Now showing items 971-990 of 1575

  • Nanoscale Analog Front-end Amplifiers for Medical Ultrasound Imaging 

   Cenkeramaddi, Linga Reddy (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2011:59, Doctoral thesis, 2011)
  • Narrative's Impact on Quality of Experience in Digital Storytelling 

   Klungre, Øyvind Sørdal (Master thesis, 2019)
   Så lenge der har vore menneske har historieforteljing også vore til. Måtane vi fortel historier på har utvikla seg saman med teknologiske framsteg. Dette har ført til tilsynekomsten til digital historieforteljing, som legg ...
  • Narrative’s Impact on Quality of Experience in Digital Storytelling 

   Klungre, Øyvind Sørdal; Hameed, Asim; Perkis, Andrew (Chapter, 2019)
   Our ways of telling stories have evolved along with advances in technology. This has led to the emergence of digital storytelling. This project explores narrative influences on Quality of Experience of users in digital ...
  • Nasjonal satsing på informasjonssikkerhet 

   Paulsberg, Geir Espen Narum (Master thesis, 2007)
   Samfunnets avhengighet til IKT har de siste årene økt dramatisk. Kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner er blitt fullstendige avhengige av IKT. Myndighetene har i sammenheng med den økte avhengigheten utredet ...
  • Naturlig ull som lydabsorbentmateriale 

   Arnesen, Katrine (Master thesis, 2015)
   Med hovedfokus på naturlig ull har ulike aspekter for bestemmelse av absorpsjonsegenskaper blitt undersøkt. Spansk og mongolsk ull er testet og sammenlignet med glassfiber (Glava) og polyester. Generelt gir Glava best ...
  • Navigation of UAV using Phased Array Radio 

   Albrektsen, Sigurd Mørkved; Sægrov, Atle; Johansen, Tor Arne (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Navigation and communication are two of the major challenges when flying unmanned aerial vehicles (UAVs) beyond visual line of sight (BVLOS), in particular when Global Navigation Satellite Systems (GNSS) are unavailable. ...
  • Nearest Neighbor Frame Classification for Articulatory Speech Recognition 

   Næss, Arild Brandrud (Doctoral thesis at NTNU;2015:24, Doctoral thesis, 2015)
   The paradigm of phone-based hidden Markov models has dominated automatic speech recognition since the early 1980s, and continuous improvements of this approach combined with the exponential increase in computational power ...
  • Neel vector reorientation in ferromagnetic/antiferromagnetic complex oxide nanostructures 

   Bang, Ambjørn Dahle; Hallsteinsen, Ingrid; Olsen, Fredrik Kjemperud; Slöetjes, Samuel Dingeman; Retterer, Scott T; Scholl, Andreas; Arenholz, Elke; Folven, Erik; Grepstad, Jostein (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In this study, we report on a temperature-driven antiferromagnetic (AF) spin reorientation transition in micro- and nanostructures of AF/ferromagnetic (FM) LaFeO3/La0.7Sr0.3MnO3 thin film bilayers. Using a combination of ...
  • Negative Refraction in Non-Magnetic Metamaterials 

   Dirdal, Christopher Andrew (Master thesis, 2012)
   The discoveries and subsequent developments within the field of metamaterials have opened up for novel light-matter interactions towards the engineering of light behavior. The astonishing phenomenon of negative refraction ...
  • Nettilknytning av to småkraftverk i Vinstravassdraget 

   Bjaaland, Espen; Bjerke, Per Ole; Linnerud, Frank; Øverby, Espen (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Norge står ovenfor et krav om økt fornybar kraftproduksjon, for å redusere utslippet av drivhusgasser. Eidsiva er en stor aktør innenfor vannkraftproduksjon og vurderer nå muligheten for utbygging av to småkraftverk ...
  • Network on Chip for FPGA: Development of a test system for Network on Chip 

   Namork, Magnus Krokum (Master thesis, 2011)
   Testing and verification of digital systems is an essential part of product develop-ment. The Network on Chip(NoC), as a new paradigm within interconnections;has a specific need for testing. This is to determine how ...
  • Neural Network Based Characterization and Feature Extraction from Analogue Radio Signals for Verification Purposes 

   Lykkedrang, Morten Olsen (Master thesis, 2018)
   Mixed-signal applications are among the fastest growing market segments in the electronics and semiconductor industry, and have caused many silicon manufacturers to have mixed-signal designs as one of their main focuses. ...
  • Neural response analysis for brain-machine interfaces 

   Stenwig, Eline; Veletic, Mladen; Balasingham, Ilangko (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Neurological disorders such as Alzheimers and Parkinsons diseases are associated with malfunctioning neurons, and neuronal signaling and communication pathways. Restoring the neuronal function is considered one of the ...
  • Neural Response Analysis of Head Direction Cells 

   Stenwig, Eline (Master thesis, 2019)
   Teoretisk analyse og modellering av nevroner er verktøy brukt til å gi en bedre forståelse av nervesystemet — en forståelse som forhåpentligvis forkorter veien til å finne behandlingsmetoder og kurer, samt måter å forhindre ...
  • New Development in Fiber Technologies 

   Thai, Luan Thanh (Master thesis, 2013)
   Optical fiber technologies has gone through tremendous developmentssince its first installation in the 1970s. Three decadeslater it has become the backbone of the global telecommunicationsnetwork, providing high speed ...
  • Next generation network real-time kinematic interpolation segment to improve the user accuracy 

   Ouassou, Mohammed; Jensen, Anna B.O.; Gjevestad, Jon Glenn Omholt; Kristiansen, Oddgeir (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This paper demonstrates that automatic selection of the right interpolation/smoothing method in a GNSS-based network realtime kinematic (NRTK) interpolation segment can improve the accuracy of the rover position estimates ...
  • Noise Robustness in Small-Vocabulary Speech Recognition 

   Haflan, Vetle (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven omhandler små-vokabular talegjenkjenning, og mer spesifikt støyrobusthet i systemer designet for dette formål. Tradisjonelle og moderne gjenkjenningssystemer har blitt trent på relativt store mengder ...
  • Noise transfer functions and loop filters especially suited for noise-shaping SAR ADCs 

   Garvik, Harald; Wulff, Carsten; Ytterdal, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Oversampling and noise-shaping have in recent years been introduced to SAR ADCs to improve the conversion accuracy. Similar to delta-sigma ADCs, this is done by means of a feedback loop containing a loop filter. In this ...
  • Non-Hermitian Random Matrix Theory for MIMO Channels 

   Cakmak, Burak (Master thesis, 2012)
   The propagation mechanism of signals for multiple input multiple output (MIMO) channels can be explained via a random matrix. Random matrix theory is a very powerful tool to understand behaviour of such channels and analyse ...