Now showing items 179-198 of 2261

  • B Vitamins and Hip Fracture: Secondary Analyses and Extended Follow-Up of Two Large Randomized Controlled Trials 

   Garcia Lopez, Maria; Bønaa, Kaare; Ebbing, Marta; Eriksen, Erik Fink; Gjesdal, Clara Gram; Nygård, Ottar; Tell, Grethe S.; Ueland, Per Magne; Meyer, Haakon E (Journal article, 2017)
   Elevated plasma homocysteine levels are associated with increased risk of fractures in observational studies. However, it is unsettled whether homocysteine-lowering treatment affects fracture risk. The aim of this study ...
  • Bacheloroppgave 

   Granheim, Ida (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Problemstilling: “Hvordan kan man som sykepleier møte de psykososiale behovene hos kreftpasienter som mottar palliativ behandling?” Hensikt: Hensikten er å belyse problemstillingen, og se på hvordan behovene ...
  • Bakgrunnsdokumentasjon til nasjonale retningslinjer for helsestasjoner 

   Vist, Gunn Elisabeth; Denison, Eva Marie-Louise; Gundersen, Malene Wøhlk; Grøgaard, Jens; Hansen, Mette Ness; Hanssen-Bauer, Merete Waage; Helland, Tove; Hvatum, Ingjerd; Kvalnes, Astrid Hernes; Mosdøl, Annhild; Møllebakken, Kjerstin; Sletten, Tone Dorthe; Sommerseth, Lene Hansen; Strømme, Brita; Underland, Vigdis; Wiggen, Nina; Økland, Toril; Lervik, Jorunn Marie (Research report, 2015)
  • Balancing the struggle to live with dementia: a systematic meta-synthesis of coping 

   Björklöf, Guro Hanevold; Helvik, Anne-Sofie; Ibsen, Tanja Louise; Telenius, Elisabeth Wiken; Grov, Ellen Karine; Eriksen, Siren (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   BACKGROUND: People with dementia describe experiences of loss that threaten their autonomy and ability to contribute to society. They often have difficulties with orientation, loss of roll function, and fear about the ...
  • Bariatric Surgery versus Lifestyle Interventions for Morbid Obesity: 5-Year Changes in Body Weight, Risk Factors and Comorbidities 

   Øvrebø, Bente (Master thesis, 2014)
   Background: Not all morbidly obese patients want, or are eligible for bariatric surgery, and therefore depend on effective lifestyle interventions. Purpose: This study aimed to compare changes in body weight (BW), risk ...
  • Barn med leukemi - hvordan kan sykepleier forebygge infeksjoner? 

   Saltkjelvik, Sanne (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Forskning viser at infeksjoner er en utbredt komplikasjon hos barn med leukemi under cytostatikabehandling. Infeksjoner fører til flere sykehusinnleggelser og kan være livstruende for barn med nøytropeni. Hensikt: ...
  • Barn med og uten funksjonsnedsettelser og deltagelse i forskergrupper – når og hvordan kan ulike kvalitative forskningsmetoder få alle barn til å delta i forskning? 

   Ytterhus, Borgunn; Åmot, Ingvild (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen diskuterer når og hvordan det er mulig å engasjere barn med og uten funksjonsnedsettelser til deltagelse i forskning i barnehager. Gjennom empiriske eksempler fra det å drive forskergrupper med barn analyserer ...
  • Barn med risiko for celebral parese: Tidlig identifisering og effekt av tidlig intervensjon 

   Evensen, Kari A. Indredavik (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Innledning: Cerebral parese (CP) er en permanent nevrologisk lidelse som rammer to promille av befolkningen. Risikoen er særlig økt for premature barn. Hjernens plastisitet og funksjon kan i størst grad påvirkes i perioden ...
  • Barn som pårørende 

   Schia, Julie Helle (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Voksenpsykiatrien har historisk sett vært det vi kan kalle et «lukket land for omverdenen». Ifølge helsepersonelloven er helsepersonell pliktig til å ivareta barn som pårørende sitt behov for informasjon og ...
  • Barn som pårørende 

   Bøe, Nina Marie Nergaard (Bachelor thesis, 2021)
  • Barn som pårørende av psykisk syk forelder 

   Kjerringvåg, Maren Berg (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag Bakgrunn: 410 000 barn har en eller to foreldre med en psykisk lidelse. Hensikt med oppgaven er å øke kunnskap og forståelse rundt hvordan barn kan oppleve å ha en psykisk syk forelder. Samtidig undersøke ...
  • Barn som pårørende når en forelder har uhelbredelig kreft 

   Mydske, Andrea. (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikt: Hensikten med litteraturstudien var å få økt innsikt i hvordan barn opplever at en forelder diagnostiseres med uhelbredelig kreft, og hvordan sykepleiere kan ivareta barnets behov for veiledning og trygghet når ...
  • Barn som pårørende til alkoholavhengige foreldre 

   Mathiassen, Line. (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Hvordan kan en sykepleier ivareta barn som pårørende til foreldre som er innlagt i behandling for alkoholavhengighet? I denne bacheloroppgaven blir det diskutert hvordan en sykepleier kan bidra med ivaretakelse ...
  • Barn som pårørende til alvorlig somatisk syke foreldre 

   Håpnes, Julie Margrete Johnsen (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Omtrent 235.000 barn er pårørende i Norge. Av disse barna er 200.000 pårørende til en forelder med alvorlig somatisk sykdom. I 2010 ble ivaretakelsen av barn som pårørende en lovfestet plikt for helsepersonell. ...
  • Barn som pårørende til foreldre med psykisk lidelse 

   Hjønnevåg, Moltu Marie Kristina (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Barn av foreldre med alvorlig psykisk lidelse er anslått av Folkehelseinstituttet til å være 135 000. Barn av foreldre med alvorlige lidelser har høyere risiko for å utvikle psykiske, adferdsmessige og sosiale ...
  • Barn som pårørende til kreftsyk forelder 

   Frida Karoline Dieter-Bendixvold (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Hvert år opplever 3500 barn i Norge å bli pårørende når en forelder blir kreftsyk. Hensikten med litteraturstudien er å øke kunnskap og forståelse rundt sykepleiers plikt til ivaretakelse av pårørendegruppen samt ...
  • Barn som pårørende til psykisk syke foreldre 

   Hårstad, Jenny Elven (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Barn som pårørende til psykisk syke foreldre Sammendrag: Hensikt: Å se på hvordan sykepleier kan gå fram for å ivareta barn som pårørende , og deres behov for informasjon og oppfølging når en av deres foreldre ...
  • Barrierer for deliriumsvurdering med CAM-ICU: Et intensivsykepleierperspektiv 

   Brevik, Kristine Tetlie (Student paper, others, 2018)
   Bakgrunn: Delirium er en vanlig, men ofte underdiagnostisert, tilstand i intensivavdelinger. Tilstanden er en uavhengig prediktor for økt sykelighet og dødelighet hos intensivpasienter, og assosiert med forlenget sykehus- ...
  • Barriers and Facilitators for Implementing Motivational Interviewing as a Return to Work Intervention in a Norwegian Social Insurance Setting: A Mixed Methods Process Evaluation 

   Foldal, Vegard; Solbjør, Marit; Standal, Martin Inge; Fors, Egil Andreas; Hagen, Roger; Bagøien, Gunnhild; Johnsen, Roar; Hara, Karen Walseth; Fossen, Heidi; Løchting, Ida; Eik, Hedda; Grotle, Margreth; Aasdahl, Lene (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Purpose The aim of this study was to evaluate potential barriers and facilitators for implementing motivational interviewing (MI) as a return to work (RTW) intervention in a Norwegian social insurance setting. Methods A ...
  • Barriers and Facilitators to Cervical cancer screening in Nepal: a qualitative study 

   Chalise, Pratibha (Master thesis, 2017)
   Background: Despite of being the most preventable cancer, cervical cancer remains to be the most common cancer among women in Nepal. Nationwide population based screening programme is still lacking in Nepal though government ...