• Kamerabasert Posisjoneringssystem for Fly og Helikopter 

   Birkeland, Peder Hogstad (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven tar for seg arbeidet med a utvikle og teste et kamerabasert sensorsystem ˚ for posisjonering av fly og helikoptre i samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Systemet som er utviklet bestar ...
  • Kamerabasert Posisjonssystem for Autonom Dokking av Ubemannede Overflatefartøy 

   Øystein Volden (Master thesis, 2020)
   Fokuset på autonomi i den maritime industrien har økt betraktelig de siste årene. Autonome fartøy har potensiale til å redusere kostnader og øke sikkerheten betraktelig. Men det er flere utfodringer som må løses før helt ...
  • Kan bevegelser avdekke ADHD? 

   Matthiasen, Eirik Blø (Master thesis, 2009)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om det er mulig å skille testpersoner med og uten ADHD ved hjelp av metoder fra kybernetikken, basert på et sett med data samlet inn fra et dataspill. En rekke egenskaper blir ...
  • Kayak Tracking using a Direct Lidar Model 

   Hagen, Inger Berge; Brekke, Edmund Førland (Chapter, 2021)
   This paper proposes a direct approach for extended object tracking (EOT) using light detection and ranging (lidar) measurements. The method does not use any clustering operations, but processes the individual laser beams ...
  • Kick & Loss Detection and Estimation using Distributed Models 

   Holta, Haavard (Doctoral theses at NTNU;2020:233, Doctoral thesis, 2020)
   A kick in oil and gas drilling is an unwanted, unexpected leak of oil and gas from the reservoir into the well-bore. This can happen when the surrounding formation pore pressure exceeds the well-bore pressure. A loss of ...
  • Kinematic singularity avoidance for robot manipulators using set-based manipulability tasks 

   Sverdrup-Thygeson, Jørgen; Moe, Signe; Pettersen, Kristin Ytterstad; Gravdahl, Jan Tommy (Chapter, 2017)
   This paper proposes a novel method for kinematic singularity avoidance for robot manipulators. Using set-based singularity avoidance tasks within the singularity-robust multiple task priority framework, avoidance of kinematic ...
  • Kommunikasjon mellom bakkestasjon og ubemannet luftfarkost 

   Jacobsen, Jostein Austvik (Master thesis, 2009)
   Institutt for teknisk kybernetikk har interesse for å utvikle et autonomt fly (UAV) gjennom prosjekt- og diplom-oppgaver. Det er ønskelig å kunne gi kommandoer til og hente ned data live fra UAVen. I denne oppgaven legges ...
  • Komplett målesystem for vannkvalitet i merd 

   Fossum, John André (Master thesis, 2007)
   Bidra med å utvikle et produkt for oppdrettsnæringen som skal være med å optimalisere, videreutvikle og dokumentere nødvendige sammenhenger innenfor oppdrett av fisk i oppdrettsanlegg.
  • Kybernetisk fotballassistent med forbedret brukervennlighet 

   Balasubramaniam, Laksiya (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven handler om utviklingen av en brukervennlig automatisert fotballskytemaskin av typen Pro Trainer Soccer. Maskinen ble anskaffet i 2013 og automatisert av tidligere mastergradsstudenter ved NTNU i ...
  • Kybernetisk protesehåndledd: Systemintegrasjon 

   Christenson, Eivind (Master thesis, 2015)
   Arbeidet i denne oppgaven har konsentrert seg om integreringen av et protesehåndleddssystem. Det eksisternde systemet bestod av protesens mekanikk, dedikert maskinvare i form av et sirkulært kretskort og programvare med ...
  • KybOS - Et mikrokjerne- og meldingsbasert sanntidsoperativsystem 

   Solnør, Eirik Wold (Master thesis, 2016)
   I denne rapporten beskrives KybOS, et operativsystem for en Raspberry Pi 2, samt en del verktøy som har blitt brukt under utviklingen. KybOS er et mikrokjerne og meldingsbasert operativsystem med gode sanntidsegenskaper, ...
  • Kybulf jr. The Walking Six-Legged Bug Robot 

   Holmseth, Edvin (Master thesis, 2017)
   This paper describes how to build a small, lightweight hexapod (a six-legged bug-robot), using mostly off-the-shelf electronic hardware. The paper will discuss the electronic components that are used and their role in the ...
  • L1 Adaptive Control in Managed Pressure Drilling 

   Pedersen, Torbjørn (Master thesis, 2009)
   The control solution is a crucial part of Managed Pressure Drilling. Existing solutions are often based on Proportional plus Integral (PI) control and have several drawbacks, mainly poor performance for some common drilling ...
  • L1 Adaptive Control of the Inner Control Loops of an F-16 Aircraft 

   Holhjem, Øystein Hov (Master thesis, 2012)
   This report is written as a master s thesis given at NTNU, and in collaboration with Kongsberg Defence System. This text investigates the use of L1 adaptive control for multi-variable systems with unknown nonlinear unmatched ...
  • L1 Adaptive Speed Control of a Small Wind Energy Conversion System for Maximum Power Point Tracking 

   Zhao, Haoran; Wu, Qiuwei; Rasmussen, Claus Nygaard; Blanke, Mogens (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This paper presents the design of an L1 adaptive controller for maximum power point tracking (MPPT) of a small variable speed wind energy conversion system (WECS). The proposed controller generates the optimal torque command ...
  • Lab-oppsett for proteseforskning 

   Linnerud, Ådne Solhaug (Master thesis, 2012)
   Institutt for Teknisk Kybernetikk(ITK) ved NTNU har et programvarebibliotek for styring av proteser. Dette biblioteket består av et mønstergjenkjenningssystem som kan brukes til å styre en robothånd. Mønstergjenkjenning ...
  • Lap time simulation: The use of Optimal Control to find the on-limit behaviour of a Formula Student racecar 

   Smith, Torbjørn (Master thesis, 2021)
   Bildesign er en kompleks jobb, spesielt innen racing. Ingeniører bruker et bredt spekter av programvare for å bygge en racerbil som er så rask som mulig. Et slikt verktøy er rundetidssimulatoren. Rundetidssimulatoren gjør ...
  • Large-scale Implementation and Distribution of Sensitive Code in a Commercial Setting 

   Ask, Jonas (Master thesis, 2009)
   Protecting intellectual property rights is an ongoing challenge for hardware manufacturers. After acquiring the rights to powerful capacitive sensing technology, the Atmel Corporation wanted to distribute this technology ...
  • Lateral undulation of snake robots: A simplified model and fundamental properties 

   Liljebäck, Pål; Pettersen, Kristin Ytterstad; Stavdahl, Øyvind; Gravdahl, Jan Tommy (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   This paper considers the lateral undulation motion of snake robots. The first contribution of the paper is a model of lateral undulation dynamics developed for control design and stability analysis purposes. The second ...
  • Leader-Follower Synchronisation for a Class of Underactuated Systems 

   Pettersen, Kristin Ytterstad; Belleter, Dennis Johannes Wouter (Lecture Notes in Control and Information Sciences;470, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   In this work leader-follower synchronization is considered for underactuated followers in an inhomogeneous multi-agent system. The goal is to synchronise the motion of a leader and an underactuated follower. Measurements ...