Now showing items 5833-5852 of 62505

  • B diffusion in slag during slag refining for solar grade silicon 

   Zhang, Shuang (Master thesis, 2011)
   Mass transfer rate of B during slag refining has been investigated in the resistance tube furnace at temperature 1600 ºC and the mass transfer coefficients of B have been determined. The values of mass transfer coefficients ...
  • B Vitamins and Hip Fracture: Secondary Analyses and Extended Follow-Up of Two Large Randomized Controlled Trials 

   Garcia Lopez, Maria; Bønaa, Kaare; Ebbing, Marta; Eriksen, Erik Fink; Gjesdal, Clara Gram; Nygård, Ottar; Tell, Grethe S.; Ueland, Per Magne; Meyer, Haakon E (Journal article, 2017)
   Elevated plasma homocysteine levels are associated with increased risk of fractures in observational studies. However, it is unsettled whether homocysteine-lowering treatment affects fracture risk. The aim of this study ...
  • B-cation ordering and dielectric properties of relaxor ferroelectric Pb(Sc1/2Nb1/2)O3 

   Baazi, Jonas Said (Master thesis, 2013)
   Molten salt synthesis and solid state synthesis were used to make relaxor ferroelectric Pb(Sc1/2Nb1/2)O3,abbreviated PSN in most literature. Many studies have previously been conducted on this material to obtain so called ...
  • B2B Converter-Based Voltage Control for Isolated Induction Generator supplying Local Variable Loads 

   Borge, Sondre Drevdal (Master thesis, 2019)
   Dagens samfunn er i stor grad avhengig av å anvende elektrisk kraft til å operere en stor mengde utstyr og teknologier. Selv om dagens nett generelt sett er stabile og sammenkoblede så kan et isolert nett være nyttig for ...
  • Bachelor sykepleie 

   Kløve, Sara; Andersen, Kjærvik Idunn; Karlsen, Sina Marie (Bachelor thesis, 2019)
   Introduksjon: Pårørende er viktig for den terminale pasienten og de pårørende ønsker ofte å være der for pasienten den siste fasen av livet. Denne bacheloroppgaven tar for seg pårørende og opplevelsene de hadde i denne ...
  • Bachelor Thesis 

   Saltvik, Anna (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven tar for seg hva den dominerende strategien for å oversette referanser til og navn på instutisjoner i Marekors fra norsk til engelsk er. Jeg har brukt Toury's three-phase methodology, og funnet at oversetteren ...
  • Bacheloroppgave 

   Liv Maja Hustoft (Bachelor thesis, 2019)
   Innsamlede opplysninger viser gjenkjennelige faktorer fra Paloposki og Koskinens konklusjon. Vi kan se hvor hurtig oversetterne gjør strategiske skift, og hvordan normene de ønsker å oppfylle leder dem til å ta stilmessige ...
  • Bacheloroppgave 

   Tora Storesund Tremoen (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne studien er å se på hvordan kroppsøvingslærer kan jobbe for å motivere elever i faget. Problemstillingen min er som følger: «Hvordan kan kroppsøvingslæreren motivere elever i kroppsøving?». Jeg har ...
  • Bacheloroppgave 

   Marthe Emilie Skarsvåg (Bachelor thesis, 2019)
   Hvorfor fremstiller Lars Von Trier Joes seksuelle uavhengighet og frihet på den måten han gjør i Nymphomaniac? Vil filmen at vi skal dømme henne for så å gi oss en lærepenge? - En analyse i fem deler av Nymphomaniac Vol ...
  • Bacheloroppgave 

   Sjåholm Rasmussen, Anne-Beate; Skjong Alstadsæter, Lene; Høgset, Randi Katrin (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med litteraturstudien er å undersøke hvorfor situasjonen med Covid-19-pandemien er annerledes enn ved svineinfluensa i 2009-2010, og tar utgangspunkt i smittespredning av A(H1N1) og SARS-CoV-2. Problemstillingen ...
  • Bacheloroppgave 

   Kvalheim, Sunniva; Naalsund, Rikke (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med oppgaven er å besvare problemstillingen: Hvordan kan Instagram påvirke kjøpsatferden til Nelly.coms kunder? Oppgaven tar utgangspunkt i teori om planlagt atferd av Icek Ajzen. Dette rammeverket ble tatt i ...
  • Bacheloroppgave 2018 Azure 

   Tandberg, Aleksander (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgradere IT-systemet for en fiktiv bedrift ved å ta i bruk funksjonalitet som Office 365 og Azure. Det blir benyttet ADFS til autentisering av brukerne, og WAP for kontakt med omverdenen. Det skal benyttes tilgjengelighetssett, ...
  • Bacheloroppgave Bygg 

   Nygård, Simen; Skilbrei, David; Isaksen, Kristoffer (Bachelor thesis, 2017)
   I denne rapporten har vi sett på bæresystemet for en to etasjes boligblokk med et samlet BRA på rundt 500 m2. Oppgavens hovedhensikt er å definere et bæresystem for boligblokken hvor det er fokus på å finne en prisgunstig ...
  • Bacheloroppgave DRA2100 - Hvilken rolle har scenografen i den interaktive teaterforestillingen Lykkeland? 

   Jansen, Sofie Aalstad (Bachelor thesis, 2020)
   Hvilken rolle har scenografen i den interaktive teaterforestillingen Lykkeland? I denne oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i min praksis på Kultursenteret ISAK. I praksisen har jeg hatt rollen som scenografiassistent i ...
  • Bacheloroppgave Dressmann 

   Kandidat: 10013 (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med oppgaven er å avklare om Dressmann fremdeles vil være et av Nordens største motekjeder for herrer om fem år. For å beskrive hvorledes Dressmann kan fortsette å være et av de ledende tekstilaktørene, var en ...
  • Bacheloroppgave i ergoterapi 

   Solheim Martinsen, Nora & Dahl Oulahi, Christ Yvan (Bachelor thesis, 2019)
   Samfunnsutviklingen indikerer at det vil bli flere eldre. Økt levealder gir høyere forekomst av pasienter med demens. Formålet med denne bacheloroppgaven er å undersøke gevinster og utfordringer for personer med demens, ...
  • Bacheloroppgave i Nordisk litteratur, Kvinnefremstillinger hos Torborg Nedreaas 

   Moen, Camilla Vågenes (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven skal jeg undersøke de to novellene «Det fins en hage under snøen» og «Fangen» av Torborg Nedreaas. Jeg vil benytte meg av noen aspekter ved feministisk litteraturteori, særlig gynokritikken, for å se på ...
  • Bacheloroppgave i samfunns- og idrettsvitenskap 

   Kristensen, Anniken Abigel (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven var å undersøke temaet fysisk inaktivitet med bakgrunn i følgende problemstilling: ”Hvordan skal vi forstå at enkelte grupper er fysisk inaktive til tross for kunnskapen om gevinstene ...
  • Bacheloroppgave i Samfunnsøkonomi: Lønnsanalyse av land med ulik økonomisk vekst 

   Jokstad, Vebjørn; Tryland, Håvard (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne teksten er å undersøke lønnsgapet mellom ulike europeiske land som gjennom historien har hatt ulik økonomisk vekst. Denne studien undersøker hvorvidt lønnsgapet mellom landene av interesse kan forklares ...
  • Bacheloroppgave i statsvitenskap 

   Johnsen, Anna Juell (Bachelor thesis, 2019)
   Outline In this bachelor thesis, I will perform a case analysis of the Security Council’s inaction during the Rwandan Genocide, with a classicist and realist approach to international law and states’ self-interest. I ...