Show simple item record

dc.contributor.advisorLia, Leifnb_NO
dc.contributor.authorVik, Kjell Inge Langelandnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:32:36Z
dc.date.available2014-12-19T11:32:36Z
dc.date.created2014-01-17nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier688868nb_NO
dc.identifierntnudaim:10274nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232782
dc.description.abstractMange norske kraftverksystem er bygget ut med bekkeinntak i tillegg til vanlige kraftverksinntak. Inntak av typen Tyrolerinntak fungerer vanligvis svært bra under typiske norske forhold med liten sedimenttransport, men de er i liten grad tilpasset forhold med mye løsmasser i vannet. I dag baserer de fleste løsninger for fjerning av sedimenter fra bekkeinntak seg på manuell fjerning ved hjelp av for eksempel gravemaskin. Ved å benytte seg av en modell av Statskrafts Tyrolerinntak ved Stasjonselv i Skjomen i Narvik har det i denne oppgaven blitt sett på ulike spyleløsninger for denne typen inntak. Modellen ble bygget, men ikke skikkelig testet, av Magnus Buuer våren 2012. De ulike løsningene som er testet består i hovedsak av tre alternativ: Spyling gjennom luke som står parallelt ved siden av inntaket, spyling under inntaket og spyling normalt på strømningsretning (sidespyling). Resultatene viser at alle løsningene fungerer bra i inntak av denne størrelsen (cirka 130m2, 400m3). Cirka 90% av sedimentene spyles på 10-15 minutter for de fleste løsninger og vassføringer, men ønsker man å spyle 100% av sedimentene er det spyling under inntaket som sannsynligvis er det beste alternativet.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for vann- og miljøteknikknb_NO
dc.titleTyrolerinntak - Spyling av sedimenternb_NO
dc.title.alternativeTyrolean Intake - Flushing of Sedimentsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record