Now showing items 21-40 of 6775

  • Detection and Visualization of Moving Targets in Medical Ultrasound Imaging 

   Bjærum, Steinar (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2001:2, Doctoral thesis, 2001)
  • Case-based reasoning in medical image diagnosis 

   Skjermo, Jo (Master thesis, 2001)
   In the last several years, there has been an increased focus on connecting image processing and artificial intelligence. Especially in the field of medical image diagnostics the benefits for such integration is apparent. ...
  • E-handel i grafisk bransje 

   Enger, Kjersti; Hansen, Karen Elizabeth; Rist, Une Margrethe (Bachelor thesis, 2001)
   Formålet med prosjektoppgaven er å gi Optimal as et innblikk i hva Internett kan brukes til i forbindelse med handel mellom bedrifter. I Optimals tilfelle vil det i første rekke dreie seg om innkjøp av papir fra papirleverandør ...
  • Enabling software process improvement : an investigation of the importance of organizational issues 

   Dybå, Tore (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2001:101, Doctoral thesis, 2001)
   Software development and maintenance involves oraganizational as well as technical issues. While software engineering has been offtered as a way of resolving the intrinsic technical problems, the organizational problems ...
  • Project Flash 

   Goksøyr, Geir-Olav; Hammerstad, Ragnhild; Torp, Stian; Veflen, John (Bachelor thesis, 2001)
   Oppdragsgiveren for dette prosjektet var I|O Publishing Technology. De ga oss i oppgave å finne ut hvordan informasjon som ligger i en database kan vises og oppdateres i en dynamisk flashside. Hvis vi fikk tid skulle vi ...
  • Helsekort for omsorgssektoren 

   Andersen, Frode; Hallingstad, Kai; Helling, Anders (Bachelor thesis, 2001)
   Denne oppgaven tar for seg utviklingen av et smartkortsystem som skal lette hverdagen for omsorgssektoren. Hensikten er å få pasientenes hjemmejournal, som i dag er på papirform, over på et smartkort. Pleieren skal benytte ...
  • BeMiT : BeOS – Musical Instrument Tracker 

   Halasy, Balazs; Sæverud, Bjarte; Trillhus, Morten (Bachelor thesis, 2001)
   In this document we shall focus on a specific music composition software solution, reffered to as a 'tracker'. A tracker is a program used to create music without the requirements of specialized, expensive equipment. There ...
  • Prototyp på en interaktiv multiskjerms-presentasjon 

   Ask, Kjell Ove; Dahle, Geir Sondre (Bachelor thesis, 2002)
   Prosjektet går ut på å lage en interaktiv reise i dypet av Mjøsa. Ved hjelp av 3D modeller er det simulert en 3-skjerms presentasjon som «viser» prinsippet for produksjon av en slik produksjon i det virkelige liv. En ...
  • EvigElev : elektronisk valgsystem for Høgskolen i Gjøvik 

   Elverum, Frode; Elverum, Kent; Fladsrud, Tom; Lereng, Stian (Bachelor thesis, 2002)
   Oppgaven har gått ut på å utvikle et elektronisk valgsystem for Høgskolen i Gjøvik, med alle de utfordringer det har ført med seg. Disse utfordringene dreier seg i stor grad om sikkerhet under avstemmingen, og at anonymitet ...
  • Estatica : educational statistics application 

   Munkelien, Kine Miriam; Torkildsen, Hermund Andre (Bachelor thesis, 2002)
   Vi har laget en statistikkapplikasjon som foreleserne i statistikk ved skolen kan bruke i undervisning. Applikasjonen kan brukes til å demonstrere ulike emner innenfor statistikk, og studenter skal kunne laste ned ...
  • mPetre.community 

   Eid, Kjetil Ormestad; Pedersen, Erlend Lans; Øverlie, Tom Ivar (Bachelor thesis, 2002)
   Vår hovedprosjekt har fått navnet mPetre Community. Det har i korthet gått ut på å lage et samfunn for radiokalen mPetre på internett. Her skal brukere kunne registrere seg for å medlem av dette samfunnet, og på den måte ...
  • Online rapportering av fangst ombord på autolinefartøy 

   Jahren, Ole Petter; Narvesen, Stein Erik; Sagstuen, Stig Vold (Bachelor thesis, 2002)
   Fangstregistrering er et område med globalt sett høy grad av fokus. Mustad har ved hjelp av et produkt de kaller Mustad LineController, fått frem et verktøy som i nær fremtid kan tas i bruk til både å telle fisken og ...
  • Representing uncertainty in spatial and spatiotemporal databases 

   Tøssebro, Erlend (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2002:88, Doctoral thesis, 2002)
   The theme of this thesis is uncertainty in spatial and spatiotemporal databases. Due to lack of accurate measurements, or rapid changes in time, spatial and spatiotemporal data are often uncertain. This thesis presents new ...
  • Adaptive Behaviour Based Robotics using On-Board Genetic Programming 

   Kofod-Petersen, Anders (Master thesis, 2002)
   This thesis investigates the use of Genetic Programming (GP) to evolve controllers for an autonomous robot. GP is a type of Genetic Algorithm (GA) using the Darwinian idea of natural selection and genetic recombination, ...
  • DynaDesk – Nyheter på trådløse enheter 

   Berger, Elin Synnøve Kirkevoll; Fjær, Håvard; Hagen, Stina; Nag, Johannes Leiknes; Skevik, Aimée (Bachelor thesis, 2002)
   DynaDesk systemet tilbyr informasjonsmedarbeidere, nyhetsbyråer og aviser et mobilt, trådløst filter som gir brukerne kontinuerlig oppdatert informasjon over bærbare enheter. Profilen sørger for selektiv, personifisert ...
  • F@T - Fastpris @ Team G.E.D. 

   Andreassen, Kristian G.; Eng, Pål Erik; Hatlelid, Rune; Mellem, Erik (Bachelor thesis, 2002)
   Hovedprosjektet hadde til formål å analysere, systemere, designe, kode og teste et system som skal forenkle arbeidet med å fastsette korrekt pris på ulike bilservicer. Hensikten var å finne en fastpris på en gitt service, ...
  • Hexachrome Color Management : kartlegging av prøvetrykksystemers mulighet til simulering av Hexachrome-trykk, under anvendelse av ICC-basert fargestyring 

   Arnesen, Frank Tony; Kvikshaug, Robin; Sivesindtajet, Trond Erik; Tangen, Torleiv (Bachelor thesis, 2002)
   Denne rapporten omhandler resultatet av et prosjekt gjennomført av studenter ved grafisk ingeniørutdanning på Høgskolen i Gjøvik. Prosjektet er gjort på oppdrag for Capella Media AS, en reprobedrift lokalisert ...
  • An Artificial Immune System Approach to Preserving Security in Computer Networks 

   Ranang, Martin Thorsen (Master thesis, 2002)
   It is believed that many of the mechanisms present in the biological immune system are well suited for adoption to the field of computer intrusion detection, in the form of artificial immune systems. In this report mechanisms ...
  • Dynamiske grensesnitt i digitale bibliotek: Et forslag til arkitektur for digitale bibliotek basert på dynamiske grensesnitt mot heterogene samlinger 

   Bækkeli, Ole-Martin (Master thesis, 2002)
   Denne avhandlingen tar for seg forholdet mellom grensesnitt og samling i digitale bibliotek.En arkitektur for digitale bibliotek som understøtter dynamiske brukergrensesnitt og heterogene samlinger blir foreslått og ...
  • Ordre- og informasjonsflyt i en grafisk bedrift 

   Austrheim, Bente; Berbu, Bodil; Mæle, Ane; Norevik, Jørgen Reboli (Bachelor thesis, 2002)
   I følge bedriftens egne vurderinger er det i dagens situasjon for mange tilfeldige rutiner og for mye dobbeltarbeid. Vi har derfor tatt for oss ordreflyten i bedriften for å effektivisere og digitalisere denne, og foreslått ...