• Automatisk kabelvinsj for inspeksjonsdrone 

   Skogan, Eirik Ishol; Jacobsen, Hans Berthil; Langklopp, Markus; Bjørsvik, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
   Scout Drone Inspection sin drone er spesialert for inspeksjon i store tanker. For at flyvetiden ikke skal bli begrenset av en batterikapasitet er dronen strømforsynt ved hjelp av en tynn kabel. For å unngå at strømkabelen ...
  • Design av trefase vekselretter og motorkontroller til synkronmotor 

   Tran, Emanuela; Meisal, Oscar Øgar; Bergsvik, Simen (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgaven dokumenterer utviklingen av en vekselretter-prototype og motorkontroller for en børsteløs DC-motor. Prototypen er laget for Revolve NTNU, og skal i fremtiden kunne brukes som styresystem for organisasjonens førerløse ...
  • Development of 3D-printer for small scale testing of new metal alloys 

   Martini, Mari; Røang, Nils Christoffer Joys; Vadset, Gjermund Johansen; Øvergård, Alexander (Bachelor thesis, 2021)
   Da det kom til valg av bacheloroppgave, var en av oppgavene vi kunne velge «Utvikling av mini 3D-printer for testing av nye metallegeringer» fra SINTEF. Dette prosjektet baserte seg på å utvikle en mini 3D-printer fra en ...
  • Development of Biomimetic Robot Leg with ROS Implementation 

   Arnesen, Henrik Moe; Grinde, Kristian; Hovland, Vegard; Vestland, Even (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven dokumenterer utviklingen av et overaktuert robotben med fire frihetsgrader. Dette omfatter design, konstruksjon, det matematiske rammeverket, regulering og simulering. Målet med prosjektet er å ...
  • Fremtidige PLS-baserte kontrollanlegg i vannkraftverk 

   Strand, Robert; Huseby, Stian Kold; Skansgård, Håvard; Kristensen, Marcus (Bachelor thesis, 2021)
   Kraftmarkedet og organisatoriske endringer, i tillegg til den akselererende teknologiutviklingen, påvirker hvilke investeringer som Statkraft må vurdere i tiden som kommer. Det lokale kontrollanlegget ved de 346 vannkraftverkene ...
  • Instrumentation, actuation and software development of Bipedal Robot. 

   Panengstuen, Lars-Erik Nes; Merkesvik, Edvard Brekke; Olsen, Stian Johan; Pedersen, Kristoffer Meggelæ (Bachelor thesis, 2021)
   Tobeinte roboter kan bevege seg i røffere terreng hvor andre roboter ikke kommer til. Disse robotene er ofte avhengige av veldig kompliserte matematiske funksjoner. Det endelige målet med dette prosjektet er å lage en robot ...
  • Intrinsic Force-Torque Sensor System for a Next Generation Snake Robot 

   Mörlin, Joel; Melhuus, Victor Shaw; Mørk, Oscar Brunell (Bachelor thesis, 2021)
   En ny slangerobot skal utvikles av NTNU/IKT som en testplattform for HOAB (Hybrid Obstruksjons Assistert Bevegelse). HOAB bygger på kunstig etterligning av hvordan biologiske slanger beveger seg i terreng ved å presse seg ...
  • Motorisering av tredimensjonalt posisjoneringssystem med mikrometerpresisjon 

   Frestad, Henning; Ulvatne, Matias Sæther; Andersen, Runar Engeseth (Bachelor thesis, 2021)
   Dette prosjektet beskriver prosessen av å finne og sette sammen komponentene som trengs for å lage et motorisert tredimensjonalt system. Det inneholder valg av aktuatorer, motorer og beslutninger i software, samt testing ...
  • Smart Fôringsautomat 

   Bergtun, Andreas Rindarøy; Reinås, Jøran; Bang, Øyvind; Lycke, Peder Hofstad (Bachelor thesis, 2021)
   Dette bachelorprosjektet består i å utvikle et design og en prototype av en fôringsautomat, som skal bidra til neglesjering av problemer i oppdrettsnæringen. Fôreren skal inneholde et kontrollsystem for styring og regulering ...
  • Smarthusteknologi 

   Diesen, Johanne Krogsrud; Jokstad, Anders Kvarme; Sættem, Markus; Young, Marcus Stensby (Bachelor thesis, 2021)
   Samfunnet moderniseres og digitaliseres raskere enn noen gang, noe som har åpnet for nye muligheter innen utvikling og oppsett av smarte hjem. Dette har ført til et marked hvor tilbudet tilsynelatende vokser raskere enn ...
  • System for deteksjon av mennesker i fritt fall 

   Furuholt, Eirik; Dawlatshahi, Hamed; Stadskleiv, Oscar Stentun (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstillingen var å designe et system for varsling om deteksjon av mennesker i fritt fall, for å minke responstiden til nødetater som rykker ut til potensielle drukningsulykker i Nidelva. De fire modulene; kommunikasjon, ...
  • Towards collaborative surveys with an ROV-ASV system: Design and Implementation 

   Fillan, Jonas; Pahlm, Børge; Ward, Stian Anders; Werkland, Aron Strøm (Bachelor thesis, 2021)
   In this project a system for ROV-ASV collaboration has been designed and implemented in an effort to figure out if this approach would aid in underwater data collection. The project has been a collaboration between the ...