Arkivet vil være nede ca. kl. 21-23 pga. sikkerhets-oppgraderinger av programvaren. Vennligst avslutt evt. registrering før det.
  • 10W GaN effektforsterker med Envelope Tracking og optimalisert tilpasning 

   Bognøy, Andreas (Master thesis, 2015)
   Moderne kommunikasjonstandarder er basert på signaler som drar nytte av høy peak-to- average effektforhold, signaler som tvinger effektforsterkere (PA) til å operere i back-off store deler av tiden, hvor effektiviteten er ...
  • 11 years of Experts in teamwork at NTNU 

   Larsen, Bjørn B. (Chapter, 2012)
   “Experts in teamwork” is an obligatory subject for all master students at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). The students are organised in interdisci-plinary teams of 5 from at least 3 different ...
  • 2,4 GHz printet invertert-F antenne for kortholdskommunikasjon 

   Brandsegg, Rune (Master thesis, 2009)
   For å lage nye og mer kompakte RF enheter, trengs det også mindre antenner. I denne oppgaven er en invertert F-antenne studert. Det er utført simuleringer for å kartlegge hvordan antennens egenskaper forandrer seg når ulike ...
  • 3D object tracking using 2D multibeam sonar 

   Sønderland, Stian Are (Master thesis, 2013)
   I dette prosjektet har vi laget en prototype for en styrbar sender som kan brukes somutvidelse av en 2D-sonar utviklet av Norbit Subsea AS. Prototypen skal sammen med eksisterende sonar-løsning kunne gi data fra et mål i ...
  • 3D object tracking using 2D multibeam sonar 

   Leithe, Bjørnar (Master thesis, 2013)
   I dette prosjektet har vi laget en prototype for en styrbar sender som kan brukes som utvidelse av en 2D-sonar utviklet av Norbit Subsea AS. Prototypen skal sammen med ek sisterende sonar-løsning kunne gi data fra et mål ...
  • 3D Perspective Video Scaling Effects on FPGA 

   Karlsen, Eivind (Master thesis, 2013)
   The goal of this thesis was to design a video scaler able to do a perspective transform on a video stream. The scaler should be designed in VHDL and for FPGA, and the implementation should focus on achieving a low area ...
  • 3D Speckle-Tracking: Sub-voxel Techniques and Tracking Accuracy 

   Bostad, Ingvild Haraldsen (Master thesis, 2006)
   Speckle tracking is a method that is useful for examining myocardial function. The method allows the cardiologist examine the left ventricular wall function when there are indications of a myocardial infarction. The method ...
  • 3D visualisering av lekkasje i hjerteklaff 

   Horne, Øyvind (Master thesis, 2006)
   For å kunne gjøre en god gradering av en mitralinsuffisiens er det viktig med en nøyaktig presentasjon av tilbakestrømningen i fargedoppler. Presentasjon av data må også gjøres kjapt for å kunne holde følge med hjertets ...
  • 3D-overflatemodellering basert på stereoskopiske bilder 

   Røren, Thomas Thorsen (Master thesis, 2012)
   Prosjektet har omhandlet utvikling av en prototype 3D-modell som er basert på stereoskopiske bilder. Hensikten er å modellere kroniske hudsår for visualisering og dybdeestimering av sårene. Modelleringen vil kunne brukes ...
  • 3D-videokoding med kontekstbasert, adaptiv, binæraritmetisk koding 

   Falkevik, Espen (Master thesis, 2006)
   Masteroppgaven har hatt som formål å videreutvikle en tidligere utviklet 3D delbåndskoder for video. Videreutviklingen har medført at den foreslåtte koderen kan benytte seg av høyere ordens statistikk, samt betingete ...
  • 3D-videokoding med kontekstbasert, adaptiv, binæraritmetisk koding 

   Falkevik, Espen (Master thesis, 2006)
   Masteroppgaven har hatt som formål å videreutvikle en tidligere utviklet 3D delbåndskoder for video. Videreutviklingen har medført at den foreslåtte koderen kan benytte seg av høyere ordens statistikk, samt betingete ...
  • 4-7GHz Tunable Programmable Pulse Generator in 65nm CMOS 

   L'Orange, Simon (Master thesis, 2017)
   A pulse counter has been designed and simulated in a standard 65nm process technology in schematic and can be implemented in a pulse generator. The maximum values from the schematic shows a frequency of 12.5GHz and a power ...
  • 5.8 GHz VCO 

   Dang, Nhan Thanh (Master thesis, 2006)
   The explosive growth in wireless communications has led to an increased demand for wireless products that are low-cost, low-power and compact. One approach to meet these demands is the system-on-a-chip (SoC) integration, ...
  • 5.8GHz, 1W high efficiency Power Amplifier in 90nm CMOS 

   Tofte Røislien, Nina (Master thesis, 2009)
   PREFACE This master s thesis was written as the final step towards my master s degree, and it thereby marks the ending of my time at NTNU. The master s thesis was developed due to a proposal made by Texas Instruments, ...
  • 8-bit 50ksps ULV SAR ADC 

   Rosenberg, Fredrik Hilding (Master thesis, 2015)
   With the growing market of MCUs and embedded electronic powered by batteries, more energy efficient peripherals are needed. This project presents an Analog to Digital converter using ultra low supply voltage on transistor ...
  • A 10 dBm 2.4 GHz CMOS PA 

   Kallerud, Torjus Selvén (Master thesis, 2006)
   This report describes the assessment and design of a 10 dBm 2.4 GHz CMOS PA including driver stage. The PA is designed in a 0.18 um CMOS technology. A three stage PA has been designed due to the high voltage gain needed. ...
  • A 10 dBm 2.4 GHz CMOS PA 

   Kallerud, Torjus Selvén (Master thesis, 2006)
   This report describes the assessment and design of a 10 dBm 2.4 GHz CMOS PA including driver stage. The PA is designed in a 0.18 um CMOS technology. A three stage PA has been designed due to the high voltage gain needed. ...
  • A 2.4 GHz Ultra-Low-Power Low-Noise-Amplifier 

   Midtflå, Nils Kåre (Master thesis, 2010)
   In this thesis different aspects of general low power design and LNA-design have been studied. A new architecture for an ultra low power LNA is proposed and simple simulation results are presented. Simulations show that ...
  • A 33 µW Sub-3 dB Noise Figure Low Noise Amplifier for Medical Ultrasound Applications 

   Hansen, Hans Herman (Master thesis, 2011)
   The low noise amplifier is a critical part of most high performance ultrasoundreceivers, and is important for achieving high sensitivity and a wide dynamic range.By having a large gain in the low noise amplifier, the total ...
  • A 65nm CMOS Front-end LNA for Medical Ultrasound Imaging with Feedback Employing Noise and Distortion Cancellation 

   Eriksrød, Jon Håvard (Master thesis, 2013)
   A high performance 67.2uW low power front-end Low Noise Amplifier (LNA) for ultrasound applications is proposed. The amplifier utilizes a balun based on a common-gate (CG) and a common-source (CS) combination. The CS-amplifier ...