Show simple item record

dc.contributor.advisorKobberstad, Nils
dc.contributor.advisorBach Stranden, Amund
dc.contributor.authorAl-Ibrahim, Basel
dc.contributor.authorHovde, Steinar
dc.date.accessioned2020-07-19T16:02:20Z
dc.date.available2020-07-19T16:02:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669644
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg alternativer til utbedring av E39 mellom Stormyra og Flauglia i Heim kommune, Trøndelag. Oppgaven presenterer alternativ av varierende inngripen som konsekvensutredes med nytte-kostnadsanalyse og detaljprosjektering av endelig valgt alternativ. Oppgaven er utformet av Statens Vegvesen region midt, og utført av studentene Basel Nazim Al-Ibrahim og Steinar Hovde ved NTNU i Trondheim. Intern veileder er Nils Kobberstad og ekstern veileder ved Statens Vegvesen er Amund Bach Stranden. Oppgaven sikter på å presentere et forslag til vegtrasé som best løser problemene knyttet til fremkommelighet, gir reduksjon i antall drepte og hardt skadde og ivaretar lokale interesser. I alt er det utarbeidet fem alternativer som måles mot dagens situasjon: Konsept 0+: Breddeutvidelse og mindre trafikksikkerhetstiltak på eksisterende trasé Konsept EvT Nordre: Utbedring til H1-standard, med tunnel nord for Dyrgrova Konsept EvT Søndre Utbedring til H1-standard, med tunnel sør for Dyrgrova Konsept NvT Nordre E39 i delvis ny trasé, med tunnel nord for Dyrgrova Konsept NvT Søndre E39 i delvis ny trasé, med tunnel sør for Dyrgrova Alternativene vurderes ut ifra netto nytte per budsjettkrone, ikke-prissatte konsekvenser, oppnåelse av samfunnsmål og egne krav til utbygging. Endelig rangering gir NvT Nordre best vurdering, med EvT Nordre som nest best. NvT Nordre hadde best netto nytte per budsjettkrone, størst reduksjon i antall drepte og hardt skadde, og var nest best på fremkommelighet.
dc.description.abstractThis task deals with alternatives for the improvement of E39 between Stormyra and Flauglia in Heim municipality, Trøndelag. The thesis presents alternatives of varying interventions that will be assessed in consequence with cost-benefit analysis and detailed design of a final choice alternative. The thesis has been designed by the Norwegian Public Roads Administration and carried out by the students Basel Nazim Al-Ibrahim and Steinar Hovde at NTNU in Trondheim. The internal supervisor is Nils Kobberstad while the external supervisor at the Norwegian Public Roads Administration is Amund Bach Stranden. The task aims to present a proposal for road alignment that best solves problems related to accessibility, reduces the number of killed and seriously injured, and safeguards local interests. In total, five alternatives have been prepared which are measured against the current situation: Concept 0+: Widening of the road and smaller traffic safety measures on existing road Concept EvT Northern: Improvement to H1 standard, with tunnel north of Dyrgrova. Concept EvT Southern: Improvement to H1 standard, with tunnel south of Dyrgrova Concept NvT Northern: E39 in a partly new alignment, with tunnel north of Dyrgrova. Concept NvT Southern: E39 in a partly new alignment, with tunnel south of Dyrgrova. Alternatives are assessed based on net benefit per krone invested, non-priced consequences, achievements of social goals, and specified requirements for development. The final ranking gives NvT Nordre the best rating, with EvT Nordre second best. NvT Nordre had the best net benefits per krone invested, the largest reduction in the number of people killed and seriously injured, and had the second-best reduction in travel time.
dc.publisherNTNU
dc.titleLinjeoptimalisering med konsekvensanalyse og kostnadsberegning for E39 mellom Stormyra og Flauglia i Heim kommune
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record