Now showing items 2241-2260 of 2262

  • Å akseptere den nye normalen 

   Saxhaug, Amanda (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon Norge er et av landene med høyest forekomst av diabetes mellitus type 1 med ca. 28 000 tilfeller. Av disse er det mange unge. Det kan være tungt for en ungdom å oppdage at en har en kronisk sykdom, som de må ...
  • Å berøre og bli berørt - En studie av pasienters og fysioterapeuters opplevelse av berøring i en-til-en situasjoner ved fysikalske institutt 

   Størksen, Martha Kvalvik (Master thesis, 2018)
   Hensikten med denne studien var å finne ut hvordan berøring oppleves for pasienter og fysioterapeuter. Til å være en såpass stor del av faget har berøring fått nokså lite oppmerksomhet i fysioterapiforskning, og det har ...
  • Å forebygge vertikal smitte av HIV - en kompleks utfordring 

   Nyerrød, Karen Marie Østeng (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon: Forente nasjoner (FN) har som ett av sine bærekraftsmål å forebygge nye tilfeller av HIV. Smitte fra mor til barn, vertikal smitte, er et av områdene som har fått særlig fokus. Gjennom organiserte programmer ...
  • Å legge liv til dagene 

   Lilleeggen, Tora Trønnes (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Innledning: Palliasjon har fokus på best mulig livskvalitet for pasienter med livstruende sykdom, og forebygging av smerter og andre fysiske, psykososiale og eksistensielle problemer. Artikkelen tar for seg ...
  • Å legge liv til dagene 

   Lilleeggen, Tora Trønnes (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Innledning: Palliasjon har fokus på best mulig livskvalitet for pasienter med livstruende sykdom, og forebygging av smerter og andre fysiske, psykososiale og eksistensielle problemer. Artikkelen tar for seg ...
  • Å mestre de psykososiale følgene av IBD 

   Skaslien, Even Raunehaug (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Å mestre de psykososiale følgene av IBD. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å finne tiltak sykepleieren kan iverksette for å støtte pasienter med IBD til å mestre de psykososiale følgene av sykdommen. Problemstilling: ...
  • Å møte en forelder 

   Voldmo, Anja Amundsen (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Diabetes type 1 er en av de vanligste kroniske sykdommene hos barn og ungdom, og i Norge blir over 300 barn rammet hvert år. Diagnosen kommer som regel som et sjokk på familiene, og fører med seg et strengt regime ...
  • Å redusere hiv-smitte hos unge kvinner i Afrika sør for Sahara 

   Baardseth, Katharina Emilie Borg (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Innen 2030 har FN som mål å utrydde aids-epidemien. I dag lever 38 millioner mennesker med hiv i verden og flertallet bor i Afrika sør for Sahara. Unge kvinner i regionen er særlig utsatte og ukentlig smittes ...
  • Å se en person sin bakgrunn 

   Baram, Nasim (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag Bakgrunn: God kommunikasjon bidrar til økt trygghet hos personer med etnisk minoritets bakgrunn. Hensikten med denne oppgaven er å belyse sykepleieren sitt perspektiv i møte med etniske minoritetspasienter i ...
  • Å sjå det ein ikkje ynskjer å sjå 

   Refvik, Siw Jeanett Brekke (Bachelor thesis, 2021)
   Samandrag Bakgrunn: I Noreg er det store mørketal relatert til barn som blir utsett for ulike typar omsorgssvikt. I media får vi høyre historier om ulike barn som har blitt svikta av alle, og ikkje blitt sett i møte med ...
  • Å snakke om seksualitet- Hvordan har verktøysettet "Våg og snakk om det" påvirket sykepleiernes praksis? 

   Aune, Sandra Irene (Bachelor thesis, 2021)
   Introduksjon: Hensikten med denne studien var å undersøke hvordan implementeringen av verktøysettet «Våg og snakk om det» (VOSOD) har påvirket sykepleierne ved en revmatologisk avdeling sin praksis knyttet til samtaler om ...
  • Å vere kreftsjukepleiar i kommunehelsetenesta - ein intervensjonsstudie om funksjonar og yrkesrolle 

   Hynne, Astrid Bjørnerheim; Kvangarsnes, Marit (Journal article, 2012)
   Background: Several Norwegian local authorities have established positions for cancer nurses, but we have little knowledge of what functions they have and what expertise they provide. Aim: The purpose of this study was ...
  • Å være en støttespiller for pårørende til demenspasienter 

   Løkås, Inger Anita Slettvåg (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Innen 2050 er det forespeilet at om lag 150 millioner mennesker verden over kommer til å leve med en demensdiagnose. Det er en drastisk økning sammenlignet med at det i 2018 var 50 millioner mennesker av verdens ...
  • Å være forberedt på det uventede – operasjonssykepleieres ferdigheter i å håndtere uventede hendelser på operasjonsstua 

   Rasmussen, Guri; Torjuul, Kirsti (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Aim: The aim of this study was to illuminate operating room nurses´ skills in managing unexpected events in the operating room. Background: Operating room nurses are working in a high-tech, high-risk environment where ...
  • Å være forberedt på det uventede: en fokusgruppestudie om operasjonssykepleieres videreutvikling av handlingskompetanse 

   Rasmussen, Guri (Master thesis, 2009-12-14)
   Hensikten med studien var å få innsikt i hvordan operasjonssykepleiere videreutvikler handlingskompetanse i yrkespraksis. Problemstilling for studien er: Hvordan videreutvikler operasjonssykepleiere sin handlingskompetanse ...
  • Å være forelder og psykiatrisk pasient: er det noe det snakkes om i akuttpsykiatrisk avdeling? 

   Bjerke, Hanne (Master thesis, 2010)
   Objective: The aim of this study was to examine if patients and employees (therapists) in anacute psychiatric ward did talk about their children and about being a parent and psychiatric patient. Background: Many psychiatric ...
  • Å være nær ... på avstand 

   Bakken, Caroline (Master thesis, 2021)
   Andelen eldre i Norge er økende og antall personer med demens er økende - en trend som tilsynelatende varer fremover. Demografien tilsier en geografisk skjevfordeling med høyere andel demensrammede på bygda sammenlignet ...
  • Å være sykepleiere i fremmed land: utenlandske sykepleieres opplevelse av utfordringer og mestring 

   Takahashi, Mayumi (Bachelor thesis, 2018)
   I mange vestlige land som blant annet Norge, er det et økende problem med sykepleierdekningen. Dette kan gå utover befolkningens tilbud om sykepleie og pasientsikkerhet. Mange av disse landene rekrutterer sykepleiere fra ...
  • Å være til stede på en god måte: Tegnspråktolkers refleksjoner rundt å jobbe i Tolk på arbeidsplass-ordningen 

   Evans-Jordan, Sarah Beth (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   This article describes some of the findings of a study whose aim was to shed light upon Norway’s Workplace Interpreting Scheme (TPA), which gives deaf sign language users the right to interpretation in the workplace. The ...
  • Å være ungdom når mor eller far blir diagnostisert med kreft 

   Tveitnes, Kristine (Bachelor thesis, 2018)
   Introduksjon: Denne bacheloroppgaven handler om sykepleiers møte med ungdom i rollen som pårørende, når mor eller far blir diagnostisert med kreft. Når en forelder blir syk, vil det ramme hele familien. Oppgaven fokuserer ...