessen for, og minke skepsisen til digitalfotografi 3. Være en avlastning til Canons kundestøtte som kan henvise ...
  • Web site for GAIN 

   Brænden, Stig; Gjerde, Stian; Hansen, Terje (Bachelor thesis, 2001)
   The project started with an inquiry from GAIN, Graphic Arts Intelligence Network, on the September 26. 2000. GAIN currently has a website that is static, and is not functioning in a satisfying way. The desire is therefore ...
  • Internett-portal til publiseringsbransjen i Norge 

   Holmen, Anne Marit; Olsen, Jill-Hege; Skjærstad, Tone (Bachelor thesis, 2001)
   Oppgaven går ut på å lage en funksjonell prototype på en internett portal for publiseringsbransjen i Norge, med vekt på tilrettelegging for dynamisk publisering. Her er det lagt mest vekt på funksjonalitet framfor form ...
  • Redesign av et vitenskapelig tidsskrift 

   Fasbender, Cecilie; Olsen, Monica (Bachelor thesis, 2002)
   Hvordan utarbeide et design som signaliserer at Norsk medietidsskrift er et veletablert og anerkjent akademisk/vitenskaplig tidsskrift? Designet må forholde seg til internasjonale sjangerkonvensjoner som gjelder denne ...
  • IBM prototyp for Web Services 

   Mangseth, Frode; Tøsse, Stein Tore (Bachelor thesis, 2002)
   I dagens samfunn blir det stadig viktigere å kunne tilby tjenester på Internett, og ikke minst det å kunne bruke dem. E-handel, handel over Internett, blir for mange mer og mer vanlig. Dette gjør at det stilles strenge ...
  • Telepresence : en dynamisk webside og interaktiv CD-ROM 

   Bjerke, Cecilie; Brenna, Marthe; Hovden, Lene; Soltvedt, Bjørn Christian (Bachelor thesis, 2002)
   Vi fikk i oppgave å lage en ny web side for nettverksbasert multimedia. Denne nye siden skal være dynamisk med muligheten for administrator å opprette nye sider med tekst og bilder, redigere gamle sider, legge ut ...
  • KDE-administrasjon 

   Kolstad, Morten; Myrberg, Thomas Blokhus; Storløkken, Roger Ritter (Bachelor thesis, 2002)
   For en bruker som tidligere bare har brukt MS Windows, er det en stor overgang å gå fra Windows til og skrivebordsmiljøet KDE. Dette prosjektet har hatt som mål å lette denne overgangen for brukerne, og gjøre dem kjent ...
  • Grafisk profil for Norsk Ynglingklubb 

   Hansen, Hildegunn Lauve; Skogdalen, Beate Kristin (Bachelor thesis, 2002)
   Hovedprosjektet har hatt følgende problemstilling: Gi Norsk Ynglingklubb en ny grafisk profil. Dette vil innbære ny logo, informasjonsbrosjyre for NYK, forslag til nytt tittelhode og design for medlemsbladet Styrbord ...
  • Rastermåling i avis 

   Aasen, Eskild; Bovolden, Alv Jørgen; Danielsen, Øyvind (Bachelor thesis, 2002)
   Gruppen har gjennom prosjektet «rastermåling i avis» gjennomført systematiske målinger i tre ulike norske aviser. Målingene er utført med seks ulike apparater som representerer tre ulike måleteknologier, densitometri, ...
  • HEVN-J : Hvem Er hVor Når - Java 

   Espeland, Sven Erik; Lien, Rolf; Olsen, Frode; Saghaug, Erik (Bachelor thesis, 2002)
   Videreutvikling av en eksisterende applikasjon som holder oversikt over ansatte i en stor bedrift. Dette blir gjort gjennom å lese innlagt informasjon fra en database. Denne informasjonen kan vises i en plattformuavhengig ...
  • Produksjon av CD-ROM : programmer for kreativitet, fokusering og avspenning 

   Martinsen, Ann Kristin; Nytrøen, Henriette Slaatten; Sandberg, Åse Marie (Bachelor thesis, 2003)
   Oppgaven går ut på å produsere en CD-ROM med spesielle øvelser for folk som arbeider mye med data. Øvelsene skal bidra til at brukerne får en bedre arbeidsdag, forebygge stress og spenninger, samt øke kreativitet og ...
  • Virtuelt EGIN 

   Doksrud, Per William; Nysæter, Hans Martin; Sæther, Monica; Tvete, Maria Mørk (Bachelor thesis, 2003)
   Vår oppgave har vært å utvikle et virituelt møtested for EGINs medlemmer, slik at de enklere kan kommunisere over landegrenser. Dette nettstedet gir medlemmene mulighet til å diskutere i et diskusjonsforum, registrere ...
  • Best uten røyk 

   Lyshaugen, Thomas; Sporsheim, Vidar; Reinsby, Mats (Bachelor thesis, 2003)
   Prosjektet er en kampanje mot røyking rettet mot ungdom. Det er ingen arbeidsgiver, så prosjektet er fiktivt. Det skal ikke publiseres på noe vis utover det som er fastlagt fra HiG. Kampanjen består av en webside og en ...
  • Prosjekt XP 

   Dyste, Sigurd; Johnsen, Kristian; Rognstad, Heidi; Mardal, Ron-Danile; Wenner, Daniel (Bachelor thesis, 2003)
   Vi har i gruppa en felles interesse for audio og video. Vi ønsket å gjøre prosjektet til noe vi ville ha med videre, der vi kan benytte den nye kunnskapen. Ett av gruppe medlemmene hadde en samtale med bandmedlemmene i ...
  • Visualisering av Feiring jernverk 

   Holen, Inga Kristine; Hængsle, Martin; Røise, Anne Karin (Bachelor thesis, 2003)
   Det var tidlig forslag om å gripe fatt i Feiring jernverks ruiner og arbeide med digital visualisering og tilgjengeliggjøring av jernverkets historie. Verket er fra begynnelsen av 1800-tallet og i dag er det kun de ...