Now showing items 21-40 of 618

  • Walkability and Inclusive Spaces: A study on Walkability and Inclusiveness in Small Norwegian cities 

   Hafezi, Sara (Master thesis, 2023)
   Denne masteroppgaven utforsker gangvennlighet, inkluderende mobilitet og byrom i mindre norske byer med et mål om å forstå hvordan gangvennlighet kan skape inkluderende rom og fremme bærekraftig transport. Fokuset ligger ...
  • Bymorfologi og oppfattet kvalitet av byrom 

   Ekeren, Erik Lundgård (Master thesis, 2023)
   Byens rom er mangefasetterte. De eksisterer blant annet i form av plasser, gater og parker, og de huser forskjellig typer aktiviteter. Likevel omgis de alle av fysisk form. Denne studien er et forsøk på å tyde sammenheng ...
  • En kvantitativ studie av visuell eksponering av urbane trær ved bruk av synlighetsanalyser: Implikasjoner, bruksområder og assosierte effekter 

   Salater, Jens Kjeldstad (Master thesis, 2023)
   Det er mange faktorer som må tas i betraktning i byplanlegging og -utvikling. En av disse faktorene er tilgjengelighet til og synlighet av urban natur og grønt. Denne oppgaven vil ta utgangspunkt i den visuelle eksponering ...
  • How to PED – The +CityxChange Cookbook: Experiences and Guidelines on Positive Energy Districts 

   Wyckmans, Annemie Bertha Marcella; Junqueira de Andrade, Elisa; Berthelsen, Bjørn Ove; Livik, Klaus; Reeves, Kieran; Prokýšek, Miloš; Drambarean, Tudor; Meeliste, Siim; Petkova, Eftima; Spasova, Borislava; Bäcker, Andy; Fitzgerald, Helena; Smit, Sander; Skoglund, Tor Rune; Brennan, Gary; Guldbrandsøy, Erik Næss; Rørvik, Ella-Lovise Hammervold; Rostad, Mette; Kvaal, Bernhard (Research report, 2023)
   This “How to PED’’ cookbook contains experiences, lessons learned, and recommendations gained throughout the 5 years of the +CityxChange EU Horizon 2020 project, specifically focused on the variety of activities necessary ...
  • Transformasjon av bygg til bolig 

   Eide, Tom Kristian; Kristiansen, Tina Natalie (Master thesis, 2023)
   Norge har forpliktet seg til å redusere energiforbruket vårt drastisk gjennom Paris avtalen. Det blir påstått at 80% av framtidige bygg allerede er bygget, og at bygg- og anleggsbransjen står for hele 40% av verdens ...
  • Sosial bærekraft - boligkjøpsmodellers rolle i boligmarkedet 

   Truong, Tony Uy Van (Master thesis, 2023)
   SAMMENDRAG I Norge er det ingen andre byer som har et større skille i befolkningen enn det man finner i Oslo. Som (Ljunggren, 2017) sier er Oslo «ulikhetens by», der de sosiale fordelene ligger i vest og byrdene i øst. Man ...
  • Et boligmarked med plass til flere 

   Bratbergsengen, Maren Sofie. (Master thesis, 2023)
   Masteroppgaven ser nærmere på boliger med delte arealer slik det er styrt av politiske føringer, og casestudier av eksisterende prosjekter. Bakgrunnen for problemstillingen kommer fra en motivasjon om å prøve å skape et ...
  • User acceptance of geofencing and ITS for urban traffic management of automobiles: a socio-technical perspective 

   Kløvning, Olve Nes (Master thesis, 2023)
   I konteksten med overgangen til bærekraft innen transportsektoren er det av stor betydning å ta tak i det etablerte systemet med automobilitet og de dypt forankrede praksisene knyttet til den. Med denne overgangen i tankene ...
  • Measuring the Impact of Walking Environments on Brain Activation: Results from an fNIRS Pilot Study 

   Brunner, Lisa Marie; Hillnhütter, Helge; Aalto, Pasi Olav; Steinert, Martin; Dybvik, Henrikke (Chapter, 2023)
   Studying the impact of built urban environments on pedestrians' walking experience can improve our understanding of the environmental factors that influence perceived walkability. This can contribute to the design of ...
  • Bruk av NS3451 og NS3456 for FDVU-dokumentasjon 

   Kveine-Strand, Mari. (Master thesis, 2023)
   Formålet med masteroppgaven er å få innsikt i hvordan standardene NS3451 og NS3456 påvirker kvaliteten på FDVU-dokumentasjon. Dette har blitt gjort ved å se nærmere på faktorene samspill og bærekraft. For å belyse tematikken ...
  • Taktisk urbanisme som et kreativt og samskapende planverktøy: En studie av deltakelse og engasjement i utforming av sosialt bærekraftige byrom på campus Gløshaugen 

   Østbye, Trine-Lise (Master thesis, 2023)
   En økende befolkning fører til en betydelig endring i byutviklingen og i de offentlige rommene rundt omkring i verden. Som resultat av covid-19-pandemien, har det for mange vært en bevisstgjøring i hvor viktig den sosiale ...
  • Ombruk i rehabiliteringsprosjekter 

   Arulnesan, Arusan (Master thesis, 2023)
   Dagens klimagassutslipp og forbruk av jordas ressurser er en reell trussel for fremtiden. Derfor er det nødvendig å endre praksisen i dagens samfunn, slik at man unngår store konsekvenser. En måte å støtte FNs arbeid mot ...
  • Samskaping på nabolagsnivå 

   Olsen, Ingvild (Master thesis, 2023)
   Masteroppgaven søker å identifisere metoder og beste praksis for å lykkes med samskaping på nabolagsnivå i utforming av byrom. Målet er å bidra til bedre beslutningsprosesser og planlegging av fysiske omgivelser. Samskaping ...
  • Fremtidens boligpreferanser: Hvordan boligutviklere kan imøtekomme nye behov 

   Sterten, Johan Heggset; Kildal, Trym Price (Master thesis, 2023)
   Samfunnet gjennomgår kontinuerlige endringer, og digital utvikling innen kommunikasjonsteknologi har hatt eksponentiell vekst de siste 30 årene. Koronapandemien tvang flere til å jobbe hjemmefra, noe som senere førte til ...
  • Utvikling av kontorlokale 

   Vannebo, Anders (Master thesis, 2023)
   Sammendrag I dagens samfunn ser vi mange trender som påvirker hvordan vi mennesker liker å arbeide. Økende trender som digitalisering, økt hjemmekontor, miljø og bærekraft og teknologisk utvikling gjør at leietakeres ...
  • Fremtidens boligpreferanser: Hvordan boligutviklere kan imøtekomme nye behov 

   Kildal, Trym Price; Sterten, Johan Heggset (Master thesis, 2023)
   Samfunnet gjennomgår kontinuerlige endringer, og digital utvikling innen kommunikasjonsteknologi har hatt eksponentiell vekst de siste 30 årene. Koronapandemien tvang flere til å jobbe hjemmefra, noe som senere førte til ...
  • Grønnstruktur i transformasjons- og utviklingsområder - En mulighetsstudie av Lade i Trondheim 

   Øxnevad, Fredrik Emil Amundsen; Mathsien, Ingvild (Master thesis, 2023)
   I flere norske byer har det de siste årene blitt gjennomgått store forandringer. Innbyggertallene øker og det kreves mer areal for å imøtekomme kravene til en moderne by. Områder som før ble benyttet til industri og næring ...
  • BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING Fra grå flater til grønne møteplasser i Raufoss sentrum 

   Torkildsen, Olav Lund (Master thesis, 2023)
   Byutviklingen har tradisjonelt vært preget av å tilpasse seg bilens behov. Dette har ført til en omfattende transportstruktur og store arealer som går til parkeringsplasser. Et bybilde med store arealer til parkering vil ...
  • Bildeling i periferien 

   Carlsen, Simen Duus (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven handler om hvordan regulering kan føre til økt bruk av bildeling i Charlottenlund og Havstad. I dag er bildeling ofte rettet mot de som bor urbant, uten privatbil eller parkeringsplass og klarer seg fint med ...
  • Stressed in the City: How Different Urban Environments Affect Stress 

   Lem, Jørgen Valheim (Master thesis, 2023)
   This master's thesis presents a study that utilizes biosensors to assess heart rate variability (HRV) and stress levels among participants in various urban environments. The goal of the study is to investigate the relationship ...