• Realopsjoner og fleksibilitet i store offentlige investeringsprosjekter 

   Brekke, Kjell Arne (Concept Rapport, 0804-5585; 8, Research report, 2004)
   Denne rapporten diskuterer hvordan teorien for realopsjoner kan benyttes til å tallfeste verdien av fleksibilitet i store offentlige investeringsprosjekter. Fleksibiliteten kan gjelde valg av oppstartstidspunkt, dimensjonering, ...
  • Hvordan tror vi at det blir? Effektvurderinger av store offentlige prosjekter 

   Olsson, Nils O. E. (Concept Rapport, 0804-5585; 7, Research report, 2004)
   Denne rapporten diskuterer effektbegrepet i betydningen virkningene eller følgene av store offentlige investeringsprosjekter. Den inneholder en gjennomgang av metoder til ex-ante effektvurderinger (i forkant), og en oversikt ...
  • Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter.: Vurdering av behov, mål og effekt i tidligfasen 

   Næss, Petter; Brekke, Kjell Arne; Olsson, Nils; Klakegg, Ole Jonny (Concept Rapport, 0804-5585; 9, Research report, 2004)
   This report covers needs analysis, formulation of goals and targets and impact assessments in the front end phase of major public investment projects. The study discusses the connections between these measures, gives ...
  • Beslutningsunderlag og beslutninger i store statlige investeringsprosjekt 

   Haanæs, Sverre; Holte, Eilif; Larsen, Stein Vegar (Concept Rapport, 0804-5585; 3, Research report, 2004)
   Formålet med denne rapporten er å foreslå en modell for beslutningstaking på basis av undersøkelser om beste praksis. Mange eksempler fra store statlige investeringsprosjekt viser utilstrekkelig fokus på beslutningspunktene ...
  • Temporal and Spatial Analyses of Continuous GPS Observations 

   Haakonsen, Trond Arve (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2005:171, Doctoral thesis, 2005)
   The objective of this thesis is to increase the understanding of land motion, using statistical analysis of the available three-dimensional (3-D) time series from Continuously operated Global Positioning System stations ...
  • First-year ice ridge scour and some aspects of ice rubble behaviour 

   Liferov, Pavel (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2005:84, Doctoral thesis, 2005)
  • Detection of Gross Errors in Wellbore Directional Surveying for Petroleum Production with emphasis on Reliability Analyses 

   Nyrnes, Erik; Torkildsen, Torgeir; Nahavandchi, Hossein (Peer reviewed; Journal article, 2005)
   This paper presents a method for the detection of gross errors in wellbore directional survey data. The method is general, and is applicable for both magnetic and gyroscopic surveys. However, this study will only examine ...
  • Positiv usikkerhet og økt verdiskapning 

   Jordanger, Ingemund (Concept Rapport, 0804-5585; 14, Research report, 2005)
   Formålet med denne utredningen er å gi et bidrag til en mer kostnadseffektiv styringsfilosofi og holdninger som sikrer at også oppsiden i kostnads- og lønnsomhetsestimatet blir høstet og også at mestring av usikkerhet i ...
  • Usikkerhetsanalyse: Metoder 

   Austeng, Kjell; Torp, Olav; Midtbø, Jon Terje; Helland, Vidar; Jordanger, Ingemund (Concept Rapport, 0804-5585; 12, Research report, 2005)
   Rapporten er i hovedsak en samling av forskjellige metoder for usikkerhetsanalyser med en etterfølgende sammenstilling. Innholdet består av tre hoveddeler: • Beskrivelse av metoder hentet fra litteratur. • Beskrivelse ...
  • Bedre behovsanalyser; Erfaringer og anbefalinger om behovsanalyser i store offentlige inverteringsprosjekter 

   Næss, Petter (Concept Rapport, 0804-5585; 5, Research report, 2005)
   Denne rapporten drøfter og gir råd om behovsanalyser i forbindelse med store offentlige investeringsprosjekter. Studien tar utgangspunkt i samfunnets perspektiv på behov, ikke prosjekteiers eller prosjektets perspektiv. ...
  • Usikkerhetsanalyse: Feilkilder i metode og beregning 

   Austeng, Kjell; Binz, Vibeke; Drevland, Frode (Concept Rapport, 0804-5585; 13, Research report, 2005)
   Rapporten søker å belyse hvorvidt, og i hvilken grad, tre antatte feilkilder i kostnadsanalyse med usikkerhet virkelig bidrar til feil i sluttresultatene fra analysen. Disse mulige feilkildene er å ikke ta henysn til ...
  • Usikkerhetsanalyse - Kontekst og grunnlag 

   Austeng, Kjell; Midtbø, Jon Terje; Jordanger, Ingemund; Magnussen, Ole Morten; Torp, Olav (Concept Rapport, 0804-5585; 10, Research report, 2005)
   Rapportens innhold er konsentrert om usikkerhet som fenomen, kilder til usikkerhet og beslutninger under usikkerhet. Konteksten rundt disse problemstillingene; prosjektets styringsregime og samfunnsøkonomiske analyser, er ...
  • Usikkerhetsanalyse - Modellering, estimering og beregning 

   Drevland, Frode; Austeng, Kjell; Torp, Olav (Concept Rapport, 0804-5585; 11, Research report, 2005)
   Rapporten starter med en kortfattet beskrivelse av nødvendig statistisk teori og noen sentrale sannsynlighetsfordelinger. Denne teoridelen følges opp med en beskrivelse av utvalgte metoder for estimering og beregning i ...
  • Building Envelope Performance Assessments in Harsh Climates: Methods for Geographically Dependent Design 

   Lisø, Kim Robert (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2006:185, Doctoral thesis, 2006)
   The lifetime of the built environment depends strongly on the severity of local climatic conditions. A well-functioning and reliable infrastructure is a precondition for economic growth and social development. The climate ...
  • Project Flexibility in Large Engineering Projects 

   Olsson, Nils (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2006:175, Doctoral thesis, 2006)
   Traditionally, projects tend to strive for increased predictability by managing details and attempting to bring all variables under control. However, experience shows that the chance of realising a plan without major ...
  • Ice Actions on Offshore Structures – With Applications of Continuous Wavelet Transforms on Ice Load Signals 

   Bjerkås, Morten (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2006:9, Doctoral thesis, 2006)
   Ice actions on offshore structures are one of the main concerns for engineering activities in cold areas with ice-infested waters. This thesis deals with three aspects of ice actions, namely design ice loads from level ...
  • Slope Stability Evaluations by Limit Equilibrium and Finite Element Methods 

   Aryal, Krishna Prasad (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2006:66, Doctoral thesis, 2006)
   This thesis deals with slope stability evolutions carried out by commonly used limit equilibrium (LE) and finite element (FE) methods. The study utilizes two LE based software (SLOPE/W and SLIDE) and one FE based software ...
  • Improved determination of heights using a conversion surface by combining gravimetric quasi-geoid/geoid and GPS-levelling height differences 

   Nahavandchi, Hossein; Soltanpour, Ali (Peer reviewed; Journal article, 2006)
   The quasi-geoid/geoid can be determined from the Global Positioning System (GPS) ellipsoidal height and the normal/orthometric heights derived from levelling (GPS-levelling). In this study a gravimetric quasigeoid and ...
  • The Use of Second-generation Wavelets to Combine a Gravimetric Quasigeoid Model with GPS-levelling Data 

   Soltanpour, Ali; Nahavandchi, Hossein; Featherstone, Will (Peer reviewed; Journal article, 2006)
   The merging of a gravimetric quasigeoid model with GPS-levelling data using second-generation wavelets is considered so as to provide better transformation of GPS ellipsoidal heights to normal heights. Since GPS-levelling ...
  • Styring av prosjektporteføljer i staten: Usikkerhetsavsetning på porteføljenivå 

   Berntsen, Stein; Sunde, Thorleif (Concept rapport, 0804-5585; 1, Research report, 2006)
   Rapporten beskriver teori og praksis innenfor porteføljestyring i staten. Litteraturstudier og intervjuer supplerer med kunnskap om hvordan porteføljer best kan håndteres og hvordan det i praksis foregår i privat sektor. ...