Now showing items 1364-1383 of 2463

  • Kapasitet av konsoll i stål 

   Frølandshagen, Steffen T (Master thesis, 2014)
   Tema i denne oppgaven er oppleggskonsoller. Det er sett på eksisterende dimensjoneringsmodeller for konsoller med trekantformet stiverplate, det er valgt ut prøve-geometrier til undersøkelse i laboratoriet, det er blitt ...
  • Kapasitet og stivhet til bjelke/søyleknutepunkter 

   Lyng, Ole Johnny (Master thesis, 2009)
  • Kapasitet og stivhet til bjelke/søyleknutepunkter 

   Kolstrøm, Arne Øyvind; Lervik, Andreas (Master thesis, 2009)
  • Kapasitet til stålinnstøpningsdetaljer i betong 

   Haga, Nina Kristine; Reiersølmoen, Linn Jeanett (Master thesis, 2012)
   Rapporten er en videreføring av en tidligere studentoppgave. I videreføring av arbeidet, er det sett på bakgrunnen for regler som gjelder for forankringsstenger med og uten fot. Forbindelser og bjelkeinnfestninger i ...
  • Kapasitet til vippeutsatte staver 

   Skrautvol, Eivind (Master thesis, 2010)
   Vipping er en instabilitet som på mange måter kan sammenliknes med stavknekking. Forskjellen mellom de er blant annet lastsituasjoner som induserer instabiliteten og den resulterende deformasjonen. Analogt til stavknekkingens ...
  • Kapasitetsanalyse av limtrebjelker med store utsparinger - Analytisk og numerisk analyse 

   Orrestad Nilsen, Erlend; Hovden, Lars Martin (Master thesis, 2015)
   Denne oppgaven er en del av et større prosjekt for å samle informasjon om oppførselen til limtrebjelker med store utsparinger, i størrelsesorden 50-60% av bjelkehøyden. Informasjonen skal bidra til å legge et bedre grunnlag, ...
  • Kapasitetsberegninger for skjærbelastede platebærere 

   Worren, Lars (Master thesis, 2009)
  • Kapasitetskontroll av betong ved bruk av stavmodeller 

   Jansen, Cecilie (Master thesis, 2011)
   Denne oppgaven omhandler kapasitetskontroll av betong ved bruk av stavmodeller. Den beskriver både teori og praksis om metoden og presenterer hvordan NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 behandler dette temaet. Det presenteres ...
  • Kapasitetskontroll av brubjelkekonsept 

   Ankerheim, Aksel; Aaland, Olav Erling (Master thesis, 2018)
   I Norge er det blitt gitt ut flere standardiseringer og normaler knyttet til prefabrikkerte spennbetongbjelker. Den siste normalen kom ut i 2002, før Eurokodene ble gjeldende som norsk standard. Dvs. at tidligere normaler ...
  • Kapasitetskontroll av eksisterende betongelementbru med korrosjonsskade - Kyllingstad bru på E39 i Rogaland 

   Haavik, Andreas (Master thesis, 2018)
   Kyllingstad bru er en betongelementbru bestående av prefabrikkerte, føroppspente betongbjelker kombinert med kontinuerlig plasstøpt brudekke. Brua befinner seg i Gjesdal kommune og er en del av E39 som går gjennom Rogaland. ...
  • Kapasitetskontroll av korrosjonsskadet betongelementbru - Hulvågbrua på Atlanterhavsveien 

   Hyseni, Valon; Fossum, Audun; Halsnes, Halvard Henjum (Master thesis, 2017)
   Hulvågen bru er en betongelementbru som står i værharde omgivelser på Atlanterhavsveien i Eide kommune i Møre og Romsdal. I denne oppgaven har bruas tilstand og bæreevne blitt vurdert ved å beregne kapasitetene til de mest ...
  • Kapasitetskontroll og analyse av etteroppspent bru med redusert spennarmering 

   Ukvitne, Erlend; Vangdal, Håkon (Master thesis, 2021)
   Kollstraumen bru er ei verna spennarmert bogebru bygd i 1971. Brua er unik med sitt avanserte bæresystem i form av to underliggjande bogar som er bygd opp av etteroppspente kablar. Den karakteristiske oppbygginga av systemet ...
  • Kapasitetskontroll og analyse av etteroppspent bru med redusert spennarmering 

   Ukvitne, Erlend; Vangdal, Håkon (Master thesis, 2021)
   Kollstraumen bru er ei verna spennarmert bogebru bygd i 1971. Brua er unik med sitt avanserte bæresystem i form av to underliggjande bogar som er bygd opp av etteroppspente kablar. Den karakteristiske oppbygginga av systemet ...
  • Kapasitetskontroll og evaluering av Tromsøbrua 

   Aandal, Thomas; Skarstein, Rasmus Egdetveit; Andreas Vangen, Hogne (Master thesis, 2022)
   Alkali-silika reaksjoner er et problem for mange eldre betongkonstruksjo- ner. Tromsøbrua som ble bygd fra 1958 til 1960 er ikke et unntak. Denne masteroppgaven omhandler kapasitetskontroll av Tromsøbrua, både med og uten ...
  • Kapasitetskontroll og evaluering av Tromsøbrua 

   Aandal, Thomas; Skarstein, Rasmus Egdetveit; Vangen, Hogne Andreas (Master thesis, 2022)
   Alkali-silika reaksjoner er et problem for mange eldre betongkonstruksjoner. Tromsøbrua som ble bygd fra 1958 til 1960 er ikke et unntak. Denne masteroppgaven omhandler kapasitetskontroll av Tromsøbrua, både med og uten ...
  • Kapasitetskontroll og evaluering av Tromsøbrua 

   Aandal, Thomas; Skarstein, Rasmus; Vangen, Hogne Andreas (Master thesis, 2022)
   Alkali-silika reaksjoner er et problem for mange eldre betongkonstruksjoner. Tromsøbrua som ble bygd fra 1958 til 1960 er ikke et unntak. Denne masteroppgaven omhandler kapasitetskontroll av Tromsøbrua, både med og uten ...
  • Karbonfiberforsterkning av betongkonstruksjoner 

   Vetlesen, Jon (Master thesis, 2009)
  • Kartlegging av vindindusert dynamisk oppførsel av Gjemnessundbrua 

   Karlsen, Øyvind Asbjørn (Master thesis, 2016)
   I forbindelse med prosjektet ferjefri E39, er Statens vegvesen interessert i samarbeid med parter der motivasjonen er relevant forskning til prosjektet. Derfor har Statens vegvesen og NTNU inngått en avtale hvor studentene ...
  • Kinematic response of vertical and batter pile groups in non-linear soft soil 

   Cemalovic, Miran; Husebø, Jan Bernt; Kaynia, Amir M. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This paper presents a comprehensive numerical study on kinematic response of vertical and batter pile groups in soft soil, where soil non-linearity, batter angle, pile spacing and excitation frequency are related to pile-cap ...
  • Kinematics in Regular and Irregular Waves based on a Lagrangian Formulation 

   Gjøsund, Svein Helge (Doktor ingeniøravhandling;, Doctoral thesis, 2000)
   Kinematics in two-dimensional regular and irregular swface waves is described based on the Lagrangian form of the equations of motion, with particular emphasis 011 the conditions in the so-called splash zone in irregular ...