Now showing items 796-815 of 1575

  • Kalibrering av optisk effekt ved hjelp av temperatursensor 

   Fjermeros, Bastian (Master thesis, 2014)
   Rapporten inneholder et design på et system som bruker elektrisk effekt til å kalibrere optisk effekt. Resultatene ble gode; en innkommende laserstråle be kalibrert til å være 10.6986 mW.
  • Kalibreringssystem for akselerasjonssensorer 

   Nyhus, Kim Espen; Bjerke, Erling (Bachelor thesis, 2005)
   Vi har laget et kalibreringssystem for akselerasjonssensorer for FFI. Grunnlaget for oppgaven var at FFI bruker en liten formue hvert år til å kalibrere sine akselerasjonssensorer, for eksempel hos PCB piezotronics. ...
  • Kalman Filtering and Clustering in Sensor Networks 

   Talebi, Sayed Pouria; Werner, Stefan; Koivunen, Visa (Chapter, 2018)
   In this work, a distributed Kalman filtering and clustering framework for sensor networks tasked with tracking multiple state vector sequences is developed. This is achieved through recursively updating the likelihood of ...
  • Kalman Smoothing Techniques in Medical Image Segmentation 

   Storve, Sigurd (Master thesis, 2012)
   An existing C++ library for efficient segmentation of ultrasound recordings by means of Kalman filtering, the real-time contour tracking library (RCTL), is used as a building block to implement and assess the performance ...
  • Karakterisering av magnetiske egenskaper til (111)-orienterte funksjonelle grensesjikt basert på komplekse oksider 

   Olsen, Fredrik Kjemperud (Master thesis, 2015)
   Grenseflater i funksjonelle materialer er et voksende forskningsfelt med lovende utsikter for anvendelse i elektronikk. Oksidmaterialer utgjør et bredt spekter av funksjonelle egenskaper som gjør dem spesielt interessante ...
  • Kartlegging og filtrering av skrogekko i skipsradar 

   Haug, Torleif Margido (Master thesis, 2009)
   Denne masteroppgaven omhandler et interferensfenomen i skipsradar som har fått benevnelsen «radarbaug». Radarbaugen er en type nærekko som skyldes båtens egne strukturer, men som opptrer på avstander langt ut over båtens ...
  • Kommersialisering av metamaterialer: Fremtidens teknologi 

   Jacobsen, Nina Westgaard (Master thesis, 2007)
   Metamaterialer har blitt betraktet som et kontroversielt tema siden de ble presentert som en teoretisk mulighet av Viktor Veselago i 1969. I den senere tid har det blitt verifisert at flere fundamentale prinsipper i fysikken ...
  • Kompakt 3dB kvadratur-kobler implementert i MMIC 

   Mohebbi, Houman (Master thesis, 2007)
   Oppgaven tar for seg ulike topologier av kompakte 3dB kvadratur-koblere implementert i MMIC. Metoder er beskrevet for å designe slike kretser. Kretssimuleringer av slike koblere er utført. Målinger på tidligere produserte ...
  • Konstruksjon av 20GHz lågstøyforsterker med gain-kontroll i GaAs MMIC-teknologi 

   Trefall, Svein Inge (Master thesis, 2008)
   Arbeidet i denne masteroppgåva er ein fullføring av arbeidet som vart påbegynt i prosjektoppgåva. Der skulle det konstrueres ein 20 GHz lågstøyforsterker med gain-kontroll i GaAs MMIC-teknologi. På grunn av tidsmangel vart ...
  • Konstruksjon av digital heltallsaritmetikk: Kompakte initialverditabeller for multiplikative divisjons algoritmer 

   Rognerud, Martin (Master thesis, 2007)
   Jeg har i denne oppgaven jobbet med digital heltallsaritmetikk, og da sett spesielt på feltet deling. Deling er en meget ressurskrevende opperasjon i digitalteknikk, det er derfor mye tid og areal å spare på å forbedre ...
  • Konstruksjon av digital heltallsaritmetikk: Multiplikativ divisjon 

   Stafto, Karl Marius (Master thesis, 2008)
   Denne oppgaven beskriver hvilke algoritmer og metoder som kan benyttes til å utføre regneoperasjonen multiplikativ divisjon i maskinvare. Videre beskrives arkitekturen til de mest egnete metodene for å beregne divisorens ...
  • Konstruksjon av dualband/rekonfigurerbar lavstøyforsterker i GaAs MMIC teknologi for WLAN. 

   Langen, Arne Marius (Master thesis, 2008)
   Lavstøyforsterkeren anses ofte som en av de mest kritiske komponentene i en mobil enhet, da den skal sørge for at det mottatte signalet fra antennen blir tatt best mulig vare på og forsterket uten å legge til støy. Dagens ...
  • Konstruksjon av effektforsterker ved bruk av dynamisk bias/Envelope Tracking konfigurasjon 

   Nesse, Stein Olav (Master thesis, 2009)
   I denne oppgaven er det blitt studert hvilket effektivitetsforbedringspotensial det ligger i å bruke envelope tracking-teknikken på en RF-forsterker med et amplitudevarierende inngangssignal. Denne teknikken går i grove ...
  • Konstruksjon av effektforsterkere med høy virkningsgrad 

   Krogstad, Per-Anders (Master thesis, 2006)
   En klasse E forsterker er en høyeffektiv svitsjeforsterker. Teoretisk effektivitet for en klase E forsterker er 100%, men dette er ikke mulig å oppnå i praksis siden alle fysiske elementer inneholder tap. Ved å kontrollere ...
  • Konstruksjon av en Doherty effektforsterker på 2.4 GHz 

   Starheim, Kristoffer (Master thesis, 2009)
   Denne masteroppgaven tar for seg en totrinns Dohertyforsterker på 2.4 GHz. De to delforsterkerne er identiske klasse AB effektforsterkere, og «Auxillary»-forsterkerens påslag styres av et variabelt dempeledd. I tillegg til ...
  • Konstruksjon av GaAs MMIC effektforsterker med integrert linearisering 

   Kippernes, Frank Åge (Master thesis, 2009)
   Denne oppgaven tar for seg linearisering av GaAs MMIC effektforsterkere. Det er brukt en pHEMT-prosess og senterfrekvensen ligger på 2,45 GHz. Effektforsterkerne som er konstruert kan levere utgangseffekter i størrelsesorden ...
  • Konstruksjon av GaN Doherty effektforsterker 

   Kanestrøm, Thomas (Master thesis, 2013)
   I denne oppgaven er det utviklet en Doherty effektforsterker med dynamisk gatebias. Dette er gjort som et forsøk på å øke effektiviteten for effektforsterkere beregnet på amplitudemodulerte signaler.Det ble først konstruert ...
  • Konstruksjon av klasse F effektforsterker 

   Jensen, Øystein (Master thesis, 2006)
   Effektforsterkere er viktige komponenter i dagens telekommunikasjonsutstyr. I de fleste trådløse kommunikasjonssystemer står effektforsterkeren for en stor andel av det totale effektforbruket. Derfor er virkningsgraden, ...
  • Konstruksjon av klasse F effektforsterker 

   Jensen, Øystein (Master thesis, 2006)
   Effektforsterkere er viktige komponenter i dagens telekommunikasjonsutstyr. I de fleste trådløse kommunikasjonssystemer står effektforsterkeren for en stor andel av det totale effektforbruket. Derfor er virkningsgraden, ...