• Kompleks traumatisering i Multisystemisk Terapi (MST) 

      Knapskog, Marthe Elise (Master thesis, 2018)
      Masteroppgavens tema omhandler kompleks traumeteori og multisystemisk terapi (MST). Traumer kombinert med svikt i den regulerende omsorgen, omtalt som kompleks traumatisering, påvirker utviklingen av reguleringssystemet. ...