Now showing items 2046-2065 of 2463

  • Sammenkobling av lange limtrebuer i buebroer 

   Sveen, Ole Christian (Master thesis, 2014)
   I denne oppgaven er det sett på muligheten for å bygge lengre trebroer enn de eksisterende. Målet er å finne ut hvor mange ledd det er hensiktsmessig å dele broens bue inn i, hvor sterke disse leddene må være, og hvordan ...
  • Sammenligning av beregningsmetoder for fiberarmerte etteroppspente flatdekker 

   Sletvold, Ola Selnes; Hallsteinsen, Sivert M (Master thesis, 2017)
   Oppgaven sammenligner to ulike løsninger for å finne dimensjonerende krefter for kontroll av et etteroppspent, fiberarmert flatdekke i betong i brudd- og bruksgrensetilstanden. De to ulike løsningene er ekvivalent rammemetode ...
  • Sammenligning av dimensjoneringsregler: revisjon av Eurokode 2 

   Bergaust, Markus; Sadat, Ramin (Master thesis, 2023)
   I den siste tiden har det vært flere revisjoner av EN 1992-1-1:2004. Flere ganger har det vært snakk om å gjøre standarden mer brukervennlig. I denne studien sammenlignes meto-der, modeller og bakgrunnsteorier i EN ...
  • Sammenligning av dimensjoneringsregler: revisjon av Eurokode 2 

   Bergaust, Markus A.; Sadat, Ramin (Master thesis, 2023)
   I den siste tiden har det vært flere revisjoner av EN 1992-1-1:2004. Flere ganger har det vært snakk om å gjøre standarden mer brukervennlig. I denne studien sammenlignes metoder, modeller og bakgrunnsteorier i EN 1992-1-1:2004 ...
  • Sammenligning av fagverksbroer ved bruk av algoritmebasert design 

   Bentsen, Jarle; Guettler, Per Høie (Master thesis, 2021)
  • Sammenligning av metoder for skjærdimensjonering av betong 

   Engen, Morten (Master thesis, 2012)
   Denne oppgaven beskriver hva som påvirker skjærkraftkapasiteten til rektangulære slakkarmerte betongbjelker. Fire modeller; 45 graders fagverksmodell, fagverksmodell med variabel helning, trykkfeltsteori og modifisert ...
  • Sammenligning av nåværende og fremtidige dimensjoneringsregler for betongkonstruksjoner: Revisjon av Eurokode 2 

   Nawzad Dalia (Master thesis, 2020)
   Prosjekteringsstandard til betongkonstruksjoner har betegnelsen NS-EN 1992 : Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger er mest kjent som Eurokode 2, og inneholder krav til ...
  • Sammenligning av predikert og målt vindindusert dynamisk respons av Hardangerbrua 

   Solheim, Kenth Daniel; Mork, Olav Kristoffer (Master thesis, 2014)
   Den velkjente kollapsen av hengebrua, Tacoma Narrows, i 1940, førte til et økt fokus påvindindusert dynamisk respons som problemområde. Ettersom moderne brudesign stadig girlengre, slankere og lettere bruer, øker behovet ...
  • Sammenlikning av analyseprogrammer og beregningsmodeller for temperatur- og tidsavhengige deformasjoner 

   Sørensen, Sindre Tollan; Ravnås, Henning (Master thesis, 2018)
   Målet med denne oppgaven har vært å lære mer om effektene som kan skape deformasjonsproblematikk i fritt-frambygg (FFB) bruer, med spesielt vekt på kryp, svinn og temperatur. Oppgaven tar utgangspunkt i Dolmsundbrua, som ...
  • Sample preparation and the pilot testing of an oxygen consumption test that assesses the extent of pyrrhotite oxidation in sulfide-bearing concrete aggregates 

   Muhyiddin, Yahya (Master thesis, 2023)
   Når betongtilslag inneholder magnetkis, et mineral som består av jern og svovel, kan dette føre til betydelige skader på betongkonstruksjoner. I 2016 ble en kanadisk testprosedyre introdusert. Målet med denne testprosedyren ...
  • Sandwich panels with polymeric foam cores exposed to blast loading: An experimental and numerical investigation 

   Brekken, Kristoffer Aune; Reyes, Aase Gavina Roberg; Berstad, Torodd; Langseth, Magnus; Børvik, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Sandwich panels have proven to be excellent energy absorbents. Such panels may be used as a protective structure in, for example, façades subjected to explosions. In this study, the dynamic response of sandwich structures ...
  • Scan to BIM using Smartphone 3D Scanning 

   Spets, Erlend Stendahl (Master thesis, 2018)
   New tools for digital recreation of existing buildings as building information models, based on 3D scanning, are gradually being adopted by the construction industry. These technologies are emerging as the concept Scan to ...
  • Screening of Low Clinker Binders, Compressive Strength and Chloride Ingress 

   Geiker, Mette Rica; De Weerdt, Klaartje; Ferreiro Garzón, Sergio; Jensen, Mads Mønster; Johannesson, Björn; Michel, Alexander (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper reports an initial screening of potential new binders for concrete with reduced CO2- emission. Mortars cured saturated for 90 days are compared with regard to a) compressive strength of mortars with similar ...
  • Screening of untreated municipal solid waste incineration fly ash for use in cement-based materials: chemical and physical properties 

   Ebert, Benjamin A. R.; Steenari, Britt-Marie; Geiker, Mette Rica; Kirkelund, Gunvor M. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The environmental impact during concrete manufacturing can be reduced by using less cement or using types of cement with high amounts of secondary cementitious materials (SCMs) and fillers. Fly ash from municipal solid ...
  • Seaquake Response of a Floating Wind Turbine 

   Blekastad, Håvard; Schell, Philip André Eidsvik (Master thesis, 2020)
   For å kunne utnytte tilgjengelige energiressurser tilknyttet havvind, utvikles flytende vindturbiner for å overkomme utfordringene relatert til vanndybde for bunnfaste turbiner. Gjennom det Horizon 2020 støttede LIFES50+ ...
  • Seaquake Response of a Floating Wind Turbine 

   Blekastad, Håvard; Schell, Philip André Eidsvik (Master thesis, 2020)
   For å kunne utnytte tilgjengelige energiressurser tilknyttet havvind, utvikles flytende vindturbiner for å overkomme utfordringene relatert til vanndybde for bunnfaste turbiner. Gjennom det Horizon 2020 støttede LIFES50+ ...
  • Sedimentation and Bleeding of Cement Paste 

   Peng, Ya (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2014:89, Doctoral thesis, 2014)
   The lower viscosity and high matrix volume of Self-Compacting Concrete (SCC) compared to ordinary concrete can lead to instability in the form of particle segregation, sedimentation and bleeding. This is a problem for the ...
  • Segmentbruer i betong 

   Grimsrud, Bjørn (Master thesis, 2011)
   Betong er et av de mest brukte materialene til både korte og lange bruer. I Norge har man mye og god erfaring med plasstøpte bruer, og spenn på flere hundre meter støpes i fritt frambygg. I mange andre land bygges tilsvarende ...
  • Seismic considerations in design of offshore wind turbines 

   Kaynia, Amir M. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Interest in renewable and clean energy over the past decade has motivated immense research on wind energy. The main issues in design of offshore wind turbines in regions of recent development have been aero- and hydro-dynamic ...
  • Seismic response of floating wind turbines due to seaquakes 

   Kaynia, Amir M.; Blekastad, Håvard; Schell, Philip; Walter, Erik Løkken (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Vertical seismic waves, which are primarily due to pressure waves in the ground, can propagate with the same intensity in the seawater and impact floating bodies such as floating wind turbines (FWTs). Part of this wave can ...