• Å bryte med normen: Uvanlige kvinner i Venezia 

   Stefansdottir, Bogey (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven tar jeg for meg de ulike faktorene som kan spille en rolle for at kvinner, i et ellers mannsdominert samfunn presterte å bli respekterte komponister og musikere.
  • Å finne inspirasjon 

   Rønning, Johannes Andersen (Bachelor thesis, 2021)
   Denne rapporten tar for seg oppdagelser jeg har gjort i forbindelse med det praktiske arbeidet til bachelorprosjektet mitt (et musikkalbum), og fokuserer på forskjellige virkemidler for å finne inspirasjon i kreativ ...
  • Å forske på eiga speling 

   Ølnes, Njål (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen presenterer, undersøker og diskuterer bruken av auditiv sonologi som metode for å forske på improvisert musikk. Studien er eit eksempel på kunstnarleg forsking, og rettar sine spørsmål frå innsida av ein ...
  • Å holde det ekte - Autentisitet i bandundervisning 

   Finsaas, Knut (Master thesis, 2019)
   Kan bandundervisning i kulturskole oppleves som et autentisk band? I så fall, hvordan? Denne masteroppgaven undersøker hvordan uformell læring kan tilrettelegge for at elever opplever bandundervisning i kulturskole som ...
  • Å verdsetje kultur er ein trena kapasitet: om publikumsutvikling, inkludering og eigeninntening i Trondheim kammermusikkfestival 

   Solbakken, Susanne Odijk (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgåva er ein studie av Trondheim kammermusikkfestival (Kamfest) og debattar om publikumsutvikling, inkludering og eigeninntening. Den vekelange festivalen Kamfest blir på ulike plan omtala som å lukkast ...
  • Økologisk Sápmi - En økomusikologisk studie av joik som aktivistisk og handlingsutløsende musikkpraksis 

   Markussen, Nora Berg (Bachelor thesis, 2021)
   Å vektlegge hvordan musikkvitenskapelig forskning deltar i miljødiskursen, kan bidra til en bredere kunnskap om hvordan musikken kan sette i gang en miljøvennlig bevissthet hos mennesker i møte med klimakrisen. Joik har ...