Now showing items 197-216 of 388

  • L'incoronazione di Poppea 

   Ingri Bjørnerud (Bachelor thesis, 2018)
   I sitt essay 'Death of the Author' argumenterte Barthes for at man ikke skulle ta utgangspunkt i et kunstverks auteur (forfatter) når man vil finne mening i det. Hvordan passer dette med Busenello og Monteverdis opera ...
  • La Famille Dansant. Investigating the Family Structure and Repertory of the Johannesénske Balletselskab 

   Fiskvik, Anne Margrete (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The performance history of the Johannesénske Balletselskab spans a long period. In different shapes, sizes and names the ensemble was on the road for 30 years. This article analyses the activities of the Johannesénske ...
  • Laptop som musikkinstrument: Fortolkningsmessig fleksibilitet i musikkteknologisk praksis 

   Wallumrød, Peter (Master thesis, 2019)
   Interessen for laptopen som et musikkinstrument er i stadig vekst. Dette teknologiske verktøyet er riktignok ikke kun et instrument for musikk, men også for tekstredigering, regnskapsføring, regninger og mye mer. Laptopen ...
  • Learning to Code Through Web Audio: A Team-Based Learning Approach 

   Xambó, Anna; Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum; Saue, Sigurd (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In this article, we discuss the challenges and opportunities provided by teaching programming using web audio technologies and adopting a team-based learning (TBL) approach among a mix of colocated and remote students, ...
  • Ledemotiv i Star Wars-filmane 

   Brakestad, Eirik Myhre (Bachelor thesis, 2022)
   Bacheloroppgåva mi vil ta for seg tre ledemotiv frå John Williams sin musikk i dei seks første Star Wars-filmane. Hovudspørsmåla eg vil gi svar på er: Kva funksjon har ledemotiva i musikken til Star Wars, og kva er det er ...
  • Ledemotiv og intertekstualitet i musikken til Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 og Part 2 

   Kotsbakk, Jørgen (Bachelor thesis, 2021)
   Filmserien om Harry Potter har hatt stor kulturell innvirkning og har blitt sett av millioner av mennesker. Overraskende nok er det skrevet relativt lite om musikken bak de populære filmadapsjonene. Få vet hvem som komponerte ...
  • Les Misérables: Fantine og Eponine, søstre i ord og musikk. 

   Utstøl, Kristine (Bachelor thesis, 2019)
   I «Les misérables and its afterlifes, Between page, stage and screen» blir Fantine og Eponine beskrevet som «sisters in misère», som kan oversettes til søstre i elendighet/miserabelhet. I denne oppgaven skal jeg se nærmere ...
  • Live Convolution with time-Variant Impulse Response 

   Brandtsegg, Øyvind; Saue, Sigurd (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper describes methods for doing convolution of two live signals, without the need to load a time-invariant impulse response prior to the convolution process. It was developed in the context of creative live electronic ...
  • Live Convolution with Time-Varying Filters 

   Brandtsegg, Øyvind; Saue, Sigurd; Lazzarini, Victor (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The paper presents two new approaches to artefact-free real-time updates of the impulse response in convolution. Both approaches are based on incremental updates of the filter. This can be useful for several applications ...
  • Live Repurposing of Sounds: MIR Explorations with Personal and Crowdsourced Databases 

   Xambo Sedo, Anna; Roma, Gerard; Lerch, Alexander; Barthet, Mathieu; Fazekas, György (Chapter, 2018)
   The recent increase in the accessibility and size of personal and crowdsourced digital sound collections brought about a valuable resource for music creation. Finding and retrieving relevant sounds in performance leads to ...
  • Lost in the Grid: en studie av MIDIs revolusjonerende og videreførende aspekt 

   Boassen, Bjørn Mack (Master thesis, 2019)
   Denne avhandlingen, Lost in the Grid: en studie av MIDIs revolusjonerende og videreførende aspekt omhandler implementeringen av MIDI teknologien i lys av komposisjonspraksis, lydbruk, brukervennlighet og dens demokratiserende ...
  • LOUD! 

   Lykke, Are Årøen (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg produksjon av musikk i sjangeren drum and bass, og foreslår produksjonsteknikker som egner seg for å oppnå en «loud» miks. Under arbeidet med oppgaven har jeg skrevet og produsert tre ...
  • Luftforsvarets musikkorps 

   Øwre, Jan Viggo Moksnes (Master thesis, 2018)
  • Lutt: en oversikt 

   Fiskum, Steingrim (Bachelor thesis, 2022)
   Lutten man kjenner fra den europeiske musikkhistorien kom fra det arabiske strengeinstrumentet Oud. Instrumentet ble kalt «prinsen av instrumenter» eller «Kongen av instrumenter» og var et av de viktigste instrumentene i ...
  • Lyd i dataspill 

   Rønning, Håkon Stavik (Master thesis, 2016)
   I denne oppgaven oppsummeres historien til bruken av lyd i dataspill, og det spekuleres basert på denne, samt egne ønsker og erfaringer, omkring fremtiden til en del teknologier som potensielt kan gjøre bruk og produksjon ...
  • Lyden av de mørke sjeler - Lyd og musikk i videospillet Dark Souls 

   Burdal, Kristin Johnsrud (Master thesis, 2014)
   Dark Souls er et videospill som skiller seg fra måten de fleste moderne videospill er bygget opp. Lyd og musikk er en viktig del av dette, og i denne oppgava har vi sett på hvordan lyd og musikk brukes i videospillet. Målet ...
  • Lyden av livet: Musikkens rolle og funksjon i en krisesituasjon 

   Østgårdsgjelten, Lisbeth Bækken (Master thesis, 2013)
   Oppgaven omhandler musikkens rolle og funksjon i en krisesituasjon, og hvordan dette viser seg gjennom musikk som uttrykk, og musikk som terapi og bearbeiding. Det er tatt utgangspunkt i terrorangrepene mot Oslo og Utøya ...
  • Lydforhold på T-banestasjoner 

   Magnussen, Andreas Andreassen (Master thesis, 2022)
   God taletydelighet på T-banestasjoner bidrar til økt sikkerhet og mindre forvirring for de reisende. Mange har opplevd å ikke forstå hva som blir sagt over PA-anleggene, og noen mener enkelte stasjoner har bedre lyd enn ...
  • Lydopptak av handpan - fra akustiske målinger til studio 

   Sivertsen, Julia (Master thesis, 2016)
   Handpan er et nytt instrument av metall som som spilles med hendene, og er nært beslektet med karibiske steelpans. Et gjennomgående rykte i instrumentets interessegruppe sier at handpan er et komplekst instrument det er ...