• Sykepleierens rolle for å fremme amming i Accra, Ghana 

   Anandan, Sinthiya Therese (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon: I Ghana opplever 35,6 % av barn en form for underernæring. Forskning viser til at det er høyere forekomst av underernæring blant barn som ikke blir ammet etter korrekte retningslinjer. Til tross for de mange ...
  • Sykepleierens utførelse av triage i et akuttmottak i Nepal 

   Baklid, Cecilie Kristine (Bachelor thesis, 2020)
   Innledning: Opphopning av pasienter er en økende utfordring i akuttmottak verden over. For å unngå dette er det viktig med en god pasientflyt. Triage ha en positiv effekt på å redusere denne opphopningen av pasienter. ...
  • Sykepleieres erfaringer med innføring av sykepleiediagnoser : 

   Nøst, Torunn Hatlen; Blekken, Lene Elisabeth; Andre, Beate (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Background: Studies have shown that use of nursing diagnoses can improve quality of documented assessments, quality of described interventions and outcomes, and that they facilitate communication and continuity between ...
  • Sykepleieres omsorg til opioidavhengige pasienter med akutte smerter i sykehus 

   Trefjord, Jone (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Sykepleieres omsorg til opioidavhengige pasienter med akutte smerter i sykehus. Hensikt: Formålet med denne litteraturstudien er å se på hvordan sykepleiere kan gi omsorg til opioidavhengige pasienter med akutte ...
  • Sykepleiernes erfaringer med PORS (Pasientstyrt oppfølgning ved revmatisk sykdom): Sykepleiers rolle i møte med PORS-pasienter 

   Overrein, Mathea Nilsdotter (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Når pasienter med revmatiske sykdommer opplever sykdomsutfordringer trenger de støtte og veiledning fra sykepleier for å gjenopprette balansen mellom egenomsorgskapasitet og egenomsorgskrav. Ved Revmatologisk ...
  • Sykepleiernes forebyggende arbeid mot underernæring i Ghana. 

   Grendahl, Åse (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon: Underernæring er et utbredt helseproblem, både globalt, og i Ghana. Sykepleieren står i en unik posisjon til å kartlegge og forebygge underernæring, og det finnes allerede godt etablerte programmer for å ...
  • Sykepleiers bidrag ved sepsis 

   Haavelsrud, Andreas (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Sykepleiers bidrag ved sepsis. Hensikt: Hensikten med dette litteraturstudiet er å avdekke faktorer og forhold som hjelper og begrenser sykepleiere i prosessen med både å avdekke sepsis, og følge opp septiske ...
  • Sykepleiers bidrag ved sepsis 

   Haavelsrud, Andreas (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Sykepleiers bidrag ved sepsis. Hensikt: Hensikten med dette litteraturstudiet er å avdekke faktorer og forhold som hjelper og begrenser sykepleiere i prosessen med både å avdekke sepsis, og følge opp septiske ...
  • Sykepleiers holdninger til rusmiddelavhengige i akuttmottak 

   Karlsen, Linn Munkebye (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å benytte eksisterende forskning på området til å danne et kunnskapsgrunnlag som bidrar til å utforske hvordan sykepleiers holdninger påvirker omsorgsutøvelsen hos en allerede sårbar ...
  • Sykepleiers relasjon med den ensomme eldre 

   Sundell, Amalie (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Sykepleiers relasjon med den ensomme eldre Hensikt: Undersøke forekomsten av ensomhet i hjemmesykepleien og hvordan sykepleier kan bruke sin relasjon med pasienten i den hensikt å dekke sosiale behov og dempe ...
  • Sykepleiers samhandling med foreldre til innlagte barn på sykehus i Nepal. 

   Bergh, Synne (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Introduksjon: Det å være foreldre til barn som er innlagt på sykehus, kan være en stressende påkjenning. På sykepleierstudiet i Norge, lærer vi at sykepleiere har en viktig rolle i å informere og støtte foreldre ...
  • Sykepleiers samhandling med foreldre til innlagte barn på sykehus i Nepal. 

   Bergh, Synne (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Introduksjon: Det å være foreldre til barn som er innlagt på sykehus, kan være en stressende påkjenning. På sykepleierstudiet i Norge, lærer vi at sykepleiere har en viktig rolle i å informere og støtte foreldre ...
  • Sykepleiers utfordringer i å ivareta søsken til barn med kreft 

   Lindbak, Sara (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Introduksjon: Når et barn blir diagnostisert med kreft, blir balansen i familien endret. Søsken til barn med kreft opplever en hverdag med økte bekymringer og påkjenninger, og står i fare for å utvikle både ...
  • Sykepleiers vurdering av postoperativ smertelindring på ortopediske avdelinger 

   Øyås, Mari Helene (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Sykepleiers vurdering av postoperativ smertelindring på ortopediske avdelinger. Hensikt: Denne bacheloroppgaven i sykepleie er skrevet for å belyse faktorer som gjør det vanskelig for sykepleiere å vurdere ...
  • Symptomer på angst, depresjon og mild kognitiv svikt hos eldre: resultater fra Generasjon 100-studien. 

   Marum, Linn Caroline Berstad (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn: Norge står ovenfor en demografisk endring med en betydelig økning i antall eldre i årene som kommer. De fleste eldre er friske, og aldring er ingen sykdom, men forekomsten av flere sykdommer inkludert kognitiv ...
  • Symptoms in the general Norwegian adult population - prevalence and associated factors 

   Krogstad, Hilde; Loge, Jon Håvard; Grotmol, Kjersti S.; Kaasa, Stein; Kiserud, Cecilie E.; Salvesen, Øyvind; Hjermstad, Marianne Jensen (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background Patients´ own perceptions and evaluations of symptoms, functioning and other health-related factors, i.e. Patient Reported Outcomes (PROs), are important elements for providing good patient care. Symptoms are ...
  • Symptoms of anxiety and depression and risk of acute myocardial infarction: the HUNT 2 study 

   Gustad, Lise Tuset; Laugsand, Lars Erik; Janszky, Imre; Dalen, Håvard; Bjerkeset, Ottar (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Aims The nature of the association of depression and anxiety with risk for acute myocardial infarction (AMI) remains unclear. We aimed to study the prospective association of single and recurrent self-reported symptoms of ...
  • Symptoms of anxiety and depression and risk of heart failure: The HUNT Study 

   Gustad, Lise Tuset; Laugsand, Lars Erik; Janszky, Imre; Dalen, Håvard; Bjerkeset, Ottar (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Aims The nature of the association of depression and anxiety with risk for acute myocardial infarction (AMI) remains unclear. We aimed to study the prospective association of single and recurrent self-reported symptoms of ...
  • Symptoms of depression and all-cause mortality in farmers, a cohort study: The HUNT study, Norway 

   Letnes, Jon Magne; Torske, Magnhild Oust; Hilt, Bjørn; Bjørngaard, Johan Håkon; Krokstad, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Objectives: To explore all-cause mortality and the association between symptoms of depression and all-cause mortality in farmers compared with other occupational groups, using a prospective cohort design. Methods: ...
  • Symptoms of depression and risk of abdominal aortic aneurysm: A HUNT study 

   Nyrønning, Linn Åldstedt; Stenman, Malin; Hultgren, Rebecka; Albrektsen, Grethe; Videm, Vibeke; Mattsson, Erney (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background Depression is associated with cardiovascular diseases, but the evidence is scarce regarding depression and risk of abdominal aortic aneurysms (AAA). The aim was to determine whether individuals with depressive ...