• James the PokerBot: Part2: Playing Texas Hold'em 

   Edvardsen, Malin (Master thesis, 2012)
   James the PokerBot is a robot created to play a game of Texas Hold em against human players using a normal deck of cards. The idea of making James came from a project in a computer vision course. The goal for this project ...
  • Joint localization and tracking: a per-track error state approach 

   Sirnes, Magne (Master thesis, 2021)
   En ny løsning (error state joint localization and tracking: ES-JLAT) for felles navigasjon og sporing ved hjelp av feiltilstander er utviklet og testet. Filtreringsytelsen til denne løsningen er testet i en rekke Monte ...
  • Joint Multisensor Fusion and Tracking Using Distributed Radars 

   Topland, Morten Pedersen (Doctoral thesis at NTNU;2016:36, Doctoral thesis, 2016)
   This thesis deals with multisensor fusion in the presence of systematic errors in the context of target tracking. A typical target tracking problem consists of multiple sensors producing position measurements of multiple ...
  • Joint Operation of Automatic Managed Pressure Drilling and HeaveLock™ 

   Mollan, Torkil Sekse (Master thesis, 2019)
   Utviklingen av teknologi for boreoperasjoner offshore har kommet en lang vei de siste årene, og fortsetter stadig å skyve grensene på det som definerer at en brønn er umulig å bore. Utviklingen drives av et konstant jag ...
  • Joint Optimization of Oil Well Placement and Controls 

   Bellout, Mathias Rodrigez; Ciaurri, David Echeverria; Durlofsky, Louis J.; Foss, Bjarne Anton; Kleppe, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Well placement and control optimization in oil field development are commonly performed in a sequential manner. In this work, we propose a joint approach that embeds well control optimization within the search for optimum ...
  • Kalman filter for attitude determination of student satellite 

   Rohde, Jan (Master thesis, 2007)
   In the autumn of 2006 a satellite project was started at NTNU. The goal of the project is two-folded, first it seeks to create more interest and expertise around the field of space technology, secondly to create a satellite ...
  • Kalman Filters for Air Data System Bias Correction for a Fixed-Wing UAV 

   Borup, Kasper Trolle; Stovner, Bård Nagy; Fossen, Thor I.; Johansen, Tor Arne (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper presents two Kalman filter approaches for correcting air data systems providing relative velocity measurements with an additive constant or slowly time-varying bias for fixed-wing unmanned aerial vehicles (UAVs). ...
  • Kalman smoothing for objective and automatic preprocessing of glucose data 

   Staal, Odd Martin; Sælid, Steinar; Fougner, Anders Lyngvi; Stavdahl, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   A method for preprocessing a time series of glucose measurements based on Kalman smoothing is presented. Given a glucose data time series that may be irregularly sampled, the method outputs an interpolated time series of ...
  • Kamerabasert Posisjoneringssystem for Fly og Helikopter 

   Birkeland, Peder Hogstad (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven tar for seg arbeidet med a utvikle og teste et kamerabasert sensorsystem ˚ for posisjonering av fly og helikoptre i samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Systemet som er utviklet bestar ...
  • Kamerabasert Posisjonssystem for Autonom Dokking av Ubemannede Overflatefartøy 

   Øystein Volden (Master thesis, 2020)
   Fokuset på autonomi i den maritime industrien har økt betraktelig de siste årene. Autonome fartøy har potensiale til å redusere kostnader og øke sikkerheten betraktelig. Men det er flere utfodringer som må løses før helt ...
  • Kan bevegelser avdekke ADHD? 

   Matthiasen, Eirik Blø (Master thesis, 2009)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om det er mulig å skille testpersoner med og uten ADHD ved hjelp av metoder fra kybernetikken, basert på et sett med data samlet inn fra et dataspill. En rekke egenskaper blir ...
  • Kayak Tracking using a Direct Lidar Model 

   Hagen, Inger Berge; Brekke, Edmund Førland (Chapter, 2021)
   This paper proposes a direct approach for extended object tracking (EOT) using light detection and ranging (lidar) measurements. The method does not use any clustering operations, but processes the individual laser beams ...
  • Kick & Loss Detection and Estimation using Distributed Models 

   Holta, Haavard (Doctoral theses at NTNU;2020:233, Doctoral thesis, 2020)
   A kick in oil and gas drilling is an unwanted, unexpected leak of oil and gas from the reservoir into the well-bore. This can happen when the surrounding formation pore pressure exceeds the well-bore pressure. A loss of ...
  • Kinematic singularity avoidance for robot manipulators using set-based manipulability tasks 

   Sverdrup-Thygeson, Jørgen; Moe, Signe; Pettersen, Kristin Ytterstad; Gravdahl, Jan Tommy (Chapter, 2017)
   This paper proposes a novel method for kinematic singularity avoidance for robot manipulators. Using set-based singularity avoidance tasks within the singularity-robust multiple task priority framework, avoidance of kinematic ...
  • Kommunikasjon mellom bakkestasjon og ubemannet luftfarkost 

   Jacobsen, Jostein Austvik (Master thesis, 2009)
   Institutt for teknisk kybernetikk har interesse for å utvikle et autonomt fly (UAV) gjennom prosjekt- og diplom-oppgaver. Det er ønskelig å kunne gi kommandoer til og hente ned data live fra UAVen. I denne oppgaven legges ...
  • Komplett målesystem for vannkvalitet i merd 

   Fossum, John André (Master thesis, 2007)
   Bidra med å utvikle et produkt for oppdrettsnæringen som skal være med å optimalisere, videreutvikle og dokumentere nødvendige sammenhenger innenfor oppdrett av fisk i oppdrettsanlegg.
  • Kybernetisk fotballassistent med forbedret brukervennlighet 

   Balasubramaniam, Laksiya (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven handler om utviklingen av en brukervennlig automatisert fotballskytemaskin av typen Pro Trainer Soccer. Maskinen ble anskaffet i 2013 og automatisert av tidligere mastergradsstudenter ved NTNU i ...
  • Kybernetisk protesehåndledd: Systemintegrasjon 

   Christenson, Eivind (Master thesis, 2015)
   Arbeidet i denne oppgaven har konsentrert seg om integreringen av et protesehåndleddssystem. Det eksisternde systemet bestod av protesens mekanikk, dedikert maskinvare i form av et sirkulært kretskort og programvare med ...
  • KybOS - Et mikrokjerne- og meldingsbasert sanntidsoperativsystem 

   Solnør, Eirik Wold (Master thesis, 2016)
   I denne rapporten beskrives KybOS, et operativsystem for en Raspberry Pi 2, samt en del verktøy som har blitt brukt under utviklingen. KybOS er et mikrokjerne og meldingsbasert operativsystem med gode sanntidsegenskaper, ...
  • Kybulf jr. The Walking Six-Legged Bug Robot 

   Holmseth, Edvin (Master thesis, 2017)
   This paper describes how to build a small, lightweight hexapod (a six-legged bug-robot), using mostly off-the-shelf electronic hardware. The paper will discuss the electronic components that are used and their role in the ...