Arkivet vil være nede ca. kl. 21-23 pga. sikkerhets-oppgraderinger av programvaren. Vennligst avslutt evt. registrering før det.

Now showing items 21-40 of 645

  • Presentasjonsverktøy for CC Gjøvik 

   Hansen, Kristin; Halvorsen, Rita; Slåttland, Ann Merete; Svendsen, Katrine Aam (Bachelor thesis, 2003)
   CC Gjøvik er innlandets største kjøpesenter og er et senter i stadig endring. I dag har senteret 73 leietagere og vurderer kontinuerlig sammensetningen av disse. Fra før har CC Gjøvik utarbeidet powerpoint presentasjoner ...
  • Virtuelt EGIN 

   Doksrud, Per William; Nysæter, Hans Martin; Sæther, Monica; Tvete, Maria Mørk (Bachelor thesis, 2003)
   Vår oppgave har vært å utvikle et virituelt møtested for EGINs medlemmer, slik at de enklere kan kommunisere over landegrenser. Dette nettstedet gir medlemmene mulighet til å diskutere i et diskusjonsforum, registrere ...
  • Rapportmaler : en veiledning i skriving og utforming av rapporter og FoU-skrifter for studenter og vitenskapelige ansatte ved Høgskolen i Gjøvik 

   Gjærde, Kari Bjerke; Haugen, Laila; Nordström, Christian; Ulversøy, Odd Arne (Bachelor thesis, 2004)
   NORSK: Høgskolen i Gjøvik har inntil nå ikke hatt hensiktsmessige retningslinjer og enhetlige maler for hvordan studentenes hovedprosjektrapporter, såvel som høgskolens egne FoUrapporter, skal utformes. Hovedprosjektet ...
  • TeleVisjon : designhåndbok for lokal-TV 

   Devold, Morten; Hàng, Kim Erik (Bachelor thesis, 2004)
   NORSK: Prosjektet innebærer profi lering av lokal-TV-kanalen TVNordvest. Sluttproduktet er en designhåndbok med retningslinjer for grafi sk utformelse. Håndboken dekker både TV-sendinger og trykt materiell, og skal ...
  • Innføring av JDF : muligheter og krav 

   Bjørnback, Per-Erik; Eikeland, Hanne; Fjeld, Marit; Sørensen, Atle; Torgersen, Erik (Bachelor thesis, 2004)
   Prosjektet har blitt gjennomført etter ønske fra Hjemmet Mortensen Trykkeri, som har behov for et vurderingsgrunnlag mot sitt videre arbeid med JDF. Gruppen har gjort en kartlegging av bedriftens arbeidsflyt, som danner ...
  • 3D-grafikk til programmet Match for TVNorge 

   Frugård, Stein Erik; Nag, Øystein Leiknes; Johansen, Ellen (Bachelor thesis, 2004)
   Prosjektet går i hovedsak ut på å lage et norgeskart i 3D, en vignett, studioplanlegging og grafi sk profi l til programmet Match for TVNorge. Norgeskartet skal klargjøres for oppkobling mot posisjoneringssystemet til Telenor.
  • Web database for kunstnere i Møre og Romsdal 

   Rørhus, Torunn; Vesterli, Irene (Bachelor thesis, 2004)
   Oppgaven vår går ut på å lage et nettsted for foreningene Billedkunstnere i Møre og Romsdal (BKMR) og Norske Kunsthåndverkere Midtnorge (NKM). Websiden er bygd opp av to systemer. En brukerdel og en admindel som skal ...
  • Color management uten testtrykk 

   Brovold, Øyvind; Skundberg, John Håvard; Voldhaug, Olav (Bachelor thesis, 2004)
   NORSK: Målet for prosjektet er å gi Hjemmet Mortensen Trykkeri AS (HMT) effektiv og korrekt fargestyring uten bruk av egne testtrykk. Likeså ønsker prosjektet å redusere kostnadene knyttet til fargestyring ved HMT og ...
  • Kvalitetssikring av nettbasert kundedialog 

   Avila, Ruth Elizabeth Gjernes; Moen, May-Britt; Reidun, Svensson (Bachelor thesis, 2004)
   NORSK: Dagens situasjon krever stor fleksibilitet fra grafiske bedrifter. Kunden har ofte god kjennskap til bransjen og krever kortere leveringsfrister samt høy kvalitet. For å kunne sikre kundenes behov, må bedriftene ...
  • Webbasert brukeropplæring for videokonferanseutstyr 

   Fagereng, Erik; Hillesvik, Torunn; Hjørnevik, Tone Lise; Jevne, Ingvild Tollehaug; Nebylien, Gunn (Bachelor thesis, 2004)
   Målet for prosjektet var å lage prototyper for webbasert brukeropplæring for TANDBERG sine videokonferanesystemer. Prosjektet var delt inn i to faser. Fase en besto i å utvikle forslag til en webbasert brukeropplæring ...
  • Ped CM : pedagogisk Color Management 

   Bråten, Thomas; Foss, Kjersti; Sivesind, Ann Kristin; Strand, Jan-Thore (Bachelor thesis, 2004)
   NORSK: Ut fra erfaringer og samtaler med fagpersoner – er det tydelig at mange ønsker og har behov for inngående kunnskaper innen fargestyring. Tilgjengelig fagstoff som omfatter dette området er hovedsakelig engelskspråklig ...
  • Deltakende design ved hjelp av ikke immersiv Virtual Reality i boligtilpasning for funksjonshemmede 

   Elverum, Kent (Master thesis, 2004)
   NORSK: Oppgaven har gått ut på å undersøke den delen av en boligtilpasningsprosess som omhandler deltakende design, det vil si at sluttbrukeren og andre interessenter deltar aktivt i planleggingsprosessen av designet. I ...
  • Karakterisering og profilering av projektorer 

   Strand, Monica (Master thesis, 2004)
   NORSK: Dette er en analyse av hvordan digitale projektorer fungerer i ulike lysforhold og omgivelser. Både de bærbare og de fastmonterte projektorene ved Høgskolen i Gjøvik har blitt testet under fire ulike forhold: mørkt ...
  • Bruk av taktil mus til utforsking av audiotaktile kart 

   Elverum, Frode (Master thesis, 2004)
   NORSK: Oppgaven har dreid seg om å undersøke hvor god en taktil mus er som verktøy for blinde mennesker for å lese digitale audiotaktile kart fra en PC. Ved å distribuere kartene via internett til brukerne og deretter ...
  • Bruk av vannmerke ved reproduksjon av gråtonebilder 

   Berntsen, Egil (Master thesis, 2004)
   NORSK: Ved kopiering av et bilde blir kvaliteten ofte betraktelig forringet. Denne oppgaven har sett på mulighetene for å forbedre kvaliteten på resultatbildet. Ideen var å opprette en sanntidsprofil under kopieringsfasen. ...
  • Distribution of user focus in Collaborative Virtual Environments 

   Storløkken, Per (Master thesis, 2004)
   NORSK: Virtuelle Miljø for Samarbeid gjør det mulig for brukere som oppholder seg på forskjellige steder å eksistere sammen i det samme virtuelle miljøet. Mens de oppholder seg i miljøet kan brukerne gjenkjennes på deres ...
  • Visualisering av multispektrale fargedata 

   Bakke, Arne Magnus (Master thesis, 2004)
   NORSK: I enkelte sammenhenger er det aktuelt å arbeide direkte på de spektrale reflektansfordelingene til forskjellige overflater, i stedet for å bruke forenklede fargemodeller. Dette kan skyldes at man har et ønske om ...
  • Lokalavisen i det digitale samfunn 

   Nag, Johannes Leiknes (Master thesis, 2004)
   NORSK: Et online fellesskap i en nettavis rettet mot ungdom kan øke lokalavisens markedsandel i denne aldersgruppen. Et slikt nettsted bør gi brukere rom for å moderere forumet for å sikre kvalitet og redaksjonelle ...
  • Variations of Shape in Industrial Geometric Models 

   Veelo, Bastiaan Niels (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2004:106, Doctoral thesis, 2004)
   This thesis presents an approach to free-form surface manipulations, which conceptually improves an existing CAD system that constructs surfaces by smoothly interpolating a network of intersecting curves. There are no ...